KORONA 9.  

A KIRÁLYI KARD

Ez a királyi kard bizonyosan nem lehetett Szent Istváné, és a kutatók szerint is csak a 16. században készítették. Maratott foglalata és mintázata is itáliai mesterek keze munkájára utal. Egyszerű és nagyon kopott fegyver, amelyet a sok köszörülés nagyban el is torzított, és le is rövidített. Ismeretlen okból valamiképpen bekerült a jelvény együttesbe. Azért nem kell elkeseredni, mert léteznek a régebbi jelöltek.

A királyinak mondott kard az Országházban található, és egy biztonsági üvegvitrinben az apostoli koronával és az országalmával együtt az azokat hordozó bársonypárna alatt nyugszik, ami nagyon elgondolkoztató dolog. Mert mikor tartom én a fegyveremet a párna alatt? Mikor még álmom sem lehet nyugodt, mert még ekkor is támadást várhatok. Ez a jelzés talán nem is szimbolikus.

Az emlékanyag két további kardot tesz valószínűvé, mint valódi királyi ereklyét. Az egyiket a prágai Szent Vitus székesegyház őrizte, és valószínűleg IV. Béla leánya, Anna macsói hercegnő 1270-ben magával vitt kincseinek darabja volt. Ezt már annakidején is Szent István kardjaként vették lajstromba. Ez egy tízedik századi normann kard, csontfaragásos markolattal. Ezt a 14. században Prágában őrizték.

A másik jelölt sokkal izgalmasabb, hiszen ez nehezen utánozható és nagyon jellegzetes hun kard, Amelyet "enyhén ellentmondásosan" a szakemberek honfoglalás-korinak mondanak, bár a neve Atilla kard, és a bécsi művészeti múzeum őrzi (közvetlenül a WC melletti tárolóban). Itt már nem Atilla kard a neve, hanem átkeresztelték Nagy Károly kardjára. Az Árpád-ház nemzetsége már bizonyosan tulajdonolta a 11.században, és Salamon anyja Otto bajor hercegnek adományozta fia támogatásának reményében. Ez mát lehetett István birtokában. A megjegyzésemet csak azért tettem, mert a "honfoglaláskor" három évszázaddal később volt. Itt sem tudtam megállni az idézőjelet, hiszen mi nem mentünk innen sehova. Legfeljebb kivertük a bitorlókat a honból. Így azután csak arról lehet szó, hogy a birodalmon belül egyes népcsoportok átcsoportosultak, hogy védelmet adjanak az elgyengült avaroknak. Őket sehonnan sehová nem szorították, vagy nem nyomták el. Nem azért olvadtak össze, mert erre rákényszerítették őket az idevonuló seregek, hanem azért, mert ugyanolyan hun nép voltak mint az avarok. Ezért nem kellett tolmács az avar nyelv lefordítására, így Árpád vezérünk sem használt tolmácsot. Erről már maradtak feljegyzések. Ezért volt kétélű az ezer éves államiság és kereszténység 1896-os megünneplése. Az 1996-ban kiállított "avarkori" keresztek világosan utaltak az álságra. Ezen elől és hátul is van egy figura a kereszten, de itt hátul egy női alak figyelhető meg, ne mindkettő áldásra emelt kézzel. Ezt bizonyítja mindennél fényesebben a magyarok filigrános apostoli koronája és jogara is.

Atilla kardja a mondáink szerint csodatévő kard volt. Ugyanígy csodatévő kardja volt Mohamed prófétának is. Megtudtam, hogy mi volt (van) ráírva a pengéjére. "Halj meg minden utódoddal együtt". Ez úgy elsőre csak egyszerű vérengző fenyegetés. De sokkal messzebb vezetnek a szálak. Az utódokig. Így nemcsak az ellenfél semmisül meg, hanem az otthon "biztonságban" maradt utódai is. Furcsa egy fegyver, az biztos. Az egész mohamedán világ keresi. Csak meg ne találják.

Egy szkeptikus erre persze csak mosolyog, hiszen ő "tudja", hogy ilyen fegyver sohasem létezett. A szkeptikusok (katonai szakértők) az atombomba működésében sem hittek. A kísérletek sikerében egyáltalán nem bíztak, hiszen a bombában semmiféle számottevő mennyiségű dinamit, ekrazit nem volt, és azt mondogatták, hogy néhány kilogramm ólomszerű fém sohasem fog városokat elpusztító robbanást produkálni. Tévedtek.

Hitler Ausztria annektálásánál egyenesen a bécsi múzeumba ment, és órákra bezárkózott a Longinusz lándzsájával, amellyel a római az oldalába szúrva "végleg" megölte Jézust a kereszten. Hitler a frigyládáért indította az afrikai hadjáratot, amelyet Rommel vezetett az egyik irányból, és Mussolini pedig Etiópiát rohanta le, ahol császárrá is koronáztatta magát. De a frigyládával lehetett afférja, és menekülésszerűen hagyták el a meghódított országot. Ezt már nem tudta megszerezni. Hitler három ereklyét hajszolt. A harmadik ereklye, a kehely sorsáról (amellyel Jézus elfolyó vérét fogták fel) nem tudok semmi megbízhatót. De ezt is nagyon keresték. 

Koronázásakor fehér lováról a király a karddal a négy világtáj felé suhint. Ezt még Ferenc József is megtette koronázásakor. Le is esett a fejéről a korona. Meg is sérült. A karddal nem volt semmi baj. Az nem is volt szakrális ereklye.

KEZDŐLAPSTART PAGEELŐZŐ LAP BACK SPACE
KÖVETKEZŐ LAP
NEXT

LEVELEKIDE IS ÍRHATSZ - E MAIL