KORONA 10.  

AZ ORSZÁGALMA

A koronázási jelvényeink és eszközeink közül az országalma szintén későbbi lehet. A szakemberek 14.századinak mondják. Aranyozott ezüstből készült. Díszítése egyszerű, formája régi eredetű, régi hagyományon nyugszik. A keresztereklye első feltűnése a királyi jelvények között III. Béla idejére tehető. De kétségtelen, hogy I. Imre nagy viaszpecsétjén már szerepel a mai, vagy a maihoz nagyban hasonló országalma. Azon a kereszt ágai kiszélesedők. Kukacoskodásnak tűnhet, mert a másik terjengő pecsétrajzon már nem az. Sajnos az országalma pontos méretei sem állnak a rendelkezésemre, pedig az is nagyon tanulságos bizonyíték lenne eredetére.

AZ ORSZÁGALMA

Az említett I. Imre-féle nagypecséten már kettős keresztes országalma szerepel. A leányági trónkövetelő cseh Vencelt és néhány hét múlva Károly Róbertet is megkoronázták. 1301 körül vert pénzén is szerepel egy kettős-keresztes országalma. Ennek képe nincs meg nekem, de az I. Imre-féle nagypecsét rajzolatát megtaláltam.

Béla fia, I.Imre (1196-1204) viaszpecsétje

Meglepő, hogy ezen a képen a király mezítláb van, és egy kicsit kevés láb és kézujja van. A kezében liliomos királyi pálca van, ami Anjou eredetre-rokonságra is utalhat. Nem feltétlenül (bár ez elterjedt vélemény) mert ez egy teremtési motívum, és szerepel a magyar jelek között is.

Ez is I. Imre viaszpecsétje

A kettős kereszt nem volt elterjedt csak az Árpádház berkeiben, így ez magyar jelnek is nevezhető. A történelmünk folyamatos átköltése miatt sok eredeti és korabeli anyagot hamisítottak meg, pusztítottak el, vagy magyaráztak félre. Sok különféle "átkos" söpört át rajtunk. Tatár dúlás, török dúlás, felszaba dúlás. Sok, magát magyarnak mondó, de gőzerővel a magyar nép ellen munkálkodó kutató és tanerő ritkította, koptatta nemzeti identitástudatunkat. A sokszor elhazudott hazugság a nép száján igazsággá válik.

KÉP A PALÁST SZEGÉLYÉN

Szent István a paláston

Ezt a képet már egészében és részletében is idéztem. Az, hogy hat ujja van a királynak, az egy dolog. No nem azért, mert torzszülött, hanem azért, mert egy másik földön kívüli vérvonal leszármazottja. Miután ilyeneket gyakran választottunk vezetőinkké, nem lehettek rossz lelkek. De van valami a keze mögött. Mögött, mert ha az ember balkezén felül van a nagyujja, akkor abban így nem foghat semmit. Azt mondják a szakértők, hogy egy országalmát tart a kezében, de ez is zavaros ügy, mert azt viszont a jobb kézben szokás tartani, amint a fenti pecsétábrákon jól megfigyelhető volt. Jobb kézben az országalma, balkézben a jogar, vagy a pálca, vagy a lándzsa szokott lenni az etikett szerint. No és a fenti képen az országalma "keresztje" sem kettős, (nem is biztos hogy kereszt) és eléggé manipuláltnak látszik a szövet, mint ahogyan a balra eső függőleges felirat is, amire azt mondják hogy STEPHANUS (István), de az nem jön ki, mert hosszú, rövidebb a felirat, és a STEPANUS, SEPANUS sem találó és már nem is latinos. Stephanio mímjátékost jelentett Augustus korában, Stéphánus görög szobrász volt, stéphános viszont koszorút jelent latinul. Viszont a név az 1884-ben megjelent Finály Henrik-féle latin szótáramban még csak nem is található. Az 1989-es Györkösy-féle akadémiai szótáramban viszont már megjelent. Talán éppen ezért. Vajkot igazolandó.

Címerpajzs az országalmán

A paláston pontosan a neveket a szorgos kezek össze-vissza "restaurálták", hogy lehetőség szerint egyet se lehessen kiolvasni. A palást alját és elejét durván levágták, és az aljából eltávolították azt a vastag és nehéz aranykarikát, amely elengedhetetlen volt a működéséhez. Ennek a lényege a Teremtővel való formai egybevágóság, és rezonancia volt. Ezért kellett további csüngőkkel kiegészíteni a koronát, és ezért fémszálas a palást és a hiányzó kesztyű és csizma is. A palást egyéb részein jól megfigyelhető az, hogy a valamikori készítők szépen és olvashatóan tudtak betűket hímezni. Éppen ezért furcsa, hogy pontosan az ominózus neveknél vált a palástunk olvashatatlanná. Talán nem passzolt a terjesztett mesékkel.

Szent István feltámadt apostol volt, és ez az akkori időkben nem volt kétséges. Bizony-bizony már megint az a fránya lélekvándorlás. Ez a galád alapelv újra és újra felbukkan, pedig mennyit fáradoztak az eltüntetésén! A koronát és a jelvényeket hozó pápai követ Istvánt apostolnak nevezi, és megalázkodik előtte. Joggal. Feljegyzések őrzik az eseményt. Ezért apostoli a koronánk.

Semmiképpen sem akartam ünneprontó lenni, hiszen tisztelettel övezem ezeket az ősi ereklyéinket. Különös tekintettel az eredetiekre. Egy királyt sem azért szoktak tisztelni, mert ezer éves, hanem azért, mert felség. Ez nem olyan hatalmat jelent, amilyen ma ehhez nálunk hozzágondolnak. Mára már kevés rátermett jelöltet találnánk erre a posztra. Nem beszélve arról az igazi alkalmassági formuláról, amely szerint az arra lélekben alkalmatlan jelölt (kislelkű) nem éli túl a koronázását teljesen ép ésszel. A korona alá igazi nagylelkű kell. Isten az avatásnál csalhatatlanul és félreérthetetlenül jelzi az általa is elfogadott jelöltet. Lehet, hogy a Habsburg család tagjai előszeretettel próbálgatták a fejükre a magyarok koronáját? Nem lennék meglepve, mert elég szép számmal voltak buggyantak közöttük. Ottó kivétel, mert okos és művelt. No és nagyon ravasz. Még Petőfit is megünnepelte. Szegény Sándor. Barguzinból is hallottam, ahogy forgott a sírjában, mint egy grillcsirke a nyárson.

A koronánk az igazi felség, és az államfő is, alatta a király csak Isten akaratának végrehajtója. Ezért esküsznek köztisztviselőink és katonatisztjeink a koronára. Ma is a korona uralkodik Magyarországon, és jogilag a többi valamikori országrészen országokon. Ez jogilag eltörölhetetlen. Se Trianon, se Országgyűlés nem dönthet a korona kihagyásával. A hatalomgyakorló halálával a hatalom a koronára száll vissza. A korona király nélkül is működő jogi személy, mert saját lelke van.

ENNEK A SOROZATNAK ITT A VÉGE

TEREMBURA STARTLAPTEREMBURAELŐZŐ LAP BACK SPACE

Nagy szeretettel várunk minden olvasót folyamatosan változó folyóiratainknál is, ahol a témához kapcsolódó és további izgalmas és érdekes lapok is találhatók. Ezekből sok olyan kijelentésem is megérthető, amelyekre ennyi idevágó információt máshol nem lehet találni. Ilyen az ABLAK teremtés-filozófiai, a BABEL nyelv-filozófiai, lapunk. Izgalmas olvasmány az ARVISURA, a magyarok 6000 éves történelme is, amelyből itt részleteket olvashatsz. Találhatsz itt egy teljes ékírásos sumér-francia szótárt, német sumér szótárt is, amelyből sok dologra rádöbbenhetsz a magyar nyelv eredetéről, továbbá 240 mindenféle szótárt is, tehát ha nem értesz franciául, akkor van itt francia-magyar és magyar francia szótár is, de sehol sem található egzotikus nyelvek ingyen szótárai is ugyanitt vannak. Ezek innen közvetlenül is elérhetők. Ugyanennek a témának egy egészen más szemszögből való boncolgatása-megfejtése olvasható a 16.századi próféta JACOB BÖHME mester és Kisfaludy György tollából egy könyvrészlet, AZ ELVESZETT SZENTÍRÁS. Ugyanitt olvasható egy eszmefuttatás a NAGY EGYESÍTÉS felmerülő lehetőségeiről és égető kérdéseiről, ahol a vallás és a tudomány nem számít ellenségnek, még ellenfélnek sem.

E-mailIde is írhatsz

ALL RIGHTS RESERVED copyright apr.17.2002 by UNIVERSUM UNIVERSITAS. Ney This tour guide is prepared for personal information-use only. Absolutely no part of this tour guide, its complete form, or the information contained within it may be reprinted, copied or otherwise duplicated without the express permission of the author.

Sokszorosításra, megjelentetésre MINDEN JOG FENNTARTVA. Csak házi használatra! Haszon nélkül terjeszthető (free), de hivatkozni kell a szerzőkre!

UNIVERSUM UNIVERSITAS
BUDAPEST