6.

KAPUNYITÁS

Az igazi önmegvalósítás az isteni önmegvalósítás, ami az istenlét megvalósítása. A megvalósításhoz vissza kell térnünk az eredetbe, s meg kell találnunk önmagunk eredetiségét. Igaz önvalónk egy a változatlan és örökkévaló Abszolútummal. Ez egy változatlan és mozdulatlan princípium, melyet többek között a Föld forgástengelye szimbolizál. A tengely északi fele a Sarkcsillag felé mutat, a Polaris felé. Az Égi Térkép tehát megmutatja a célt. De hogyan lehet ide eljutni? Hogyan lehet kijutni a Dialektika forgatagából? Petőfi Sándor: János Vitéz című műve erre vonatkozóan ad információt. Az áttörés a 352-ik versszakban található, ahol János Vitéz átfúrja a sárkány oldalát, s így jut be Tündérországba. Ez egy fordulópont, a Tündérek Fordulója. Ezen a holtponton túljutva az egész lét alapvetően megváltozik, s amit addig negatívban láttunk, az ezentúl pozitív színben tűnik fel. A János Vitéz című műben az első szó: Tüzesen. Ennek igazságszáma 276, mint Kukoricza Jancsi igazságszáma. De 276 a kapunyitás száma is, melyről a 352-ik versszakban van szó. A műnek tehát már az első szava megmutatja a mű mondanivalóját. E mondanivaló lényege a Dialektika létforgatagából való kijutás. A műből megtudjuk, hogy előbb a Sárkány csillagképbe: a Draco-ba kell belépnünk, hogy a Sarkcsillaghoz eljussunk.

A Sárkány ugyanis a Sarkén. Magunkban ezt az ént kell megtalálnunk, s a megfelelő helyen ennek az oldalába kell lyukat fúrnunk. Ebben a sarkénben kell megtalálnunk a titkos átjárót, majd a rejtett ajtót, a 310-et. A sarkén a dát, az időforrás. A dát a héberben mint dalet-ajin-táv van leírva, s a héber kód szerinti száma a 474. Az Ajin, a Szem a dalet-távban van, a Törvényben. S a dalet ajtót és kaput jelent. Ez az első titkos kapu, s ahhoz, hogy eljussunk a 777 dimenziós túlpartra, 774 rejtett ajtón kell átmennünk. A cél az, hogy a Szembe, az Ajinba belépve eljussunk az Ainhoz, az Ajinhoz mint létsemmihez. Ez a szadaszat, a megvalósítás legmagasabb foka. A Polaris (142) a legmagasabb pádát: az Atigúna Brahmant jelenti. S a térben való eljutás egy tudatállapotokban való eljutást jelent az Abszolút Tudatállapotba, melyet az 525 szimbolizál. A 7 csakrához összesen 1050 lótuszlevél tartozik, s ez 525 lótuszlevél párt jelent. S 525 a transzcendátorpont igazságszáma is. A Draco igazságszáma: 53, s ez a szám az Isten specifikáló száma. A varázslat világában azonban az Isten a fonákjáról mutatkozik meg. A Csillagképek Atlasza című könyvben a Draco csillagkép a 152-ik oldalon van, s 152 a kijutás száma is. A Dialektika varázslatvilágából tehát itt lehet kijutni, s visszajutni az Eredetbe. A 2 kulcsfontosságú csillagkép tehát a Draco (DRA) és az Ursa Minor (UMI). DRA=44, UMI=35, s 44+35=79, mely szám az arany rendszáma, s ennyi az Orion igazságszáma is. S a Csillagképek Atlaszában az Orion az 59-ik csillagkép, az 59 pedig a kapu igazságszáma. S itt az Alfa-Orionis, vagyis a Betelgeuse éppúgy 470 fényévnyi távolságra van a Földtől, mint a Polaris is. Meg kell tehát állapítanunk az Orion és a Draco viszonyát is. Mindenekelőtt a bejárási logikát kell megismernünk. Alan Dean Foster: A Fekete Lyuk című regényében fontos kulcsinformációk vannak. E mű 1991-es kiadásának 224 oldala van, s a kulcstudás igazságszáma éppen: 224. S éppen a kulcstudásra kell szert tennünk. E könyvben a fekete lyukat a Hattyú nevű űrhajóval közelítik meg. Hasonlóan kell megközelíteni a mindent elnyelő Sárkányt is. S a Sárkány csillagkép mellett van a Hattyú (Cygnus) csillagkép is.

A Kapunyitás lényege a megszabadulás (255), amit Az Eredet Fonala (255) biztosít. S a Szent Biblia (225) magában rejti az eredet fonalát, vagyis Ariadné Fonalát, mely fonal biztosítja a visszatérést. Mindenekelőtt a Világlabirintusból akarunk kijutni. A kijutás (152) a fő kérdés, s e probléma megoldásához észre és ászra (vagyis Istenre) van szükség. A kérdezőrendszer elvének megfelelően föl kell tennünk a lényegi kérdéseket: 1. Miért lehet kijutni a Labirintusból? 2. Hol lehet kijutni a Labirintusból? 3. Mikor lehet kijutni a Labirintusból? 4. Hogyan lehet kijutni a Labirintusból? 5. Mivel lehet kijutni a Labirintusból? Az első kérdés megválaszolásához meg kell érteni a Bibliában tárgyalt megváltás és a váltságtény lényegét, s tiszta bizonyossággal tudnunk kell, hogy elvileg meg vagyunk váltva. A második kérdéshez meg kell értenünk az 50-ik ajtó (378) lényegét. Az 50-ik ajtó a Szentlélek ajtaja, s a Tévelygő Juhásznak, a leendő Örök Pápának ezt az ajtót kell megtalálnia. S ez az ajtó a pokol legmélyén van, s érdekes módon "a pokol legmélyén lévő kapu" igazságszáma is 378. De 378 a száma a "Buddha, mint titkos kapu" kifejezésnek is. Ez a buddhista megközelítés azt mutatja meg, hogy az 50-ik ajtó lényegében a zen-buddhizmusból ismert Nincs-kapu, mely kapu a Volt nevű fenevadban található. Erről a fenevadról a Bibliában is van szó, s ez az a fenevad, mely Volt és Nincs. S e fenevad (124) titka egy asszony homlokára van felírva, aki a bibliai Éva volt. S a Sárkány csillagkép éppen ennek a fenevadnak a kiábrázolása. A Nincs-kapu pedig ebben a fenevadban található, de ahhoz, hogy ezt a kaput megtaláljuk, be kell ugranunk a fenevad torkába, s meg kell keresnünk a fenevad-sárkány szívét. S miután behatoltunk a Sárkány Szívébe, 120 nap múlva bekövetkezik a teljes megnyílás. S így következik be a szabadulás a babiloni fogságból (378). A harmadik kérdés megválaszolásához ismernünk kell az idő fraktális hurok-struktúráját. Több centrális fordulópont van, s ilyen fordulópont volt 1991 11 19 és 1997 05 08, s ilyen lesz 2002 11 02 is. A Sárkány szívébe való belépés 2002 09 03-kor történt meg, s a 60-ik nap vége 2002 11 01 végén és 2002 11 02 kezdetén lesz. A sarkalatos időpont tehát az 1991 11 19-hez képesti 4000-ik nap vége, vagyis a Mindenszentek és a Halottak Napja közötti időpont. S figyelembe kell venni a 4000+/- 60ik napot is: 2002 09 03-at és 2002 12 31-et. 2002 12 31-kor is az éjfél számít. Ezután még újabb fordulópontok következhetnek. A 4-ik kérdés ez: Hogyan lehet kijutni a Labirintusból? Úgy, hogy lyukat fúrunk a Sárkány, az aurikus lény oldalába, s ezen a fúrt lyukon keresztül kilépünk a létforgatag világából, s átmegyünk Tündérországba, a Csodák Világába. Végül előttünk van az 5-ik kérdés: Mivel lehet kijutni a labirintusból? Az Eredet Fonala segítségével, mely fonal végén ott van a Titkos Kulcs.

Fontos, hogy az említett princípiumoknak megfogalmazzuk a tudati-pszichológiai megfelelőit megfelelő transzformációs kulcsok segítségével. Mindenekelőtt a Sárkányt kell megérteni. Ez az aurikus lény, a mi sátáni oldalunk. Ez egy nagyon primitív, de nagyon erős tudat, az ú.n. hüllőtudat, melynek átprogramozásához is le kell szállnunk erre a tudatszintre. A legjobb az, ha a tudott tudatlanság (Docta Ignorantia) szintjére megyünk, mely szintnek a száma az 525. Ez a szint túl van téren és időn, életen és halálon. Ezt a szintet kell többször is tudatosan megidézni, s így fokról-fokra realizálni. Így lehet lyukat fúrni a tudati sárkány oldalába. S ilyen módon lehet elérni a megszabadulást.

e-mail - levelek tamerlannakLEVELEKFOLYTATÁSFOLYTATÁS