A hunok ősi szentegyházának Teremtésfilozófiai Tanszéke olyan új irányban fejleszti hallgatóinak tudását, amely összemérhető a valamikori iskoláink felkészültségével. A teremtést mi nem a szokványos utakon tanítjuk, hanem valódi mélységeit és titkait kutatjuk interaktív előadásainkon. Nem Platontól indulunk, és nem a mai gondolatmenetekhez érkezünk meg, hanem sokkal ősibb és sokkal logikusabb módon közelítünk a teremtéshez, és tananyagunkban nagyon sok földönkívüli tudás is szerepel.

Ez a tanszékünk világi jellegű, de nem materialista. Ebben jelentős részt kap a világegyetem működése a mikrokozmosztól a makrokozmoszig, és még azzal a kérdéssel is foglalkozik, hogy meddig tart az Univerzum, és mi van az Univerzumon kívül.. Fontos szempont, hogy nem tagadjuk a tudomány mérési eredményeit, de kétkedéssel fogadjuk a filozófiai eszmefuttatásait.

Aki elvégzi szemesztereinket olyan egységes világképhez fog eljutni, amelyben minden lényeges dolgot érteni fog, és átfogó képet kap az emberi fejlődésről és intelligenciáról. Tananyagunk bizonyos mértékig kötetlen, mert a legfrissebb eredmények és felfedezések nyomán folyamatosan módosul. Hallgatóink megismerhetik népünk ősi tudását, és valódi értelmet kapnak majd az őselemek , a Tűz, Víz, Levegő, Föld, Éter, és megismerkedhetnek azzal is, hogy mindez miért lehet alapja a teremtésnek. Megtudhatják, hogy mi is valójában a görög iskolákból ránkmaradt atomosz igazi értelme, és azt is, hogy milyen egetverő melléfogások voltak ezek eddig megkísérelt magyarázatai..

Ha valaki papi vizsgát is kíván tenni, akkor el kell végeznie ezt a tanszéket (nyolc szemeszterben) és ennek sikeres elvégzése után még fél év liturgiai,, valamint retorikai felkészülés után  kaphatják meg a felkészülést. Itt nők és férfiak is pappá szentelhetők, de csak arra alkalmas, karizmatikus sajátosságokkal javasoljuk ezt a lépést. Az erre kevésbé alkalmasak is elnyerhetik a papi szintet, de ilyenkor más, szakirányú tevékenységet javaslunk számukra. Ez az alkalmasság már az első egy-két évben kiderül..

Iskolánk nem akkreditált, de az itt tanult tudás olyan korszerű, hogy ezért éri meg. Idősebbek is elkezdhetik.

FOLYTATÁS

Érdeklődés itt: logosz@t-online.hu