5.

 

A Buddhaterv horoszkópja

A Buddhaterv horoszkópja egy horoszkóp, mely megadja a Buddhaterv lényegét. Ennek a horoszkópnak az adatai: helység: Budapest, időpont: 2002 08 20 3:28. A Buddhaterv névelővel vett igazságszáma: 228, s a nap 228-ik perce: 3:48. A nyári időszámítástól eltekintve ez a nap 168-ik perce, a 168 pedig Buddha titkának igazságszáma. A horoszkóp aszcendense az oroszlán 15-ik fokára esik, az oroszlán 16-ik termébe, vagyis a kos szerinti 136-ik terembe.

Az éngondolat igazságszáma éppen: 136. Miről is van tehát szó? Arról, hogy a megvilágosodáshoz az éngondolatot, vagyis az elme első gondolatát kell alaposan megvizsgálni. S maga az aszcendens is az énséggel van kapcsolatban. S ami igazán érdekes: az OM MANI PADME HUM mantra igazságszáma is 136. A Buddhaterv horoszkópja tehát kiemeli ezt a mantrát, vagyis a buddhizmus legfontosabb mantráját. E mantrában 4 szó van, s 136/4=34. A 34 pedig éppen Buddha igazságszáma. Percekben számolva az aszcendens száma: 8123. S 8123=198x41+5. Mit jelent ez? A Fa (5) átlátásával és megértésével el lehet jutni a Fekete Lyuk (198) fonalához (41), illetve a Fekete Lyuk modelljéhez. S így a Fa megértése által megszerezhetjük az Eredet Fonalát, melyet a hagyomány Ariadné fonalaként ismer. Másrészt 8123=91x89+24, ami így interpretálható: az Én (24) átvilágításával birtokába juthatunk a harmónia (91) kulcsának (89). Fontos számokhoz jutunk úgy is, ha a bolygók igazságszámainak és teremszámainak vesszük a különbségét. Például a Szaturnusz igazságszáma: 461, e horoszkópban pedig a teremszáma: 87. S 461-87=374, s ennyi a Tamerlan Buddhaterve kifejezés igazságszáma is. Mivel a Szaturnusz a 11-es házban van, ezért e terv segítve van. S melyik bolygó jelenti a segítséget? A Merkúr, hiszen ez a 11-es ház ura. A Világfa rendszerében a Merkúr a 11-es szám által szimbolizált Dáthoz van rendelve. A Dát igazságszáma: 65 (6+5=11), s a Dát angyala Gábriel arkangyal. S miként a Merkúr hírvivő, úgy Gábriel is. Gábriel igazságszáma pedig: 65, mely szám a menny specifikáló száma. Ki tehát az igazi segítő? Gábriel arkangyal, aki a Szentlélek angyali aspektusa, s aki a magyar nép őrangyala, vagyis a Szentlélek választott népének az őrangyala. S ha tudjuk, hogy a láthatatlan Isten legfőbb analogátuma, vagyis kifejeződése a Szentlélek, akkor elmondhatjuk, hogy az Isten igazi végidőkre választott népe a magyar nép.

Tamerlan igazságszáma a 144. S e horoszkópban a Mars éppen a 144-ik teremben van. A Mars az aszcendensnek megfelelő Kos ura, vagyis a Mars az ébredés elvét képviseli. Tehát Tamerlan (144) ébred (51), s ez az ébredés 1941 június 19-én kezdődött, mikor Sztálin feltáratta Szamarkandban Tamerlan sírját. A helybéli lakosok Tamerlant a Háború Istenének tartották, s az a hír járta, hogy miután Tamerlan Sírját felbontják, 3 nap múlva elszabadul Tamerlan szelleme. S 3 nap múlva 1941 június 22-én Hitler megtámadta a Szovjetúniót, pontosan 129 évvel azután, hogy Napóleon kiadta a hadparancsot Oroszország elfoglalására. Tehát Tamerlan az Angoulémei Király (a Nostradamus szakértők szerint az Angouléme a mongol szó átrendezése, s így szerintük az Angoulémei Király a mongolok nagykirálya: Dzsingisz Kán), s Nostradamus szerint 1999 hetedik havában lejött a Rettegés Ura a Földre, s fölébresztette az Angoulémei Királyt, s ezzel egy hatalmas változási folyamat vette a kezdetét. Az Angoulémei Király igazságszáma: 228, mint az Isten Kulcsa igazságszáma is. Isten Kulcsa pedig a Visszatérés Kulcsa, melyet annakidején Krisna lenyelt. Miről is van szó? Arról, hogy az Angoulémei Király maga Ádám, akire az Úristen a Biblia leírása szerint mély álmot bocsát vala. S az Angoulémei Királynak ebből a mély álomból kell felébrednie, s önmagát, mint Ősbuddhát kell felismernie, természetesen túl a látszatvilágon, s rá kell döbbennie, hogy Ő Tündérország Királya, vagyis Samballa Királya.

A metafizikai felébredéssel a Nap is kapcsolatban van, hiszen a Nap (51) ébred (51). Az Ősbuddha horoszkópjában a Nap saját jegyében az Oroszlánban uralomban van, s éppen a 147-ik teremben van, a 147 pedig Síva igazságszáma, de a Próféta igazságszáma is ennyi. Tehát e vonatkozásban, ha a Nap ébred, akkor Síva ébred. Miből? Önnön jóhiszemű balgaságából, ami miatt kiitta a Méregóceánt, s Ádámként megette a mérges almát. Sívának tehát a mérgeket kell megemésztenie, s le kell győznie a hülyeséget, ami miatt rendszeresen hátrányos helyzetbe kerül. S nincs más út és mód, mint a Nagy Megvilágosodás! S e megvilágosodásnak mintegy a térképe és vezérfonala ez a horoszkóp. E horoszkóp rejtett és titkos jelentéseit kell elmélyülten megérteni. Igen érdekes, hogy e horoszkópban mindhárom tüzes bolygó a tüzes oroszlán jegyében van. S a tűzzel, a 210-zel adva van a megigazulás (210) és az önáthatás (210). A Nap a Szaturnusszal éppen 60 fokos fényszöget zár be, vagyis a Nap ébredése a Szaturnusz által támogatva van. De megfordítva is: a Szaturnusz és az általa jelzett Terv: Tamerlan Buddhaterve (374) is támogatva van a Nap által, de a Mars által is. Maga a Nap és a Mars konjunkcióban vannak, ami felfokozza az ébredés erőit. Igen figyelemre méltó, hogy a Mars és a Nap között éppen 178 perc van, a 178 pedig a nirvána igazságszáma. E szituációban tehát a Mars és a Nap viszonya nirvána-viszony. Szintén előfordul a 178 a Vega és a Sirius vonatkozásában is, hiszen a Sirius a 105-ik teremben van, a Vega pedig a 286-ik teremben. A 105-ik terem a 465-ik terem is, s 465-286=179, s így a 2 terem között éppen 178 terem található. A 105 pedig az ébredés igazságszáma. Tehát ébredés van a Szíriuszon! A Szíriusz (371) pedig a találkozási pont (371), ahol a létfeltételek találkoznak, s ezért a Szíriusz képviseli a Tündérország (371) elvét. A Sirius ugyanakkor a 465-ik teremben is van, s "a Taókulcs titkos terme" igazságszáma is: 465. S 465 a száma a Szent Péter kulcsai kifejezésnek is. Tehát a Szíriusz princípiumát megértve hozzá lehet jutni Szent Péter kulcsaihoz, s mivel Szent Péter előző életében Sákjamuni Buddha volt, ezért a Szíriusz megértése által Buddha Kulcsait lehet megszerezni. Ez tehát a kulcs az ébredéshez! Tehát: a Mars és a Szíriusz (528) a kulcs (mafteah) az ébredéshez.

Magának a tervnek az igazságszáma: 193, a Vénusz éppen a 193-ik teremben van, uralomban a saját jegyében. Fontos lesz tehát az a nap, mikor a tranzit Nap együttáll a radix Vénusszal. Tamerlan ősbűne ekkor lesz nyilvánvalóvá, s így adatik meg az önmagával való szembesülés, s ezen keresztül a metafizikai ébredés. Magának az asztrológiai tervnek a zérusnapja: 2002 08 20, vagyis Szent István napja. E cikk írásának a napja az e naptól számított 41-ik nap, a 41 pedig a Kulcs száma. A 41 olyan kulcs, mely minden számnak kiemeli az igazi lényegét. Jelen nap a 930-cal is vonatkozásban van, a 930 pedig a Biblia specifikáló száma. S 930 az igazságszáma az Isteni kinyilatkoztatás Könyvének is. S a 41 a Biblia lényegét is kiemeli. Hiszen az Újszövetség 41-ik részében van pontosan leírva a világ vége és Jézus visszatérése. E tekintetben fontos dátum 2002 november 2, mely napnak az összevont száma: 8, tehát a Szaturnusznak és a halálnak a száma, de ez a szám az átváltozás és a megújulás száma is. Ez a nap éppen a skorpió jegyében van, s a skorpió a halál jegye. S ezen a napon van a Halottak Napja is, s e napot úgy kell kijelölnünk, mint az ősbűn halálának a napját. Ez a nap Achilles napja. S Achilles az, aki versenyt fut a teknőssel, vagyis az Ősbűnnel. A teknős utolérhető, de csak akkor, ha tiszta tudatossággal megsemmisítjük az ősbűnt. Ez a nap 1991 11 19-hez és 1997 05 08-hoz hasonló nap. Ha 1991 11 19-et vesszük a nulladik napnak, akkor 1997 05 08 az 1997-ik nap, míg 2002 11 02 a 4001-ik nap. 1991 11 19 és 2002 11 02 között éppen 4000 nap van, s a "4000 nap" igazságszáma: 306, s ennyi "az utolsó nap" igazságszáma is. S 2002 11 02 az év 306-ik napja. A 4001-et fordítottjával együtt érdemes vizsgálni, vagyis az 1004-gyel. Az 1004 a hébernyelvű Biblia első és utolsó szavai számának az összege: Brésit=913, Ámen=91, s 913+91= 1004. Hasonlóan a legalsó csakra lótuszlevélszáma: 4, a legfelső csakra lótuszlevélszáma: 1000, s ezek összege is: 1004. Így az 1004 mintegy a kezdet és a vég egységének a száma. S ez a Sirius és a Vega egysége is.

e-mail -levelekLEVELEKFOLYTATÁSFOLYTATÁS