2.  UNIVERZUM EGYHÁZA English text

A KÉT ÉKJEL - KÉT TEREMTŐ?

Ez a jel még sok fontos dolgot takarhat, mert nem lehet véletlen, hogy két ékjelet használtak ebben az ókori írásban. A teremtés során az Atyának megnyilvánulatlan ősállapotából megnyilvánulttá kellett válnia. Ha megfigyelik a jobbra fenn látható ősi keresztény jelet, akkor ebben ugyanazt az alapelvet lehet látni, csak itt egy hegyesebb szögű változattal találkozhatunk. Fontos az alul látható ív, mert ez a kiáradást jelzi. Itt nem sík, hanem kúpos idővilág ábrázolását láthatjuk. Labat alapvetően U-nak nevezte ezt a jelet, és ugyanezt számként is használták. 10-et ért. Ismerték a tízes számrendszert. Ez érdekes, mert egyébként leginkább a 60-as számrendszert használták számolásra. Ezt a hagyományt ma is őrzi az óra időbeosztása, ahol még egy harmadik számrendszer is felüti a fejét. A 24-es. 24 (2x12) óra, amelyekből a páratlan órák férfi, a páros órák női jellegűek. Ádám volt az első (1), Éva a második (2). Ez a logikája.

Ú (10)

Az érdekes a dologban az, hogy itt ez a jel még nem a második, hanem még mindig az első! Az első a Fér. Az Ú már a fér szülötte, a fér-fi-ú. De a magyar férfi szó Ú nélkül is ezt takarja. Minden bizonnyal a Nő, leány, leányzó, hajadon, leányka szavaink is ilyen értelmet fognak nyerni, és a magán és mássalhangzók is szerepet kapnak a teremtés analízise során. Mindez egyenlőre valamiféle amatőr nyelvészeti okoskodásnak hathat, de sebaj! Nézzünk meg egy másik jelet. Más, a MÁS-IK szavunk is utal arra, hogy a más leszármazott; jelzés az IK megjelenésére. IK-RA. A halikra kis gömbökből áll, sok-sok kis gömbből, akkor viszont a RA jelenti a halat. Nem akármilyen halat, hiszen Jézus a halak jegyét uralja, és sok Jézusról szóló történetben szerepel a hal teremtése. Legalábbis így fordították le. Már gyermek korában is teremtett halat a halászok hálójában, és ez a történet megismétlődik a genezáreti tónál is. Az előző oldalon már szerepelt jelet Labat primer módon halnak hangzósítja.

Hal

De már ott világossá vált, hogy ez a hal nem a mindenki által gondolt biológiai lényről való asszociációnkat takarja, hanem ez egyből keletkező egysorozat, egymásolat jelenik meg itt, a FI-Ú. Ez nem egy másik dolog, hanem ugyanaz, csak az idő varázslatában egy olyan új elem, amely teljesen azonos az előzővel, csak hátrább vagy előrébb van az időben.

időszál a hal jelből.

Ebből ered az az érthetetlen misztikus kifejezés, hogy az atya állandóan és folyamatosan szüli a fiát. Pillanatnyilag is. Ezt a magyarázók emberi szintre rángatták le, és ettől persze roppant zagyva eredmény született, mert itt a fér szüli a fit, amihez nem is kell anya, vagyis jó ki patriárchális túlzásokra ad alkalmat. Volt (és van) a világunkban ennek ellenkező megnyilvánulása is, amikor is asszonyuralom volt. Mi hunok régi nép vagyunk, és ezek nálunk vidékenként is változtak. Egyszerre létezett asszonyuralmi és férfiuralmi rendszer is. Mindkettő a maga módján jól működött. Ma teljesen más sül ki a nemi rasszizmusból. Ez harc a nemek között, de csak a hatalomért. Az utód nem cél, hanem eszköz. Ez a faj pusztulásához vezet. Semmilyen egoista hőzöngés nem ér ennyit. Már gőzerővel dolgoznak a morális és az etnikai leépítésünkön. Ez a liberalizmus lényege. Olyan mint az oroszok "felszabadítása" volt. Milyen felszabadító az, aki fél évszázadon át ráül a felszabadított nyakára.

A fenti sorozatábra a sumerben nem található, és csak példának hoztam fel az elv megértéséért. Ez egy string a fizikában, és egy ezüstszál a misztikában. A valóságban ez az egyetlen alkotóelem, és az egyetlen fajtája a valóságnak. De anyagi szempontból teljesen virtuális, mint a szoftver a számítógépben. Az sem létezik "megfogható", anyagi formában. Ez az időszál időtlen, mert a létezéséből egyetlen elem sem hiányozhat. Ez megszakítaná az immaginárius keletkezési sorozatot. Olyan megfoghatatlan, mint a gyök mínusz egy. Minden tagja attól létezik, hogy elődje már létezett. Minden térciklusnál felvillan egészen az univerzum határáig, ami emberi fogalmak szerint végtelen sebesség. Amikor eléri a határt eltűnik, de máris megérkezik a következő sorozat, vagyis létezése ritmikus, és nem állandó, viszont olyan gyors, amiről nincsen semmiféle hasonlatunk. Létezése teljesen folyamatosnak hat bármiféle anyagból kieszelhető mérőeszköz számára, bár ilyen eszköz egyenlőre még nem áll rendelkezésünkre. Az 5000 évvel ezelőtti ősapáinknak valahonnan mégis hihetetlenül pontos ismereteik voltak a világegyetemről. Ez a szál volt az Internetjük.

MAS

A jelek itt már ketten vannak. Az elsőre itt már keresztben áll egy másik. A jel ejtés Labat szerint MAS. Igen mert megjelent egy más-ik. Mi ma más-nak mondjuk. Mert az egy kiköpött mása. De azért valahol a másik is egyformát jelent. Egy időforrás áll, vagy halad egy másikhoz képest. Ha gyorsabban halad, mint ahogy időrendszere terjedni tud, akkor egy tölcsér alakot hagy maga mögött. Ennek nem sok egyéb dolga akad, mert az egyik olyan mint a másik. A dologra ténylegesen két szavunk van: EGY-IK és MÁS-IK. Vagyis az előző HAL és az itteni MÁS. Az is fontos, hogy az ik igevégződés. De vajh mi köti össze az ikes igéket? Írd meg a szabályt!

KUR

KUR. A dolgot egy magyarnak nem nagyon kell, elmagyarázni, de a lényeg az hogy az egyik nemű behatol a másik neműbe. De azt hogy kurik, azt nem mondjuk. Olyat már hallottam romáktól, hogy; kurel. Felmerül a kérdés, hogy mivel, és még az is, hogy mi a nem (és mi az igen). Ezeknek a dimenzió rendszereknek nincsenek biológiai nemiszervei, és nem is biológiai lények. Időrendszerek. Csak fizikai paramétereikben lehet valamiféle eltérés. Alapvetően rendelkeznek a kiterjedés képességével. Ezen túl még foroghatnak is, és ezzel jobbos vagy balos csavarodású tereket hagyhatnak hátra. A hagyományok szerint a jobbos a fiú, a balos a leány. Ezt a mai napig őrzik a népek a ruházkodásukban. A kabát és az ing gombolása a nőknél és a férfiaknál ellenirányú. Ez az ellentett forgású aura és csakra-rendszerekben is megvan, és ennek egészséges működését is nagyban befolyásolja. Ki a csuda gondolná, hogy nem mindegy egy zakó, vagy egy kosztümkabát gombolási iránya?! Vagyis irányuk szerint az írásjeleknek is külön neme van. Ha a palacsintatésztát óra ellenkező irányban kevertem, akkor a nagymamám rámszólt, hogy nem arra kell keverni, mert az rosszat tesz. Sehogyan se fért a fejembe, hogy miért jobb az egyik irány, mint a másik. Hát azért, mert nem mindegy. Még az íze is más lesz.

Labat szerint az itt látott ékjelek előtti időben piktogrammokat használtak, és ezek nagyban segítenek a megfejtéshez, bár komoly sejtelmem van arról, hogy ezek nem evolúciós okok miatt szűntek meg, hanem másért. Ez egy másik, párhuzamos írásrendszer volt, mint ahogyan Egyiptomban is három írásformát használtak. De térjünk még egy kicsit vissza a sumer képjelekre!

46o.

A teremtő

Ez a grafikus alakzat világosan bizonyítja, hogy a nyelv alapja az idő relativitás-elmélete. Ezen a képen bizony egy pontosan megrajzolt tachion látható. Ugyanez a cseppalak látható a szent koronánkon. Méghozzá 64 darab, ahány alapdimenzió van. Nézzük hát, hogy Labat (ejtsd:Labá) hogyan hangzósítja.

47o.

Ád, át és gír

Tőr, kard, gyilkos, ragyog, éget, skorpió, skorpió csillagkép. Ezekkel a fogalmakkal hozza össze a megfejtést. Ebből az éget, ragyog, és a skorpió is illeszkedik a logikai megközelítéshez, mert ez nem más mint a TŰZ elem. Az át és az ád hangzósítás jó lehet, mert itt halad át az idő a forrásponton, és az ád is, mert mindent ez az őselem teremt. Anyagot és energiát. Pontosan ilyen a teremtő fizikai megjelenése. Aki ezt rajzolta az ismerte a relativitás-elméletet. Az ékírt jelrendszer balfele komoly formai rokonságot mutat az Istent jelentő jellel, csak ebbe balról ferdén érkezik a ferde ék, és nem függőlegesen.

. A halad jel ferde ékkel való felbővítése. A ferde éket negáló (rossz, gonosz, lebontó, romboló) értelmekkel találtam. Ilyen a ferde hajlamú kifejezésünk is. Már a halnál utaltam arra, a hal ugyan halad, de nem folyik. Viszont itt az előző képen az ád hangzósítás eléggé elgondolkoztató, mert akkor ez az egész jelrendszer egy kissé mást sugall. A HAL-AD itt egész jó lenne, de mit keres jobbról az a három függőleges ék. Ez úgy magában hármat jelent.

Ez így három. Lehet, hogy a teles jel jelentése "a gonosz a háromba halad"?

Kevés a logikai bázis, úgyhogy keressünk további támpontokat!

Ennek a jelnek a primer megfejtése SUM: nyakat elvág, tör, üt, fűrész, taglóz (de a báh, páh, tuk, tá), szóval szétver, szétvág, megöl értelmű, vagyis negatív tulajdonságokat jelent. (Talán ezért ferde hajlamú az egy benne?) A tag mindenesetre embert jelöl mai nyelvünkben, és erre utal a TIBIR main = kéz fordítása is, mert csak az embernek van keze. Ez esetünkben a bal lehet. Innen a zabigyerekre használt "balkézről való" jelző is.

Találtam egy nagyon hasonló jelet is, ami mindjárt nagyon izgalmassá fog válni!

Ez a jel sokkal izgalmasabb! Megfejtése: AB (AP) és az aptu ablak, lyuk, nyílás értelmű. Mit is jelent ma magyarul a lak? (Lakás, kis lak áll a nagy Duna mentében, erdei lak). Házat jelent. AB-LAK így magyarra fordítva nyílás a házon. Az egyéb jelentések és hangzósítások is érdekesek: (AB, AB-BA, ABU) apa, öregember, tenger, tekintet, stb. A dolog itt lesz izgalmas.

Na, kedves magyarok, melyik hangzósítás tetszik? Az alsó, vagy a felső? Nekem az alsó. Labat úgy sem írt mellé semmit se. Lehet, hogy mindkettő helyes megoldás. A következő ékjel azért talán segít eldönteni.

A Nap jele után az an, isten megfejtésű jel áll.

Nagyon úgy néz ki, hogy ez a jel itt úgy hangzósítható, hogy NAP-ISTEN. Talán elsőre furcsa, hogy az AB ablakot, lyukat is jelent, de ha tudjuk azt, hogy a Napban van a Naprendszer lokális térforrása, ami egyben tartja az egész bolygórendszert, akkor ez már komolyabb értelmet nyer. A forrás egy lyukból tör elő. A térforrás is. Az idő is egy parányi lyukból előbugyogó dimenzió. Hogy ne legyen senkinek komoly kétsége a jel evolúcióját is megnézhetjük. Mi a dimenzió múltját látjuk. MUL-AN-DO. A legfelső sorban MUL = etoile = csillag. Az AN jelentése isten, felső ég, a DU, DO pedig csinál (Még angolul is). Így ez CSILLAG-NAP - FELSŐ ÉG - CSINÁL.

A MUL, NAP hangzósításhoz a csillag (étoile) megfejtés tartozik, és még valami érdekes (précédant les noms d'étoiles) azt jelenti, hogy "például, a csillagok nevei előtti határozószó". Vagyis a Sumír ősök a Napot is csillagnak mondták, ami ma nem feltűnő, de nézzél csak fel az égre! Egy csillag kicsit sem hasonlít a Naphoz! Úgy szemre egy buta ősember semmiféle módon sem minősíti csillagnak. Ilyet csak olyan tudású ember mond, aki birtokában van a korszerű asztronómiának. (Vagy csillagok távolából látta a mi Napunkat...) Az már csak hab a tortán, hogy egyetlen szótáramban sem találtam példát arra, hogy Napnak neveznék a központi égitestünket.

Sun, sole, szonce, Sonne, soleil, sol (lat. is, nap) solus (lat. egyetlen) solutio (lat. oldat) o kham (cigány; Nap hn.) T'áj-jáng, Zsé (kinai; Nap). Az érdekes az, hogy a T'áj-T'áj azt jelenti kínaiul, hogy nagyságos asszony, ÁJ pedig magában szeretetet jelent. A jáng ugyanúgy ejtve jelent még ilyeneket is; kecske, birka, olvadni, olvasztani, tenger. Az AB-nál is találkoztunk a tenger értelemmel. A tenger esetünkben merőben mást jelent, mint sok sós vizet egy nagy gödörben. A jin az ezüst, a Hold, és a mondáink ismeretében a jáng az arany. A magyar mesékben még rátalálhatunk az "Napba öltözött asszonyra". Innen eredhet a T'áj-T'áj. Visszatérve a latin sol-ra, IS -t is jelent, és ez még több istennév kezdete lesz a továbbiakban. Az is kapcsolatban áll a teremtéssel. Angolul mindenesetre az is azt jeleni, hogy van, és az angolok (és a legtöbb világnyelvben) az igei állítmányt szinte mindig mániákusan kiteszik, eltérően a magyaroktól. A létezés jelenidejét mi csak ritkán használjuk, de egy egyedül mondott VAN megáll önálló kijelentő vagy kérdő mondatként is. Angolul egy = ONE, de van-nak ejtik.

LEVELEKLEVELEK - MAIL   NEXT PAGEKÖVETKEZŐ

IDE IS IRHATSZ! Kérdezz bátran!

ALL RIGHTS RESERVED ©