Kisfaludy György

IL GIORNO DELLA LUNA

Mikor kiléptél a partra
Felfénylett vechia Venezia
És a paloták kopott aranyán
Újraéledt az örök karnevál
S a Napnál is fényesebben
Ragyogtad vissza szerelmem
Amikor szelíden rám emelted
A tekinteted a Rialtón
Tu sei la bellezza lüktetett
Isis fátyola rezzenő kebleden
És minden sikátor örömünk
Zengte vissza tiszta fénnyel.
Perché passa il tempo? Perché?
Néztem az égre, hisz az
Orologio minden ütése
Lopott egy órát csodás
Ottlétünk édes mámorából. 
 
 LA MARE - A TENGER LA MARE STARTLAP STARTLAP