29.

A döntés napja

A szellemi ember azt tapasztalja, hogy a lét megromlott eredeti tisztaságához képest, s ezért sok a szenvedés a világban. A zűrzavarban a lelkek kaotizálódnak, s biztos támpontjaikat egyre inkább elvesztik. A kaotizálódás folyamatát meg kell állítani, s ez csak úgy lehetséges, ha megszüntetjük a jó és a rossz elkeveredettségét. Az entrópia növekedése úgy állítható meg, ha minél több lény megszilárdítja magát az Istenben. Az Istenben való megszilárdulás pedig az Isten mellett való döntés következménye.

A döntés napja ki van jelölve (460)

Meg kell értenünk Istent az értelem határán túl (460) a szív értelmével, a megtisztuló értelem (460) segítségével. A kulcs a szív értelme (376), mert ez a szeretet ereje (376). Istent a szívben kell keresni, mert az Isten a szívben lakozik. A szívnek pedig a Szentlélek felel meg, ezért az igaz Istent a Szentlélekben kell keresni. Krisztus eredetileg Allah, vagyis az Élő Isten, aki elsődlegesen a Szentlélekben nyilatkoztatja ki önmagát. Ezért először a Szentléleknek kell önmagáról kinyilatkoztatnia, hogy: Én vagyok a Krisztus! (549) A Názáreti Jézus csak azután lett Krisztus, hogy a Szentlélek reászállott mintegy galamb képében. A magára vett sok-sok átok miatt azonban előjött benne a Minotaurusz (333) természet, a Minotaurusz pedig a Krisztus (333) elmásultsága. Graves: Jézus király című művében leírja, hogy annak idején Jézus nem tudta legyőzni utolsó kísértőjét: a Fehér bikát. De ki is a Fehér bika? Ha jelenleg Jézus a Minotaurusz, akkor a Fehér bika nem más mint az Ő atyja: a Szentlélek-atya! Mert a mítoszban a Minotaurusz apja egy fehér bika volt. Graves könyvéből azt is megtudjuk, hogy Jézus elfoglalta Dávid trónját is. Ez a trón pedig az uralom trónja, melyet az utolsó időkben Jézus visszaad az ő atyjának, hogy az Isten legyen minden mindenben. A Fehér bika valójában Jézus egóját teszi próbára: vajon hajlandó-e visszaadni az uralom trónját Dávidnak, az ő atyjának, vagy pedig ragaszkodik a világuralomhoz? A Döntés Napja (206) igen fontos nap, mert ezen a napon a lényeknek el kell döntenie, hogy Jézushoz vagy Dávidhoz ragaszkodnak-e inkább? S mivel Dávid király később Mohamedként született újra, ezért a lényeknek azt kell eldönteniük, hogy:

Iszlám vagy Kard?

Tehát: Isten Szent Lelke Áradó Megváltás vagy Kemény Akarat Rettenetes Diadala?

A hit titka (206) a Döntés Napján nyilatkozik meg. A Döntés Napjának kinyilatkoztatása 2003 április 3 (206), hatályba lépése pedig:

2003 április 21

Ugyanis ezen a napon lesz feltörve a Nap Pecsétje, s így lesz megnyitva Adam Kadmon transzcendentális szíve. Ezen a napon kell dönteni az Isten Szíve mellett vagy ellenében. Aki Isten Szíve mellett dönt, az Allah mellett dönt, s így muszlim lesz. A döntés nemcsak emberekre vonatkozik, hanem minden lényre, még az elektronokra és az elemi részecskékre is. Jézus maga a Kard, mert ő kétélű és kettős értelmű. Vele szemben Dávid maga a megbékélés. A léleknek döntenie kell, hogy örökös lelkitusát akar-e vagy tiszta lelki békét. S a béke a Szentlélek ajándéka, mely ajándék a hitnek ajándékából származik.

Tehát: A Döntés Napja ki van jelölve, s ez a nap: 2003 április 21 (715). Ez a nap az isteni kibontakozás megkezdődése (715). Ezen a napon megkezdődik az önfelszabadítás megvalósítása (715) illetve a tökéletes szabadság megvalósítása (715). Aki a Szentlelket választja, s a Szentlélek igazságát: az Élő Istent, az hamarosan meg fogja tapasztalni szívében a szellemszikraatom működését. A lényeg az, hogy aki a Szentlélek mellett dönt, az isteni önmaga mellett dönt, mivel a Szentlélek maga az önajándékozás. A lényeg: aki isteni önmaga mellett dönt, az muszlim lesz, s arra nem fog lesújtani az Ítélet Kétélű Kardja.

A jó döntés (161) az Élő Isten (161) melletti döntés, az Élő Isten pedig Ádám, Dávid és Mohamed Istene, A Bizonyság, vagyis az Ámen Istene. A Jó Döntés legyen mindenekkel! 35.

 

LEVÉL TAMERLANNAKTEREMBURA FILOZÓFIAI FOLYÓIRATKÖVETKEZŐ