ÍGE-IDŐ 55     english

Hol lapul az ANTIANYAG?

Nagyon sokan kérdeztek rá arra, hogy az eddig bemutatott elméletekben van-e helye az antianyagnak? Tíz éve még nem volt megbízható válaszunk erre, de az azóta elvégzett munkánk során sokat léptünk előre ebben a kérdésban is. A megoldás nem túl egyszerű, mert ezt az ominózus térrészt sohasem tapasztalhatjuk meg, sohasem láthatjuk, mert amikor mi létezünk, a túlvilág nem is létezik. Ezt elképzelhetetlenül gyorsan csinálja a világ minden dimenzióforrása, vagy ahogyan a művészettörténészek nevezik; fénymagja. Ez az a bizonyos atomosz, amiről mindenki hallott már, mert visszatérően benne van a tananyagban, és ez a valami már tényleg "oszthatatlan", ahogyan annak idején tanultuk. Az atomok nem oszthatatlanok. Ezzel becsaptak minket a váltig győztesek. De az atomok oszthatók...

Az atomok elektronokból, protonokból állnak, és a hidrogént elhagyva még neutronokat is tartalmaznak. Ezek szerint a hidrogén egy rendhagyó atom, és a deutérium a normális, mert abban már van egy neutron. Maga a hidrogén is neutronokból keletkezik. A szabadon kóborló neutronok felének hidrogénné alakulásához egy negyed óra sem kell. Ezt a szintén a környezetében szabadon kóborló fénykvantumok okozzák. Amikor eléri a neutron fénytartalma a kritikus küszöbértéket, akkor kijön belőle az első elektron. De a folyamat ezzel nem ért még véget, mert gyanús, hogy van benne egy másik elektron is, ami valamilyen oknál fogva csak sokkal magasabb fénytöltődési szinten jön ki a neutronból, és szerintem ez okozza a plazma állapot kialakulását. Ezek a folymatok megfordíthatók, és az elektron vissza tud menni a kiindulási állapotába, vagyis vissza tud alakulni neutronná. Jó lenne megmérni azt, hogy van-e kettős pozitív töltésű proton. itt talán egy elektron tömegével kevesebb lesz a tömege is. 

Ma elterjedt elképzelés, hogy az anyag energiává, és az energia anyaggá tud változni. Szerintem ez hatalmas tévedés, mert a fény és az anyag egymástól független, önálló létező. Az anyagi részecskék nem alakulnak fénnyé, és a fény nem alakul anyagi részecskékké, mert ezek más-más időfraktálok termékei, és a létezési időfraktálon is más-más időben keletkeztek, és ezért más-más a fázis-elcsúszásuk is. Vagyis egy egészen picit máskor vannak. Aki előbb volt a létezésben, az az erősebb. De ez csak a felszín. Ezt a máskort részletesebben ki kell fejtenünk, mert ebben lapul a lényeg. A titok magában a kezdeti létezőben, az atomoszban van elrejtve, ami nem egy részecske, de nem is energia, hanem valami ami dinamikus, és lényegében egyszerű a létezése is. 

A néprajzunk megőrizte ezt a jelet, és az is eléggé közismert volt, hogy a valamikori Hungarhotels emblémája is volt ez a jel. Vagyis a jel ott lappang a tudatalattinkban. Fontosabb, mint ahogyan azt elsőre gondolhatnánk. A legnagyobb tudás kulcsa lapul benne. Ez nem más, mint a világ egyetlen fenntartó elemének a működési elve, maga az atomosz. Elsőnek figyeljük meg, hogy valamiféle ide-oda váltogatás van benne, mert hol alul, hol felül bújik át. Éppen tegnap néztem egy erdélyről szóló filmet, és ott egy székelykapun láttam egy pontos ábrázolást. Itt a négyszirmú virágra emlékeztető motívumnál a két szemben lévő szirom más színűre, fehérre volt festve. Az aki ezt a tudást őrizgeti az egyre agymosottabb emberiségnek, az még ismeri a világ lényegét. 


Ez az ábra az atomosz lényegét is megőrizte. A piros a túlvilág. Amikor mi vagyunk, akkor ott semmi sincs, és fordítva is. Ez nem a párhuzamos univerzum, és nem is a hipertér. Ez az ellenütemben létező antitérben létező antianyag univerzum. Ezt mi tartjuk mozgásban és létezésben, és a mi világunkat viszont ez létezteti és mozgatja. Túlvilágnak is nevezik. 


Egy kis segítség a szerkesztéshez.

 
A lényeg megőrzése a népi süteményekben. 
Amikor a könyveket felégetik, a tudás süteményekbe és mesékbe menekül.

Ez a jel megtalálható a "vallási szimbólumok" között is, és a Föld vízözön előtti tértechnológiai tudásának féltett maradéka. Az alakzat sokakban a Mőbiusz szalag gondolatát is felidézi, és igen, jól gondolják, ez egy egyoldalú felület, és ezért szokták összekapaszkodó láncszemekkel is ábrázolni, mert a két féldimenzió rabságban tartja egymást, és ezzel éltetik is egymást. A fenti sújtásszerű ősi jelünk is éppen erre utal, de ha valaki még szemfülesebb, akkor ezt a jelet megtalálhatja a koronázási tárgyainkon is, mert rajta van a Szent koronánkon, de a jogarunkon is. Keletebbre bindunak, a németeknél bindének mondják. Ma keleten női névként is megtalálható, és nyugaton is sokszor gondolják anyagi dolognak, de valójában ez a jel nem egy anyagi dolgot takar, hanem egy teljesen megfoghatatlan, tömegtelen dimenzióforrást (időforrást), méghozzá olyant, ami a legjelentősebb dolog az egész világon, mert minden, amit mi létezőnek gondolunk, és a fény és az anyag csakis ebből a valamiből keletkezik, és ebből is áll, és ezáltal keltődik. 

 

Visszakanyarodva az antianyagra, ami ellenütemben létezik az egész világegyetem minden atomját, vagy fénymagját is ideértve. Ez azt jelenti, hogy ugyanott ahol a kedves olvasó ezt olvassa, van egy másik teljesen, atomszámra is jól megegyező másik olvasó is, aki ugyanezt a szöveget olvassa, de ő ellentétes ritmusban létezik, vagyis soha sincsenek egyszerre, de amikor Ön pislog, akkor ő is pontosan ugyanúgy pislog, amikor megvakarja az orrát, akkor ő is ugyanezt teszi, mert atomjaik egymást tartják a létezésben. De gondoljuk csak el, hogy magát a mozgást is ennek a furcsa ellenütemű létezésnek kell létrehozni, vagyis a túloldali tükörképes énünk elmozdulása okozza a mi atomjaink elmozdulását, és a mi atomjaink elmozdulása okozza az odaáti tükörlényünk elmozdulásait. Ez persze a világ minden atomjára, vagy fénykvantumára igaz kell, hogy legyen, mert mindent az időben egy nagyon picit elcsúszott fénymagok hoznak létre. 

Mondanivalónkat gyakorlatban is alátámasztották már évtizedekkel ezelőtt, méghozzá a rettenetes robbanási erejű Tsar bombák tesztelésénél. Itt az explozió után fellépő implozió, vagyis a rettenetes lökéshullám kiindulási centrumában kialakuló hirtelen nyomáscsökkenés átrántja a túloldalról az atomok másik felét, és ez annihilációhoz, az anyagi részecskét teljes megsemmisüléséhet vezet. De nézzék csak meg egy ilyen bomba belsejét. Elgondolkoztató. Ez a kis "vacak" 50 millió tonna TNT robbanóerejét produkálja. Bármiben lefogadom, hogy robbantásakor helyesbítettek a több ezer kilométerre lévő atomórák. 

   
Egy TSAR bomba belseje

Szörnyű erő az emberek kezében. De tegye fel a kezét az, aki sohase locsolt egy kerti slaggal, ami időnként ropogó hangot adott a kezében, amire azt szokták mondani, hogy buborékok vannak a vízben, és azért pattog. Az az érdekes, hogy a buborékok nem a vízben oldott gáz miatt keletkeznek, hanem olyankor, amikor magas a víz hálózati nyomása, és a szabad levegőre érkezéskor a nyomáscsökkenés eléri a 4,3 bar nyomásugrást (nyomáscsökkenést). Teljes sötétben ilyenkor fényfelvillanások is keletkeznek, mert a kavitációs buborékok összeomlásakor néhány atom eltűnik a létezésből, és a bennük eddig raboskodó fény szerteszét rohan. Ilyenkor gyakori új, kisebb atomsúlyú atomok kialakulása is, mert időnként a kavitációs buborék összeomlásakor sokféle töredék atom is létrejön. Ezek néha egyesülhetnek is nagyobb atomokká, vagyis fúziós folyamatok is lehetségesek ilyenkor. Az eljárást veszélytelennek gondolják a kísérletezők, de figyelmeztetném őket a nagyon széles sávú sugárzásra, amiben gamma, röntgen és ultraibolya is jól mérhető, csak a kutya se gondol rá, mert az "atomsugárzás" az atombombához kapcsolódik a gondolataikban, pedig egy vacak konyhai kávédarálóban is fellép, és mindenben, ami darabol, diszpergál, mert az atomok elszakításakor nemcsak hő, vagy fény keletkezik, hanem mindenféle sugárzás létrejön. A kavitációs kísérleteinknél jól mérhető volt ez a dolog, és a figyelmeztetett kollégák is visszajelezték, hogy akár a háttérsugárzás hússzorosát is mérték. Még neouronsugárzás is mérhető volt. Ugyanúgy, mint a villámcsapőások esetében is. Itt is kialakul az anyag antianyag anihiláció, azért pukkan akkorát a villám, és azért zavarja az összes rádiósávot is. Aki nem hiszi, járjon utána!

  https://www.youtube.com/watch?v=UBxpn6odtcA&feature=related  ez egy kavitációs vízmelegítő eljárás.

  http://www.youtube.com/watch?v=0oNZcLyCR_Q&feature=related ez egy ultrahangos kavitációs kísérlet.