7. English text

A PÁRHUZAMOS IGAZSÁG

Az eddig tett szellemi kalandozás sokakat felzaklatott, de ami ezután jön, az sem lesz kevésbé izgalmas. Én nem vagyok nyelvész, így ez egyáltalán nem az én dolgom. Csak úgy játszadozom. Ha közben mégis kiderül valami, az már biztosan nem a véletlen műve. Itt és most fejtem meg a dolgokat, vagyis együtt fedezzük fel. Akár kiírhatnánk a jobb felső sarokba, hogy LIVE. A következő lépést én ugyanúgy nem tudom, mint a kedves olvasó.

Komolyan elbizonytalanított a rengeteg sumer szakirodalom, úgyhogy arra gondoltam, hogy akkor most nézzünk körül Egyiptomban! A két civilizáció párhuzamosan létezett. Mindkét helyen nagyon furcsa fizimiskájú lények vannak a képeken és a szobrokon, mindketten végén ragozó és rag ragozó nyelvet használtak, mindkét területen furcsa, és nagyon bonyolult képjelekkel írtak. Kínában uszkve 11000 képjelet (kandzsit) használnak. (A jeleket Japánban hívják így, Kínában ez "pin-jin") Egy átlagos kínai 5-6 ezret ismer. Az egyiptomiak után kb. 5600 képjel maradt. Sikerült megszereznem. Ma az evolúciós elmélet bűvöletében mindenki a jelek fejlődéséről, evolúciójáról beszél. Az előző hat oldalon főképpen a sumer és kínai (japán) írásjeleken át nyomoztunk a teremtés elkallódott titkai után. Mindkét civilizáció beszélt nyelve "elveszett". Már évszázados hagyománya van ezek hangzósításának, de azért mindkettőnél találtam olyan szembeötlő ellentmondásokat, hogy olyan érzésem támadt, hogy mindkét nyelv megfejtése sok további munkát igényel. Teljesen máshonnan közelítve, mint ahogyan azt az eddigi kísérletek során tették. Érdekes feladat.

Az egyiptomi írásjelekről meglehetősen együgyű anyagokat találtam az Interneten, annyira bárgyú anyagokat, aminek a segítségével az életem végéig se juthattam volna semmilyen érdemi eredményre. Nincs elérhető, átfogó forrásanyag. Ami van értékelhetetlen. Miért? Mindig ott találtam ilyen "zavarost", ahol valami nagyon nem stimmelt. A végén azért találtam 5600 egyiptomi képjelet. A hangzósítást csak külön tudtam legyűjteni az Internetről, de a kettő egyesítése még nem sikerült. Kinyomtattam, de olyan vastag lett mint egy telefonkönyv. A teljes anyag megvásárlása 10000 forint lenne, de így sem érne sokat. Nincs más hátra, fejtsük meg újra!

Egyiptomban háromféle írást használtak, de az utolsó lelet is AD 100-ból való. Vagyis 2100 éves.

A legöregebb írás 5000 évesnek mondott "hieroglif" írásmód. (BC 3000-BC394)(Krisztus előtt). Ez egyidős (vagy legalább is komoly átfedést mutat) a sumer jelrendszerrel. Az itt mutatott kis részlet a híres Rosette kőről való, amelynek a háromnyelvű feliratai ez első lépést jelentették a feledésbe merült írás megfejtése során. Egy lázadó fiatalember fejtette meg, akit nagyon utáltak a régi egyiptológusok ezért a tettéért. Ennek ellenére kinevezték a Egyiptomi Tanszék élére. Elsőnek a kis ovális keretekben lévő jelekről derült ki, hogy mindig személynevek vannak beleírva. Az ott egyfajta betűírás, vagy betűként használt képjel. Mi nem hangzósítjuk, nem a kiejtésével, hanem a valószínű jelentés tartalmával közelítjük majd a kérdést.

A Rosette kő részlete a hieroglif jelekkel. BC 3000-BC394 között használták.

Az írás a "semmiből" jelenik meg, és a semmibe is enyészik. Gyermekes feltételezés, hogy egy írás teljesen előzmény nélkül egy csapásra kialakuljon. Pláne ilyen kalligrafikus, kiforrott írásjelek.

hieratikus írásjelek. BC2750-AD100 között volt használatos.

Aki így írt, az nem barlanglakó volt. Ez az írás magabiztos, kiírt és céltudatos. Jobbról balra írtak. A hieroglifák a magyar rovásíráshoz nagyban hasonlóan jobbra és balra is íródott, vagy oda-vissza. Az írás irányát a szereplő alakok mutatják. Szembefordulnak az írás irányával. Ez a hieratikus írás képi hasonlatosságot mutat az arab írással, de nem abból ered, és talán az arab írásnak sem ez az előde. A mai egyiptomiaknak szinte ugyanúgy nincsen semmi köze Egyiptom valamikori lakóihoz, mint a mai görögöknek az ókori Görögország lakóihoz. Az ókori Egyiptomban nem arabok laktak. Ez a falfestményekről is világosan kiderül.

Demotikus írás. BC660-BC425 között használták.

Ez az írás a kutatók szerint csak 235 évig volt használatos. Ez is kiírt, kiforrott írás. Ilyen nem fejlődik és pusztul egy-két évszázad alatt, csak úgy a semmiből a semmibe, mint ahogyan népek sem tűnnek fel és el ilyen módon. Vannak írástudatlan népek. Ők miért nem találnak ki jobb nyelvet, nyelvtant, no és főképpen írást. A majákról azt híresztelik, hogy rettenetesen buta vademberek voltak. A martalóc spanyolok tanították meg először nekik a kultúrát, és az írást. Lásd: drezdai kódex... Szóval egy csudát! Hazugság hazugság hátán. Nekünk is adtak kultúrát. 44 írásjelünket felszámolva adtak 24-et. Ezért vannak ékezetes és kettős latin betűink. Évszázadokon át folyt az erőlködés, hogy betűsítsék a hangzóinkat. Ennek szép iskolapéldája az Ómagyar Mária siralom. Ez sokkal régebbi eredetű, mint amilyennek mondják.

Lépjünk hát tovább, és vizsgáljuk meg, hogy a teremtés egyértelmű jelei megtalálhatók-e az egyiptomi képjelekben! Ez majd segít a hangzósításban is. Vegyük a legtovább használt és legképszerűbb jeleket, a hieroglifákat! Négyféle jelcsoportot kerestem. Tűz, Víz, Levegő, időforrás. Ebből elsőnek a mindenség és a naprendszer legalapvetőbb valamijét kerestem ki. A megfejtőkre támaszkodva jelzem, hogy ezt nem én feliratoztam. A hármat együtt.

Nap, fény, idő.

Ez a jel háromféle fogalmat takart. A szkeptikus már érti, hiszen a fény a Napból, a központi csillagunkból jön. És mi van az idővel? Az is? Bizony így van. Az is. A lokális térforrás (időforrás) a Napban van. Amon Ré, Helios és még sok neve a Napistennek. Ebben és nagyon távoli kultúrkörökben egyaránt. Véletlen...

Ábrajelölések a CCER hieroglif jelkészlet eredeti számozásai szerint.

Nap, fény, idő N5 VÍZ, időforrás N49A A négy főág. A szent koronánk felülnézetben! O49 A tizenhat forráshely a térforrásban. Tér+2 hipertér N55

Az időforrások kiáradásai, és az Atya tizenhat forráspontja

Szekunder időforrás. N48 szekunder időforrás hangja N48A szekunder időforrás N48B tűz típusú időforrás N7

Szekunder források és a primer tűzforrás

Teremtő Erő, Energia, hatalom, Teremtő Úr N6 A teremtő forrás gyógyító ereje N6A Erő és ellenerő ( A duális forráserő) N6B A kettős (+ és -) erő életereje N6C A földreszállt kettős megtartó erő N6D

A forráserők és azok gyógyító ereje. A Kí és a Csí (Égi gyógyító őserő)

A szárnyas Nap (székely motívum is!) N58 Szárnyas Napisten N58A A Napisten repte (su) N58B Az egyik dimenzió a működő ötből N59 A ZÁRT IDŐRENDSZER (Terembura) N60

A mindenható óvó szárnyai. Primer és szekunder Levegő (téridő) elemek

Napsugár N 60A A napsugár gyógyító ereje N60B A kettős forráserő, ami a lenti világban (is) működik N58C Egy dimenziós erő N59A

Su gyógyító ereje a fényben.

A gyógyító erők témakörében sokféle nézet van forgalomban. A kék keretes sorban a primer teremtők jelei sorakoznak. Ez a létezés kezdete. Nincs előtte, vagy előbbi. Öröktől léteztek. Okok és nem okozatok. Utánuk már minden szekunder, vagyis teremtett. A Napisten is. Ez nem személyes, emberszerű valami, de tudat. Az N5 jel ugyanígy megvolt Mezopotámiában is. Labat szótár 214 (egy kör) és 216 oldal (egy kettős kör) jelei. Ugyanez a kör szerepel a szárnyas jelekben is. A kör a kiáradás jele, de nem a tengeri dagály, vagy a folyó kiáradása értelmében. Ezt totálisan keverik. Ez a kiáradás idő, és ez megjelenik a legfelső ábrán. Mindenirányú.

A zöldkeretes sor kobra ábrázolásai sok párhuzammal bírnak az egész Földön. Quetzalkoatl a tollaskígyó a maja kultúrában ugyanúgy és ugyanazt jelenti, mint Tiamat Mezopotámiában. A kígyó motívum alapvető a teremtésmitológiákban. Gyakorlatilag az egész Földön elterjedt. Nevezhetnénk kollektív butaságnak, hiedelemnek is, de az általánosan elterjedt volta azért figyelmeztet valamire. Az értelmezőkkel lehet a baj. Az értelmezések messzire bűzlenek az előítélettől és a becsmérlő hátsó szándéktól. A napsugár nem anyag. A szárnyak se anyagi valamik, és a kígyók sem. A magyarázók viszont azok.

rovásírásunk köz K jele Egyiptomi írásjelek Z 24 Arab zéró

Az előző ábrák transzcendens fogalmak képi ábrázolásai, mint ahogyan ezek is. A forrás a magyar rovásokban a "köz K". Ez szerepel az egyiptomi hieroglifák között is, és az arab számok közül a zéró egy kis hasonló sarkára állított négyzet. A römi kártyában egyet ér és káró ász is. Ott a négy szín megléte a négy teremtési ág jele, vagyis az egy a megnyilvánult világ négy teremtési ága. Ezért van négy ász, négy szín a kártyajátékokban. A römikártyában az ász nem figurális. A magyar kártyában a négy ász figurális, de egyúttal a négy évszakot ábrázolja, ami tagadhatatlanul az idővel áll szoros kapcsolatban. Az idő járásával. Mert álló idő nincs. Mint ahogyan álló kiterjedés sincs. Egy állandó méretre nem mondhatjuk azt, hogy kiterjedés, mert nem terjed, növekszik. A méret szó a helyes. Az Egyiptomiak nem az űrtartalom szót használták, hanem a t-m-t jelet, vagyis a tömet szót, mert ugyanúgy takarékoskodtak a magánhangzókkal, mint a rovásírásunk is.

LEVELEKMAIL- letteraNEXT FOLYTATÁS

MAIL

ALL RIGHTS RESERVED ©