8. English text

AZ EGYSÉGES "HIEDELEM"

Az előző lapon már szerepelt a teremtés minden eleme, de ott főképpen a források, az időforrások képjeleivel foglalkoztunk. A gömbszerűen szétáradó időforrás vizei fénysebességgel száguldanak szét. Ezt jelképezik a koncentrikus körök. A források interakciós evolúciója a szó hagyományos értelmében időtlen, hiszen az, amit mi idő gyanánt ismerünk, annak se formája, se közege, se értelme nincsen. Az nem okoz semmit, csak telik. Az ősapáink egy teljességgel a maitól eltérő időfogalommal bírtak. Az idő első állapota a Víz állapot, a második a Tűz állapot, amikor a tömegtelen időforrás a saját terjedési sebességét átlépi. A fenti hun egyes egy ilyen állapotot tükröz. A teremtéshez nagyon pontos sebesség kell. Ez a fénysebesség 3.16227766 - szorosa. A forrás ilyenkor egy kúpos idővilágot hagy maga mögött. Nézzük meg, hogy az korabeli kultúrák egységesen ismerték-e az idő titkait, az idő relativitás-elméletét?! Keressünk kúpos jeleket!

TEREMTŐ X 8 Az egyiptomi Teremtő A TEREMTÉS LEGELSŐ PILLANATA J 80 Az Apa és az Anya találkozása

Nos, ilyenek szép számmal akadnak minden kultúrában. Az X8 jel 6 analógja volt a régi pásztorfaragáson. Van valami, ami bármelyik kultúrában ugyanazt jelenti? Ez a közbezárt szög. Ez nyelvtudás nélkül is egyértelmű. A dolog így fest dinamikusan. Ennek jelentőségére jött rá egy kiváló magyar kutató, Földes Attila, aki a szögnyelvben kereste a megoldásokat, és a szögek tangensében. Nagyon tanulságos dolgokat talált.

Akkor annak a már sokszor látott cseppalaknak is meg kell lennie valahol!

F 51 F 51 A F 51 B F 51 C

Találtam 4 egyformát. Kettő jobbos, kettő balos.

A két-két jelet egymáshoz illesztve mit is kapunk? Olyan ismerős. Keletről és nyugatról egyaránt. Hol is láttuk?

A teremtés folyamata. Jin-Jang a két erő működése.

Ezt a motívumot Egyiptomban még nem találom, de a kettébontott változatai mutatják, hogy ott is csak ugyanazok a teremtési törvények voltak ismeretesek. A jobbos és a balos változat mutatja, hogy nemcsak az energiát, hanem még az antipárját is ismerték. Ez tükrözött szimmetriája, paritása a fénynek.

Energiajelek a rózsaablakon. Felül a szentháromság jele, és a két Teremtő. A felső kettő mellett a mintába ágyazva további tíz is megtalálható a tízszirmú kőrózsában. Ez a teremtés története a szemünk előtt a budapesti Városligetben.

Ugyanez a keresztény kultúrkörben is elterjedt, hiszen ez a megoldás. Itt a rózsaablak jobb és bal alsó sarkában is láthatóak. Jelentésük még közismert. Tartalmuk már elhomályosult. Elvesztek az odavezető út lépései is. Most ezek is előkerülnek.

F 51 F M 193 D 76 D 132

Megtaláltam a teremtés további mozgásfázisait is. Ilyen utat jár be az Atya az Anyába érve.

M 190 M 171 M 171 A N 107

A balos variációk is megvannak.

M 219 M35 M44 N20

A teremtési zóna (termékeny zóna) az első három piktogrammon. A jobboldali a terjedési is elvet hordozza.

Ha gonoszkodni akartam volna, akkor azt is mondhattam volna, hogy ez egy ókori gemkapocs. De most nézzük meg, találunk-e máshol, más kultúrákban is ilyet?

Krisna ábrázolás. Hat végtagja van, tehát téridő. A művész jól kieszelte, annyi szent! Ez lényegében a mindenható paraméterei alapján kieszelt emberalak. Krisna valóban létező entitás, de ez itt kitaláció. A titok a nyelve és a szakálla egybevágósága, és a harmadik szeme.

Tlasolteotl ábrázolás a majáknál. Ennek a ruhája (inge) már egész pontos kúp. Feje pontosan a teremtési zónában van, és milyen érdekes véletlen. Ennek is négy keze van. Tehát téridő. Felül a hatos "lángnyelv", és egy fekete négyszirmú forrás. Kicsit lentebb egy hetes csokor is van, ez a másodlagos fény hét tüze. A hasánál egy testetlen fejet tart, ami meg van láncolva. Ezen öt tűzjel van. Mintha ő szülné, mert a lába között van. Ez a maja Pallas Athéné?

Talán azzal van egy kis baj, hogy a két kultúra térben nagyon távoli. Hogyan eszelhették ki mind a két helyen? A maja kódexek minden esetre harmincöt ezer éves múltra tekintenek vissza. Egy kicsit túl soknak találom a fantasztikusabbnál fantasztikusabb torzszülöttek ilyen áradatát. Ez "talán" mindenütt képiesített szimbolizmus?

LEVELEKMAIL - LetteraNEXT KÖVETKEZŐ

MAIL

ALL RIGHTS RESERVED ©