English text

AZ ALTERNATÍV TEREMTŐ

Az előző részben a Tüzek ősi ereklyéit mutattuk meg, de az időnek van egy másik ősállapota is. A kezdeteket csak feltételezhetjük, de ami logikailag is értelmes, azt a természet is bizonyosan megvalósítja. A teremtésmítoszok egy másik teremtőről is beszélnek, akit az egyszerűsítő vallási irányzatok már igyekeznek elsinkófálni, mert az egyistenhit égisze alatt mindent igyekeznek kiebrudalni a teremtésből. A keresztény hit is ismeri, de ködbe igyekszik burkolni jelentőségét, mert az egyszerűsítők szerint mindent az atya teremtett, és ezzel egy anyának már nem is marad semmiféle szerepe.

Nos elsőnek: Nem az Isten, hanem "Isten Lelke lebegett a vizek felett". Ez van a Károli Biblia 1999-es változatában. A Tóra (1984) eredetibb szövegében Isten "szelleme" szó szerepel. Felszínes módon akár azt gondolhatnád, hogy ez teljesen mindegy, miután a két kifejezés már teljesen összekeveredett a fogalmainkban. Nos, nem mindegy, mert a kettő csak annyiban egyezik, mint a hardver meg a szoftver. A gép meg a program. A lélek a hordozó, a szellem az, amit hordoz.

Igen ám, de: Kezdetben nincs anyag! Olyat még nem teremtettünk...

Novák András rajza az Ajurvéda című nagysikerű könyvéből.

Vagyis a kezdetben csak Isten volt, tisztán szellemi mivoltában létezett, az anyag csak a teremtés harmadik napján tűnt elő a vizekből, bár a teremtés könyvének már az első mondata így szól: Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. Viszont kis f -el van írva, így cseppet sem biztos, hogy a Földet (bolygót) teremtette ekkor, hanem a földet, az anyagot. A dolog a nyelvtanunkban is élesen elkülönül. Szóval ettől nem lettünk sokkal okosabbak. A keleti óind filozófia Purusa és Praruti névvel két ősvalamit nevez meg, amiből először egy hatszirmú lótusszal jellemzett valami jön létre, aminek Mahad a neve. Ő nem más, mint a Mindenható. Ekkor még semmi sem létezik abból, amit tudományunkban vizsgálgatunk. Még minden traszcendens. Ezután jelenik meg a teremtésben az isteni lélek, az Ahamkár, majd minden továbbit ez teremt. Három dolog ágazik ki belőle, a Satva, a Rajas, és a Tamas. A lelkek, a fény, és az anyag. Ebből a három dologból kijön minden, ami élő és élettelen. Külön érdekesség, hogy a dolog szanszkrit változatában a magyarsággal elgondolkoztató rokonságban van ennek a két kiindulási Teremtőnek a neve.

A TEREMTŐK Dr NÁDER KÖNYVÉBŐL

Itt a Teremtőket láthatjuk a Véda könyvek szerint Tony Nader szenzációs fiziológia könyvéből. Ő a R'k Védát értelmezte a mai terminológiával. Ebben kimutatta, hogy az ősi iratban szubatomi szintig van leírva az emberi szervezet működése. Olyan ókori tudományt mutat be, ami sokkal fejlettebb a mai orvostudománynál. Ő maga is orvosprofesszor.

Atyantábhava és Anyonyábháva. Ez a két forrás neve. Ez az általunk már jól ismert időszerkezeti ábra. Az is látszik a képecskén, hogy a hátrahagyott kiáradásoknak külön neveik vannak. Pradhvarsábháva és Prágabháva. A világoskék (férfi) és a rózsaszínes (női) színezésnek is van jelentősége, mert ebből minden magyar azonnal megérti, hogy melyik a férfi és melyik a női, még akkor is, ha fordítva írtam volna. Ugyanez a jelzésrendszer a koronánkon is megtalálható a pártaelemek tetején lévő köveken. Az anyó balról az atya jobbról. De hogy a csudába került ötezer évvel ezelőtt az idő relativitáselmélete Indiába? Ez a könyv a "Tudás könyve" egyik kötete. Nem is akármilyen tudásé.

Szóval nem egy, hanem két szellem lebeg a saját vizei felett és egymásba hatolva megteremtik egymásban a teret és az antiteret. Ez a mahad és az antimahad. Ezek egymás számára rombolóak, mint ahogyan az anyag és az antianyag is fasirtban vannak egymással, és ha túlzott ellenpolaritás vágyában a kebledre ölelnéd antianyag kedvesedet, akkor a Kárpát-medence helyén is csak egy hatalmas gödör maradna, olyat robbanna túlfűtött vágyad. Ha százhúsz kiló anyagból kiszabadul a fény, az ezer hidrogén bombánál is nagyobbat pukkan. Az anyag és az antianyag csak a magukhoz valókkal tud szelíd világot alkotni. Anyag az anyaggal, antianyag az antianyaggal. De a mi terünk nem favorizálja az antianyag részecskéket, ahogyan az antitér meg a mi anyagunk számára lebontó jellegű balos téridő.

Egyes teremtésmítoszok Vízből és Tűzből, mások pedig két Tűzből teremtik meg a világ alapját. Ez relativitáselmélet, úgyhogy csak az egymáshoz képest meglevő relatív mozgás számít. Mindegy, hogy százzal a falnak rohansz, vagy ötvennel frontálisan ütközöl egy másik autóval, ami szembe jön szintén ötvennel. A fenti képen mindkét teremtő egyforma sebességgel van ábrázolva. Szellemek, mert nem anyagiak, de létezők. Ez az a két szent Tűz az, akit őseink imádtak.

A Vízelem, a tardionok népes táborához sorolhatjuk a fénykvantumokat is, miután a tardionok felső határa a fénysebesség. Ezt semmilyen anyagi részecske vagy anyagból alkotott űrhajó sem lépheti át. Semmi ami reciklikus. Így a fény sem. Az időforrásoknak is van egy ilyen bűvös határa, de ez csak terminológiai kettéválásukat jelenti, vagyis itt a határa a pozitív és negatív időrendszereknek. Sokban hasonlít ez a hangsebességhez is. Ezt láthatjuk a "Mária jelben" is, amely igen gyakori a népi művészetünkben és a vallási szimbolikánkban is.

MÁTYÁS TEMPLOM - BUDAPEST

Mátyás templom Vízjel. A női szentség mint a szentháromság elengedhetetlen része a gyóntatószéken.

Elnézést a lassan letöltődő képekért, de a képaláírás olvashatósága miatt szükség volt rá, hogy a nagyobb bontást meghagyjuk. Ez itt az Anya valódi oltára (volt) a Mátyás templom bal sarkában, vagy bal hátsó részében. Ezen a fontos elem maga az ablak. Innen négy forrás fakad. A szöveg egy egyenlőszárú kereszttel (vízkereszttel) kezdődik. Hasonló látható a kép alján a gyóntatószék tetején is. Eredetileg itt egy oltárnak is lennie kellene, és mivel ez egy kettős hangolású templom, még egy Fiú oltárnak is illene lennie az Anya és az Atya oltára között. A gellérthegyi sziklakápolnában mind a három megvan. Ott középen van egy Fiú oltár is egy "üvegdoboz" formájában, Jézus ereklyéivel. Elrendezésében a gellérthegyi sziklakápolna a Mátyás templom kicsinyített mása.

+ A mint kívánkozik a szarvas a Vízforráshoz Úgy kívánkozik a lelkem tehozzád Isten &

A kapitula jel helyett csak egy & jelet tudtam tenni, de érdemes elgondolkozni azon, hogy mi lett a szövegben nagy kezdőbetűvel írva, és mi a kezdeti és befejező jel. A kezdő jel a Vízkereszt, a befejező capitula egy Levegő jel, vagyis a Mindenható (téridő, energia) jele. A patakból iszogató szarvasok a félrevezető szimbólumok, de ez nem más mint az egy forrásból kiinduló négy teremtési ág. A dolog sokkal ősibb, mint Jézus megszületése, hiszen lelke az Univerzum korával áll összefüggésben. Ettől persze nem veszít se szentségéből, se Istenségéből. Ha megértjük...

A gellérthegyi sziklakápolna Mária-szentsége, Isten anyjának "oltára". Mária egy tardion hullámterében lett ábrázolva. Mária a magyarok koronázási jelvényeivel jelenik meg, hiszen Hunnia ma is Mária országa.

A magyarok Nagyasszonyáról van szó, de az itt látható jogar Mária (Miriam) kezében a Földön sohase volt. Ez jelzi azt, hogy Ő is régi és fontos szereplője a teremtésnek. Az aszimmetrikus ablak itt másképpen aszimmetrikus, mert itt felfelé "halad", ameddig az előbbi képen pedig jobbra. Ott nem Mária és Jézus szerepel az ablak díszeként, hanem egy keresztes bárány, ami a keresztény szimbolikában szintén Jézust jelenti. Ezt a képet egy másik képről vágtam ki, mert a felsőn a fényben eltűnt. Ez kép a Mária ablak közepén van. Vagyis itt egy ősi szentségünk került ábrázolásra. A kápolna a Pálos rend, vagyis a mára már egyetlen magyar eredetű ősi rend gondozásában volt. Ezt mára lengyel egyházi fennhatóság alá rendelték. 

MIR-JAM ÉS JO-SU-A
JÉZUS JELE AZ ABLAKON

Jézus szimbóluma a Mátyás templomban. A bárány a keresztes zászlóval - ha jobban megfigyeljük, egy kos. Ez maszkulin, férfi jellegét is jelzi. Igen, mert Jézus, a Fiú szimbóluma. Ez az előbbi - Mátyás templomban mutatott ablaknak az ólomüveg betétje. Ez a beágyazottság ugyanígy megvan a templom főoltárában is. Itt egy mandorlában áll Jézus. A bárányos ablak alatt is oltárnak illene állnia, itt ma gyóntatószék áll, ennek a teteje egy vízkereszttel (egyenlő szárú kereszt) van díszítve. Ez persze nem véletlen, ez a szabályos. Itt kellene állnia az anya oltárának, és egy harmadiknak kellene állnia a kettő között, amely a fiú oltára. A Pálos kolostorban (Gellért hegyi sziklakápolna) találkoztam is ezzel a pontos elrendezéssel. A pálosok Egyiptomból eredeztetik a rendjüket, bár ezzel nagyon óvatosan bánnak. Boldog Özséb alapította a rendet, és mivel az atyák még tudnak rendjüknek és népünknek eredetéről és történetéről, a mai történelemhamisító környezetben félnek megszólalni. A hamisítók ma is hatalmon vannak. Nem véletlen a Mátyás templom megmaradt pontossága sem. Mátyás támogatta őskeresztény vallásunkat is.

Népi ANAHITA fülbevaló fagyűrűkből. Női energiával tölti viselőjét, Máriához is kötődik. Ilyet mindenfelé lehet még találni a világban, mert az ősi tudást őrizgető népek így jelzik maguknak és egymásnak, hogy még a tudás birtoklói. A részletek értelmét megtudhatod a teremtés filozófiai ág lapjain. Az idő titka lapul benne.

 

Cambridge Góg és Magóg hegyek. Üzenet az égiektől a gabonatáblán nekünk.

És végül álljon itt egy "vicces" gabonakör. A viccelődők a kékeltolódásra is gondosan vigyáztak. No, és felidéznénk benned az erről rajzolt modellt, ami ugyanezt a teremtési elvet hordozza. Ha valaki nem szinuszokkal kínlódja ki a fénykvantum hullámterét, akkor ugyanezt az ábrát fogja kapni. Ezek a hullámok fénysebességgel terjednek egy fénysebességgel száguldó forrásrendszer körül, de ezek a hullámok az egy irányba haladó fénykvantumot nem tudják elhagyni, mert pontosan a saját hullámhatárán halad. A filozófia ágon azt is elmondjuk, hogy miért meg a fény fénysebességgel, és miért nem léphetik át a visszacsatolt időhurkok a fénysebességet.

A fénysebességgel száguldó időforrás kiáradása. A fénykvantumok hullámtere ugyanilyen. A Föld minden kultúrája őrzi ezt a motívumot. Ha bővíteni tudod a gyűjteményünket, szívesen vesszük, ha elküldöd a világ minden tájáról képeidet. Több képet már nem tettünk a lapra, mert reggelig se töltötted volna le ezeket. Az alternatív Teremtőről is rengeteg illusztrációnk van még, hiszen az emberiség minden régi civilizációja őrizgeti az erről szóló titkokat. Ezek persze nemcsak elméleti vagy vallásfilozófiai vonatkozásúak, hanem egy olyan új évezred ígéretét is magukban hordozzák, ahol már nem lesznek olyan távoliak a csillagok.

 

Terembura startlap STARTLAP Előző rész ELŐZŐ LAP

VÉGE

Sok egyéb ereklye vár a
KORONA águnkon, A BABEL ágon pedig mindennek nyelvi megközelítését találhatod meg, de mindezekre eljutsz a STARTLAPUNKRÓL is!
Ugyanitt ajánljuk a témakörben működő társlapokat is.

E-MAILMAIL

ALTERNATIV E-MAIL

ALL RIGHTS RESERVED ©