ÍGE-IDŐ 1.   balkezes gyertyatartó  

Kinyitjuk az ablakot!

Sikerült áttörnöd a szkeptikus-mumus tűzfalon, amelyben a pokol a gondolkodásra alkalmatlan olvasók csapdája. Ez évek óta nagyon bevált szűrő, és jól védett a fanatikusok butaságaitól.

A nehezebb utat választottad, mert ha ezen az úton haladsz, akkor egész életedben értetlenséggel fogsz találkozni. Itt dolgozni és gondolkozni kell. Ez az izgalmasabb, de rögösebb út. A "jó" oldalon állók mindig előbbre járnak a koruknál (úgy tudásukban, mint emberségükben), de éppen ezért a "nagy egyszerűsítők" mindig igyekeznek őket eltávolítani az útjukból, hiszen okosságnak álcázott együgyűségükre a tudás kontrasztja ráirányítja az értelem reflektorfényét. A gonoszság vagy a hülyeség ellen hatástalanok az "észérvek". Ne mesélj lelkesen fűnek-fának arról amit itt olvastál, mert kellemetlen helyzetekbe hozod magad. Tanulj meg bölcsen élni, és ennek első szabálya az, hogy megtanulod észrevenni a visszajelzéseket, amelyek néha "jelentéktelen" figyelmeztető jelekben nyilvánulnak meg. Aki nem tud az beszél, aki tud az hallgat. Ezt sohase hagyd figyelmen kívül!

Sokféle világfelfogás és sokféle vallási tan igyekszik maga mellé állítani téged, a tudományunk állandó változásban van, de az új vonulatokat képviselőknek (itt is és ott is) mindig kemény harcot kellett folytatni a régebbi hagyományokkal. Az ember félelme és gondolkodásbeli lustasága okán eredendően konzervatív. Erre ugyanúgy szükség van, mint az autóban a fékre. A mai demokráciáknak egyetlen tényleg pozitív vívmánya van, és ez a deklarált vallási és gondolat szabadság. (Erről ismerheted föl az áldemokráciákat is. Ott csak hirdetik ezeket az elveket). Ez a jog a mi alkotmányunkban is régóta rögzített, de a valóságban csak az utóbbi tizenöt évben kezd ténylegesen megvalósulni. (Alakul, de a kis egyházakat azért lényegében még most is leszorítják az útról az együttműködést és ökumenizmust hirdető nagyobbak. A nagyok áfa nélkül, a kicsik áfával).

TUR-AN

TUR-AN

Itt ősi -törzsszövetségi- népünk tudására szeretnénk ráirányítani a figyelmedet. Ezt a szövetséget Istennel is kötöttük nemcsak a többi néptestvéreinkkel. Erre érdekes bizonyítékot találhatsz a "KORONA, EREKLYE, BABEL, ARVISURA, BÖHME, LABAT" ágainkon. Itt most 450 weblapot találsz, de a lapok folyamatosan íródnak. Ősi hitünkben tisztelt Napisten nem egy másik, egy 'pogány' Isten, hanem a Naprendszer térszeránja, őrzője és fenntartója. RÉ. Nem a napot imádjuk, hanem azt a kitüntetett speciális fénykvantumocskát, aki megteremtette és fenntartja a Naprendszer egészét. Ő a mindenható, méghozzá egészen pontosan ugyanaz a szentháromság, akiről minden keresztény beszél. Ő a téridő lokális megteremtője. Nélküle nem lenne központi csillagunk, a Nap, és így nem lenne a Föld nevű bolygó sem, az összes hívővel és hitetlennel együttvéve. Nem a "Napot" vagy a "tábortüzet" imádták az őseid. Ez egy ravasz és gonosz hazugság.

NAPISTEN (AN)-felső ég
NAP - ISTEN (an)

Te, aki érted ezt a százezer éves kettő és félmilliárd értelmes kifejezést lehetővé tevő nyelvet, egyúttal birtokolsz még valamit. Egy rejtett tudást is hordozol szavaidban, olyan nagy tudást, amire pillanatnyilag még csak nem is gondolsz. Csodálatos népmeséink nem együgyű történetecskék csak, (ahogyan ezt egy hivatásos degradátor, vagy egy eltévedt elméjű ember hihetné), hanem olyan hihetetlenül mélységes tudás van elrejtve bennük, amelyekre tudományunk évezredek alatt sem tudott eljutni. Nagy szerencsénk, hogy sok az idegen a harcos nyelvújítóink között. Azt javasoljuk, hogy figyelj jobban néprajzkutatóink munkáira. Pontosan azokra, akiket szid a 'hivatalos' vonal. Ők -tőlünk teljesen függetlenül kutatva- ugyancsak eljutottak ugyanazokra a képtelennek tűnő felismerésekre, hogy a népmesékben a mainál is sokkal korszerűbb tudomány van elrejtve. A kozmikus fizika és a csillagutazás tudománya.

Mi itt nem vallási hittérítést, burkolt rasszizmust, vagy a már divatjamúlt lajbi - mentés - kócsagtollas magyarkodást akarjuk rád tukmálni, hanem a hunok olyan szent tudását tárjuk eléd, amelyet a napjainkban is felhasználhatsz az előbbre jutásodhoz. Régóta pihen rejtekén, ezért leporoljuk egy kicsit, hátha nem is kavics, hanem aranyrög ősapánk öröke. Kerülni fogjuk a szakszavakat, képleteket is, bár időnként kénytelenek leszünk ilyen galádságokat is elkövetni ellened.

így alakul ki a forgástest az Y tengely körül

Betlej Tamás: a lemniszkáta forgástest kialakulása

Az első és legnehezebb dolog az, hogy rávegyünk arra, hogy elszakadj attól, amit ez idáig tanultál és tapasztaltál, pontosabban annak merev alkalmazását kerüld majd. (Ezzel nem a tanulásról akarunk lebeszélni, hanem éppen ellenkezőleg!). Ha jobb tudományhoz akarunk eljutni, akkor elsőnek kritika alá kell vennünk a ma rendelkezésünkre álló tudományos tételeket, és pontosan azokra a kérdésekre kell válaszokat adnunk, amelyekre senki soha nem tudott még megválaszolni, vagy olyan megválaszolt dolgokat is találnunk kell majd a publikációk között, amelyek megtették ugyan a nagy felfedezéseket, de a kor, a kollégák irigysége, értelmetlensége vagy alkalmatlansága miatt nem kerültek át a köztudatba. Mondhatjuk, hogy éppen akkor, ott, még nem jött el az ideje. Úgy jártak, mint szegény Dr. Semmelweis Ignác, akit ma az egész világ az 'anyák megmentőjének' mondogat, mert rájött arra, hogy szülésnél a hullákban való turkálás után fertőtlenítenie kell a kezeit, mielőtt a kismamákhoz nyúlkál, de bizony ő már nem érte meg, hogy fafejű kollégái elfogadják a nézeteit. A sok ezer halott (tudatlanságból megölt!) asszony a klinikákon meg megismerhette 'a tudomány akkori állását'. A többi orvosok dilis pöffeszkedése, maradisága és felelőtlensége pedig el lett mismásolva. Dicsfényben haltak meg. Pedig dölyfös tudatlanságukban tömegesen ölték meg a fiatal anyákat. A világ ilyen. Ma is ilyen.

Ha valóban becsületes munkát akarunk végezni, akkor a legelső dolog amit meg kell vizsgálnunk az az, hogy miből is állhat a világ. Ez triviális dolognak tűnhet, hiszen szinte mindenki rávágja a választ, hogy;

Hát mi a csudából lenne... hát anyagból van! Ami – ha olyan kedve tartja, – akkor energiává is tud alakulni.

Úgy menet közben eldönti, hogy éppen most éppen hullámnak fog mutatkozni műszereinknek, vagy pedig részecskének?

Rendben, akkor viszont miből áll az anyag?

Anyagi részecskékből, és ezek még kisebb anyagi alkotó elemekből, a kvarkokból. Ilyen egyszerű az egész. Ezeket szubatomi erők (gluonok - ragacskák, és tömegtelen, végtelen sebességgel ide-oda cikázó gravitonok) tartják egyben a kvarkoktól a tárgyakig, bolygókig, galaxisokig. Ennek ugyan -műszereink elégtelensége miatt- nem tudjuk megtapasztalni a valódi határait, de az már nem is olyan lényeges, hiszen ha minden amit eddig megtapasztaltunk az általunk megalkotott törvények szerint működik, akkor minden felelőtlenség nélkül elfogadhatjuk azt, hogy az általunk már nem tapasztalható világ dolgai jó koherenciát mutatnak tanainkkal és számításainkkal.

..és itt következik a fatális veszély! Tanainkat általánossá nyilvánítjuk, és ezután kötelezővé tesszük, sőt törvénybe is foglaltatjuk a hatalmon levőkkel. Aki mégis kételkedik ezekben, az eretnek, és kész... (a jelzők koronként, és érdekcsoportonként állandóan újakkal helyettesíthetők be).

MI OKOZZA A VILÁGEGYETEM ŐRÜLETES DINAMIZMUSÁT?

Fontos kérdés, mert ma az a tévhit az uralkodó, hogy elegendő egy képlethez hozzá biggyeszteni egy kis "t" vagy delta t szorzót, és ettől már mozgásba is jön minden folyamat, amit leírtunk matematikai egyenleteinkkel. A kegyetlen igazság az, hogy ez egyszerűen nem igaz. ...és itt a csapda... ami (egyúttal) komolyságra is int minket, mert vélhetően teljesen alapvető (a legfontosabb) dologról van itt szó. Honnan ered az egész Univerzum kezdeti mozgásmennyisége, anyagának belső dinamizmusa? Egy ősrobbanás bevezetése jó (és egyszerű) ötletnek látszott, mert egy robbanásról mindenkinek az a kép ugrik be, hogy bumm, és máris felszabadulnak az óriási energiák. Nem igaz. Egy fekete lyuk nem robban fel! Az egész Univerzum tömegét magába záró tömegű, meg még annyira se! A fekete lyukat még a fény sem tudja elhagyni, mert annak is tömege van! A 25 milliárd Co meleg (az energia) sincsen csak úgy "magától". Mert mitől lett meleg a meleg, és honnan lett az anyag? Roppant képzetlennek és butának ható kérdések, de mégis nagyon lényegesek!

Egy dologban azért teljesen biztos lehetsz:

Az egész Univerzumban semmi sincs, ami létezik a térben, de nem létezik az időben. SEMMI! Idő nélküli létezés nincs, és nem is lehet. Mert nincsen folyamat. A semmiből sohasem lehet valami. "De nihilo nihil fit" mondták a rómaiak, vagyis utána kell néznünk annak, hogy mit is eszelhetünk ki; ami nem semmi, létezik, de mégsem anyag vagy energia. Vagyis ki kell gondolnunk együtt, hogy milyen valami lehet a világ dinamizmusát adó valami, milyen is az idő, mert az a "tér + idő" szemlélet – amely ma terjeng a világban – az bizony egy banális melléfogásnak tűnik. Két eltérő tulajdonságú valamit a matematikában sem lehet egymással csak úgy összevonni. Pedig éppen azt tanultuk (minden szinten), hogy a tér vagy az idő fiktív valamik, amit tetszésünk szerint feloszthatunk, elgörbíthetünk és össze is vonhatunk. Ez egy szimpla elhatározástól (szabványosítástól) függ csupán? Elnevezzük, meghatározzuk a dimenzióit és kész? Ez tévedés.

"Nagy elődeink" a háromdimenziós geometriai térbe igyekeznek belepasszírozni a jellegében is teljesen eltérő paramétert, egy más jellegű és lényegű negyedik valamit: AZ IDŐT. A tér statikus, az idő pedig dinamikus. Itt azt olvasom a fizikakönyvben, hogy az idő "skaláris", emitt meg egy vektornak van bevezetve. Ez nem lehet igaz! Matematikailag is butaság!!

Az idő várhatóan valami, de nem a negyedik valami a már meglevő három statikus térdimenzió mellé, hanem olyan, ami semmihez nem hasonlít azok közül a dolgok közül, amit eddig ismertünk. NEM TÁRGYI. Anyagi jellegű részecskéje sem lehet! Annál már komoly és bonyolult struktúrákat kellene feltételeznünk. Az időnek egyszerű, de dinamikus dolognak kell lenni. A kérdés vizsgálatát óhatatlanul az idő kérdésének a vizsgálatával kell elkezdenünk. Ha kimondod azt a szót, hogy TÉR, vagy IDŐ, mágneses tér, elektromos tér, elektromágneses tér; akkor óhatatlanul transzcendens dologról beszélsz. Ezt a malőrt nagyon utálja a tudományunk, mert a materialista felfogásból már száműzni vélte a transzcendenciát, de ez a fránya dolog mégis mindig újra és újra felbukkan. Mint az éter (aether) kérdése is. De amit erről eddig összehordtak, az szintén gyengécske.

Tehát az idő végtelenül fontos lehet, sokkal-sokkal fontosabb annál, hogy egy szimpla matematikai paraméterként kezeljük a fizikánkban vagy az életünkben. Ha valakit az utcán vagy az egyetemen megkérdezel arról, hogy tulajdonképpen mi is az idő; akkor órákról, folyamatokról, vagy történelemről kezd papolni neked. Ez roppant kevéske az érdemi vizsgálat elkezdéséhez!

Hát ez az! Jobban végig kellene ezt a dolgot gondolni! Ha az idő folyamat, akkor mi generálja, és mi tartja fenn ezt a folyamatot? Előlegben mutatok valamit. A fekete lyukat S. Howking és munkatársai így ábrázolták. Nem is olyan rossz! Majd két-három fejezetben is visszatérünk még erre.

A megnyilvánulatlan forrás topográfiája

Betlej Tamás grafikája: A MEGNYILVÁNULATLAN  (a várakozó fénymag)

MITŐL MÚLIK AZ IDŐ, ÉS MI AZ, HOGY MÚ-LIK? FÉNY-LIK? TE-LIK?

Előző rész ELŐZŐ LAP <<<    >>> FOLYTATÁS Folytatás

STARTLAP Kezdőlap

E-mailÍrd meg az ellenvéleményed is.     Utolsó módosítás: 2006-04-02

Mátyás idejében még szkíták voltunk. 
A világnak ma is hunok vagyunk. De mi az igazság?
ALL RIGHTS RESERVED © 6. Aug. 2001. by UNIVERSUM UNIVERSITAS. This tour guide is prepared for personal information-use only. Absolutely no part of this tour guide, its complete form, or the information contained within it may be reprinted, copied or otherwise duplicated without the express permission of the author.
Sokszorosításra, megjelentetésre MINDEN JOG FENNTARTVA.
Csak házi használatra! © 2001. aug. 6. by  UNIVERSUM UNIVERSITAS BUDAPEST