9. English text

A TEREMTÉS KEZDETE

Eljutottunk egy lényegi pontra. A nyelvi megfejtésünk során követnünk kell az ókori gondolkodást, ami nem könnyű, mert rengeteg téveszme lepte el a korszakot. Az előző részekben az idő kvalitatív és kvantitatív evolúcióját láttuk a különböző nyelvekben és írásjelekben. A két, világunkban csak áttételesen megismerhető őselemet vizsgáltuk, ahol újra óvok mindenkit attól, hogy mindezeket a mai értelmezés szerint értse. A Víz majd a Tűz elemek és azok forrásai most már nyilvánvalóan megvannak. Az idő következő evolúciós lépése az erő, az energia megszületése, ami szintén teljességgel eltér a mai gondolatiságtól. Ősi neve Levegő. Ez vacuumban is létező levegő, vagy úgy is mondhatjuk, hogy ez az a semmi, ami nagyon is strukturált. Elsőnek vegyük szemügyre ennek ábrázolását a keresztény hagyományokban.

Szeráf Barcelónából (Museo de Arte de Cataluna)
A lényeg a bal alsó sarokban.

Ez a kép egy hatszárnyú angyalt ábrázol, és ahogy elnézem, még két keze is van a praktikum kedvéért. Ezekkel a szárnyakkal körülményes lenne repülni. Itt szárnyak, az előző lapon kezek és lábak voltak. Hat végtag. (Hatás, hatékony, hathatós, határ, HAT-ÁR)

A szeráfok az univerzum vezető angyalai. Minden ilyen ábra az emberi képzelet műve. Onnan erednek, hogy mindig voltak kapcsolattartó médiumok akik a valóban létező szeráfokkal kapcsolatot tartottak, de az ilyenkor született feljegyzések alapján később számtalanszor megkísérelték a leírások képi megfogalmazását. A szeráfoknak nincsen teste. Ilyen szárnyai sincsenek. A titok kulcsa mégis szerepel a képen. Ha figyelmesen megvizsgáljuk a kép bal alsó sarkát, ott két oválist láthatunk, és ezen belül egy fekvő X jel, amelynek kereszteződése éppen egy lencse alakú zónába esik. Ez bizony egy mandorla, egy US rovásjel alakú metszet, ami a két ovális metszéke. Valójában ez a zóna térbeli, és lencse alakú. Ez a jel önállóan is gyakori. A rovásírásunkban több is van. Van olyan is amelyikben egy x is van. Ez az F rovásunk. Az LY a másik teremtés jelét takarja, a nőit, a leányuniverzum titkát. Egy szavunk kezdődik ly-nal, a lyuk. A dimenzió forrás jele, ami a kiáradás helye.

Hun-székely F és LY

Az egymásba metsző időkiáradások egy kettősidejű időzónát határoznak meg, ami termékeny, mert létrehozza a teremtés alapját, ami a forrás útvonalának elágazását váltja ki (superstring).

Keressünk erre igazolást!

Többet is leltem!! Hihetetlen, de a stringekre rengeteg példa található a néprajzban, de ennek képiesítése furcsa félreértésre adott számtalan okot és alkalmat. A megoldás a kálanága. KÁLA = idő, NÁGA = kígyó. A teremtési mítoszok hemzsegnek a kígyóktól. A keresztény mítoszok is, és a "teljességgel külön keletkezett", a Föld másik oldalán, vagy az óceáni szigeteken lejegyzettek is. Itt most két Nanaj néprajzból származó ábrázolást mutatok a stringekre.

NANAJ SZUPER ÉS DUÁLSZTRINGEK

Nanaj időkígyók.

A felső az időelágazás ősi jele. Az alsó a megkettőződött forrás topográfiai ábrázolása. A felsőre még rá lehet kenni, hogy a fokozott háttérsugárzás által keletkezett torzszülött kígyó, de az alsóra már nehezebb ilyen sületlenséget mondani. A nanajok nem voltak tőszomszédok az óegyiptomiakkal, de ahogy kutattam az óegyiptomi szótáramban azért ráakadtam még valami nagyon érdekes dologra! Júj, de sokan fognak utálni ezért (is). Nos, nézzük!

óegyiptomi duálsztring. A MOZGÁS (D133) D133
Egyiptomi időkígyók. Az ezer kilométeres távolság
és az időbeli szeparáltság miatt nehéz félremagyarázni.

Erre a nagy fejetlenségben szenvedő kettős időkígyóra találtam rá, (a fenti betű és számjel a CCER nagyszótár számozása), amely pontosabb, mint a nanaj ábrázolásmód, de ez nem jelzi a tudatosságot, mert nincsen feje. A farok meg az ember fejében nem éppen a tudatosság, a gondolkodás szimbóluma. Az időforrás a farok csúcsán száguld, és ez komoly összecsengést mutat a görögök uroborosz hagyományával is. Az is egy farka felé rohanó kígyó. Egyiptomban is megvolt a hagyománya. Kerestem még további idevágó óegyiptomi képjeleket is.

RÉ az isten szeme és a szemből távozó spirál. AZ UNIVERZUM HATÁRAA NÉGY FŐKERUB JELE. A NÉGY ÉRTELEM.A BIFURKÁCIÓ (elektron-pozitron)AZ ANYAG SZÜLETÉSE A MAGYAR NÉPRAJZI TULIPÁNTEREMTÉS A TEREMTŐ CSÚCSÁNTEREMTÉSI LÓTUSZ-SZIMBÓLUMTEREMTÉSI LÓTUSZA TERMTŐ ÚTVONALA, a duál időkígyó útja A FÉNYKVANTUMA FÉNYKVANTUM TÉRI RÉSZEA FÉNYKVANTUM

A HÉTFEJŰ ÁLLAPOT A FÉNYBENA HÉTFEJŰ ÁLLAPOT KÉT HIPERTÉRRELTÉR-HIPERTÉR A FÉNYBENFÉNYKVANTUMKÉTHIPERTRES FÉNYA SU, a levegő jele. A MINDENHATÓ. A MINDENHATÓ MŰKDÉSEA TÉRKVANTUMTÉRKVANTUM A Vízhatárral, az univerzum.TÉR+2 hipertér. A 16 alapforrás+a fenntartó leányforrás.A Víz típusú időA 16 apadimenzió és az originális száj.

 

Az óegyiptomi népnek mindenre megvoltak a képjelei, a piktogramjai. A négyfejű kígyó pontosan ugyanazt a jelentést hordozza, mint a koronánk négy ága, vagy a néprajzunkból idézett egy forrásjelből négyfelé ágazó teremtési ábra. A fenti D133 jelnek négy farka volt. A teremtés négy egymástól elkülönült ágon indult be, és ezeken az ágakon az elsőszülött források; a főkerubok. 16 négydimenziós rendszert keltenek. Ez 16 dimenziós, de virtuálisan mindegyik négydimenziós. Ez 64. Ennyi almandin csepp van a szent koronánkon. A 5-6-os szimmetria mindig téri utalás, a 7-8-as pedig mindig fénykvantum. A térkvantumban mindig öt "Tűzokádó"+egy "Vízokádó" forrás munkál, ameddig egy fénykvantumban mindig 7 "Tűzokádó" + egy "Vízokádó" található.

A Teremtő ábrázolása egy litván rokkán.

Litván rokkadísz

A litvánok is jó messzire esnek földrajzilag a óegyiptomi földtől, de néprajzi motívumaikban ugyanúgy sok helyen megtalálható a teremtés minden lényeges eleme. Ez itt egy litván rokka dísze. A már sokszor mutatott cseppalak egy Tűzjel. Felül egy Tűzkereszt, amely egy kúp alakú (itt háromszög) formán, talapzaton áll. Alatta két(féle), jobbos és balos fénykvantum, majd két kisméretű térkvantum. Ezekből négyféle van a képen, ami talán azt jelzi nekünk, hogy ezekből fraktáliasan négyféle keletkezik (létezik) a természetben. A legalsó a legnagyobb, és ezt egy kétfejű kígyó öleli körül. Ugyanúgy mint az uroborosz mondában, és az óegyiptomi ábrákon is. A hatszirmú (szárnyú) teret egy húsz szirmú motívum övezi, amely az élet szimbóluma. Talán nem véletlen, hogy az életet húszféle aminosav hordozza. Az ebből képzett dublettek négyszáz variációt adnak ki, de ebből nyolcvanhatot nem találtak meg a természetben. 400-86=314. Ha valaki nem hiszi csak nézzen és számoljon utána, és ha még ezek után sem esett le nála a tantusz, akkor rásegítek egy kicsit. A teremtés leírásánál nem használtak törtszámokat. Ezért a két tizedes helyett a százszoros értéket vették. 3,14x100=314. A pi kérdésére TEREMBURA folyóiratunk lapjain majd visszatérek. Álljon itt egy energiakvantum (fénykvantum) is. Az a bizonyos hétfejű sárkány, ami még szerepel a népmeséinkben is. Ez egy királyleányt szokott rabul tartani. (a közepén.)

SUMER HÉTFEJŰ SÁRKÁNY és HETTITA TŰZSÁRKÁNY

Egy nő (bal) és egy férfiteremtő (jobb) küzd vele. Ez áll az emberek oldalán. Jobbra fenn egy hatágú dingir (isten), vagyis egy százas szorzó, hiszen a rovásainkban ez a jel százat jelent. A sárkány hátán hat Tűzjel.

A sumer és az egyiptomi kultúra nem egymástól elszeparált módon létezett (hiszen sokáig egy birodalom is voltak), de ugyanígy szervesen kapcsolódott a zsidók kultúrájához is. A zsidó hagyományok szerint ők Egyiptomból menekültek Palesztina felé. Erre nem találtam semmiféle történelmi bizonyítékot, de a Bibliai hagyomány beszél erről.

A hétfejű sárkány, tollaskígyó, csupasz kígyó, elágazó kígyó, összefonódott kígyó, égi kígyó. A mai magyarázók "értik". Vagy valódinak veszik, vagy babonának. A népek erről mit se tudnak. Ők nem a belekontárkodó kutatók értelmezéseit követik, hanem a hagyományaikat. A mai kutatók lefilmezik a révült sámánt, és drogokról beszélnek. Ez egy megkövült anyagszemléletbe belenevelt réteg anyaghitét erősíti, de semmi köze nincsen a célhoz. A sámán nem öncélúan révül. Az Isten által rábízott népéért tesz mindent. Felelősséggel.

A sumer SAMANÚ szó "egy betegség" jelentéssel lett értelmezve. Ezt sem az AN, sem az ANU végződés nem valószínűsíti. A saman szó a bar-an szóval rokon. Mindkettőben a felső ég szerepel. ("Isten az egeket felső és alsó egekre osztotta". Biblia) Ha egészen pontosak akarunk lenni, akkor inkább osztja. Most is. A forráspontokban Ő maga van. A barcelónai szeráf alsó sarkában az az X mutatja ezt. AN és EN. Mert az EN az alsó ég. Innen EN-KI-DU neve. EN=ég KI=isten DU=csinál. Talán hiányoljuk a múlt időt, de a teremtés minden szinten folyamatos, állandó és jelenidőbeli. Nem csinálta, hanem minden pillanatban éppen csinálja. A teremtés NEM valamikori vagy régi. Minden amit látunk, éppen akkor, most születik. Ott előttünk, a kezünkben vagy a polcon teremtődik. Folyamatosan. A "kész" a teremtésben ismeretlen.

Nekünk mindig mondogatták, hogy a "csinál"szó nem irodalmi, meg csúnya. DE sohasem mondták, hogy miért? De azért találtam valamit. A tibeti szótáramban a csinál tibetiül BJASZ. Aha. Innen a gyereket csinál kifejezésünk... A gyereket készít sehogyan se jön össze a fejünkben, mert CSI kell a dologhoz. Innen a készség kifejezésünk. Kész-S-ég. Mert nem fogy ki. Az ég is folyamat. Ami kész megáll egy formai állapoton, kívülről szemlélve tartós és mozdulatlan. A figyelmetleneknek az. Az elektronok meg hullámzanak benne és keringenek.

AZ EGY  (Z21)AZ EGY ÚTJA. AZ UNIVERSUS (S147)AZ EGY, A CSI (S87)AZ EGY LEVEGŐVÉ LESZ (S89)A TEREMTŐ EGYBŐL KÉT EGÉSSZÉ LESZ (T106)AZ EGY A TEREMTŐK ALAPJÁN ÁLL (RÉ) (U29A)TEREMTŐ FORRÁS, A TŰZ (Z22)A TEREMTŐ JELENSZÖGE (Z23)KA-RÓ (Z24)AZ ENERGIAKVANTUM SZÜLETÉSE (V1)

LEVEGŐ ELEM (Z7)ENERGIA - ANTIENERGIA (Z39)VÍZKRESZT (Z11A)A KA-RO KERESZT (Z11)TŰZKERESZT (Z11B)EGYIDEJŰ BEOLVADÁS (Z12)FÉNYKVANTUM (Z15)HATÁROLT FÉNY (Z18)BERNULLI Fúvóka (nem termel plusz energiát) (U106)Laval fúvóka. Energiatermelő!! (U108)

A képre mutatva annak értelmét is láthatod.

Sok furcsa dolgot írtam a képek alá, de ezek valójában ezt jelentették. Az utolsó különösen érdekes, mert felrúgja az energia megmaradás már egyébként is réges- régen megdőlt dogmáját. Ezek a jelek egyszerre szakrálisak és tudományosak is, ami nagyon szokatlan egy "hitetlen" szkeptikusnak. Ez mindig a hiányos tudásból ered. A tévedések olyan sokáig egzisztálnak mai világunkban is, hogy minduntalan meg kell küzdeni a már százszor bebizonyított igazságért is. A piramisokban még mindig fáraósírokat és tetemeket, múmiákat keresnek, pedig már évszázadok óta ismerjük a királyok völgyét, ahova a fáraókat valójában temették. Az amerikaiak fele nem tudja, hogy a Föld egy év alatt megkerüli a Napot. (Saját közvélemény kutatásuk...) Lehet, hogy a negyede sem tudja? Az egyetemistáink nem tudnak fennhangon olvasni. No igen. Terjed. DE aki hülyékkel övezi magát, az maga is elhülyül. Mert a gondolat közegszerű. Semmilyen anyagi dolog sem állíthatja meg. Nem árnyékolható, mert nem elektromágneses természetű hullámokban terjed...

1, 10,100,1000, 10000, 100000, 1000000 / végtelen

Az óegyiptomi számrendszer megfejtője magából indult ki. Ez egy tízes számrendszerben gondolkodó megfejtő volt, de azért nem árt arra figyelnünk, hogy a Rhind papiruszon található műveletvégzés nyilvánvalóan kettes számrendszert, és a risc processzoroknál használt műveletvégzési módot, ami jobb mint a nekünk sulykolt Bull algebra. Az is nagyképű előítélet, hogy az őseink a milliót keverték volna a végtelennel. Bizonyosan ismerték a tízes számrendszert is. A sumérek mindenesetre túlnyomó részt a hatvanas számrendszert használták előszeretettel. Mivel évezredekig kapcsolódó, párhuzamos kultúrkört jelentettek az óegyiptomi néppel, lehetetlen, hogy egymás tudásáról semmit se tudtak volna. Aki százezerrel vagy milliókkal számol, geometriája és 18 ezer éves múltra visszatekintő csillagászata van pontos napfogyatkozás előrejelzéssel, az nem hiszi laposnak a Földet, és a homokóránál sokkal pontosabb kronométere van, különben sohase számolhatná ki a jelenség percre pontos idejét. Mint ahogyan a Platoni évet sem, ami 25920 esztendő hosszú. Ki hisz el ilyen ellentmondásos balgaságokat. Leszúrt botokkal vagy kőrakásokkal ezt ma sem tudnánk megtenni.

Ami elsőre érdekes, az egyes jel, és hogy amennyiben ezek valóban decimális számok, úgy használ egy 10000 értékű jelet, ami nem más mint a hun tyumen (tömény). Ezt egy ujjal jelölik. Érdekes a 10 jel is, mert ez egy kapunak hat. (Ez illeszkedik a tíz originális időforráshoz) A százas egy magába forduló spirál. (Ez illeszkedik a térhez, Su-hoz.) Az egyest meg egészen úgy írták, mint a székely rovásírásban szokás.

Hérodotosz így ír az ókori perzsákról:

Nem szokásuk, hogy istenszobrokat, szentélyeket, oltárokat emeljenek, ellenkezőleg, ostobának tartják azokat, akik így tesznek, és gondolom azért, mert a hellénekkel ellentétben nem hisznek abban, hogy az isteneknek emberalakja van. A legmagasabb csúcsokra járnak fel, és ott áldoznak Zeusznak, mert ők az ég teljes körét Zeusznak nevezik. Rajta kívül áldozatot szoktak bemutatni a Napnak, a Holdnak, a Földnek, a Víznek, a Tűznek és a Szelletnek. (Hérodotosz: Görög-perzsa háború I.13)

Hérodotosz is a saját tudásának szemszögéből írja le a perzsa nép tudását, de nem akarja megmásítani. Nem érti, de nem gyűlöli. Pedig háborúban állnak. Nem a perzsák támadták meg a görögöket. Ők őskeresztények. A fentiek minden jele egyértelműen szerepel a szent koronánkon. Befejezésül még valamit.

Atar a Tűz

Bizonyos hindu és zoroasztriánus szertartások középpontjában a mai napig a tűz áll, és ennek eredete az indoeurópai korba nyúlik. A Tűz központi szerepe a zoroasztriánizmus talán legismertebb, és egyben legfélreértettebb vonása. E félreértelmezés nyomán sütötték rá a zoroasztriánusokra a tűzimádás bélyegét, amit ők a leghatározottabban visszautasítanak. (John R. Hinnels: Perzsa mitológia)

Ezt mi magyarok is ugyanilyen ártatlanul megkaptuk, pedig a római katolikusok is végeznek tűz és vízszentelést. Ez csak azért van így, mert ahogy Hérodotosz a perzsák istenét, az egész világot is Zeusznak nevezi, és fétisista eszével nem érti, hogy miért nem állítanak az istennek szobrot, ugyanígy a mai keresztények sem értik. Hát azért, mert az Isten nem egy Napóleon. A perzsák még ma is tudják. A Biblia szigorúan tiltja az Isten ábrázolását. Égre, földre, vízre, levegőre is tilos ábrázolni. Ezért. Ezt kifogásolják a reformátusok (is). Ez a hibája a barcelonai kerubnak. Lerajzolták azt, amit olvastak róla.

LEVELEKLEVELEK - MAIL - LETTERAKÖVETKEZŐ - NEXT KÖVETKEZŐ

ALL RIGHTS RESERVED ©