5. RÉSZ  

TOVÁBBI KÖVEK A KORONÁN

Az előző részekben már felsejlett, hogy a szent koronánkon nem "véletlenszerűek" a rajta szereplő elemek és méretek. A felső pántrészen csepp formájú elemek szerepelnek, és gyöngyök. Ez a rész az égi rendszert és az égi kapcsolatot jelenti. 72 kerub és 64 dimenzió.

A corona greca, vagyis a görög feliratos alsó pántrész elemei is figyelemre méltóak. Ennek gyöngykeretezéséről már beszéltünk, de érdekesek lehetnek a további elemek is. A két oldalsó pánt két ovális elemhez vezető. A Paulus - Filippus a korona baloldalán, Petrus - Andreas a korona jobboldalán helyezkedik el. Hátul Jacobus - Thomas, elől János - Bertalan díszíti a koronát. Utóbbi - a Bertalan kép - csak maradéka az eredeti képnek, mert az alsó háromnegyedét letépték. Ez a korona legelején a földi pantokrátor félköríves képe mögött bújik. A próféták képei közül néhányat láthatóan kiszedtek már az időnként eléggé durván felfeszegetett aranykeretből, vagyis nem jelenthetjük ki teljes bizonyossággal, hogy valamennyi az eredeti helyére került vissza. Az esetleges rekonstrukcióban segíthet a prófétákhoz társított asztrológiai kapcsolat, mert ezek egyúttal egyfajta teremtési sorrendbe rendezhetők. Segíthet nekünk a próféták mellett felsorakoztatott jelzések formai világa is, mert ezek is nagyon jellegzetesen lettek megalkotva. A következő lapon ezt is megvizsgáljuk.

Elsőnek vegyük szemügyre a koronapánton lévő nyolc követ. Nyolc ilyen van és itt jobbról balra körbejárva mutatjuk őket. Kettőről nem volt közelképünk, így a túloldali hasonlókkal helyettesítettük, de ez a logikai lényegen nem változtat. Ezek a nyolcszögletes kővel kezdődő sorba lettek "becsalva".

A kezdőkőnek a homlokpánt elején lévő lágy ívű háromszögű követ választottuk, amely céltudatosan a Jézus kép alá került. A háromszög Isten jele, és talán már nem is meglepő, hogy hasonlóságot mutat a filozófia ágon a nyolcadik részben mutatott harmadik ábránkkal, ahol három forrás taszítja egymást a teremtés elején.

Ez a háromszög a király homlokára esik, és talán nem nagyon meglepő, ha azt írom, hogy a harmadik szemére. A négy téglalap alakú kő földjeleket szimbolizál, ezek egy kereszt (X) mentén vannak, ameddig az "lóversenypálya alakú" kövek jobb és baloldalt. Ezek együtt a két világtojást, az anyagi-antianyagi Univerzumokat (világtojást) is jelenthetik jobbra eső és balra eső mivoltuk miatt. Hátul egy a nyolcszögletű kő van, ami az energia és a fény ősi jele, ami nemcsak szimbolikai tudásból ered, hanem a fénykvantum strukturális ismeretéből is. Sok vita folyt arról, hogy milyen kép is szerepelhetett a császárkép helyén, miután a hátsó kép látványosan kilóg a keretből, így vitathatatlanul idegen eredetű. Ebben a vitában komoly segítségünkre van az alanti nyolcszögletű kő, mert ez tipikusan női jel. Maga a boltív motívum is ilyen női jellegű, és ugyanilyen a mandorla is. Ilyen a későbbi lapokon a palástot ábrázoló képen is látható lesz. Jézust is női jelben szokták ábrázolni, de ez a látszólagos paradoxon az Univerzum működési elvéből eredő. A téridő születésével foglalkozó írásunk világít rá erre a filozófiai ágon.

A férfi női szimmetria a két ellenpóluson találkozik, amit a kövek alakja is mutat. Itt a koronakutatók egy lefelé mutató háromszögű eredeti követ is feltételeztek, ami logikailag jogos is, hiszen a másik univerzális főerő jele ez. Ez is női erőjel. De a hátsó kőfoglalat hordozólemeze, keretelemei, kőfogó körmei nagyon azonos stílusúnak látszanak, és az eredetileg valószínűleg a Fényszűzet ábrázoló felette lévő kép is jobban illett ehhez a fényjelhez. Itt ez a kő jó helyen van. Szimmetrikus erőviszonyokat biztosít a frontális pantokrátor képpel. Felette - a félköríves pártaelem tetején - valóban lehetett egy liliomos dísz, mert ez erőben ide illő, de a ma ráforrasztott gyöngy is ugyanezt az erőt jelenti.

Máriakép a khakhuli triptikonról

A hátsó képen vagy Miriam (Mária), vagy Ana (Anna) lehetett ábrázolva, de mindenképpen egy nőt ábrázoló képecske lehetett itt. Ez valamivel kisebb volt, mint a ma rádrótozott császárkép, amit a képfoglalat világosan jelez. A fent mutatott kép stílusjegyei nagy rokonságot mutatnak a koronánkon található zománcképekkel. Ma is megvan, mert láttam egy Grúziai vagy legalábbis arról a környékről szóló filmben is (talán Tibilisziben készült a felvétel). Itt egy töredékképet mutattak, ami egy triptikonba (kétszárnyú oltárba) volt beillesztve. Az egyik oldala hiányzott. Szerintem ez a képecske volt az. Ez a képecske tudomásom szerint egy médiumi rajz alapján készült. eléggé meggyőző találat. Nem az eredeti képről rajzolták. A karfa több jegyében mutat eltéréseket. Ott a téglalapocska felül van, és más a karfa is.

Ez a kép két évvel az eredeti weblap elkészülte után került a birtokomba, és miután roppant fontos nekünk, megmutatom a kedves olvasóimnak. Láthatóan el lett vágva, de a trónus olyan pontosan illeszkedik a szent koronánk stílusjegyeihez, hogy érdemes alaposan szemügyre vennünk. Gyanús, hogy az ívelt baloldalából is hiányzik, mert a betűk takartak, és Mária aurája is takart. Hiányos a kép alja is. Különösen a trónus teszi a képet gyanússá. A khakhuli Mária trónusának karfáján ugyanaz a forrásjel látható, mint a koronánkon a pantokrátor képen, de itt egy rejtett hetes-vagy nyolcas szimmetria a női minőséget jelzi a forrásjel körül. A karfa alatt egy fekvő téglalap, majd kér sarkán álló négyzet. Ezek Fényszűz jelei, és azt is megfigyelhetjük, hogy az alsó négyzet helyén a pantokrátor képen egy romboid látható, ami a mindenható jele. Az életfa is eltérő, mert kifelé kanyarodó. Valószínű, hogy a hiányzó is ilyen lehetett. Ez a teremtés logikájából is így következik. Ennyi adatból alapján már restaurálható.

Ezt a koronánk elején látható földi pantokrátor képet szándékosan kivilágosítottam, hogy jól meg lehessen rajta figyelni a motívumokat. A korona hátsó oldalán lévő nyolcszögletes kő is amellett szól, hogy ott egy női minőség volt eredetileg. Az Istenanya. Ez a megtalált képecske azért olyan izgalmas, mert a koronánkról eltávolították a női minőség fontos elemei. Lehet, hogy csak ugyanannak a műhelynek a hasonló terméke, de lényeges az is, hogy ők milyennek is ábrázolták a női minőséget. Ez az elem hiányzik a szent koronánk helyes rezgésű aktivitásához.

A császárkép melletti két kép sok stílusjegyében elüt a pántrész többi képétől, így ezek is lecserélt képecskének látszanak. A frontális oldalon két kerub Mi (Miká-Él) és Gavri-Él van, és ez jelzés arra, hogy meg kellene gondolnunk a másik két főkerubot is, hiszen a koronánkon pontosan ezért van négy pánt. A későbbi néprajzi ágon erre majd mutatunk néhány bizonyítékot. Itt Uri Él és Rafa Él képeinek kellett lenniük.

Ez a 150 éves magyar pásztorfaragás a forrást négyágú evolúcióban mutatja.
A bal alsó, málnaszerű jel 15 elemből áll. Sumer testvéreink is használták. Ezt szőlőnek is nézték, de nem ez a lényeg. A jel azt jelzi, hogy a négy párhuzamos teremtés minden ágának külön jelzése van. Mi a szőlőhöz (málnához) tartozunk. De ismertük a többi teremtést is. A kép azt is megmutatja, hogy milyen a legelső forma a teremtésben. Mert ami létezik, annak van valamiféle formája, alakja is. Ez várhatóan térbeli, sőt mozgó forma, hiszen a létezés dinamikus.

De kit ábrázolhatott akkor a másik két kép. Valószínűleg Rafa és Uri éleket. Az Él istenséget jelent, csak ezt össze vissza magyarázták az egyre egyszerűsítettebb tanokat kialakító hitszónokok, vallást magyarázók, mert félreértik a szent szövegeket. Ha minden istenből alakult ki akkor minden egylényegű, minden egy. Az egyből indul el, és az egybe tér vissza. Ez azt jelenti, hogy nemcsak Jézusban vagyunk, hanem azt is, hogy Jézusból is állunk. Ez a "képére és hasonlatosságára" értelme, és nem a nagyszakállú istenbácsi fantazmagóriája. Az Atya a forrás, és a Fiú a kiáradás. Ez a forrástól távol is az Atyát jelenti. Az életfák elágazásai értelemszerűen mutatják, hogy a rendszer sokszor elágazik. Az ágak is a fát jelentik. Együtt jelentik a fát. Sok elnevezésünk van a részeire, de a fa egységében nem kételkedünk. Ezt mutatom a fenti pásztorfaragáson. Közepén az eggyel.

Korona ág startlapkorona elejéreElőző lapelőző lapra

FOLYTATÁSitt a folytatás

E-MAILE-MAIL