5. English text

VALAMINEK AZ ISTENEKET IS KELETKEZTETNIE KELL!

A Föld teremtésmítoszai, mitológiái a Teremtőket originálisnak, soha nem születettnek, kezdet nélkülinek, oknak nevezi, de az istenekről már sok helyen leírják a születésüket. Ez néha eléggé furcsa jelleget is ölt, mert például Pallas Athéne teljes fegyverzetben pattant ki Zeusz fejéből. Ezt azután tette, miután Zeusz egy jóslat (jövőlátás) miatt lenyelte várandós feleségét.  Ugyanígy keleten a tejtengerből kavarják ki, vagy a sokfejű kígyó okádja ki az isteneket és a szent dolgokat. Ez egy racionális beállítottságú kutatónak legfeljebb jópofa mese. Ilyen zagyvaságokat azért mégsem hihet el. Az ősrobbanás elmélete, az mégiscsak más. A robbanás racionális dolog. Olyat már mindenki láthatott is. Tőle kérdezem, hogy egy fekete lyukat hova tesz a Mengyelejev táblázatában? Miből áll egy neutroncsillag? Nem abból? De bizony! Ugyanabból, amiből a parányi atomok atommagja. Olyan tömör is. Mennyi is az atomsúlya? Hű, és mennyi a fajsúlya?!

Az időmásolati források - pontosan úgy, mint a teremtő, hiszen annak az időelcsúszott másolatai - Rengeteg elágazó időrendszert generál. Ez látszik a sumír más jelben, de előző oldalon lefelé kettőzött jeleken is.

A kezdeti grafikus jel Az időszál korabeli ábrázolása. A megkettőzés négynek olvasása nem biztos . A négynek jó ugyan a négy vonás, de nem biztos hogy egymás felett is lehetnek. Legfeljebb úgy, mint a bal felső jelnél. A kristályokkal, ásványokkal foglalkozó szövegekben gyakori ékjel. Így folytatódik.

A HA és a KU érdekes, mert a Q a forrással kapcsolatos még a térképeken is.

Ez a kisméretű múmia roppant elgondolkoztató. Ha valaki rendszertanilag elmagyarázná, hogy hová is tartozik? A csalás kategóriába? A röntgenképe nem erre utal. Szóval jó lenne, a a világ nagyon egyszerű és érthető lenne. Jó lenne az is, amivel minden korban áltatja magát a kor tudománya: lényegében már minden fel lett fedezve, nincsenek fehér foltok a térképen, Nincs ismeretlen dolog a Földön. Az a néhány apróság, amit még esetleg fel lehet fedezni, az már lényegi változást nem fog hozni.

Persze igazi tudósembertől én még ilyet sohasem halottam. Ők éppen az ellenkezőjét állítják. Azt mondják, hogy minél többet tudnak, annál jobban érzik azt, hogy még mennyit nem tudnak.

Az ősapáink minden esetre nevet adtak neki. 

Itt viszont KU nunu halnak van fordítva KU-LU-LU halnevek utáni rag. Kulilu halembernek is lett fordítva. Ma mindezt a fantázia és a tudatlanság termékének tulajdonítanák, de akkoriban ez nagyon is megélt valóság volt. Az Univerzum távoli népeivel való kapcsolat még nem volt tagadott, és a velük való gyakori találkozás emlékei elevenen élők voltak. Erről sok korabeli dokumentum és lelet tudósít minket. Aki kíváncsi arra, hogy milyenek is valójában a földön kívüliek, az erre bőséges információt szerezhet az ókori leletekből. Ugyanígy az írás, vagy a vallások eredete is sok gyökerű, sok bolygóról eredő. Most is egy Földön kívüli írást igyekszünk megérteni. Ez eléggé nagy kaland?

 

A négyes ékjelen még gondolkoznunk kell, mert Labat több négyes ékcsoportot sorolt a négyeshez. A hármat minden esetre három egymás melletti függőleges ékjellel jelölte. A kettőzött lefelé halad öregebbet vagy következő generációt is jelenthet. Ezt a jelet gyakran találjuk kristályok ásványok neve mellett (malachit, zafír) de a hozzá kapcsolt előbbi grafikus jelek mást is sejtetnek. A za, zü, és általában a Z hangot hordozók a negatívumokhoz társulnak a magyarban is. Zavar, zűr, zakkant, zizi, de az sz is sokszor negatív; szét, szar, szakít, stb.

A legfelső sur az érdekes, mert itt a megfejtések; férfi (homme) és kő (pierre) (Péter=kőszikla). A kő, ko még hangzásilag is összecseng, de későbbi közelítésünk is ide-ide fog vezetni minket. Erre vezet a következő jel is.

A KU6 jel fordítása hal, ami megint csak összecseng a magyarral, A HA-LAM már egyenesen birtokos viszonyban van, de én inkább hajlok Székely Zoltán megfejtése felé, aki ide egy rovásírásos H betűt rajzolt. A KU6 jelzés is erre mutat. A HA, HU és sok H kezdetű szavunk a forrás, kiáradás jelzője.

Innen ered a HU-HOG szavunk. Ha nem a bagoly, hanem az ember huhog, akkor az csücsörít és kifelé fújja a levegőt. A két kis x egy kis négyzetet, egy kis forrásjelet is kiad. Ne felejtsük, hogy minden ősnyelv a teremtés logikájára épül! Erre kell keresgélnünk. Nézzünk bele újra a kínai szótárba, hiszen itt még tudjuk a szavak kiejtését és értelmét is. Ha a Föld népei valamikor tényleg egy nyelvet beszéltek, akkor a változatlan régi nyelvek sokat segíthetnek.

Egy négyzet alakú forgó és 3c sebességű forrás hátrahagyott időrendszere a magyar néprajzban.
Ilyen nyomot hagy a KO. A baloldali a két hiperteres fény, az energia szimbóluma, a jobboldali az élet, az idő tüze.

A KÖ kifejezést emberre, állatra, tárgyakra is használják a kínai nyelvben. Talán nem is meglepő, hogy mindenkit is jelent.

Talán nem kell senkit győzködni arról, hogy ez egy felfelé mutató jel. A sumer halad analógja. A magyar kő szóval nem biztos hogy összefügg, bár a fordításokban gyakran keveredik ezzel nagyfokú hasonlatossága miatt. A magyar megfelelője mégis érdekes lehet, akár a da-ra, akár a da-rab szóban. A forrás saját duálisának a rabja, a da pedig az ad, ki-ad kifejezésünkben található. Olaszul da-re = adni, da = ad. Vagyis nem lehetetlen. Ha a megfigyeljük a kínai tjen jelet, akkor ez több fogalomból építkezik. Alul a négy kis összetartó vonás nem ás, mint a huó, a tűz jele. Rajta egy forrásjel "lebeg", egy ko, majd egy olyan kis fekvő T betű, ami a bolt szavukban is felbukkan. Ez azért érdekes, mert itt jel nem a tűz írásjele felett, hanem egy tetőt formázó jel alatt van, aminek az önálló jelentése széles, kiterjedt, viszont a tjen ívelten mondva kicsi és időtartam (óra) értelmű!

tjen, tjen, héj, má, ná

A középen látható jelet a kínaiak HÉJ-nak mondják, és fekete a jelentése. Ez is egy tűzjelen áll, és felső részét két forrásjel alkotja. Ez egy föld jelentésű kettős kereszten áll. Ez a héj valószínűleg nagyobb egységet is jelölhet, mint egy kagylóhéj. Gyanús, hogy ez a jel eredetileg az Univerzum határát, az Univerzumot jelenti, ami egy fekete lyuk, és amit egy szuperanyagi héj határol. A csillagászaink már felfedezték, csak egyenlőre nem tudják mivel állnak szemben. Ez a csillagászatban a titokzatos Nagy Mozgató. Az is fekete és számos galaxis mozog feléje egyre sebesebben, de ahova tartanak, ott nem látszik a világon semmi. Má a fenti írásjellel azt jelenti, hogy kender, más ejtéssel és jellel má, mama, anyuka, ló, számjel, szidni. Azért szúrt szemet, mert a széles, kiterjedt jel alatt egy liget jelentésű jel áll. A fa kínaiul su, a víz sui. De így csak az élőfát hívják, ami mögött felsejlik az életfa kifejezésünk. Su a hőség, a kánikula is, de a gyökér, a zöldség is. A nap a téridő (a Levegő) helyi forrása. Talán ezért ezért hívják az angolok így; SUN.

A kínai jelsor végén van még egy érdekes jelünk. NÁ. Ez egy hold jelentésű jelből, és egy béta szerű jelből áll. Ez utóbbit csak hat jel mellett találtam. A Hold és a Nap nagyon kiemelt szerepet játszik hitünkben, így felfigyeltem rá, hátha elvezet valahová.

CSÉN; hadrend. JÁNG; a Napjel mellett, itt a pozitív princípium, az aktív, a tűz. A JIN, a Holdjel mellett a negatív a vizes jel. NÁ ugyancsak a Hold jele mellett, de itt jobboldalon. Jelentése AZ!! JÓ egy a forrásjelből kimutató kereszt. Jelentése jobb!! TÓ (TU) jelentése: mindenki.

Vagyis ez a béta-szerű jel, szorosan összefügg a teremtéssel, de sajnos önálló jelentéssel vagy kiejtéssel nem találtam meg. Érdekes, hogy a teremtéssel (vagy a magyarsággal) összefüggő jelek értelme nincsen meg a szótárakban. De azért nem keresgéltem hiába, mert itt találtam egy jó kis jelet!

Jelentése anya

Egy ugyanilyen forma van a fekete jel tetején, csak kilencven fokkal elfordítva. Ez is ritka jel, és ezt sem a szótári részben leltem, hanem egy félreeső magyarázatnál. Akkor ez mégiscsak jó lesz az Univerzumhoz. Megnéztem a szót, de csak a világ szót találtam, de nem volt meg az írásjele. SÉ-CSJE. Nézzük! SÉ jelentése (ó, itt húsz jelentést találtam és milyen jókat!!) tanító, idő, tudni, kő, tíz, enni, valóságos, igazi, valóság, kezdeni, erő, próba, helyiség, igen, helyes, van, lenni, létezni, élet, világ, kulcs. CSJÉ jelentése út, főút, kapcsolni, kapcsolódni, kialakulni. És megtaláltam a világ írásjelét is az élet cikk alá bújva. Így fest.

SÉ-CSJE világ

A baloldali jel jelentése élet, a jobboldali jel teteje tjen=kicsi, az alsó része ör = gyermek, ember, de ilyen teljes jelet nem találtam, csak a darab értelmű jelben volt ilyen kis háztető, ami ott egy felfelé mutató nyíl volt. Talán úgy lehetne csűrni-csavarni a jelet, hogy; két kis élőlény, aki időből álló és valóságos, amiből tíz van a világban, akik helyet teremtenek, amely hely magát eszi, magával táplálkozik, és ez lesz az erő kezdete, majd a nagy tanuló és nagy tanító, akinek nagy kulcsa: maga az idő. Az igazság és az élet útja.

LEVELEK - MAIL LEVELEKbabel kezdőlap KEZDŐ LAP KÖVETKEZŐ - NEXTKÖVETKEZŐ LAP

LETTERA

ALL RIGHTS RESERVED ©