Eskimo Dictionary

Introduction to Eskimo words beginning with the letter A

Several words beginning with the letter A, are formed in imitations of natural sounds, or onomatopeia:

a'a, excl. of suffering
ayok, falls unconscious
aniartok, is ill
a'agnerk, squaw duck
anrayortok, is out of breath
aitaurpok, v. yawns, etc

Some words beginning with the letter A, are derived from the root "Ar", which means movement:

movement from : aniyok, goes out; arktorpok, v. , skins v. movement towards:
adgiarpok, carries in his hand; aktorpok, touches
movement of dispersion : apsimayut, are scattered;
aput, snow covering the ground
movement of life and heat : auma, fire; aok, blood;
audlarpok, goes away

-

a eszkimó Szótár
Bevezetés a eszkimó szó betűvel kezdődő A
Több szót a betűvel kezdődő A. keletkeznek utánzatai természetes hangok, vagy onomatopeia:
a'a, kivéve. szenvedés
ayok, esik tudattalan
aniartok, beteg
a'agnerk, indián kacsa
anrayortok, kifogyott a lélegzete
aitaurpok, v. ásít​​, stb.
Néhány szó a betűvel kezdődő A., származik a root "Ar", ami azt jelenti, mozgás:
mozgás: aniyok, kialszik; arktorpok, v., bőr v. tendencia:
adgiarpok, hordozza a kezében, aktorpok, megérinti
mozgását diszperziós: apsimayut, elszórtan;
aput, hó, amely a talajt
mozgás az élet és a hő: AUMA, tűz, AOK, vér;
audlarpok, eltűnik

A-

adgakpok, adgasarpok - digs with hands or paws
adgertitartok - peeping in and out (vg sun.)
adgomut - facing the wind
adgorpok - travels against the wind
adja! (avi) - how nice!
adjigektok - is similar, like
adjiliwok - imitates
adjortok - is different, is disguised
adjumiyok - desires to imitate
adlartok - clear sky
adlauyartok - is shy, timid before strangers
aglerolarpok - gnashes teeth
agvaerpok - hinders no one
agviarpok - hinders others
aiklerpok - fetches something
aimerpok - visits expecting to receive food
aitangayok - has his mouth open
aitaurpok - yawns, is sleepy
aitorniarnerk - promised gift
aivayok - he quarrels
aiwok - goes home
ajoribviksak - model to imitate
ajornartok - difficult
ajurakangitok - almighty
akkerareit - enemies, opponents
akkiorpok v. - echoes
akkisartorpok - revenges
akkisuitok - never answers
akkisuktok - sun ray reflection
akkituyok - expensive
akkiwok - revenges, answers, exchanges, etc.
akkiyomawok - inclined to revenge
akkonasuktok - tries to please both
akkorpok - catches when flying (ball, etc)
akluilak - the richest
akluitok - is rich
akpattok - steps, walks, runs
akpalikitaurtut - they race
akpasortok - walks quickly
akpiusarpok, akpikok - replies, answers
akreatorpok - ate his fill
akreatusukpok - is no more hungry
akrittok - is soft
akropiyok - lies down (as a dog)
akrovikpok - sits on heels
alarpok - turns head, not to see
alianaigosuktok - is happy, cheerful
aligortarpok - shines
aluktorpok - licks
amarok - wolf
amigaitut - plenty
amilar - truly, surely
anana! - beautiful!
anernerk - breath, angel, spirit, ghost
anersarpok - sighs
angatuyok - is rough, bad boy
angayokrak - superior, parents
angelrarpok - comes back home
angiyortak - the biggest
angusuktok - is good hunter
angutiriyok - holds his own
anguyok - catches game
annakpok - is not caught, is still free, escapes
annuarsorpok - obeys, listens well
annudlakpok - is very sad
annutpok - is sad
annunsingorpok - sulks
aoksireartok, siorauyak - sugar
apadlerpak - last dog (has shortest line)
aperiyok - questions, asks
apersorpok - questions many times
apkalawok - devours like dogs
apkarpok - devours
areoyok - has finished, sulks
arksarpok - takes away by force, etc
arktayut (Okk.) - thieves
arlorpok - lifts up eyes and head
assiangorpok - becomes totally different
assianuarpok - goes elsewhere
assikangitok - unique
assinaitok - untied, free (dog, etc.)
assiuyok - is lost
assiwarok (Padl.) - is lost
asso - enough
atanerk (Okk.) - boss, lord, master
atertak - bear cub
atkrigiark - nervous, never quiet
audlatsiariktok - moves with facility, skilful
auksararpok v. - diviing through the air
aulalayok - never quiet
aulaiyiyok - pays attention, remembers
awadlerpok - goes far away
awalukpok - goes around
awamurpok - goes to and fro, far
awinesuitok - is always home
awisuitok - inseparable

 

-

a A-
adgakpok, adgasarpok - ás kezével vagy mancsok
adgertitartok - kandikál ki és be (VG nap.)
adgomut - szemben a szél
adgorpok - utazás ellen a szél
adja! (Avi) - milyen szép!
adjigektok - hasonló, mint a
adjiliwok - utánozza
adjortok - más, az álcázott
adjumiyok - arra vágyik, hogy utánozni
adlartok - tiszta égbolt
adlauyartok - félénk, bátortalan, mielőtt idegenek
aglerolarpok - gnashes fogak
agvaerpok - akadályozza senki
agviarpok - akadályozza a többiek
aiklerpok - tölti le valamit
aimerpok - látogatást várta, hogy megkapja az élelmiszer
aitangayok - a tátott szájjal
aitaurpok - ásít, az álmos
aitorniarnerk - ígérte ajándék
aivayok - ő veszekedések
aiwok - hazamegy
ajoribviksak - modell utánzására
ajornartok - nehéz
ajurakangitok - mindenható
akkerareit - ellenségek, ellenfelek
akkiorpok v. - visszhangok
akkisartorpok - bosszú
akkisuitok - soha nem válaszol
akkisuktok - Sun Ray reflexió
akkituyok - drága
akkiwok - bosszú, válaszok, cserék, stb
akkiyomawok - hajlik arra, hogy bosszút
akkonasuktok - megpróbálja kérjük, mind
akkorpok - fogások, amikor repülés (labda, stb.)
akluilak - a leggazdagabb
akluitok - gazdag
akpattok - lépések, séták, fut
akpalikitaurtut - a verseny
akpasortok - séták gyorsan
akpiusarpok, akpikok - válasz, válaszok
akreatorpok - megette a kitöltés
akreatusukpok - már nem éhes
akrittok - lágy
akropiyok - lefekszik (a kutya)
akrovikpok - ül nyomában
alarpok - fordul a fejét, hogy ne lássa
alianaigosuktok - boldog, vidám
aligortarpok - ragyog
aluktorpok - megnyalja
Amarok - farkas
amigaitut - sok
amilar - valóban, biztosan
anana! - Szép!
anernerk - légzés, angyal, lélek, szellem
anersarpok - sóhajt
angatuyok - durva, rossz fiú
angayokrak - kiváló, a szülők
angelrarpok - jön haza
angiyortak - a legnagyobb
angusuktok - jó vadász
angutiriyok - tartja a saját
anguyok - fogások játék
annakpok - nem fogott, még mindig szabad, menekül
annuarsorpok - engedelmeskedik, meghallgatja és
annudlakpok - nagyon szomorú
annutpok - szomorú
annunsingorpok - duzzog
aoksireartok, siorauyak - cukor
apadlerpak - utolsó kutya (a legrövidebb vonal)
aperiyok - kérdések, kéri
apersorpok - kérdések sokszor
apkalawok - felfalja, mint a kutyák
apkarpok - felfalja
areoyok - befejeződött, duzzog
arksarpok - elveszi az erőt, stb.
arktayut (Okk.) - tolvajok
arlorpok - felemeli a szemét, és fejét
assiangorpok - válik teljesen más
assianuarpok - megy máshol
assikangitok - egyedi
assinaitok - kioldotta, ingyenes (kutya, stb)
assiuyok - elveszett
assiwarok (Padl.) - elveszett
Asso - elég
atanerk (Okk.) - főnök, uram, mester
atertak - medvebocsot
atkrigiark - ideges, nem nyugodt
audlatsiariktok - mozog lehetőség, ügyes
auksararpok v. - diviing a levegőben
aulalayok - soha nem csendes
aulaiyiyok - figyel, emlékszik
awadlerpok - messze van
awalukpok - megy körül
awamurpok - megy ide-oda, messze
awinesuitok - mindig otthon
awisuitok - elválaszthatatlanok

E-

Introduction to Eskimo words beginning with the letter E


Most of these words are derived from the root words: egitpok, erkriwok, erkrarpok, having the following meaning:
egitpok, projecting far away, extraction from, throwing, casting
erkriwok, folding, curling up, etc
erkrarpok, remembers, pays attention, etc.

The root ER meaning privation, separation, is also used in some derived words beginning with E, as: eresaraitok, easily loses its feathers, etc.

erealarpok - yells, cries out
erenesuktok - is in a hurry
erkpakpok - opens, blossoms, etc.
erkrarpok - remembers
erkraidguyok (Padl.) - is inventive
erkrarsautit - souvenir
erkreanaitok - keeps one busy, awake, sprightly
erkreasukpok - is lazy, feels sleepy
erkreangoyok - sulks
erkrikpok v. - embraces.
erkrivok - curls up.
erkrirutit - tattooings around the mouth
erkromayok - is awake
erksiwok - is afraid
erligosuktok - is stingy 

 

e -E-

Bevezetés a eszkimó szó betűvel kezdődő E
A legtöbb ezek a szavak származnak a gyökér szó: egitpok, erkriwok, erkrarpok, miután jelentése a következő:
egitpok, kiálló messze, kivonással, dobás, casting
erkriwok, hajtogatás, curling fel, stb.
erkrarpok, emlékszik, figyel, stb
A gyökér ER jelentése nélkülözés, szétválasztás is használják néhány származó szavakkal kezdődő E, mint: eresaraitok, könnyen elveszti toll, stb
erealarpok - kiáltja, kiáltja
erenesuktok - a sietős
erkpakpok - megnyitja, virágok, stb
erkrarpok - emlékszik
erkraidguyok (Padl.) - az invenciózus
erkrarsautit - ajándéktárgy
erkreanaitok - megtartja az egyik forgalmas, ébredj, eleven
erkreasukpok - a lusta, úgy érzi álmos
erkreangoyok - duzzog
erkrikpok v. - öleli.
erkrivok - fürtök fel.
erkrirutit - tattooings a száj körül
erkromayok - ébren van
erksiwok - fél
erligosuktok - a fukar

-I-

Introduction to Eskimo words beginning with the letter I

N.B. The letter I is pronounced "ee".

The letter I at the beginning of a word means "to be", that is any modification of being:

Here are a few ideas suggested by the words beginning with I:

idea of: heat, fire: ikkitit, matches
idea of: laughing, mockery: iglartok, laughs; iyortok, mocks
idea of: wound, cut: iki, wound: ikkiarpok, cuts into layers
idea of: attention: itkraumayok, remembers
idea of: different ways of being in a place : iksiwayok, is seated; inangayok, is lying down; issangayok, is
    outstreatched, etc.
ibleriwok - is stingy, prefers
idjuarsiwok - imitates
idluartok - is good
idluigosukpok - is envious
idluiksarpok - gets others in trouble
idluilutaowok - is the cause of trouble
ikligosukpok - desires much
ikpanartok (Net.) - amiable
ikpariksarpok - places things in order
ikpinartok - causes one to feel something
iktariktok - is heavy
iktortok - goes out to see if someone is coming
iktsuarpok - often goes out to see if someone is coming
iktumiyok - makes noise
ikublayok - is moderate
illa - partner, friend, related
illeranaitok - makes every one at ease
illerasukpok - is shy, timid, ashamed
illimasukpok - is on the watch, suspects
illitariyok, illitarsiyok - recognizes illituyok - learns easily, intelligent
illutorpok - digs
illungertorpok - endeavors
imagpok - is full
imgiarpok, ingiarpok - precedes, goes ahead
immerukpok - is thirsty
immoriktok - is curled up (as a dog)
immulerpok - curls up
immuyut v. - they play "hide and seek"
inerkonartok - is fair, pretty
ingertarpok - walks to and fro
ingiarpok - finishes, goes ahead
ingiarsiwok - passes beyond
innatauyok - is companion of action
inneriyok - talks to
innua or inua - possessor, master, etc.
inuilitiriyok - seeks to be alone
inukpak - giant
inuksiwok - meets, finds human being
inuliorpok - procreates
inungoark, inuyak - doll
iparsiwok (Okk.) - understands easily, intelligent
iparpok - cleans, licks, etc
ipiiyarpok - cleans
ipiktok - is sharp
ipkolukpok (Padl) - whines, complains
ipkrittok - is clean
ipsorpok - shakes one's self
irkraumalerutiksak - souvenir
issibjukpok - speaks in low voice
issorartuyok - leader (dog), pulls hard
issukangitok - has no end: eternal
issumadguyok (Padl) - intelligent, great thinker
issumaksorpok - does as he pleases
issumatark - chief, one who thinks much
issumayok - thinks
itkranartok - makes one reflect
itkromik! (excl) - more or less pleasing!
itsuarpok - goes out to see if some one is coming
ittersaliorpok - digs a hole
ivarpok - seeks, looks for someone
ivayok - broods
iyakovik, takuvitnar - pupil, apple of the eye
iyerartorpok - goes and hides
iyeriyok - looks fixedly, stares
iyerutit - spots on dog's eyes
iyerpok - hides self
iyorpok - laughs, mocks
iyorayuktok - teases often
iyorosuktok - mocker

 

i -I-
Bevezetés a eszkimó szó betűvel kezdődő I
Nota bene A levél azt is ejtik "ee".
A levél azt az elején egy szó azt jelenti: "kell", azaz bármilyen módosítást, hogy:
Íme néhány ötlet által javasolt szöveg kezdődő I:

ötlet: hő, tűz: ikkitit, gyufa
ötlet: nevetés, gúny: iglartok, nevet, iyortok, gúnyolódik
ötlet: seb, vágás: IKI, seb: ikkiarpok, csökkenti a rétegek
gondolata: figyelem: itkraumayok, emlékezik
ötlete: különböző módon, hogy egy helyen: iksiwayok, ül, inangayok, fekszik le, issangayok, a
outstreatched, stb
ibleriwok - a fukar, inkább
idjuarsiwok - utánozza
idluartok - jó
idluigosukpok - az irigy
idluiksarpok - lesz mások bajban
idluilutaowok - az oka a bajt
ikligosukpok - vágyak sokkal
ikpanartok (Net.) - kedves
ikpariksarpok - helyek dolgot annak érdekében,
ikpinartok - okoz egy-érezni valamit
iktariktok - nehéz
iktortok - elmegy, hogy ha valaki jön
iktsuarpok - gyakran megy el, hogy ha valaki jön
iktumiyok - zajt
ikublayok - mérsékelt
Illa - partnere, barátja, a kapcsolódó
illeranaitok - teszi mindenki nyugodt
illerasukpok - félénk, bátortalan, szégyellni
illimasukpok - van az óra, a gyanúsítottak
illitariyok, illitarsiyok - elismeri illituyok - tanul könnyen, intelligens
illutorpok - albérlet
illungertorpok - arra törekszik,
imagpok - tele van
imgiarpok, ingiarpok - megelőzi, megy előre
immerukpok - szomjazik
immoriktok - hullámos fel (a kutya)
immulerpok - fürtök up
immuyut v. - játszanak "bújócska"
inerkonartok - tisztességes, szép
ingertarpok - séta ide-oda
ingiarpok - befejezi, megy előre
ingiarsiwok - halad túl
innatauyok - a társa cselekvési
inneriyok - beszél
innua vagy inua - birtokos, master, stb
inuilitiriyok - arra törekszik, hogy egyedül
inukpak - óriás
inuksiwok - megfelel, talál emberi lény
inuliorpok - procreates
inungoark, inuyak - baba
iparsiwok (Okk.) - megérti könnyen, intelligens
iparpok - tisztít, nyalogatja, stb.
ipiiyarpok - tisztítja
ipiktok - éles
ipkolukpok (Padl) - whines, panaszkodik
ipkrittok - tiszta
ipsorpok - rázza az ember önmagát
irkraumalerutiksak - ajándéktárgy
issibjukpok - beszél halkan
issorartuyok - vezető (kutya), húzza kemény
issukangitok - még nincs vége: az örök
issumadguyok (Padl) - intelligens, nagy gondolkodó
issumaksorpok - nem, amit akar
issumatark - vezető, aki úgy gondolja, sokat
issumayok - gondolkodik
itkranartok - tesz egy tükrözik
itkromik! (Nettó) - többé-kevésbé kellemes!
itsuarpok - elmegy, hogy ha valaki jön
ittersaliorpok - ás egy gödröt
ivarpok - arra törekszik, úgy néz ki, hogy valaki
ivayok - költések
iyakovik, takuvitnar - tanítványa, szeme fénye
iyerartorpok - megy, és elrejti
iyeriyok - néz mereven, bámul
iyerutit - foltok a kutya szemébe
iyerpok - elrejti önmagát
iyorpok - nevet, gúnyolódik
iyorayuktok - teases gyakran
iyorosuktok - gúnyolódó

-K-

Introduction to Eskimo words beginning with the letter K

Eskimos seem to have a preference for words beginning with the letter K. In fact these and the words beginning with A are the most numerous. At times it is difficult to perceive the difference in sound between the usual K and the very guttural K. Fo

Here are some general ideas expressed by words beginning with K : KA or KRA:
idea of surface : kanga, it's surface; kadlerk, at the very top
idea of group : kattimayut, are together; kattersorpok, collects
idea of light : kraumayok, it is a bright light; kraukpat, tomorrow
idea of knowledge : krau, forehead; krauyimayok, knows
idea of colour : kraudlortok, is white; krernertok, is black
idea of being pointed : kakiwak, fish harpoon; kapiwok, pierces
idea of being inside : kramanitok, is inside; Katituyok, has a bass voice
KI or KRI:
idea of heat, and absence of heat : kiagorpok, sweats; kikreyok, is frozen idea of wound, tearing : kilerpok, is
    wounded; kidlalik, has a tear
idea of neighbourhood : kiglinga, its border
idea of curling up : kripingayok, is twisted
idea of hind part, rear : kingudlermik, at last; kinguani, at the rear
idea of person : kina?, who?; kinasingingmat, has not found anybody
idea of only : kissiani, only; kissima, only me; kissimi, only he or she
KO or KRO:
idea of being high : kotsiktok, is high; konmuarpok, rises in the air
idea of surprise : koarsarpok, starts (from surprise); Koglurtuarpok, is surprised; koksadlakpok, is surprised
KU or KRU:
idea of imitation of sound : kukiut, rifle; kuertorpok, coughs
idea of passing by : kurk, river; kutviorpok, sheds tears

kablursorpok - winks v.
kadzait - wolves wandering and hungry
kagliwok - comes closer
kakituyok - clever, intelligent
kakrayok - is cheerful, lively
kalertanartok - makes one shiver with emotion
kalibjarpok - dog making effort to get loose
kamanartok (Okk.) - is marvelous
kamanartulliyok - works marvels
kamariyok - takes interest in
kamasukpok - answers well, obeys, takes interest in
kangartok - is very sensitive
kangelrarpok - walks ahead of dogs
kangusukpok - is ashamed, shy
kanogsartok, kanungauyok - is mean, teases
kapiasukpok - is afraid
karpok - is hungry
katauyak - rainbow
kattersorpok - is gathering things
kattingolarpok - dog is grunting
kaulertanerpok - makes one shiver with fear
kayusiyok - perseveres
keviarpok - turns one's head
kinarluktok - makes a bad face
kingudlerk - the last
kingupiusarpok - falls backwards, steps backwards
kinguyok - tips over (canoe, etc.)
kipingoyok - feels lonesome
kissermiorpok - is solitary, alone
kissi - alone
kollarpok - hesitates
konwakpok - smiles; syn.: kungotorpok
konwasuitok - never smiles
kotsiktok - is placed high, is high
kramguyok - snores
kranoengitok - has no trouble, (all is well)
kreanartak - blue fox
kreanartok - makes one cry
kreayok - cries and yells
kregertarpok, kiggertarpok - makes little leaps, hops, etc.
krelanartorpok - desires intensely
krelerpok - is very thirsty
krelukpok - yelps (dog)
kremigosukpok - is jealous
kremukserpok - leads a dog team
krenerpok, krenorarpok - looks for, seeks
krenutuyok - insistent beggar
krepasuitok - never discouraged
krepiluktok - refuses
kriksimigarpok - scowls at some one
krilanartok - is desirable
kringmerk - dog
kriptaerpok - is well awake, in good humour
kritigutiksak - toy
kritikpok - plays
kronuyok, kronutpok - refuses
kungutorpok - smiles; syn.: kunwaktok
kunuyok - refuses
kussuyok - is a coward
kuvianartok - makes one happy
kuviasukpok - is glad, happy
kuviasungnerk - happiness
kuyariyok - is thankful

 

k -K-bevezetés eszkimó szó betűvel kezdődő K
Eszkimók úgy tűnik, hogy előnyben részesíti a szavakat a betűvel kezdődő K. Valójában ezek a szavak elején az A a legtöbben. Időnként nehéz érzékelni a különbséget a hang között, a szokásos K és a nagyon torokhang K. Fo
Íme néhány általános gondolatokat szavakkal kezdődő K: KA és KRA:
gondolata felület: kanga, ez felület kadlerk, az egyik legfontosabb
gondolata csoport: kattimayut, együtt vannak, kattersorpok, gyűjt
gondolata fény: kraumayok, ez egy erős fény, kraukpat, holnap
gondolata a tudás: krau, a homlok, krauyimayok, tudja,
gondolata szín: kraudlortok, fehér, krernertok, fekete
ötlet, hogy rámutatott: kakiwak, hal szigonnyal, kapiwok, áthatol
ötlete, hogy belső: kramanitok, belül van; Katituyok, egy basszus hang
KI vagy KRI:
gondolata a hő, és a hő nélküli: kiagorpok, izzadás, kikreyok, a fagyasztott ötlete sebre, könnyezés: kilerpok, a
megsebesült, kidlalik, egy könnycsepp
gondolata környéken: kiglinga, a határon
gondolata curling fel: kripingayok, a csavart
ötlete hátsó rész, hátsó: kingudlermik végre; kinguani, hátul
gondolata személy: Mozi?, ki?; kinasingingmat, nem talált senkit
gondolat csak: kissiani, csak, kissima, csak én, kissimi, csak ő
KO, vagy KRO:
gondolat, hogy jó: kotsiktok, magas, konmuarpok, emelkedik a levegőben
ötlete a meglepetés: koarsarpok, indul (a meglepetés), Koglurtuarpok, meglepődve, koksadlakpok, meglepődve
KU vagy Guru:
ötlete utánzás hang: kukiut, puska, kuertorpok, köhögés
gondolata elhaladó: kurk, folyó, kutviorpok, istállókat könnyek kablursorpok - kacsint v.
kadzait - farkasok vándor és éhes
kagliwok - közelebb
kakituyok - okos, intelligens
kakrayok - a vidám, élénk
kalertanartok - tesz egy reszket az izgalomtól
kalibjarpok - kutya törekvés, hogy laza
kamanartok (Okk.) - csodálatos
kamanartulliyok - működik csodák
kamariyok - veszi érdeklődés
kamasukpok - válaszok is, engedelmeskedik, úgy érdeklődés
kangartok - nagyon érzékeny
kangelrarpok - séta előtt kutyák
kangusukpok - szégyelli, félénk
kanogsartok, kanungauyok - ez azt jelenti, teases
kapiasukpok - fél
karpok - éhes
katauyak - szivárvány
kattersorpok - egyre jobban a dolgok
kattingolarpok - kutya röfögve
kaulertanerpok - tesz egy reszket a félelemtől
kayusiyok - perseveres
keviarpok - fordul az ember feje
kinarluktok - teszi rossz arc
kingudlerk - az utolsó
kingupiusarpok - esik vissza, lépéseket visszafelé
kinguyok - felborul (kenu, stb)
kipingoyok - úgy érzi, magányos
kissermiorpok - a magányos, egyedül
kissi - egyedül
kollarpok - habozik
konwakpok - mosolyog, syn.: kungotorpok
konwasuitok - soha nem mosolyog
kotsiktok - kerül magas, magas
kramguyok - horkol
kranoengitok - nem baj, (minden rendben)
kreanartak - kék róka
kreanartok - tesz egy kiáltás
kreayok - sír és kiabál
kregertarpok, kiggertarpok - aligha ugrások, komló, stb
krelanartorpok - vágyak intenzíven
krelerpok - nagyon szomjas
krelukpok - yelps (kutya)
kremigosukpok - féltékeny
kremukserpok - vezeti a kutya csapat
krenerpok, krenorarpok - keres, igyekszik
krenutuyok - kitartó koldus
krepasuitok - soha kedvét
krepiluktok - elutasítja
kriksimigarpok - scowls a valaki
krilanartok - kívánatos
kringmerk - kutya
kriptaerpok - jól ébren, jó humor
kritigutiksak - játék
kritikpok - játszik
kronuyok, kronutpok - elutasítja
kungutorpok - mosolyog, syn.: kunwaktok
kunuyok - elutasítja
kussuyok - egy gyáva
kuvianartok - tesz egy boldog
kuviasukpok - örömmel, boldog
kuviasungnerk - boldogság
kuyariyok - a hálás
-

-M-

Introduction to Eskimo words beginning with the letter M


Here are some ideas suggested by the words beginning with M:

idea of pain : malarpok, yelling (as a dog); maikpok, it hurts
idea of covering a surface : mami, thin skin; manerark, field
idea of special place : mani, here; maniyok, yields
idea of good: mamartok, tastes good; mamiarnartok, is hateful
idea of root: mangukpok, penetrates; mauyak, soft snow
idea of localisation : mikpok, v. lands, sets
idea of movement : momerpok, v. dances
idea of extraction : millukpok, suckles

malarpok - yells (dog) mallikpok - follows
malliksarpok - tries to follow vg. game
mamerpok - revenges
manangayok - holds head leaning on one side
mangatpok - flees away (game etc.)
maningmiyok - makes no resistance
maniyok - is easy to reach, (lit.: stays there)
miagorpok - howls (dog)
mianersiyok - watches, guards
mikkakpok - gnaws
mikilak - the smallest
mikiyok - is small, little
miorpok - howls
miperpok - is late
mitarpok - mocks
mulorpok - is late

 

m-M-bevezetés eszkimó szó betűvel kezdődő M

Íme néhány ötlet által javasolt szöveg kezdődő M:
gondolata a fájdalom: malarpok, kiabálás (a kutya), maikpok, fáj
gondolata, amely a felület: Mami, vékony bőr, manerark, mező
gondolata különleges hely: Mani, itt, maniyok, hozamok
ötlet jó: mamartok, íze jó, mamiarnartok, a gyűlöletes
gondolata root: mangukpok, behatol, mauyak, puha hó
gondolata lokalizáció: mikpok, v. földeket, készletek
gondolata mozgás: momerpok, v. táncok
gondolata kitermelés: millukpok, suckles
malarpok - kiabál (kutya) mallikpok - következik
malliksarpok - megpróbálja követni VG. játék
mamerpok - bosszú
manangayok - tartja fejét támaszkodva az egyik oldalon
mangatpok - menekül el (játék, stb)
maningmiyok - nem tesz ellenállás
maniyok - könnyen megközelíthető, (szó szerint: marad ott)
miagorpok - üvölt (kutya)
mianersiyok - órák, őrök
mikkakpok - mardossa
mikilak - a legkisebb
mikiyok - kicsi, kis
miorpok - üvölt
miperpok - késik
mitarpok - gúnyolódik
mulorpok - késik

-N


Introduction to Eskimo words beginning with the letter N

Here are some ideas suggested by the words beginning with the letter N:

Words beginning with NA expresses the idea of:
-
place: nani, where; namut? where to; nangertok, is standing.
Words beginning with NI or NERK expresses the idea of something perceptible by the senses:
by the sight: niptayok, is seen; nipamayoik, is long unseen
by the hearing : nippi, sound of the voice; nipjarpok, makes a sound
by the sense of smell : niorsitok, inhales and smells
by the taste: nerkri, meat; nerrewok, eats
by the touch : nerromiktok, is smooth to the touch
Words beginning with NU and coming from the "terminalis case": NUT express the idea of:
what is seen : nuya, hair; nuvak, mucus from the nose;

muiyok, comes out
what moves : nuuktok, is on the move;
nukterpok, changes place, moves
naaktok - is obese
nadlerkotauwok - is worthy of
nadlikangirtok - has no equal
naglingnartok - is lovable
naglingnerk - love, charity
nakkertok - goes fast, quick, far
nakkersarpok - goes faster and faster
nakkorsarpok - is happy
nakoarpok - acts well
naksitarpok - says no, (making sign with nose)
nalegak - lord, master
nalektok nalaktok - listens, obeys
nanertak - bear cub
nanganartok, nanranartok - marvelous
nangiarpok - is afraid
nanuk - polar bear
nappatak (Okk.) - fox
napsiktok - breakable
narpok - stumbles
natserk or netserk, netjerk - seal
nautsertorpok - pays much attention, explores
nayagarpok - is half asleep
nerdlingoyok - is stingy with food etc.
nerreyok - eats
nerriungnerk - hope
nerromiktok - is smooth, soft to touch
nertuark - is strong, powerful
nerserk, netjerk - seal
nikadlorpok - is sad
nikobjarpok - lifts self on tip of toes
nimnarpok - agitated, never quiet
ningarpok - gets angry
ningatsuitok - patient
niplerpok - makes noise
nippaitok - makes no noise, is silent
niviorpok - is anxious
nuki - strength, nerve
nukilik - is strong
nunguserark, okkomiakattark - candy
nuyuitok - is domesticated
nuyuisertok - is not frightened (as deer, etc.)

 

 -N


Bevezetés a eszkimó szó betűvel kezdődő N Íme néhány ötlet által javasolt szöveg betűvel kezdődő N:

Szóval kezdődő NA fejezi ki az ötlet: -
hely: Nani, hol; namut? hol, nangertok, áll.
Szóval kezdődő NI vagy NERK fejezi ki a gondolat, hogy valami érzékelhető a érzékek:
A látvány: niptayok, látható, nipamayoik, hosszú láthatatlan
A tárgyaláson: nippi, hang a hang, nipjarpok, hangot ad
A szaglás: niorsitok, belélegzi és illatok
Az íz: nerkri, hús, nerrewok, eszik
Az érintés: nerromiktok, sima tapintású,
Szóval kezdődő NU származó és "terminalis eset": ANYA kifejezni azt az elképzelést:
mi látható: nuya, haj, nuvak, nyálka az orr;
muiyok, jön ki
mi mozog: nuuktok, mozgásban van;
nukterpok változások helyen mozog
naaktok - egy elhízott
nadlerkotauwok - érdemes
nadlikangirtok - nem egyenlő
naglingnartok - a szeretetre méltó
naglingnerk - szerelem, szeretet
nakkertok - megy gyorsan, gyorsan, amennyire
nakkersarpok - megy gyorsabban és gyorsabban
nakkorsarpok - boldog
nakoarpok - jár jól
naksitarpok - mondja nem, (ami jele az orrát)
nalegak - uram, mester
nalektok nalaktok - hallgat, engedelmeskedik
nanertak - medvebocsot
nanganartok, nanranartok - csodálatos
nangiarpok - fél
Nanuk - jegesmedve
nappatak (Okk.) - róka
napsiktok - törékeny
narpok - megbotlik
natserk vagy netserk, netjerk - tömítés
nautsertorpok - jelentős figyelmet fordít, feltárja
nayagarpok - félig alszik
nerdlingoyok - a fukar étkezés, stb
nerreyok - eszik
nerriungnerk - remény
nerromiktok - sima, puha, hogy megérintse
nertuark - erős, nagy teljesítményű
nerserk, netjerk - tömítés
nikadlorpok - szomorú
nikobjarpok - felvonók magától a lábujjak hegyén
nimnarpok - izgatott, nem csendes
ningarpok - megharagszik
ningatsuitok - beteg
niplerpok - zajt
nippaitok - nem tesz zaj, csendes
niviorpok - szorong
nuki - erő, ideg
nukilik - erős
nunguserark, okkomiakattark - candy
nuyuitok - a háziasított
nuyuisertok - nem félt (mint szarvas, stb)

-

Introduction to Eskimo words beginning with the letter O

Here are some ideas suggested by the words beginning with the letter O: -
idea of: weather and seasons: okko, it is hot; okkiaksak, fall season.
idea of : clothes : okkorutit, clothes; okkortok, warm clothes.
idea of : heat in objects : onartok, is warm; oyok, is cooked.
idea of : feelings of the soul, faith : okpertok, believes.
idea of : admiration : oppinartok, is marvelous; opipok, is astonished.
idea of : hatred : omisukpok, hates; ogiartut, fight as dogs.
idea of : regret : oggorpok, regrets; oggornartok, is regrettable.
idea of : coming out of : okrark, tongue; okrok, rust.
idea of : spreading easily : orksok, oil; olingoyok, the rising tide.

oggoriwok, ogguarpok - regrets
ogiarpok v. - fights (dogs)
okkodluartok - leans forward, (is sleepy)
okkojiyok - is absent minded
okkomaitok - is heavy
okkomiakattark - candy
okpigosukpok - has confidence
okradlorikpok - is a great talker
okalruserk - word of authority
okrarayukpok - speaks too much
okrarlorluktok - does not speak much
okrarpok - speaks
okratsiak - good speaker
okrigisertok - makes little leaps, hops
okrilayok - is swift
okrittok - is not heavy, light
oksitartok - tries everything
olikpok - shivers
olrowok - falls down
omariksartok - is full of energy
omilarpok - complains
opagiarpok - is anxious, looks for trouble
opalorpok (Padl.) - is obedient
opinnartok - is marvelous, miraculous
orksingolerpok - is too fat

 

 

-O 

Bevezetés eszkimó szó betűvel kezdődő O
Íme néhány ötlet által javasolt szöveg betűvel kezdődő O: -
ötlet: időjárás és évszakok: okko, meleg van, okkiaksak, őszi szezon.
gondolata: Ruházat: okkorutit, ruhák, okkortok, meleg ruhát.
ötlet: hő tárgyak: onartok, meleg, oyok, főtt.
ötlet: érzések a lélek, a hit: okpertok, hisz.
gondolata: csodálattal: oppinartok, a csodálatos, opipok, csodálkozik.
gondolata: gyűlölet: omisukpok, gyűlöli; ogiartut, harc a kutyák.
gondolata: sajnálom: oggorpok, sajnálja, oggornartok, ez sajnálatos.
ötlet: jön ki: okrark, nyelv, okrok, rozsda.
ötlet: terjed könnyen: orksok, olaj, olingoyok, a dagály.

oggoriwok, ogguarpok - sajnálatát fejezi ki
ogiarpok v. - harcol (kutya)
okkodluartok - dől előre, (az álmos)
okkojiyok - hiányzik gondolkodású
okkomaitok - nehéz
okkomiakattark - candy
okpigosukpok - bízik
okradlorikpok - egy nagy társalgó
okalruserk - szó hatóság
okrarayukpok - beszél túl sokat
okrarlorluktok - nem beszél sokat
okrarpok - beszél
okratsiak - jó szónok
okrigisertok - aligha ugrik, komló
okrilayok - a gyors
okrittok - nem nehéz, könnyű
oksitartok - igyekszik mindent
olikpok - borzongás
olrowok - leesik
omariksartok - tele van energiával
omilarpok - panaszkodik
opagiarpok - szorong, úgy néz ki, a problémamentes
opalorpok (Padl.) - az engedelmes
opinnartok - csodálatos, csodálatos
orksingolerpok - túl kövér

-P

Introduction to Eskimo words beginning with the letter P

Here are some ideas suggested by the words beginning with the letter P: -
PA : idea of place, situation, position : pa, entrance of a snow house
PI : very general idea of getting, gets, goes, etc.: piyok, acts; pisiartok, acts well
PO : idea of visibility : poktalartok, it floats
PU : idea of swelling : publartok, is swollen; puyortok, it smokes

padlakpok - stumbles
pagvisarpok - bothers v.
pakadlakpok - is noisy
palarpok - is quiet, better
palarsiyok - is getting better
pameiyut - dogs have tail up
pangalikpok - gallops
papatsiyok - keeps well guarded
passariwa - suspects him
patjarlukpok - wind that changes easily
payok - is wrestling
perangaitok - is nervous
perkangayok - is stiff
perkominartok - is desirable
perkoyiyok - commands, orders, v.
perotsiark - flower
perpaluktok - makes a sound
pialayok - is swift, quick
pidgalerpok - runs around
pidguyok - is strong
pigiorpok - is a beginner
pijareakiktok - requires little
pijareakortuyok - requires much
pijominartok - is desirable
pikalukpok - is clumsy
pikaluyak - iceberg
pikannerpok - does it once more, continues
pikarikpok - is able to do much
pikattar, pikatti - companion, partner, the other
pikattarput - children imitating elder person
pikattauyok - takes part in game, etc
pikjukpok - finds eggs.
pikka - those above
piksukpok - acts slowly, punishes unjustly
piktauyoriyauyok - has a good reputation
piktaungitok - is bad
piktauyok, pioyok - is good
pilerigayuktok - good worker
pileriyok - works
pilisarpok - begins
pilitak - useful
pilu - hair fallen from skin
piluartok - is excessive
pimayarpok - gives
pinaimiyok - holds on (afraid to fall)
pina ? - what ? (searching for the proper name.
pinasuarpok, pinasukpok - endeavors
pingasuangni - for the third time
pingasuat - the third
pingasut - three
pingasuyortok (Okk.) - six
pingigarpok - is anxious, tormenting self.
pingitsertorpok - is hypocrite
pingoarpok - plays, imitates, jokes
pingoyok, pinguyarpok - pushes s. o. to make him fall
piniarsarpok - exercises
pinnariyok - loves preferably
pinnariyauyok - is loved preferably
pinnerlukpok - acts badly
piomitartok, piyomittartok - is ambitious
piosuriyok, pioyoriyok - is proud
piotsertortok - is hypocrite
pioyok - is good
piosiyok - is getting better
pissarpok - sings
pissimayok - is done
pissimaitok - has not been touched
pissualayok - is a good walker
pissuarpok - wants to, desires to
pissuinnarpok - takes a walk
pissukpok - walks
pitaromayok - wants to receive gift
pitsiark - beautiful
pituinnarealik - is ready
pituararpok - attains his end.
piugarpok - looking for trouble
piwallialerpok - is more and more active
piyarealik - has to be worked
piyominartok - is desirable
piyomayok - wants
pokerk - white part of deer skins
pokittok - is low
pokliwok - becomes lower
pokrittok - is intelligent
poktuyok - is high
puibjarpok - shows head above water
puigorpok - forgets
puigodguyok (Padl.) - has no memory, forgets easily
puigojuitok - never forgets
puipkartok - mirage
puiyarpok - shows head above water
pujortok - there is smoke, fog, etc.
puktok, pungayok - is bent (to hide from game)
pullarpok, uglarpok - visits
pungattok - approves by signs of head
pungok, arnaluk - bitch
pussik - cat
pussittok - is reversed, upside down

 

 

 -P Bevezetés eszkimó szó betűvel kezdődő P
Íme néhány ötlet által javasolt szöveg betűvel kezdődő P: -
PA: idea hely, helyzet, pozíció: pa, bejárata a hó ház
PI: nagyon általános képet kap, lesz, megy, stb: piyok, hat; pisiartok, működik jól
PO: ötlet a láthatóság: poktalartok, úszik
PU: ötlet duzzanat: publartok, duzzadt, puyortok, hogy dohányzik
padlakpok - megbotlik
pagvisarpok - zavar v.
pakadlakpok - zajos
palarpok - csendes, jobb
palarsiyok - egyre jobb
pameiyut - kutya farka fel
pangalikpok - vágtat
papatsiyok - tartja jól őrzött
passariwa - gyanúsítottak meg
patjarlukpok - szél, amely megváltoztatja könnyen
payok ​​- a birkózás
perangaitok - ideges
perkangayok - merev
perkominartok - kívánatos
perkoyiyok - parancsok, utasítások, v.
perotsiark - virág
perpaluktok - hangot ad
pialayok - a gyors, gyors
pidgalerpok - fut körbe
pidguyok - erős
pigiorpok - egy kezdő
pijareakiktok - csak csekély
pijareakortuyok - igényel sok
pijominartok - kívánatos
pikalukpok - az ügyetlen
pikaluyak - jéghegy
pikannerpok - nem is egyszer, továbbra is
pikarikpok - képes sokat
pikattar, pikatti - társ, partner, a másik
pikattarput - gyermek utánozza idősebb személy
pikattauyok - részt vesz a játékban, stb.
pikjukpok - úgy tojást.
pikka - a fenti
piksukpok - jár lassan, megbünteti igazságtalanul
piktauyoriyauyok - jó hírnevét
piktaungitok - rossz
piktauyok, pioyok - jó
pilerigayuktok - jó munkás
pileriyok - munkák
pilisarpok - kezdődik
pilitak - hasznos
Pilu - haj csökkent a bőrről
piluartok - túlzott
pimayarpok - ad
pinaimiyok - tartja a (fél ősz)
Pina? - Mi az? (Keresi a megfelelő nevet.
pinasuarpok, pinasukpok - arra törekszik,
pingasuangni - harmadik alkalommal
pingasuat - a harmadik
pingasut - három
pingasuyortok (Okk.) - hat
pingigarpok - szorong, kínzó én.
pingitsertorpok - a képmutató
pingoarpok - játszik, utánoz, viccek
pingoyok, pinguyarpok - tolja s. o. hogy neki esnek
piniarsarpok - gyakorlatok
pinnariyok - lehetőleg szereti
pinnariyauyok - a szeretett lehetőleg
pinnerlukpok - jár rosszul
piomitartok, piyomittartok - ambiciózus,
piosuriyok, pioyoriyok - büszke
piotsertortok - a képmutató
pioyok - jó
piosiyok - egyre jobb
pissarpok - énekel
pissimayok - történik
pissimaitok - nem érintette
pissualayok - jó gyalogló
pissuarpok - akar, arra vágyik, hogy
pissuinnarpok - vesz egy séta
pissukpok - séták
pitaromayok - szeretne kapni ajándékba
pitsiark - gyönyörű
pituinnarealik - készen áll
pituararpok - éri el a végén.
piugarpok - keresni a bajt
piwallialerpok - egyre aktívabb
piyarealik - meg kell dolgozni
piyominartok - kívánatos
piyomayok - akar
pokerk - fehér részét szarvas bőr
pokittok - alacsony
pokliwok - alacsonyabb lesz
pokrittok - intelligens
poktuyok - magas
puibjarpok - azt mutatja, fej a víz felett
puigorpok - elfelejti
puigodguyok (Padl.) - nincs memória, elfelejti jól
puigojuitok - soha nem felejt
puipkartok - délibáb
puiyarpok - azt mutatja, fej a víz felett
pujortok - nincs füst, köd, stb
puktok, pungayok - Bent (elrejteni a játék)
pullarpok, uglarpok - látogatások
pungattok - jóváhagyja a jelei vezetője
pungok, arnaluk - szuka
pussik - macska
pussittok - megfordul, fejjel lefelé

-S

Introduction to Eskimo words beginning with the letter S


Here are some ideas expressed by words beginning with the letter S:
-
SA:
idea of surface, extension: sa, the surface in front; sagvik, chest.
idea of obstruction taken off: sakkerpok, is seen unexpectedly
idea of opposite: sangani, is in front of
idea of transitory surface: sanerk, dust

SI:
idea of contraction: siarnartok, is bitter
idea of extension afar: sila, atmosphere; sina, shore.
idea of different ways of covering distances: situyok, slides.
idea of expansion under pression: singortitok, a tumor
idea of splitting: siikpok, is split.
idea of noise, sound: sirkrortok, noise of a shot; sirkomittok, is broken

SO and SU: (root word for questioning):
sokoersiwok: knows why; sukkut? by what?; suna ? what is it?

saapkut - artistically done
saartok - thin (as paper)
sadluwalliayok - is thinner and thinner
sadluyok - is thin, skinny
sadvarpok - answers
saggark - short hair
sagiarpok - gets in front of
sagverpok - loses sight of
saimarnert - consolation, grace
saimarpok - consoles
saimarsarpok - tries to console
saimartitsidjut - blessing
sajukpok - shakes
salariyok, salaksartok - is victorious
salausuitok - cannot be beaten
salausuktok - is lazy
salumayok - is clean
salrosiyok - passes without stopping
sangiyok - is strong
sangusaraitok - changes often
sanguyok - changes
sanniagut - near by
sanniani - at the side of
sannesiktok - gets away from
sappagnak (Okk.) - pearl, beads
sapperpok - is unable, lazy
sappiutiwa - prevails against someone
sapputiyok - protects
sarpituyok - walks with toes outwards
sarremaitok - is sad
sarremasakpok - is tired
sarrimayok - is happy
sartok - thin
satkomerpok - appears
satornartok (Net.) - thankful
satortok - gives back to owner, etc.
saupa - covers with snow or earth
sausimayok - is covered with snow, etc.
savatsiyok - works at something
sayukpok - shakes, trembles
semiktok - crushed
senneksarpok - works at
senneksorpok - makes preparations
sennetuyok - is good at work
senneyok - works
sertuvok - stops one's nose not to smell
siarnak - grey colour
sikkiwok - chin in water to drink, etc
siktartok - zip
sila - atmosphere, intelligence
silatunerk - intelligence, shrewdness
silatusarpok - is prudent, thinks ahead
silatuyok - is shrewd
simmiktartok - has hiccups
sinaliarpok - goes to the edge of ice
sinnaktomawok - dreams v.
sinnik - sleep
sinnikpok - sleeps v.
sinniktarpok - sleeps (camps away from home)
siorauyak - sugar
sirayukpok - reproaches
sirkromiarpok - kneels down
sirkropterpok - takes apart, undoes
sitakpok - loses when playing
sitamangat - the fourth
siterpok - repulses, recoils
sitiyok - is hard
sitorarpok - slides
situngayok - stretched out
situyok - slides, comes down rivers, etc.
sivanerteriyok - rings the bell
sivikiktok - is at a short distance
sivituyok - is at a long distance
sivudlerk - the first one
sivudlerpok - goes ahead
sivulingayok - goes first, flirts
sokoersiwok - recognizes well, understands well
sokoserpok - changes
sokosuitok - never changes
sorangayok - is not well disposed
sororpok - useless
sorosuitok - is still useful
soruserk (Okk.) - child
sudluarnartok - is very interesting
suglunartok - is despicable
sukkittok - wounds underfeet
suiksarpok - despises others
sujomiyok - is discouraged
sukkaitok - is very slow
sukkaliyok - is swift
sukkorpok - corrects s.o.
sukko - is evil
suksauyok - is useful
suli - again, once more
suliwok - is busy
sulsriyok - does nothing
sumikpok - tries to cry
sunakasuitok - deserted
sunasorpok - eats remains
sungauyak - pearl
sungejuitok - does not change
sungowok - is strong
sungouyarpok - fights until gets a black eye
sutkorpok - corrects s.o.

 

 

-S bemutatása eszkimó szó betűvel kezdődő S

Íme néhány ötlet kifejezni szavakkal a betűvel kezdődő S: -
SA:
gondolata a felszíni, bővítése: sa, a felület előtt; sagvik, mellkas.
ötlete elzáródás levették: sakkerpok, látható váratlanul
gondolata szemben: sangani, az előtt
gondolata átmeneti felület: sanerk, por
SI:
gondolata összehúzódás: siarnartok, keserű
gondolata kiterjesztés messziről: Sila, hangulat, Sina, a parti.
ötlete különböző módjait, amely távolságok: situyok, csúszda.
ötlete terjeszkedés mellett tömörítési: singortitok, a tumor
gondolata felosztása: siikpok van osztva.
ötlet a zaj, hang: sirkrortok, zaj egy lövés, sirkomittok, megtört
SO és a SU: (root szó kihallgatás):
sokoersiwok: tudja, miért; sukkut? milyen?; Suna? mi ez?
saapkut - művészileg kész
saartok - vékony (papír)
sadluwalliayok - vékonyabb és vékonyabb
sadluyok - vékony, sovány
sadvarpok - válaszok
saggark - rövid haj
sagiarpok - kap előtt
sagverpok - elveszíti szem elől
saimarnert - vigaszt, kegyelmet
saimarpok - konzolok
saimarsarpok - megpróbálja konzol
saimartitsidjut - áldás
sajukpok - rázza
salariyok, salaksartok - a győztes
salausuitok - nem lehet megverték
salausuktok - a lusta
salumayok - tiszta
salrosiyok - halad megállás nélkül
sangiyok - erős
sangusaraitok - gyakran változik
sanguyok - változások
sanniagut - közelében
sanniani - az oldalán
sannesiktok - kap-re
sappagnak (Okk.) - gyöngy, gyöngyök
sapperpok - nem képes, lusta
sappiutiwa - érvényesül valaki ellen
sapputiyok - védi
sarpituyok - séta az ujjak kifelé
sarremaitok - szomorú
sarremasakpok - fáradt
sarrimayok - boldog
sartok - vékony
satkomerpok - jelenik meg
satornartok (Net.) - hálás
satortok - adja vissza a tulajdonosnak, stb
saupa - kiterjed a hó vagy földdel
sausimayok - borítja hó, stb
savatsiyok - dolgozik valamit
sayukpok - rázza, remeg
semiktok - zúzott
senneksarpok - dolgozik
senneksorpok - teszi készítmények
sennetuyok - jó munkahelyi
senneyok - munkák
sertuvok - megáll az ember orrát, hogy ne illata
siarnak - szürke színű
sikkiwok - áll a vizet, stb.
siktartok - zip
Sila - hangulat, intelligencia
silatunerk - intelligencia, ravaszság
silatusarpok - célszerű, gondolkodik előre
silatuyok - az okos
simmiktartok - a csuklás
sinaliarpok - megy a szélén jég
sinnaktomawok - álmok v.
sinnik - alvás
sinnikpok - alszik v.
sinniktarpok - alszik (táborok távol az otthontól)
siorauyak - cukor
sirayukpok - szemrehányásokat
sirkromiarpok - térdel le
sirkropterpok - kerül egymástól, felülbírálja
sitakpok - veszít, ha játszik
sitamangat - a negyedik
siterpok - repulses, visszahúzódik
sitiyok - nehéz
sitorarpok - diák
situngayok - kinyújtott
situyok - csúszdák, jön le a folyók, stb
sivanerteriyok - csenget
sivikiktok - van egy rövid távolságra
sivituyok - van egy hosszú távú
sivudlerk - az első
sivudlerpok - megy előre
sivulingayok - megy először, flörtöl
sokoersiwok - ismeri jól, ért is
sokoserpok - változások
sokosuitok - nem változik
sorangayok - nem is megsemmisíteni
sororpok - haszontalan
sorosuitok - még mindig hasznos
soruserk (Okk.) - gyermek
sudluarnartok - nagyon érdekes
suglunartok - a megvetendő
sukkittok - sebek underfeet
suiksarpok - lenézi mások
sujomiyok - a kedvét
sukkaitok - nagyon lassú
sukkaliyok - a gyors
sukkorpok - korrigálja s.o.
sukko - rossz
suksauyok - hasznos
Suli - újra, még egyszer
suliwok - foglalt
sulsriyok - nem csinál semmit
sumikpok - megpróbálja sírni
sunakasuitok - kihalt
sunasorpok - eszik is
sungauyak - gyöngyház
sungejuitok - nem változik
sungowok - erős
sungouyarpok - harcol, amíg megkapja a fekete szeme
sutkorpok - korrigálja s.o.

-T


Introduction to Eskimo words beginning with the letter T


Here are some ideas suggested by words beginning with the letter T:
-
TA: idea of the place occupied:
takpani, away inland; takanna, that one over there; tamna, this one here.
TAR: idea of movement, change, etc.:
tarralikitak, butterfly; tarraiyartut, they have a movie show.
TI: idea of violence, force, etc.:
tigliktok, robs, steals; tilliwok, sends s.o.; tiluktut, snow beater
TO or TU: idea of foundation, base, etc.:
tungavik, stook, base; tutpok, touches the ground, has a base.
tablurutit - tatooings around chin
tadlikpok - scratches
tadlimangat, tadlimat - the fifth
tadluk, tadluark - snow-shoe
taggiarpok - goes inland with whole family
tagiortorpok - sneezes
togvawutit - good bye (to those staying home.)
takpiitok - does not see well
takpikpok - has a good sight, sees well
takrayok - is tired
taku - look!
takudjutinerk - vision, sight
takuganartok - looks at pictures
takuminartok - nice to look at
takumortok - is hypocrite
takungarpok - is shy (sees for first time)
takuyok - sees, looks and sees
talleriktok - has strong arms
talliktok - is hidden
tallikut - shield
tallungmiyok - hides face in hands
tamatkerpok - takes entirely all
tamattomani - once more, again
tammarnartok - is deceiving, scandalizing
tammarnerk - fault, error, deception
tammarpok - is lost, is wrong, etc.
tammarsaiye - one who induces into error
tamuasukpok - bites, eats, chews
tamuawok - takes a bite
tapiyok - more than one at a time
tappaiyok - teases on purpose
tappasukpok - is teasing much
tapsikpok - walks (without seeing ahead)
tapsitarpok - touches, feels
tarrartut - looking glass, mirror
tassiorpok - guides, leads by the hand
tatabjiyok - is suddenly frightened
tatamnartok - is marvelous
tatapsimanartok - is miraculous
tatattok - is full
tatiksarpok - seeks help
tatiriyok - has confidence
taursiwok - exchanges
tautukpok - sees
terliarpok - acts without being noticed
terlikpok (Padl.) - is doing nothing, stays home
tiblit - food marks in face
tiggak - a kind of seal
tiglikomerpok - steals food to eat
tiglikpok - steals, robs, etc.
tiguark, tiguangoyok - is adopted
tigumayok - is avaricious
tikitpok - arrives from afar
tigauyait - small branches
tingmisorpok - goes by airplane
tingmiyok - is flying
tipiariktok - smells good
tipsiktok - is funny, mocking
tiregluit - young seals (square flippers)
tireksorpok - acts without being seen
tiretokrat - youngsters
tireganierk - fox
torklurarpok - calls loudly
torngark - devil, spirit, etc
tuawi! quick!
tuawiorpok - acts quickly
tubjagaeksauwok - should be imitated
tubjarsiwok - follows tracks
tudjarpok - suffering from walking too much
tuertok - is narrow
tugar - ivory, walrus tusk
tukerpok - kicks backwards
tukiliarpok - goes straight ahead
tukisiwok - understands
tukkuitok - is stingy
tukkuttok - is generous
tuksirarpok - begs
tulroyok - is heavy-haired
tunerk - gift
tunisiyok - gives
tuniyok - gives
tunnuksak - white mushroom
tunnukpok - turns his back
tupakpok - is awake
tupaktitsiyok - awakes s.o.
tupkoyakiktok - almost choked with emotion
tupsiyok - finds footprints
tussangisartok - is disobedient
tussiattok - limps
tutiyok - steps on
tuyurmiarpok - goes afar to visit folks 

 

-T


Bevezetés a eszkimó szó betűvel kezdődő T
Íme néhány ötlet által javasolt szöveg betűvel kezdődő T: -
TA: idea az elfoglalt hely:
takpani, távol belföldi, takanna, hogy az egyik ott, tamna, ez itt.
TAR: ötlet a mozgás, változás, stb:
tarralikitak, pillangó, tarraiyartut, hogy van egy film show.
TI: idea az erőszak, erő, stb:
tigliktok, megfosztja, lop, tilliwok, küld meg; tiluktut, hó habverő
A TU vagy: idea alapító, bázis, stb:
tungavik, stook, bázis; tutpok, érinti a talajt, egy bázis.
tablurutit - tatooings körül áll
tadlikpok - karcolások
tadlimangat, tadlimat - az ötödik
tadluk, tadluark - hótalpas
taggiarpok - megy a belföldi egész családnak
tagiortorpok - tüsszentés
togvawutit - isten veled (a maradók haza.)
takpiitok - nem látja jól
takpikpok - jó látvány, jól lát
takrayok - fáradt
Taku - nézd!
takudjutinerk - látás, látás
takuganartok - néz képek
takuminartok - szép, hogy nézd meg
takumortok - a képmutató
takungarpok - félénk (látja az első alkalommal)
takuyok - lát, néz és lát
talleriktok - erős kar
talliktok - rejtett
tallikut - pajzs
tallungmiyok - elrejti arcát kezébe
tamatkerpok - veszi teljes mértékben az összes
tamattomani - még egyszer, újra
tammarnartok - megtévesztő, scandalizing
tammarnerk - hiba, tévedés, megtévesztés
tammarpok - elveszett, rossz, stb
tammarsaiye - aki idéz elő a hiba
tamuasukpok - harap, eszik, megrágja
tamuawok - vesz egy harapás
tapiyok - több, mint egy olyan időpontban
tappaiyok - teases szándékosan
tappasukpok - az ugratás sokkal
tapsikpok - séta (nem látta előre)
tapsitarpok - érinti, úgy érzi,
tarrartut - tükör, tükör
tassiorpok - útmutatók, vezeti a kezét
tatabjiyok - hirtelen megijedt
tatamnartok - csodálatos
tatapsimanartok - a csodálatos
tatattok - tele van
tatiksarpok - igyekszik segíteni
tatiriyok - bízik
taursiwok - cserék
tautukpok - látja
terliarpok - működik anélkül, hogy észrevették
terlikpok (Padl.) - csinál semmit, otthon marad
tiblit - az élelmiszer-jelölési szemben
tiggak - egyfajta pecsét
tiglikomerpok - lop ételt enni
tiglikpok - ellopja, kirabolja, stb
tiguark, tiguangoyok - elfogadása
tigumayok - a kapzsi
tikitpok - érkezik messziről
tigauyait - kis ágak
tingmisorpok - megy a repülőgép
tingmiyok - repül
tipiariktok - illata jó
tipsiktok - ez vicces, gúnyos
tiregluit - fiatal fókák (négyzet békaláb)
tireksorpok - működik anélkül, hogy látni
tiretokrat - fiatalok
tireganierk - róka
torklurarpok - kéri, hogy hangosan
torngark - ördög, szellem, stb.
tuawi! gyorsan!
tuawiorpok - gyorsan hat
tubjagaeksauwok - kell utánozni
tubjarsiwok - következő pálya
tudjarpok - szenvedő gyaloglás túl sok
tuertok - szűk
tugar - elefántcsont, a rozmár agyar
tukerpok - rúgások hátra
tukiliarpok - megy egyenesen
tukisiwok - megérti
tukkuitok - a fukar
tukkuttok - nagyvonalú
tuksirarpok - könyörög
tulroyok - nehéz hajú
tunerk - ajándék
tunisiyok - ad
tuniyok - ad
tunnuksak - fehér gomba
tunnukpok - hátat
tupakpok - ébren van
tupaktitsiyok - ébred s.o.
tupkoyakiktok - szinte fulladozott az izgalomtól
tupsiyok - úgy lábnyomok
tussangisartok - az engedetlen
tussiattok - limpel
tutiyok - lépések
tuyurmiarpok - megy messziről meglátogatni emberek

-U

Introduction to Eskimo words beginning with the letter U

The main idea expressed by words beginning with the letter U, is the opening of the eyes and the feelings of the soul expressed by the opening of the eyes, as: -
attention: udjertortok, is careful
interest: uiritsaktok, is very interested in
agitation: uimaktok, is excited
on the watch: ulureasuktok, is suspicious

There are also several derivated words with the same meaning, as: opening, split, etc.: ulutit, saw; ungerutit, laces (lit.: to close an opening).

ublarorpok - starts early in the morning
udjertorpok - pays attention
udjuk - big seal (square flipper)
udlayok - runs
uibjangoyok - becomes dizzy
uikait (Okk.) - young men
uimakpok - is excited
uimayarpok - is nervous
auimaitok - is calm, clear minded
uinganartok - makes pleasure
uinganartok makes one sleepy
uiritsaktok - is very playful
uitakikpok - eyes hardly open
uitayok - with eyes wide open
uitpok - opens eyes
uivarpok - goes around
uivilraiyok - flatters
uivituyok - is avaricious
ukpikarpok - falls head first
ulureasukpok - frightened, protects one's self
uluarutit - cheek tatooings
umerk, umit - beard, whiskers
umikjuktok - beard full of frost
unangmiyok - proud
unatarpok - fights
unatartuksak - soldier
unerk - dog plays
ungatarpok - is ambitious
ungayok - loves affectionately
ungomayok - repulses, chases
unikpok - stays there
uningarpok - devours
uniwok - eats any thing
uniyok - dogs (jealous of each others)
upaluarpok - is taken by surprise
upingorpok - surprises
upipok - marvels
utarak (nutara) - child
utatkriyok - waits
utterpok - returns home
uvingayok - is leaning
uvingiarpok - whistles
uyakterpok - lifts oneself on tip toes
uyaraut - diamond, precious stone 

 

-U
Bevezetés a eszkimó szó betűvel kezdődő U
A fő gondolat által megfogalmazott szavai a betűvel kezdődő U, a nyitás a szem és az érzések a lélek által kifejezett megnyitása a szemet, mint: -
Figyelem: udjertortok, a gondos
kamat: uiritsaktok, nagyon érdekli
izgatottság: uimaktok, az izgatott
A karóra: ulureasuktok, gyanús
Vannak is több derivated szavak ugyanazt jelentik, mint: nyitó, split, stb: ulutit, látta, ungerutit, csipkék (szó szerint: a közeli nyílás).
ublarorpok - indul kora reggel
udjertorpok - figyel
udjuk - nagy pecsét (négyzet flipper)
udlayok - fut
uibjangoyok - válik szédül
uikait (Okk.) - fiatal férfiak
uimakpok - örömmel
uimayarpok - ideges
auimaitok - a nyugodt, tiszta gondolkodású
uinganartok - teszi öröm
uinganartok tesz egy álmos
uiritsaktok - nagyon játékos
uitakikpok - szemmel alig nyitott
uitayok - a nyitott szemmel
uitpok - megnyitja szemét
uivarpok - megy körül
uivilraiyok - hízeleg
uivituyok - a kapzsi
ukpikarpok - esik fejjel előre
ulureasukpok - megijedt, védi az ember önmagát
uluarutit - arcát tatooings
umerk, Umit - szakáll, bajusz
umikjuktok - szakálla tele fagy
unangmiyok - Büszkék
unatarpok - harcol
unatartuksak - katona
unerk - kutya játszik
ungatarpok - ambiciózus,
ungayok - szereti szeretettel
ungomayok - repulses, üldözi
unikpok - ott marad
uningarpok - felfalja
uniwok - eszik valamit
uniyok - kutyák (féltékeny minden egyéb)
upaluarpok - hozza meglepetés
upingorpok - meglepetés
upipok - csodák
utarak (nutara) - gyermek
utatkriyok - vár
utterpok - hazatér
uvingayok - támaszkodik
uvingiarpok - síp
uyakterpok - felvonók magát a tip lábujjak
uyaraut - gyémánt, drágakő

-W

The words beginning with W come from wagnark, meaning the N.W. wind or a favorable wind to travel, work, etc. -

warayar! - how slow!
warutiksak (Padl.) - something to do
watsinak (Padl.) - do not move
wayartok, wayok (Padl.) - is at work, in full activity

 

 

W
A szavak kezdődő W származik wagnark, azaz a NW szél, vagy a kedvező szél utazni, dolgozni, stb -
warayar! - Hogyan lassú!
warutiksak (Padl.) - valamit csinálni
watsinak (Padl.) - nem mozog
wayartok, wayok (Padl.) - a munkahelyen, a teljes tevékenység