22.

 

Buddha világossága

Buddha világossága (A66) a teljes éberség (A66). Ez az éberség a legnagyobb kincs, melynek birtokában az egyén minden jóra képes. Az éberség(A36) a titkos kulcs (A36), mellyel minden igaz valóságot meg lehet nyitni, hozzáférhetővé lehet tenni és meg lehet valósítani. A beavatás (A36) értelme maga az éberség, mely a beavatás következtében realizálódik. Az éberség mint szeretet (A36) nyilvánul meg, s a szeretet csak az éberség által lehet valóságos. Mert az éberség által a létezők igazi természetét tapasztaljuk meg, s így minden létezővel optimális viszonyt tudunk létrehozni. Az optimális viszonynak pedig a tiszta önbizalom az alapja. A lényeg az, hogy a lények saját istenük felé fordulva önfényükben éljenek, s magukban hordozzák viszonyítási alapjukat. A szeretet lényege ugyanis a bálványmentesség, vagyis az, hogy nem kötődünk imádással idegen valóságokhoz. Az iszlám hitnek is ez lenne a lényege, de a bálványokhoz kötődés még itt is jelen van.

Buddha világossága (260) a nyolcas Út (260) révén ismerhető meg. Ezt nyolcrétű ösvénynek is nevezik. A fokozatok itt a következők:

1. Helyes hit

2. Helyes elhatározás

3. Helyes beszéd

4. Helyes cselekedet

5. Helyes életvitel

6. Helyes igyekezet

7. Helyes vizsgálódás

8. Helyes elmélyedés.

Buddha igazságszáma a 34. S 34 a Jupiterpecsét állandója is, mely nemcsak a sorok, oszlopok és átlók összegeinek a közös értéke, hanem még sokféleképpen kijön.

A Jupiterpecsét a következő:

01 15 14 04
12 06 07 09
08 10 11 05
13 03 02 16

Így például 34-et ad ki a sarki 2×2-es négyzetek összege is. Például: 1+15+6+12=14+4+9+7=11+5+16+2=8+10+3+13=34. A Centrum és a periféria is 34-et ad:

6+7+11+10=34 és 1+4+16+13=34. Ezenkívül még legalább 12 esetben kijön a 34-es állandó.

A Jupiterpecsét a második csakrához, a nemi csakrához tartozik. E pecsét feltörése magával hozza a Jupiter-princípium megértését. A Jupiter Achillesszáma ugyanúgy 29, mint a pecsét Achillesszáma. A Jupiterpecsét feltörésekor tehát a pecsétek általános titkára is fény derül. S igen érdekes, hogy Marduk Achillesszáma is: 29. S a babiloni Marduk, az Aranyatyácska (A39) a görög Zeusznak és a római Jupiternek, vagyis a Jó Atyának felel meg. 39 az Achillesszáma még a következő kifejezéseknek is: kiindulópont, teremtés, megértés, titkos társaság. A kiindulópont pedig a teremtés, s a világot a teremtésből lehet megérteni.

A Jupiterpecsét titka (A76) a tökéletes beavatás (A76), az a beavatás, mely elvezet a Nagy Megvilágosodáshoz. A Nagy Megvilágosodásban az ember feleszmél eredeti létére, s fölfedezi magát az istenségben. A szellemi önfényben egyszercsak rádöbbenünk, hogy minden világ csak egy virtuális valóság, s az igazi valóság egyedül csak Isten, aki túl van mindeneken: túl van minden világbeli létezőn, túl van minden időn, s túl van minden álmon. Isten maga a végső határlétező, s így abszolút egyedi. De mindeneknek eredete benne van, s így a világról lemondván minden egyén fölfedezheti magát az abszolút egyénben, s megtapasztalhatja a vele való őseredeti egységét. E tekintetben Isten egyúttal abszolút általános. De Isten nemcsak az egyedi és az általános egysége, hanem minden ellentét egysége is, s így a végső harmónia alapja Istenben van. Ahhoz, hogy az egyén tökéletesen boldog legyen, csak Istent kell teljesen megérteni, ehhez azonban rá kell hangolódnia az őrangyala által őrzött saját istenére, az Atmanra, aki elvezeti a keresőt az Egyetemes Istenhez, a Brahmanhoz. Egy személyről csak akkor mondható el, hogy önfényében él és nem imád idegen isteneket, ha hűségesen saját istene felé fordulva él, s mindig a lelkiismerete szerint gondolkodik és cselekszik, mivel a sajátisten a lelkiismeretben jelentkezik be. Hiába él valaki bármely szentkönyv előírásai szerint, ha lelkiismerete nem tiszta. Mert elsősorban a lelkiismeretünkben kell tisztának lennünk, mert elsősorban a lelkiismeretünk mondja meg, hogy mennyire gondolkodunk és cselekszünk tisztán és adekvát módon. Jézus azért mondja, hogy legyetek olyanok mint a kisgyermekek, mert a kisgyermeket még nem rontotta el az élet, mert még önmagában él. A kisgyermek nem igazán hisz a pokolban, ezért léte sem pokoli létezés. De amint növekszik az ember, belekeveredik a világba, elsősorban a szexuális ösztönön keresztül. A felnövekedéskor ezért lenne fontos megőrizni a szűziességet, a külvilág szexuális erőitől való megérintetlenséget. Remény azonban akkor is van, ha valaki elvesztette gyermekkori ártatlanságát, mert az Istenben őrzött eredeti lét soha nem veszíthető el, mert ez nem a világban van. Ezért kell nagyon alaposan kihangsúlyozni az Isten világokon-túliságát. A világban senki ne mondja magát Istennek, még ha tisztán tudja is, hogy Istenben isten. A tiszta tudatra ébredt személy a maga számára isten a szent istenek közül, mások számára pedig próféta, vagyis olyan személy, aki segít másoknak megismerni az Élő Istent, s az embereket elvezeti önnön belső mesterükhöz: a sajátistenhez, a személyek saját önvalójához. Az Egyetemes Istenhez, az Élő Istenhez aztán a belső isten, az egyén saját istene vezeti tovább a személyt. A próféta tehát isteni mester, aki felebarátainak megmutatja a bennük élő örök mestert, a belső mestert. Ilyen igazi próféta volt Sákjamuni Buddha, aki nem a maga dicsőségét és fontosságát kereste, hanem felebarátainak akart őszinte szívvel segíteni. S a Jupiterpecsét feltörésével az Ő szelleme jelentkezik be. Igazi muszlim ő, békesség legyen vele!

LEVÉL TAMERLANNAKTEREMBURA FILOZÓFIAI FOLYÓIRATKÖVETKEZŐ