2. English text

Az alanti csillagtérképen három csillagkép látható teljes egészében. A Göncölszekér része ennek a legdominánsabb és könnyen felismerhető csillagképnek. Városból is látszik. A teljes Nagy Medvét csak fényszegény helyen lehet megfigyelni. A csillagkép latin neve Ursa Maior (UMa). Városból csak a hét legfényesebb csillaga figyelhető meg. Ezt nevezik a magyarok Göncölszekérnek.

A Nagy Medve hasa alatt van egy eléggé halvány csillagokból álló háromszög, a Kis Oroszlán. Latin neve Leo Minor. (LMi) Városból nem látható. Ugyanígy halvány csillagocskákból rajzolódik ki a Vadászkutyák csillagképecske is. Latin neve Canes Venatici (CVn)

Ha elnézegeti a kedves olvasó az itt ott gyengén olvasható csillagneveket, akkor tudnia kell, hogy ezeknek az elnevezése arab eredetű. Az arab csillagászok sok évezreddel előttünk már mélyrehatóan foglalkoztak csillagászattal. És nemcsak "jóslási céllal", ahogyan a mai asztronómusok gyakran mondogatják elődeikről.

M 82  
M81-M82

A Nagy Medve feje felett két szép galaxis is van, de csak távcsővel figyelhetők meg. A Galaxisok olyan hatalmas csillagtársulások, amelyben 100000 vagy akár 100 milliárd csillag is keringhet a Galaxis mag körül. Ezek fényévekre vannak egymástól, és egy egy ilyen hatalmas csillagváros olyan mérhetetlenül nagy, hogy nehéz felfognunk a nagyságát. A fény is 10000-100000 év alatt ér át az egyik szélétől a másikig. Ezek az itt látható galaxisok valamikor nagyon régen léteztek, mert ezeket a képeket a millió évekkel ezelőtt elindult fény rögzítette a foto lemezre. Mi csak az ősi múltjukat láthatjuk, hiszen millió fényévekre vannak tőlünk. Ugyanígy vagyunk az égi helyükkel is, hiszen mozognak.

A Vadászkutyák felett látható az M 94 eléggé jellegtelen zárt gömbhalmaza, nagyon halvány örvénykarokkal, és a Nagy Medve farka vége felett az M 101 (102) (NGC 5457) nagyon szép spirál galaxis.

M 101 - EVERED KREIMER FOTO M101 M94

Ha megfigyeljük ezt a felülről látható csillagvárost, akkor elképzelést alkothatunk arról, hogy milyen nagyobb csillagrendszerben élünk, hiszen a mi galaxisunk, amiben a Nap is kering, nagyon hasonló jellegű az M 101-hez.

STARTLAP START NEXT KÖVETKEZŐ

LEVÉL NEKÜNK