5. English text

Minden szkeptikus handabandázás ellenére megnyugtatom a Kedves Olvasóinkat, hogy élnek rokonai a csillagok távolában. Ezek persze a szkeptikusnak is vérrokonai, még akkor is, ha egy cseppet sem hisz ebben. Csak ő tagadja meg az ősszüleit. Akár keleten, akár nyugaton született. Az Arvisura egyértelműen leírja, hogy fajunkat több faj genetikai állományával keresztezték. Méghozzá már akkoriban is mesterséges megtermékenyítéssel. Önként jelentkező gyermektelen papnők vállalták ezt genetikai állományunk fokozott javítása érdekében. Itt a Kaltes asszony bolygójáról érkezett tudósok segítettek.

Elsőnek nézzük meg újra a saját írásjeleinket! Ez nem az egyetlen írásjelkészletünk, de mindenesetre nem térnek el annyira egymástól, hogy emiatt teljességgel olvashatatlanná válnának. Még nemrégen közöttünk élt mint rovósámán a kor talán legfontosabb lelke. Olyan triális (hármas szerkezetű) lélek volt, akit az ezoterikusok Triszmegisztosznak szoktak nevezni. Nemcsak Hermesz volt triszmegisztosz, háromszorosan csodálatos). Paál Zoltánnak hívták. Ő őrizte és gyarapította a magyarok történetírását, amelyet sohasem tudott megjelentetni, mert a "hivatalos vonal" mindent megtett ennek eltusolására, elnémítására. Nem élte meg azt az időt, amikor ebből a szent könyvből két vaskos kötet kiadásra került. Azért akadt néhány rendes magyar ember, aki szívén viselte a történelmünk szélesebb megismertetését. Paál Zoltán ARVISURA - IGAZSZÓLÁS (Püski kiadó - Budapest 1998, és több kiadásban is) Itt szemelvényeket mutatunk belőle. 

Nézzük hát a legrégebbi írási emlékünket, amelyet 6043 évvel ezelőtt használtak őseink.

A legősibb ismert rovásunk (6043 éves)

Ezek az ordoszi fősámán által jóváhagyott írásjelek. A mai napig is érvényesek az úz rovásjelekben. (Lásd: Grúz) Akkor vezették be, amikor az Ataiszról hozott (régebbi, és a metakommunikációt pótolni hivatott) képjeleket elhagyta az Arvisura írásánál. Ezek a hangzó - mophema - fonéma jelek Maros fősámán korából valók. A "palóc"-nak mondott úzok a legújabb korban is használták. Minden beszéd közben használt hang leírására alkalmas.

Nagyszombat és Nyitra között élő úzok tárkány ABC-je

Úz-palóc ABC, a beavatottak titkos Arvisuráinak rovásjelei, amivel a palóc tárkányok is írtak.

A Salgótarján és Balassagyarmat között 955-ben megtelepedett, Kevevárról érkezett
 Gyarmat törzsek tárkány ABC-je, mellyel az összes palóc Arvisúra lapokat lemásolták

Az 1220-ban megreformált rovásírás

A Kiszely féle ősmagyar rovásírás 1996-ból

Paál Zoltán Istenidéző nazír feljegyzésében ezt az ABC-t használta, de sok magyarázatot fűzött hozzá.

No és végül, de nem utolsósorban sok olvasónk kérését teljesítem, akik melegen érdeklődtek a szíriuszi szinzuk teljes írásjelkészlete iránt. Ez az ABC - végül is alkalmas azoknak az ősi földi nyelveknek a leírására is, amilyen a magyar is. Ezek főképpen Óceániában maradtak fenn, (hawaii, maori, tahiti), és a nága nyelvben, amely a régi szentírások nyelve volt. Jelei nem azonosak, de jellegükben mégis nagy hasonlatosságot mutatnak ősi írásaink betűihez. Ma ugyan a ránk kényszerített latin betűkkel írunk, de tudni kell azt, hogy ez is sok módosuláson ment át, mire kialakult a mai írásmódunk és helyesírásunk. Ebben gyakori volt az idegenkezűség és az idegenszívűség. A rovásírás nem "primitívebb", mint a ma használatos latin betűk, sőt, sokkal alkalmasabb beszédünk írásbeli rögzítésére. Ennek azért kellett tűzzel és vassal eltűnnie a Föld színéről, hogy elfelejtsük a múltunkat és a történelmünket. Így azután néhány száz év múlva, már eláraszthatók vagyunk a kulturszeméttel, és sokszor elhazudott történelemmel. Rámondjuk valamire, hogy pogány, és már gyűlölnivaló is lesz az információtól elzárt és félrenevelt tömegek szemében. Nos, a fentiek őskeresztény jelek, ősebbiek (és keresztényebbek) minden mai egyház írásmódjánál. Úgy hoztuk magunkkal a Földre. Aki az itt bemutatott írást megtanulja, az elég jó eséllyel eltudja olvasni a körülöttünk lévő naprendszerek lakóinak írásait is. Nem mindegyikét, de ha ezzel ír, akkor lesznek, akik megértik. Magyarul, magyar szavakat kell írni vele, mint ahogyan a rovásírásunkkal is.

Szinzu ABC

A dologban az a nagyon érdekes, hogy a szinzuk írását és nyelvét vizsgálva ez cseppet sem hasonlít az ó magyar Mária siralom régies nyelvezetéhez. Ma is gond nélkül megértjük, pedig elszakadásunk sok ezer évvel ezelőtt történt. Ez ugyanígy van az Arvisura szövegekkel is. Még jól olvasható a sok ezer éves üzenet. Kiknek vannak olyan sűrűn a nyelvében "jövevényszavak"? Lehet, hogy tudománytalan mese, hogy az ősapáink csak makogni tudtak? Nos, a hazug embert előbb-utóbb utolérik, mint a Sánta Katát.

Kérlek, olvasd el ezeket az üzeneteket az aranylemezekről a fenti ABC segítségével.

Mivel itt egy egész garnitúra van a magyarság ősi írásjeleiből, kérlek, hogy nyomtasd ki ezeket (ha teheted), mert még sok érdekes dologra fognak rávezetni, és fennmaradásuk népednek is nagyon fontos. Ha meg is tanulod, akkor már írástudó vagy. Még hasznodra lehet. A gép elszáll, az írás megmarad...

Az Arvisuráról már mindent összehordtak az antihuniták, és eljutottak odáig is, hogy hamisítvány az egész és a KGB küldte. Az anyag 10000 oldalnyi, és egy franciaországi vidéki egyetem könyvtárában meg is találtam egy eléggé nagy részét latin kódex formájában. Oscus tábláknak nevezik ezeket az 1506 -ban íródott lapokat. Itt található: Az eredeti történetünk  Ugyaninnen angolul is le lehet tölteni.

STARTLAP Startlap LEVÉL NEKÜNK e-mail

IRJÁL NÉHÁNY SORT! :)