6. English text

A VILÁGOT KELTŐ FORRÁSOK

A világ véletlenek sorozatából való keletkezésének annyi az esélye, mintha egy lavórban addig ráznánk egy szívlapátnyi alkatrészt, ameddig össze nem állna számítógéppé, majd kitalálná a saját szoftverjét és bedugná magát a konnektorba. A fizika hullámfüggvényeinek pedig mindössze az a baja, hogy nagyvonalúan kifelejtették belőlük a generátor elemet. Az ősapáink nem voltak ilyen beképzeltek és nagyvonalúak, ők még elpepecseltek ilyesmivel is. Ez ott a fejlécen a hun egyes (király, isten, egyes jelentésű) jelén jól látható. A kínai, a sumer, a maja, óind kultúra a világot időforrásokra építette. És sokan mások is.

Itt azonnal feltűnik a kör négyszögesítése. Váratlan fordulat, de lehet, hogy más lapul mögötte. Labat ugyan könnyen túllépett ezen, de olyan ereklyéket találtam, ami arra utalt, hogy mindkét megoldás helyes lehet. Lehet, hogy ez a kétfajta forrás van a teremtésben, és a kör azért ritkábban megjelenő jel, mert az csak az eredeti ősteremtők esetében szokásos, a másolatiaknál nem. Megtaláltam mind a kettőt! Az egyiket már mutattam a kúpos szalmafonaton. A másik variáció a kerek lyukú forráshoz tartozik. Irakban áll két szent torony a pusztaságban. Ellentett csavarodásúak. Az Atya és az Anyó tornyai. Sok ezer évesek. Ma is szentként tisztelik. A méreteire utalást ad az oldalukon felfelé kapaszkodó néhány turista. A tetejükön hat vakablak és egy ajtó van, ami jelzés arra, hogy nem gyakorlati, hanem szakrális funkciót látott el. Ma is működő szakrális hely. Meglehet, hogy napjainkban is ugyanúgy ellátja a dolgát, mint ahogyan a piramisok is.

El Mylvia - Irak - aratási dísz

Itt az ősök megadják nekünk a Teremtők lényegbe vágó paramétereit. Ezekből az adatokból levezethetők a teremtés kezdeti és következő fontos lépései. A hengeres spirál alakú toronypalást kerek forrásnyílásra utal. Nem a tornyok a teremtők! Ilyen az alakja annak az időrendszernek (tachion), amely alkalmas a teremtésre. A mi karácsonyfánk is ezt a tudást őrzi. Innen van az égig érő torony mondája, de ugyanez a meséinkben az égig érő fa, és az égig érő paszuj és az üveghegy. A forrást a babszem Jankó figurája, vagy a végtelen nagy erejű "két bors ökröcske" őrzi. A torony rezonanciában van a Teremtővel. Oda-vissza. A formája miatt. Nyugat-Európában van ilyen katolikus templomtorony is. Nem a véletlen műve, hanem szándékos tervezésű.

Újra nézzük meg a KO, KŐ forrásjelek értelmét és hangzósítását! Labat ezt összevonta a körrel. Én is javasoltam az imént a KÖ > KÖR rokonságot. Tizenegyféle hangzósítás kíséri a kis négyzet alakú jelet. A társított fogalmak; rövid, kurta, fordul, fordulat, torony, büdös, virág, vastag, sűrű, eltolt, nehéz, uralkodó, (valamilyen) dió. Érdekes a KÍR, NIM, HAB, HAP, RÍ, REME hangzósítás is, mert ezek illeszkedő magyar szóelemek lehetnek. (Kir-al, Nim-ród, hab, hap-si, rí, re-me-te stb.) Az aranyozott di-ó még a közelmúltban is szokásos isteni dísz volt a karácsonyfán. A lényeget szépen de szisztematikusan felváltják a látványosabb és drága kacatok. Nézzük hát a többi alakzatait! Hátha tovább tisztul a kép.

Itt a forrásjelben hat és nyolcágú energiajelek is vannak, és van ahol a jelek kicsúsznak a forrásjelből. Már a harmadik oszlop (AB) jobb alsó sarkában feltűnik egy HAL, amely az őt metsző függőleges ékkel egy AN (ég, isten) ligatúrát képez. A jobb alsó sarokban van egy ÁSZ egy forrásjelben. Ezek mind teremtési fázisok, de biztosan nem ugyanannak a jelnek az evolúcióját jelentették, mert mindegyiknek érthető a jelentése. Minden esetre mindegyik a kihalad értelmet is takarja, mert a világ lényege a kiáradás és a forgás. A hat és nyolcágú jelek már SU jelek, mert Levegő típusúak. Ez már a kacsalábon forgó gyémántvár formában is megtalálhatók a népmeséinkben.

Labat értelmezései EN-GUR apsú: tenger; óceán; Engur (EA) Napisten; Égbolt

Ez az apa-cuka-funda-luka a magyar kiszámoló mondókában. Az ap már érthető, a szú pedig a lyuk. A jelen. Persze ez az óceán nem az az óceán... o-ce-an, hanem az égi vizek, a téridő égi "vizei". Erre utal a következő sor is, és a már előbb tanulmányozott kis kettős jel. Ó, van ilyen írásjelem a gépen << le dieu EN-GUR (=EA Napisten) ( a GUR = gördül, forog, gurul értelmű, és ugyanígy megvan a guriga szavunkban) és a ZI-KUM samu ciel megfejtés is, ami égboltot jelent. Olaszul az ég cielo. (ejtsd: csiélo). Csi kínaiul alap, alapzat, az olasz é magyarul van, lo semleges névelő. (il,la,lo). Ott van-e! Olaszul a van: é, a vannak pedig ci sono (ejtsd: csi szónó) Akár azt is mondhatnánk, hogy : alaphang.

Az előző lapon nézegettük a kínai "bolt" kifejezést. A bolttal a boltozat szavunk rokon. No de, ki szokott az égben vásárolni. Aki el tud menni az égi boltba? A boltnak ugyanis semmiféle boltozat kinézése nincs. Mindhárom levezetett fogalom találó. Engur (Éá) maga az ég, az Abszúban. A GUR: forog, gurul. Térül, fordul. A térforrás öt forrásból kiáradva valóban szédületes forgásban kelti 64 dimenziós időörvényét. A Nap centrumában trónol. Nincsen ott melege, hiszen ő is egy fénykvantum.

Eddigi gyakorlatunkból kitűnt, hogy különösen kell figyelnünk a viszonylag egyszerű ékjelekre, mert ez az egyszerűség a teremtésre is jellemző. A lényeget ábrázoló jelek mindig egyszerűek. Itt egy KUR jelet, és egy ferdén lefelé tartó HAL jelet is láthatunk a forrásban. Van egy U, BU hatod jel is alul. Jobb felső sorban a forrásban megjelent két szembefordított ÁSZ ékjel, felül nyitott és zárt kalickában is. Ez szokatlan taktikájú jel.

Labat nem hangzósítja a jelet

Csillag együttállással, és a Perseus csillagképpel hozza össze. Valódi, távoli csillagok szabad szemmel nem szoktak együttállni, hiszen csak a bolygóknál beszélhetünk együttállásról, hiszen csak azok mozognak érzékelhetően a csillagok hátterén. Mivel a legközelebbi miénkkel rokon háromdimenziós rendszer a Perseus bétájánál, az Algolnál van, lehet, hogy a jel arra vonatkozik. (98 fényévre van tőlünk ( 2,78 1020 km!) mert a fény percenként tizennyolc millió kilométert tesz meg).

Ettől nem lettünk okosabbak. Ez a következő jelnél folytatódik.

Aszfalt, bitumen, szilárd bitumen.

A jel talán szorosabban kapcsolódik a teremtéshez, mit a bitumen és egyéb olajszármazékok. Ebből talán annyi stimmel, hogy a bitumen és az idő is fekete. Lehet, hogy ez valamikor űrhajós szleng. Az idősemmi: egy anyagtalan és fénytelen réteg a téresszenciák között. Itt csak számunkra felfoghatatlan tartam van.

Ezek a forrásjelek úgy festenek, mintha számokkal lennének megrakva. ahány, annyi féle. Ki tudja? A balról a másodikra és harmadikra azért vannak sejtéseim. A téridő forráshelyeivel és fraktális rendszerével kapcsolatosak. Űrtechnikai jelek. A 15 párhuzamos Univerzum. (Nem a mai értelemben). Még visszatérünk rá.

Zar, sararu; előtör, csörgedezik.

Se a sár, se a zár nem szokott előtörni, de a zárójeles tételnél előfordulhat mindkét jelző. Ez is egy kis lyukból szokott előtörni. De a témánál maradunk, mert a következő jel is gyanúsan vegetációs folyamatok leírására szolgálhatott. A SZAR végösszeget, summát jelentett. Ha meggondolom, a magyarban is hasonló.

PÚ, TÚL forrás, kút, ciszterna, árok, lyuk, mélység, kút, pince, büdös, szekér.

Ezek szépen illenek egy teremtő forráshoz, bár a szekér már a téridőhöz tartozik. A túl azt jelzi, hogy a fogalom az Univerzum világtojásán kívüli, túl a tojáshéjon, a feneketlen kút feneketlen sötét pincéjében, a bal fenéken, de az üveghegyen innen. Pontosabban az üveghegyen belül. Ennek a teremtőnek (az Anyónak) a forrásán túl nincsen semmi, mert előtte (a csúcsán túl) nincs jövő. Önjövőkeltő, mint minden originális. Jövője csak a teremtett rendszereknek van. Népmeséinkben ez az égigérő fa, élőfa a kínaiban, és a büdös lyuk is gyakran szerepel a mesékben, ahová a király lemegy a felesége (királylány) után itt egy másik világ van (Feketeország c. mesénk). Ilyen tér nélküli zóna csak nagyon sok milliárd fényévre van tőlünk, tehát csak olyan valakinek lehetett erről információja, aki még az Univerzumot is el tudta hagyni. Miután mi máig is használjuk az "eltűnünk a bal fenéken" kifejezést, valamikor bírhattuk ezt a tudást és technikát is. A PÚ a szellentés gyerekneve, olyan, mint az angolban a purc, purcli. Kinaiul a büdös fá-cs'ó. A cs'ó-t nem találtam, de a fá jelentése nagyon találó. Kibocsátani és törvény. Kezdetben vala a Törvény. Ez nem emberi társadalmakra, vagy efféle dolgokra vonatkozik. A Törvény ma is élő. Eszerint működik az Univerzum. Maga a forrás kiáradásának szabálya az alaptörvény. A kapuja sincs átjáró, maga a jelen.

Az Anyó és az Atyateremtő is feneketlen mélység, kút, feneketlen kúp, aminek sehol sincs vége, de kezdete sincs. Örökös és a szó minden értelmében csak egy alaptalanul végtelen kúppal lehet csak leírni, ami mégis a lét alapja. Állandóan bővül, mert forrása 3,16 c -vel rohan, s eközben a kúppalástja fénysebességgel tágul. Már elképzelhetetlenül távol lehet tőlünk. Sok ezer milliárd fényévnyire.

A kétkörös jel mellé Labat írt egy kis egyest. A PÚ és TÚL értelmében is magyarul van. Labat fontaine kifejezéssel fordítja franciára. Ez magyarul forrást jelent! Talált!
A kínaiban a szögletes változatot találtam, ez azt jelenti, visszafordulni. Ez is ideillő.

Minimum két ilyen kardinális jelet kell találnunk, és maximálisan tízet. A baloldali négyzet tízet, a jobboldali pedig egyet zár magába. De biztos, hogy jó irányban haladunk. Ezek, és a hasonlók látszanak alkalmasnak. Még gubancos egy kicsit, de előbb-utóbb mindenre fény fog derülni!


LEVELEK LEVELEK - MAILNEXTFOLYTATÁS

ALTERNATÍV LEVÉLCÍM - MAIL

ALL RIGHTS RESERVED ©