ENGLISH TEXT

Az árulkodó szög.

Ha egy civilizáció minden más civilizáció számára érthető információ közlésére szánja el magát, akkor nem használhat betűket vagy számokat, mert ezek óhatatlanul elfelejtődnek egy idő után. Amint Földes Attila, a szögnyelv kutatója zseniálisan lefektette, az egyetlen minden civilizáció számára egyformán ugyanazt jelentő dolog a közbezárt szög, de én még idesorolnám a következőket is; a rajz, vagy a geometriai elrendezés, a síkidomok és a térbeli testek. A szögekkel közölt üzenet egy földön kívüli fajnak is ugyanazt jelenti, mint nekünk.


Miután két évtizeddel ezelőtt a fénysebesség feletti relativitáselmélettel kezdtem foglalkozni, sok érdekes dolog derült ki számomra. A Föld egészén sok vallási tan terjeng, az emberek fanatikusan védik és támadják egymást ennek ürügyén, és úgy igyekeznek előtérbe helyezni a saját elveiket, hogy szóban és tettben le akarják alázni a más meggyőződésű társaikat. A materialisták kijelentették, hogy nincs Isten. A vallásos embereket egyszerűen babonásnak nevezték, ami mindenképpen buta elmaradottságot jelentet a szótárukban. Az anyagelvűség minden keményítése ellenére még évszázadokkal a gondolati forradalom után is megmaradtak az emberek a vallásaik mellett, még azokban az országokban is, ahol ez kimondottan hátrányos helyzetbe hozta őket. Valami belső igazságmondó erre késztette őket, no meg a hagyomány tisztelete, ami egyúttal ősei megbecsülését is jelenti.


A nagy európai ideológiai áramlatokkal kevésbé látogatott tájakon, de a falvakban is csalódtak az emberek az üresség és a tagadás ideológiáiban, és visszatértek a templomokba. Rájöttek arra, hogy kell a közösség és a vallások társadalmi fékező ereje. Egy ősi megszokás újra hódítja a fiatalokat, mert a materialista morál anyagelvű, "egyszer élünk!" gondolkodású, és a hitetlen úgy gondolja, hogy bármit megtehet, amire nem derül fény, vagy amit nem büntet meg a törvény. A hívőt az Istentől, vagy a karmatikus következménytől való félelem visszatartja a vallási törvényei által tiltott dolgoktól. Itt fontos szerepet játszik a társadalmi kiközösítés is. Jobb, mint ezer rendőr, mert az otthon minden embernek fontos. Akkor is, ha tagadja.


Se a hívők, se a materialisták nem tudják, hogy a világ hogyan keletkezett, bár mindkét irányzat ezt állítja magáról. A hívők sem értik, hogy hogyan működik, de legalább van egy biztos hitük abban, hogy az egészet egy náluk sokkal okosabb és bölcs felsőbb erő teremtette meg, és ebben meg is nyugszanak. Ettől a világot nem értik jobban, mint hitetlen embertársaik, de életük mégis nyugodtabb és kiegyensúlyozottabb, mert úgy érzik, hogy ez nem olyan nagy baj, mert van egy náluk okosabb szabályozója és működtetője az egésznek, szóval nem gazdátlanul sodródnak az árral, hanem felügyelnek rájuk.


Ez a nyugalom sok embernél csak addig tart, ameddig nem éri valamilyen tragédia, mert akkor sokan válnak hitehagyottá. Mert milyen Isten az, aki elveszi tőlük a gyermeküket, vagy a szerelmüket!?


Ez a hit ingatag. Szép, de ingatag. Jobb, ha az ember érti is egy kicsit.

Ma nagyon divatos dolog véletlenről beszélni, de ilyet az Univerzum nem ismer. Ahogy Albert Einstein mondta: Az Isten nem kockajátékos. Tudott valamit.

Már 16 éve annak, hogy az idő relativitáselméletének kérdéseivel szorosabban és intézményesen foglalkozunk, és munkánk során világossá vált, hogy amit ma vallásként őrizgetünk, az az időnként paradoxnak ható ősi tanok mögött egy olyan elfeledett tudás maradványit őrzi, ami kozmikus léptékű és értékű, de sajnos olyan fontos kulcselemeket nélkülöz már, hogy egy racionálisabbnak ható materialista fizikus, matematikus vagy filozófus erősebbnek és okosabbnak gondolhatja magát a teológiai tanítások mellett. Sajnos már a Föld papjai is elfelejtették az összefüggéseket és a teremtés tanait. A gnózis tanainak tudóit egyszerűen kiirtották. A tudás hegemóniája megszakadt. A lényeg mégis túlélte az idő pusztítását. Itt van előttünk, és eljött az ideje annak, hogy egy-egy már elfeledett elemet felfedezve újra megértsük ősapáink fenséges gondolatait. A Föld minden táján felfedezhető a Földön kívüli eredetünk emléke, és minden archaikus hagyományokat őrző nép emlékszik még arra, hogy honnan költözött a Földre, csak minden ilyen információ útjában áll a Darwinista irányzatnak. Ez feltétlenül azt vonná magával, hogy egy technikailag is sokkal fejlettebb tudással bíró civilizáció üzeneteit kell keresnünk. Ez nem egy másik civilizáció, hanem mi magunk vagyunk. A magyarok az Ursa Major, vagyis a Nagy Medve csillagkép irányából érkeztek 70000 évvel ezelőtt, és a második nagy beköltözési hullám pedig a Szíriusz irányából érkezett. Ezek a rokonaink szőkék, és voltak, akik teljesen másféle testekben is éltek. Erre dologra utal a letelepedés helyének mai neve is: Szíria. Az ország még ma is tele van a régi Magyari hely és földrajzi nevekkel, amely a mai arab ajkú lakosságnak már semmit sem jelent (sokszor megkérdeztük tőlük Szíriában), de a magyar fül még most is értelmesnek és ismerősnek hallja ezeket. A valamikori beköltözők sokszor teljesen eltérő fizimiskával rohangáltak, és nagyon meglepő lenne, ha egy ilyen testű ember szembe jönne velünk az úton. Ennek nyomait sok ős és ókori lelet őrzi. Ma reflexből rásütik a "kultikus tárgy", "pogány istenség" vagy "bálvány" jelzőket.


Aki nem a mestere, az a hóhéra. Nézzük meg azt, hogy mi lapul a félreértett vagy félremagyarázott ősi ereklyék morfológiai hasonlósága mögött. A derékszögű háromszög vagy a kör nem vallási okokból olyan, amilyen. A szög az idő relativitás-elméletében sebességet is jelent! (Nemcsak szögsebeséget, mert közben terjed is a kiáradása!)


A számítógépes modellezés vezetett rá bennünket azokra a határparaméterekre, amelyek a teremtés korlátait (határparamétereit) is jelentik, mert rájöttünk arra, hogy egy tachion (Tűz) nem akármilyen sebességű találkozás során kerül teremtési pozícióba, mert nem mindegy, hogy hol, hányadik hátrahagyott kiáradási szféránál, milyen szög alatt, és milyen sebességgel találkozik a másik tachionnal (Tűzzel). Ezek azok a határértékek, amelyekről beszéltem. Ezek az értékek csak egy egészen szűk tartományban teszik lehetővé a teremtés első lépésének a megtételét.


KEZDETBEN VALA A TÖRVÉNY.


Ez a Törvény. Ezt a teremtők se kerülhetik el. Minden, ami ezután következik, már okozat, és nem véletlen. Amit eddig elmeséltünk, az itt-ott bonyolultnak, vagy érthetetlennek gondolható, de most egy igazán nagy ívű kozmológia kidolgozásába kezdtünk, így nem akartuk képletekkel elijeszteni az olvasókat, ezt majd megteszik kollégáink és utódaink. A TEREMBURA ablak ágán olvasható lapokon már sok magyarázó ábra volt, így nem akarjuk túlmagyarázni a dolgot. Vegyük inkább szemügyre a sokfelé felfedezhető áruló jeleket.


A modellezésnél a
3.14, 3.16, 1.57 c körüli sebesség bizonyult izgalmasnak, mert ha ennél gyorsabb volt a tachionunk, akkor a kettéágazásnál mindkét ág kirohant az alapként vizsgált másik tachionból, és ugyanígy rosszívű kanyart vett az ennél kicsivel lassabb sebességű esetben is. Attól is félrerohant, ha nagyon a csúcshoz, és attól is, ha a csúcstól nagyon messzire találkoztattuk őket. Ezen sebességek esetén a csúcsszögük 31.4, 31.6 fok körül mozgott. Ne felejtsük el azt sem, hogy az egymásba hatoló tachionok sebessége összeadódik vagy kivonódik a bejárt közeg aktuális időeloszlási (idősűrűségi és görbületi) paraméterei szerint. Ezt egy folyóban való evezéshez hasonlíthatjuk, ahol a csónak sebességéhez a folyó sebessége hozzáadódik, vagy kivonódik; attól függően, hogy merre evezünk.


A fenti "termékeny" sebességnél ezt is vegyük hozzá az originális mozgássebességhez. A Vízbe rohanó Tűz 1E-vel (fénysebességgel) kifelé taszítódik, de a Tűz belsejében a taszítás vonzásba fordul, mert az ilyen közegben való haladás időben fordított, mert itt negatív szerkezetű az idő. Ez a negatív nem valami rossz dolog, csak fordított idő. Itt sok ábrát fogok mutatni a Teremtőről, és itt ne várjon senki emberszerű lényt, mert teljesen másról van szó.


Miért vettük egy kalap alá a Föld vallásait, amikor azok olyan sok dologban eltérőek? A gyanúnk a tornyok és a ránk maradt dokumentumok egyeztetése során csapott át bizonyosságba. Szent bizonyosságba. Egy az Isten.

A tari sztúpa tornya

Ez itt a Tari sztupa tornyocskája, amit a vallási vezető épülésekor lebontatott, mert a lakatosok csak úgy emlékezetből és lelkesedésből hegesztették össze, mint egy díszt. Pontatlan szöge miatt le kellett szedni, és újra elkészíteni. Különben a templom csak egy építmény lett volna, és nem lépett volna valódi működésbe. Mert egy igazi templom nagyon is aktív dolog, nem pedig egy épület.

Egy pontosan ilyen tornyocska van a Zalaszántói sztupa tetején is. A Tari tornyocska alatt belül van egy kis rejtett galéria, ahova az egyébként egyszerű gipszből készült szentszobrocskákat egy hétre felrakják, hogy átjárja a sztupa behangolt rezgése. Még a zászlókat tartó zsinegnek is szerepe van a templom működésében. Amit a legtöbben dísznek gondolnak, egy beavatottnak sokkal többet mond. A torony alatt egy nagy (hirdetőoszlopnyi) henger forog, egy amolyan modern imamalom, amelyet egy egyszerű mosógépmotor tart állandó forgásban.

Keleten a hívők forgatják meg ezeket, amikor elmennek mellette. A dologban az a fontos, hogy a henger tele van kézzel írt imákkal. Ez profán dolognak tűnhet, de rámutat a lényegre. Ez a sztupa olyan, mint egy világítótorony, amely a papírokba írás közbe beíródott gondolatokat a torony által környezetébe árasztja. Ugyanúgy beivódik mindez a közelébe tett gipszfigurákba és az egész vidékbe. Az imák békések, és békét hoznak a környezetükbe. A Tari sztupát Körösi Csoma Sándor tiszteletére építették, akit Tibetben bodhiszattvaként tisztelnek, ami valahol a keresztény szent fogalmához hasonlítható. Ő írta az első Tibeti - Angol szótárt (is). Tibeti - Magyar szótárt is alkotott, de ennek 25000 címszavából csak egy rövidített, írásjelek nélküli tibeti-magyar változatát találtam, a magyar tibetit nem. Őshazánkat kereste. Mindezt valami tőlünk keresztényektől idegen, Buddhista dolognak gondolhatnád, de mutatok még néhány érdekes dolgot. Így azután tiszteletére elkészítettük a Magyar Tibeti szótárt is. He erre kíváncsi a kedves olvasó, innen elérheti.

Ez itt a szegedi dóm egyik kis tornya. Ugyanolyan szögű és rendeltetésű, és ezen még azt a tartományt is megjelölték, ahol a Teremtők találkozásának le kell zajlani. A második fehér sávnál kezdődik a teremtési zóna. Ez a szög a téridő születéséhez tartozó lehet, mert a tornyocska hat lábon áll. Az ehhez hasonló 2 csíkot sok templomtornyon megfigyelhetsz. Csak díszítésnek hiszik. Azt mindenesetre senki se mondhatja, hogy ő ilyet még sohase látott! De ennek a jelölésnek komoly értelme, üzenete van!


Itt jelölik a Teremtők teremtési zónáját. A hatos szimmetria téridőt jelent, ezért emeltem ki pirossal a hat lábon kifejezést. A felső zónában nincs teremtés és vagy a két csík között vagy a csíkkal jelölt helyeken van a teremtőnek natális zónája. Itt teremtőképes.

Ez a másik torony hátul búvik, és másképpen vannak a csíkjai. A talapzata négyszögletes, tehát ez a fénykvantum tachionja. Mindkét tornyocska csúcsán egy kőből faragott lángmotívum van, tehát tényleg azt gondolták a tervezői, hogy ezzel a Tüzet szimbolizálják. Ennek a toronynak máshol van a "natális" zónája. Ez az eltolódás azt is sugallja, hogy van legkékebb és legvörösebb fénykvantum, tehát nem lehet akármilyen, vannak a fénynek határértékei, legmagasabb és legalacsonyabb frekvenciája. Utána már vagy nagyon maga alá fordul, vagy már nem éri el a múltját. Ezt tapasztaltuk az energiakvantum szerkesztésénél.

Ugyanezt a szöget láthatjuk a mátraszentimrei kistemplomon is. A Makovetz féle siófoki templom tornyában.

Közel-keleten a perzsák Zarathustrát követő egyházában használnak egy szent ereklyét, ez egy pontosan olyan szögű kúp, mint a tornyok. Őrájuk (is) rásütötték, hogy tűzimádók, de ezen butaságon csak mosolyognak. Ez az ábrán látható kúp a tűz szimbóluma náluk hunoknál is, ugyanúgy mint az egész világon. De fontos, hogy ez nem a kémiai tűz, a gyertya lángja, vagy efféle félrevezető butaság, hanem ez a Teremtő titka, amelyeknek részleteiről az ablak sorozatunk lapjain olvashatsz.

Ez itt egy indián "meditációs sátor" az Észak Dél elleni háborúból egy amerikai katonai emlékművön. A sátorszerű kivitelezésű ideiglenes templomot ugyanígy ismeri minden ősnép. Ennek az az egyszerű oka, hogy nemcsak költséges kőtemplom alkalmas a szertartásokhoz, hanem textíliákból, bőrből, nádból megépítve is rezonanciába kerül az építmény az Univerzum (sőt, az Univerzumok) Teremtőjével. Ez persze nem az az Isten, amit sokan elképzelnek maguknak, és nem is antropomorf, de ettől nem válik kevésbé szentté. Az Indiánok nem a hittérítőktől tanulták ezt a tudást, hanem 10 ezer évek óta tudják. Még az őshazánkból, Ataiszról és egy részül a Bering szoroson át menekülve kerültek mai hazájukba. Nem is olyan távoli vérrokonaink. Ha valaki nem hiszi járjon csak utána.

Ez egy templomi gyertya, ami meggyújtás nélkül is tűz. A csavarodása is fontos paraméter, és erről még bővebben szólunk. A gyertya balos, női típusú. Van ilyen gyertyában jobbos is. Az a "férfi" teremtőhöz tartozó ereklye.

 Aratási szalmadísz "életből" fonva. Ezredéves hun szokás alapján. Sok földi nép őrzi ezt a motívumot. Bolíviában is találkoztam vele. Ott fülbevalónak fonták fűszálból. A motívum balos, vagyis az anyaghoz tartozó, női jellegű. Az élő anyaghoz tartozik. Népeink ezzel köszönték meg a Teremtőnek a termést, és ezzel lényegében meghívták az aratási ünnepségre az Univerzum teremtő erejét. Ez tehát nemcsak egy jópofa dísz, hanem tudás lapul benne. A kiáradása szerint jobbos vagy balos. Ugyanezt megtalálhatod a Bábel nyelvészet-filozófiai sorozatunk kezdőlapján is. Ott sok ezer éves szent tornyaink formájában.

Ez itt sok ezer éves egyiptomi sztélé, amin megfigyelhető az a vízszintes vonal, ami alatt nyüzsög az élet, de felül üres. Több ilyen is ránk maradt. Valamikor az őskeresztények lakták Egyiptomot, és ennek a kereszténységnek a maradványa  a mai kopt kereszténység. Etiópiában még megvannak a régi ereklyék, és a tudás is, amelyet féltve őrizgetnek az avatatlan és lármás világtól. Ott van a keresett frigyláda is. Axumban őrzik. Pontosabban megőrzi az saját magát. Mert egy félelmetes fegyver is tud lenni. Nem ajánlom a kíváncsiaknak. Néhány éve szóba állt magyar látogatóival. Igen, mert hírközlési és kommunikációs képességei is vannak. Mussolini hadserege nagyon furcsán hagyta el Etiópiát.  Népünk Sion ládájának, Sionnak nevezi. Szenténekeinkben is szerepel. 

De találtam olyan sztélét is, ahol felül is volt egy teremtési tartomány, viszont abban csak egy ikerpárszerűre faragott emberpár volt, ami talán azt jelezhette, hogy abban a tartományban energia, az alatta levőben pedig a hangzó élet fakad. Ez tompább szögű, ami valószínűleg azt jelenti, hogy szekunder energiához, a fényhez tartozó tachyon sebességi szöge. Ezeket a fénymag sebességével összefüggő szögeket pontosan ismerték, és fontosnak tartották, akkor nagyon sokat értettek az Univerzum makro-szerkezetéről, az atomfizikáról, és jobb tudományuk volt a miénknél.

 A magyarországi kiskun lakosságú Szank község katolikus templomában volt valamikor egy régebbi eredetű díszítmény, amelyet a templom nemrégen történt felújításánál lefestettek. Szerencsémre valamikor tíz évvel ezelőtt lefényképeztem. Ezen az anya is ábrázolva van. Ez a kép tetején látszik. Ez nemcsak szimpla dísz volt, amire utal a szegedi Miasszonyunk "Tűzoltára"is rámutat, ami jellegtelenül búvik a szép főoltár monumentalitása mellett, de mégiscsak oltár, amit a kétoldalt mellé állított gyertyát szimuláló gyertyaizzók is mutatnak.

Ez bizony egy teljesen szabályos Tűzoltár. Mindig is keresztény motívum volt, csak a katholikus egyház belekeveredett egy kissé a saját tanaiba. Ezalatt azt értem, hogy van tűzszentelés, tűzkeresztség (csak átkeresztelték), gyertyaszentelés is és hogy a négy őselem fontos szerepet játszik az egyház alapvető tanaiban, azt világosan bizonyítja ez a négy relieff. Ezek a díszek a szegedi dóm homlokzatán láthatók.


Ez egészen pontosan a négy őselem. Különösen érdekes a Tűzelem, az IGNIS, mert a dombormű éppen egy tűzmadarat ábrázol, amiről azt tudjuk a mitológiában, hogy sohasem száll le, a levegőben alszik, és a tűzben sem hal meg, hanem leveti ruháját és ezzel újjá is születik. A mese pontos. A Tűz éppen ezt adja elő. Sohasem alszik (ki), a Tűzbe (magába) hatolva újjáéled, (ruháját) emanációját (bőrét) állandóan ledobálja (ez szétterjed) és a belsejében állandóan újra és újra megszületik. Így működik a Mindenható. A kép azért olyan érdekes, mert mását Bankokban is lehet látni, csak sokkal cifrább változatban. Nem hiedelemből tették a templomuk elejére.

A szegedi dóm tárháza a pontos vallási ábrázolásoknak. Itt a korláton magát a Teremtőt láthatjuk, pontosan olyat, mint amilyet a filozófiai lapon a számítógépes modellezésnél nyertünk. Az egyre táguló hátrahagyott dimenziót is felfestették. Ez persze már sokezer éves jel. Csak azt nem értem, hogy miért lettünk mi gúnyolt tűzimádók, meg napimádók? A Nap és a Hold a két ősi hun szentség (ami a koronánkon is látható), ugyanígy megtalálható a szegedi dómon is. Ez így illik Hunniában.

Ez a két "ablak" persze a téridő két jelképe, és nem maga a Nap és a Hold. Ez az öt kis kör alakú ablak, a világ ablaka. Valóban a Nap irányában kell keresnünk, mert a Napban van a naprendszer dimenzióforrása. Ezért kell hajnalban keletre imádkozni, és ezért vannak orientálva (keletre tájolva) a templomok az egész világon. Nem babonából. Ez fizika. A keresztények is a Nap felé imádkoznak, csak már nem tudják biztosan, hogy miért. Tanulságos, hogy a Holdnak is van saját térforrása, mert a Hold közepű ablakon is öt kis kerek ablak van.

Ugyanezt a (előbbi) szöget megtalálhatjuk a hieroglifáknál is, és balról itt az életkereszt. Az ankh-ot  nagyon gyakran a Teremtő társaságában szokták ábrázolni. Balról, de láttam szimmetrikus ábrát is, ami azt mutatja, hogy ismerték az antianyagot.  Olyan mint a mi A betűnk, csak ebben középen egy kis függőleges vonal van. A Teremtő útvonalát jelenti, ami megjelent a modern fizikában is. Stringnek, vagyis időcipőfűzőnek nevezik. 

A mi rovásírásunkban ez a motívum sokszorosan szerepel, hiszen az öt közül az egyik (a középső) TY karakterünk a fent egyiptomi jelnek a tükörképes megduplázása, vagyis a jövő is rajta van. Az atya mind az öt forráshelyére külön jelünk volt (!), mert az együttes nevük KŐ volt. Ez itt bizonyíték arra, hogy minden lényegeset tudtunk az univerzum szerkezetéről. A téridő mind az öt forrásának megvan a jele (neve) az írásjeleinkben. Ez utal arra, hogy neked nagyon okos ősapáid voltak!!

Ez itt két kínai "képjel". Az első jelentése kő, a másodiké apa. Le van zárva a felső, jövőt jelentő része, mert az atya hallhatatlan, az apa pedig halandó, így élete véges. A BABEL águnkon sok több kínai jelet is vizsgálat alá veszünk. Nyilvánvaló a tartalmi és logikai rokonság. Hát persze. Ők a hanok, és mi pedig hunok vagyunk.

Senki se értse félre a szót, mert itt kell, köll értelmű. Innen az ell (ellik) szavunk is. Ez az állatok szülését jelenti, egy lyukból előbújó utódot. Innen Kronosz (az idő istene a görögöknél) gonosznak ábrázolt kannibalizmusa, ahol a megszülető gyermekeit szépen sorban felfalta, míg a legkisebb helyett egy "vet" kapott feleségétől a pólyába rejtve. Ez a legkisebb királyfi "felnőtt" és levágta az atyja legkedvesebb szervét, így azután Kronosz (az idő istene) nem tudott több utódot nemzeni Gaiának, a Földanyának. A gyermekeiben magát ette meg, hiszen az időt csak a saját múltja tudja a jövőjében fenntartani. Ugyanez az uroboroszról, az időkígyóról fennmaradt monda értelmi tartalma is, aki saját magát eszi. Az Unitárius egyházunk szimbóluma. A címerpajzsán szerepel a szentlélek jelével - a fehér galambbal együtt. Pontos tudást hordoz.

Ókori eredetű leletek a Teremtőkről és a fénykvantumról.

Befejezésül álljon itt a Győr mellett talált lelet két ábrája, ami a kétféle energiatípus titkát fedi fel a távoli utódoknak. Az egyik ferdén kockázott, ami a belső esszencia törvényeit jelzi, és mindkét alak felületén kis koncentrikus köröket látunk, ami egyértelmű Víz motívum. Azt mondják a sok ezer éves rajzok, hogy a Tűz felszíne Vízként viselkedik. Az egyik egy tűt és egy ebből kiinduló szálat mutat, amelynek egy jókora bunkót rajzoltak a végére. Ez a kisebb szögű kúp (mert ez ugye egy térbeli alak rajza), palástjából egy kéz nyúlik ki, és ez ötöt mutat. A térenergia alapja, a "magyar párka" az idő fonalával. 28 Vízjel van a palástján. 28 a Föld (Sár) nevű bolygó katalógusszáma. A magyar jogar nyelén 28 teremtési jel van mind a négy oldalán. Számold meg! Mindenhol mégsem lehet minden csak véletlen. A lelet kora pontosan megállapítható. Ősi hun lelet.

A jobboldali alak világosan hetet mutat. Ennek vízjelek vannak a belsejében is. 17 darab. 16 térdimenzió réteg, és a nemtér-nemidő. A palástján (kívül) 23 számolható meg. Kis koncentrikus körök. Ez összességében 40. Az üzenetét még nem értem. Valamit a fényről üzen. Bizonyára a dimenziószámával lehet összefüggésben. A jobboldali azért lehet fény, mert hetet mutat. 

A baloldali palást motívuma - a ferde mátrix- Egyiptomban és Mezopotámiában is egyaránt megtalálható az ókorban. Az alsó képen mutatunk egy vázát, egy 6000 éves sumer leletet. Ez eléggé jól dokumentálható egyezés arra, hogy már hatezer éve is jelen voltunk a Kárpát-medencében.

Mezopotámia B.C. 4000!
6000 éves ferde Tűzmátrix! Ugyanez a győri leleten és az ókori Egyiptomban is ugyanúgy megvan, mert egy kultúra tudásának őrzői. Megvan a 6000 éves jogfolytonosság.

MEZOPOTAMIA B.C.4000

Ablak kezdőlap - start page FILOZÓFIAI ÁG KEZDŐLAP Korona ág kezdőlapKORONA ÁG KEZDŐLAP

FOLYTATÁSFOLYTATÁS

SCRIVIMI!e-mail

ÍRJATOK MAGYAROK!!

ALL RIGHTS RESERVED ©