KORONA 6  

JELEK ÉS JELENTÉSEK

A jelek valamikor szigorú rend szerinti jelzések voltak, és nem a mai materialista felfogás szerinti "díszítő" elemek. Ugyanígy szigorú rend uralkodik a népmeséink mondai elemeiben is. Ezek a lényegi tudást igyekszenek átjuttatni a sötét évezredek bizonytalan emberi viharain, ezért itt nincs helye a találgatásnak és a véletlennek. Az egyes elemek nem cserélhetők össze egymással, mert minden elemnek fontos része van egy folyamat képi leírásánál. Az asztrológia a mai anyagelvű felfogás szerint babona, elmaradott elmék zavaros hite valamiféle nem is létező kozmikus léptékű rendben. Eszerint a csillagászat (asztronómia) tudomány, ameddig ikertestvére (asztrológia) értelmetlen butaság. Ha minden időből keletkezett és időből áll, akkor a csillagászat éppen úgy az idő szerkezetének a tudománya, mint ahogyan az asztrológia is, csak ugyanannak a dolognak más-más strukturális részeit és szintjeit vizsgálják.

 

A PÉTER KÉP BALOLDALA A PÉTER KÉP JOBBOLDALA A JAKAB KÉP BALOLDALA A JAKAB KÉP JOBBOLDALA A PÁL KÉP BALOLDALA A PÁL KÉP JOBBOLDALA A JÁNOS KÉP BALOLDALA A JÁNOS KÉP JOBBOLDALA

A felső, PÉTER - JAKAB - PÁL - JÁNOS képek díszei
Óra egyező irányban felsorolva

Az első képpár a Szt. Péter kép szélén van, és ezen nagyjából tükörképesen két szárnyas táltos ló szerepel. A táltosok szárnyai inkább jelzés szintűek, és az még egy középkori embernek is bizonyára értelemszerű volt, hogy ilyen kis csutka szárnyakkal mechanikus módon nem repülhet és soha nem is repülhetett egy ló nagyságú lény. A táltos ló a meséinkben teljesen másra utal. A mesehősöket többnyire felviszi a "felső" világba (AN), és egyfajta különleges kapcsolatot jelent a földi és az égi rendszer között. Sok esetben a mindenható kacsalábon forgó gyémánt várához és a Kalamóna (az ördög) nagyon hasonló (kacsalábon forgó gyémánt) várához is eljuttatja a mesehősöket. A görög mitológiában Helios a Napisten, és neki is van egy különleges, a Napot "szállító szekere", amelyet az előbbiekkel hasonló különleges táltosok mozgatnak végig a nappali égen. Ezek ambróziát (vagy tüzet, parazsat) esznek, ami máshol az istenek "tápláléka". A két baloldali képen (négy fél kép) összesen NÉGY táltos látható. A két baloldali képen (négy fél kép) NÉGY tűzmadár (főnix) található, ami további két tűzmadár ábrázolással bővül a Péter - András pánton, mert az András kép felső részén is látható kettő. Ez összesen HAT tűzmadár. A tűzmadár tűzben él és sohasem áll meg, vagyis ez sem valamiféle biológiai lény, amelyet képzelgő fantaszták találtak ki. Az egész Földön szerepel a népek mondáiban.
A felső négy képből a Péter apostol képen felül mindkét oldalon időforrás motívumok, alul pedig dimenziólépcsők láthatók. A mellette lévő Jakab képen nagyon hasonló elemek vannak, felül dimenzióforrások, alul fénylépcsők. A másik két képen tűzmadarak vannak, amelyek hátából indák nőnek ki, és ez a tény további figyelmeztetés, mert az András kép tűzmadarai hátából nem indul ki ilyen inda. Négyből indul ilyen inda. Persze az is nyilvánvaló, hogy ezer éve is tudták már, hogy a madarak nem szoktak kivirágozni, és a hátukból nem nőnek semmiféle indák. Egy előbbi lapon mutattunk egy pásztorfaragást, amelyen már szerepelt a teremtés egy négyszirmú forrásból kiinduló négy fő ága. A János kép "rendhagyó", mert nem egészen szimmetrikus. A fenti jobboldali két kép ennek a képnek a két szélét mutatja, és ezen látszik a dolog. A kép jobboldalán alul is indák vannak, és ezek nyilvánvalóan Levegő motívumok.

AZ ANDRÁS KÉP BALOLDALA AZ ANDRÁS KÉP JOBB FELSŐ RÉSZE A TAMÁS KÉP FELSŐ RÉSZE A FÜLÖP KÉP BALOLDALA A FÜLÖP KÉP JOBBOLDALA A BERTALAN KÉP MARADÉKA

Az alsó, ANDRÁS - TAMÁS - FILIP - BERTALAN kép díszei

A képek a felettük lévő kép alatt vannak négy pánton. A Bertalan kép csak a Csomor Lajos vezette kutatócsoport "Magyarország szent koronája" című könyvéből ismeretes, mert a koronáról készült fényképeken nem szerepel. Ez a kép csúnyán és durván el lett tépve. A rajzon sajnos csak a sérült felirat maradéka (ARTHOLO) lett lerajzolva, de a számunkra fontos díszítő motívumok még jelzés szinten sem láthatók. Majd elmegyek a parlamentbe, és meglesem, mert ez a hiányos kép a földi pantokrátor mögött bújik meg és egyetlen koronás képemen sem látszik. Talán meglátok valamit. Azért az eddig megszerzett adatok is nagyon elgondolkoztatóak. Az András képen tizenkét Vízjel (6-6) és két "tartalékos tűzmadár", a Tamás és a Filip képen alul és felül csak levegő motívumok vannak. A Bertalan képen felül két táltos, alul 12 Vízjel volt? Vagy a felső négy kép aszimmetrikus rendjét kell követnünk, és itt is másmilyen volt a kép jobb és baloldala? Erre csak azért gondoltam, mert a másik három alsó kép megvan és azok többnyire szimmetrikusak.
Minden elemnek nagyon fontos szerepe van, és ennek pontos analízisétől sokkal több dolog függ, mint azt bárki is gondolhatná. A Szent Korona és a Kárpát medence sorsa szorosan összeforr. Helios szekere előtt négy táltos ló volt, úgyhogy a koronánkon látható négy táltos éppen elegendőnek látszik. Héliosz eredetileg Éeliosz néven ismeretes (görögül is így írják a nevét), és talán becseng az olvasónak Éli neve is, ennek a kissé másképp ejtett névnek a kapcsán. A magyarok 6044 éve őt tisztelik. Jézus hozzá szólt a keresztfán. (Éli, Éli, miért hagytál el engem?) Mi lennénk a pogányok?
Héliosznak négy lányáról és hét fiáról tudunk a görög mitológiából. Ez tizenegy. Talán ugyanaz a tizenegy akiről már írtam. Azért írunk róla, mert ezek a fiúk és a hat tűzmadár komoly nyomozati összefüggést mutat a hét fiúval, a hélioszokkal. Mind-egy. Ugyanígy meg kell vizsgálnunk az Arany Atya hét összefonódó hajszálát, amit pedig az idővel hoz a hun mitológiánk kapcsolatba. Az Öreg-Isten időről szólnak a mondáink, és ugyanezt a motívumot fellelhetjük az óind Véda könyvekben is. Ezek a téridő saját időszálai, vagyis nem hitbeli dolgok, hanem magas szintű információ a téridőről. Minden nevezetes forrásnak saját neve van, és sorsa nem más, mint az események emberi élettel való hasonlata és kapcsolata. A mondák öt és hét fiúról is írnak, ahol a térkvantum és a fénykvantum tudását írják le a meséink. Keresd fel az extra.hu meséit, és mindet töltsd le. Megéri a fáradtságot. Így te is velünk kutathatod a titkot!

MESÉLNI JÓ, DE MIT MESÉLSZ? MESÉK

KEZDŐ LAP KEZDŐLAPELŐZŐ LAPELŐZŐ LAP - PREV.PAGE

FolytatásITT A FOLYTATÁS

ÍRD MEG!!IDE IS ÍRHATSZ!