UTÓSZÓ

Kedves Olvasóim!

Nehéz szívvel írtam le ezeket a nehéz szavakat, de mivel a nemtudás nem mentesít a törvény hatálya alól, úgy éreztem mindezt le kell írnom. Azért teszem, hogy ez a hír eljusson mindenkihez. Mindenkinek a saját belátására bízom, hogy ezt elfogadja, avagy elveti.

Ez a 16. századi szöveg "túl sokat" tud az Univerzum mikro és makroszerkezetéről. Mindenesetre túl sokat ahhoz, hogy figyelmen kívül hagyjuk. A misztikus álarc mögött hihetetlenül bonyolult, ravaszul sokértelmű tudás fénye lappang, és az itt megjelent kis könyv töredékét sem tárta fel Böhme mester médiumi munkásságának. Ez a megfejtés csak fele a magyarul is megjelent kis könyvnek is. Tervezem a második felének megfejtését is, de itt sokkal keményebbé válik a rejtvény, Mivel ebben a részben a makro és mikrokozmosz feltárása van. Ez további két Böhme könyvből idéz. Ebben a szövegben pld; olyan részletességgel van leírva a neutron, hogy az már félelmetes, de olyan sok új, és semmihez sem kötődő kulcsszó kíséretében, aminek az eddigi megfejtésnél sokkal nagyobb figyelmet kell majd szentelni. (126 kulcsszó). Ezek találóak, de időnként félrevezetőek is lehetnek. Mivel gyakorló parapszichológus vagyok, így sok médiummal kerülök kapcsolatba. Sok UFO-k által eltérített ember Akashi-ján találtam meg az eltérítés részletes történetét, és ezek a rettegő emberek így végre támaszt találtak, hiszen eddig mindenki képzelgő hülyéknek hitte (és mondta is) őket. A történeteik egybevágóak és igazak voltak. Csak (!) regresszióban/val gyógyíthatók. Nem is igazán betegek, csak a feldolgozhatatlan élmény keverte meg őket. Többnyire egy alkalom (egy regresszió) után teljesen megnyugszanak, (pedig akkor aztán igazán emlékeznek már mindenre!) A gyógyszerek ilyen esetben nem jelentenek valódi megoldást, csak károsítanak, de nem szüntetik meg a jelenséget (csak a páciens agyát gátolva és leépítve) az okozatot akarják megszüntetni.

Azért kezdtem erről írni, mivel nagyon megválogatott médiumokkal sikerült kapcsolatot teremtenem a földönkívüliekkel és az Univerzumunk Legfelsőbb Tanácsával is. Azt mondták, hogy van rá engedélyem és jogom. A történet elsőre hihetetlen, de olyan sok és színvonalas tanítás érkezett ezen az úton, hogy oda kellett figyelnem. Az íródó könyveim minden részletét ismerték. Oldalszám szerint tanácsot adtak, úgy, hogy még én sem tudtam, hogy az általuk említett szöveg valójában hányadik oldalra is fog a gépem által szerkesztődni, és segítségként sor szerint is idézték az aktuális szöveget. Így; a 25.oldal negyedik sorában azt írod, hogy... A beszélgetéseket magnószalagra rögzítettem és tervezem azt, hogy ezeket a furcsa párbeszédeket közreadom a hozzá szükséges magyarázatokkal együtt. Ezekből idéztem a könyvben. Egy biztos! Nem véletlenül volt olyan ismerős nekem ennek a négyszáz évvel ezelőtti átvitelnek a szövege. Akkor is mi írtuk. Csak akkor én is a túloldalról tuszkoltam a vargamester fejébe. A XX.századi megfejtés is az én dolgom volt. Segítettek most is, de csak segítettek. Nem fejtik meg a rejtvényt. Meglehet, hogy egynéhány magyarázatom tévedés, vagy talán belemagyarázás, de egy biztos; A valódi megoldáshoz már nagyon közel jár! Tudom, hogy sokan leteszik majd a könyvet, és sokan lesznek azok is, akik (némi szitkozódás után) újra és újra neki fognak rugaszkodni. DE; sokan lesznek azok is akik megértik. Megértik ennek a furcsa rejtvényes könyvnek a rejtvényeit és magasztos mondanivalóját is, ami a középkori szövegkörnyezet ellenére nagyon is tudományos. Megszégyenítően tudományos. Erre mostanában egyre több atomtudós is kezd ráébredni. Amikor ezt a könyvet befejeztem, akkor felhívta a figyelmemet a főnököm (és barátom) egy könyvre, amit 1992 decemberében vett meg és észre Londonban. Az UNESCO anyagi támogatásával Jacob Böhméről 1989-ben megjelent egy román származású francia atomfizikus munkája (franciául), majd 1992-ben angolul is. Ebben főképpen Böhme filozófiai és kozmogóniai mondanivalóját ismerte fel a szerző. Itt egy NEM FÖLDI eredetű tanítást olvashattak a Kedves Olvasók. Ez tudás sok helyen illeszkedik a mai legkorszerűbb ismereteinkhez, de messze túllép azon. Az iskoláinkban még makacs meggyőződéssel az anyag és energiamegmaradás elvét tanítják, de ezen egy jól képzett fizikus már csak mosolyog. A tapasztalataink és megfigyeléseink arra figyelmeztetnek bennünket, hogy a világ más! Senkit sem akarok megtéríteni, rábeszélni, vagy meggyőzni semmiről. A tudást nem lehet átadni. A tudást és a bölcsességet nem lehet megtanulni vagy megtanítani. A tudást csak megélni lehet. Elnézést kérek attól, akiben rossz érzést keltettem időnként fönnhéjázó megjegyzéseimmel, mivel nem a lenézés vagy alaptalan beképzeltség indított erre. Féltem a tudományt, a Föld tudományát, mert a pénz hatalma sok tudósunkat prostituálttá tett, sokszor persze nem is a saját önszántából. Sokan állnak a gonoszság, a tömegpusztítás oldalára, de azért még sokan őrizték meg magukat az emberiség tiszta érzelmű szolgálatára. Ezeket a túlfűtött szeretetük, naiv érzelmeik által csalják csapdába. Hiszek abban, hogy a jóknak, a fehérnek lépéselőnye van a feketével szemben. A világ órái ketyegnek, és kevés az idő. Lépni kell!

* * * * * *

Nehéz olvasmány volt ez a kis könyv, de ígérem, hogy harmadik-negyedik olvasásra még mindig talál majd a Kedves Olvasó benne olyan részeket, amelyek az új felismerések egész áradatát fogják elindítani. Játékos természetemet itt sem tudtam megtagadni. Ezért azután a tudásért egy kicsit meg kell harcolni, úgyhogy néhány kérdés megfejtését ugyanúgy a Kedves Olvasóra bízom, mint annak idején, négyszáz évvel ezelőtt!

KISFALUDY GYÖRGY

LEVÉL LEVÉLHA ÉRDEKEL A DOLOG, ÍRJÁL!TEREMBURA FOLYÓIRAT TEREMBURA FOLYÓIRAT