21.

Az eredet fonala

 

Az eredet fonala fogalma szerint egy stratégia, mely elvezet a metafizikai eredethez. Az emberiség már régtől fogva ezt a fonalat keresi, s a megfelelő stratégiát a különböző vallások sokféleképpen megfogalmazzák. A vallások mögött a metafizikai őshagyományt kell keresnünk. Minden vallásból ki kell emelnünk a használható elemeket, s az egyetemes szempontokat kell megragadnunk. Az Eredet az Aranyvalóság, ahol principiálisan minden aranyból van, s ahol minden egy önnön eredetével, s ezzel az eredettel egységben él. A dialektika valóságában: a vasvalóságban az idő csak az aranykorokban van viszonylagos nyugalomban, majd a többi korokban egyre gyorsulva változik. A vasvalóság tanulásra és okulásra való, s ezért az Eredetbe csak az juthat vissza, aki megtanulta és megértette a kozmikus tananyagot. Az eredet fonala így a megtanulandó és elsajátítandó elveket foglalja magában. A fonal szanszkritül szútra, s a védikus hagyomány sok-sok szútrából épül fel. Feladatunk az, hogy a sok-sok hagyományból kiszűrjük az egyetemes lényeget, s megfogalmazzuk az ember igazi teendőjét.

Az Eredet Fonala igazságszáma: 255, s ennyi az igazságszáma a megszabadulás szónak is. S a legfőbb parancsolat (255) maga a megszabadulás (255). S ami igen lényeges: a Szent Biblia igazságszáma is: 255. Ez a könyv a Mennyei Könyv földi hasonmása vagy inkább fordítása. Ez a könyv eredeti formájában Az isteni kinyilatkoztatás könyve (930), mely azonban csapda: A legnagyobb csapda, mely kulcsát mégis tartalmazza (930). Ahhoz, hogy megszabadulásunk bekövetkezzék, ezt a könyvet értő módon kell olvasni. Mert van sok más nagyszerű könyv, de a Biblia az, mely a csapdát, a világlabirintust a legjobban kiábrázolja. A Biblia a Vaskor realitása. A lényeg az, hogy ezt a könyvet értő módon olvassuk. A megértő olvasáshoz azonban fel kell törni a pecséteket. 7 pecsétet kell feltörni, az utolsót 2003 július 21-én, s e napon fog megnyittatni az Égi Könyv is, a Biblia eredeti formája. A Könyv megnyitása (A58) A Holdlabirintus titka (A58), s a megnyitás révén optimális működésbe kezd az Élet Mérlege (A58). Az Élet Mérlege egy horoszkóppal jellemezhető, melyben az Uránusz a rák 28-ik fokán van a 119-ik teremben. 2003 július 21-én az lesz a kitüntetett időpont, mikor a tranzit Nap együttállásban lesz a radix Uránusszal a rák 28-ik fokán. Ez 12:47-kor lesz, vagyis a nap 767-ik percében. Ahhoz azonban, hogy bekövetkezzék a Könyv megnyitása, meg kell értenünk a Holdlabirintus titkát. Vagyis fel kell törni a Holdpecsétet. Az Eredet Fonala a Holdpecsétben van kódolva. A Holdpecsét a következő mágikus négyzet:

05 46 15 56 25 66 35 76 45
54 14 55 24 65 34 75 44 04
13 63 23 64 33 74 43 03 53
62 22 72 32 73 42 02 52 12
21 71 31 81 41 01 51 11 61
70 30 80 40 09 50 10 60 20
29 79 39 08 49 18 59 19 69
78 38 07 48 17 58 27 68 28
37 06 47 16 57 26 67 36 77

Jobban megértjük az eredet fonalát, ha azt Ariadné fonalának vesszük. Ariadné Mínosz krétai király lánya volt, aki szerelmes lett Thézeuszba, egy nagy hősbe, aki Athén városából indult el Kréta szigetére, hogy megmentse a szüzeket, akiket Mínosz szörnyű bikafiának: a Minótaurosznak készültek föláldozni. Mielőtt Thézeusz bement a labirintusba, Ariadné adott neki egy fonalat, hogy ki is tudjon jönni a labirintusból. A történetet metafizikai síkon is értelmezhetjük. A szüzek az ártatlan lelkek, akik a dialektika csapdájába estek. Mínosz az evilág sötét fejedelmét szimbolizálja, aki egy Daidalosz nevű építész labirintusába rejtette szörnyű fiát: a Minotauroszt, Mínosz Bikáját: a Rossz Mintát. Ez a rossz minta az Antikrisztus, az aurikus lény, aki aurikus kötéseivel fogságban tartja a szüzeket. Thézeusz pedig a szabadító Krisztus. A Daidalosz építette labirintus a világlabirintus közepe, labirintus a labirintusban. Ahhoz, hogy a világlabirintusból megmeneküljünk, Krisztusként be kell hatolnunk Mínosz labirintusába, hiszen itt van a szörnyű titok: a bűntől megrontott lényünk, saját ördögünk, de itt vannak legfőbb kincseink is: sajátistenünk, s előző életeink. A Minotaurosz alakjában a jó és a rossz, az őrangyal és az ördög egybe van nőve, s az illúziók innen vetítődnek ki a dialektika kaotikus valóságába: a vasvalóságba. A Minotaurosz első megközelítésben ellenség, mélyebb értelemben azonban jó barát: az eredeti őrangyal ördöggé varázsolt állapotban. A Megváltó Thézeusz-Krisztusnak valójában ezt az Antikrisztussá lett felettes ént kell megváltani. Meg kell szabadítani őt az átoktól, ami miatt az ok nem itt van, hanem odaát, az elérhetetlen messzeségben. De az ok azonnal itt lesz, ha felettes énünket felszabadítjuk azáltal, hogy levágjuk róla a Minotaurosz-köntöst.

A rossz mintát Mínosz-Mínusz, a negatív végtelen sötét császára vetette ki ránk, s célunk az, hogy ettől a rossz mintától megszabaduljunk. A rossz minta (A24) a rossz tudás (A24), s ettől Krisztus (A24) és Szűz Mária (A24) szabadíthat meg minket, mivel őket a rossz végtelen ellenőrző rendszere elfogadta. Jézus azáltal, hogy magára vette a dialektika bűneit, fölvette a rossz mintát, s így a vasvalóság elhárító rendszere számára nem ismerhető fel mint ellenfél. Mert a Sötétség Császára még mindig úgy érzi, hogy Jézus az övé, hiszen rajta van a Rossz Minta, s így a Mínusz abban reménykedik, hogy a világuralom felajánlásával még mindig megkísértheti Jézust. A felajánlás persze most nagyon rejtetten és titokban történik. A császár arra gondol, hogy Jézus majd elfogadja a vasvalóság királyi trónját egy dialektikus hierarchia csúcsán, s ezzel együtt mintegy elfelejti az aranyvalóságot.

Nekünk azt kell megértenünk, hogy Mínosz titka (A28) a Minotaurosz (A28), vagyis a rossz minta. A rossz minta az aurikus lényen (vagyis a Minotauruszon) keresztül mintegy belénk van vésve. Olyan ez mint egy pecsét a lelkünk mélyén. A pecsétek feltörésének az értelme éppen a rossz minta hatástalanítása. Az első pecsét feltörése 2003 január 21 (A86), az utolsó pecsét feltörésének az ideje pedig 2003 július 21 (A86). Mint látható mindkettő dátum Achilles-száma: 86, s a szeplőtelen fogantatás titka is 86-ot ad e kódban. S a szeplőtelen fogantatás titka a rossz minta hatástalanítása. Július 21 Achilles-száma: 51, s ennyi az Achilles-száma a következő kifejezéseknek is: A Nagy Beavatás, Ádám nyelve, Tamerlántudat, megszabadulás, szívtudatosság, létmegértés, tiszta tudatosság, az Ég kapujában, bejáró Istenhez. Július 21 tehát bejáró Istenhez az Ég kapujában. S itt e nap horoszkópjára kell gondolnunk. A tranzit Nap együttáll a radix Uránusszal a 119-ik teremben. Az Uránusz az Ég, a 119 pedig az átjáró igazságszáma. Ez tehát égi átjárót jelent, s ugyanakkor égi hatást, mivel a hatás igazságszáma is: 119. Az égi átjáró és az égi hatás igazságszáma pedig 133, mint a menny igazságszáma is. Érdekes, hogy a tranzit MC éppen a 133-ik teremben van, s ez éppen az égi hatást, a mennyet és az üdvöt jelenti. Másrészt az Uránusz a megvilágosodás bolygója, s ha az Uránusz éppen a Nappal áll együtt, ez Nagy Megvilágosodást jelent. Ráadásul az értelmet jelentő Merkúr is a tranzit Mc-n van. A tranzit Hold együttáll a radix Nappal, s ez a szoláris és a lunáris erők egységét jelenti. A tranzit Hold a 31-ik teremben van, míg a tranzit Merkúr a 136-ik teremben, vagyis a Buddhaterv horoszkópjának az aszcendensén. S 136-31=105, a 105 pedig az ébredés igazságszáma. Ugyanakkor a tranzit Neptunusz a tranzit IC-n van, ami a tudatalatti tartalmak felszínre hozatalát jelenti az égi hatás jegyében. Az is fontos, hogy a karmát jelentő Sárkányfarok a 237-ik teremben van, a személyiséget jelentő első házban. A 237 a szabadulás igazságszáma. A 237-ik terem mondanivalója tehát: szabadulás a személyes karmától. A tranzit Uránusz pedig a 333-ik teremben van, vagyis a Krisztus(333) termében. Ennek jelentése: Égi Krisztus.

Mínosz labirintusát is egy védőkód őrzi. Ez a Nappecsét, latin nevén Sigillum Solis. Ebben a számok összege: 666, ami utal a pecsét különleges rendeltetésére. A Renum666 címszava pedig éppen: Sátán. A Nappecsét feltörésének az ideje: 2003 április 21. S ez a nap a szeplőtelen fogantatás szerinti 134-ik nap, a 134 pedig a Sátán igazságszáma. Tehát 2003 április 21 bevezeti a Nagy Küzdelmet. E napon kell feltörni a Nappecsétet. A Nappecsét egy 6×6-os mágikus négyzet, melynek állandója a 111. A pecsét ábrája a következő:

 

06 32 03 34 35 01
07 11 27 28 08 30
19 14 16 15 23 24
18 20 22 21 17 13
25 29 10 09 26 12
36 05 33 04 02 31

A Sigillum Solis Achilles-száma éppen 29, mint a pecsét száma is. Ezenkívül még 29 Ariadné és a rejtély szavak Achilles-száma is. A Nappecsét tehát egy olyan rejtély, melynek a megértéséhez meg kell értenünk Ariadné titkát. Az eredetet Ariadné tudja megmutatni, hiszen a Minotaurosz az ő testvére. Ariadné titka (A44) pedig a rejtekhely (A44), vagyis az a hely, ahol a Minotaurosz rejtőzködik. Ez a titkos terem (A44), mely a Holdlabirintus közepén van. Ez a 41-es terem. A titkos teremben érthetjük meg a világlabirintust, melynek Mínosz labirintusa csak a közepe. S megértvén a világlabirintus (A44) lényegét, visszatérhetünk Tündérországba, s így realizálódik a visszatérés (A44).

Igen érdekes, hogy a 2002 április 21 Achilles-száma éppen 81, s a Holdlabirintusban éppen 81 terem van. A 81 a teljes megszabadulás száma is, de 81 a száma a huszonkettes csapdája és az elrejtett gonosz csapda kifejezéseknek is. A titkos labirintus megtalálása Achilles-száma is 81, s 2003 április 21-én éppen a titkos labirintusra találhatunk rá a szív barlangjában. A labirintusba a Szeplőtelen Fogantatás 145-ik napján kell belépni 2003 május 2-án, s 81 nap múlva a Szeplőtelen Fogantatás szerinti 225-ik napon érkezünk be a központi terembe, a 41-es terembe. A 41 pedig az Ariadné fonala Achilles-száma. Ez mintegy utal arra, hogy ez a fonal a központi, 41-es terembe vezet. Maga a bejárat a 37-es teremnél van, s ezután jön a 78-as terem, a 78 pedig a 37 és a 41 összege, vagyis az első és az utolsó terem számainak az összege. A labirintusban spirálisan kell befelé haladni, s így a 32-ik terem a 6-os terem, mely a 37-es terem mellett van. Így minden teremnek 2 száma van, például az utolsó, a központi teremnek a 41 és a 81. Figyelembe vehetjük a kifejezések Achilles-számait 81-es modullal. Vagyis a számoknak a 81-gyel való osztási maradékát kell megnézni. A vezérfonal Achilles-száma például: 37, s ezért kell a 37-es teremnél belépni a rendszerbe.

A legfontosabb az, hogy reálisan megtaláljuk a megszabadulás vezérfonalát, s a princípiumok kapcsolatát tisztán megértsük. Mert az Eredet Fonala maga a rendezett tudás, mely elvezet a végső megszabaduláshoz.

MAIL-LEVELEKTEREMBURA-folyóiratKÖVETKEZŐ