31.

 

Mahaparinirvána

A mahaparinirvána a Nagy Teljes Nirvána, vagyis az Énfölöttiség (szurjektivitás) tökéletes realizáltsága, az abszolút beavatottság lényegének tökéletes megvalósítása. A mahaparinirvána tehát az egész lét metafizikai felébredését jelenti, s ebből következően egyetemes üdvözülést. Ezért a mahaparinirvána az Ősbuddha (94) feladata. A realizációhoz az Ősbuddhának föl kell fedeznie sajátszemélyét, vagyis azt a személyt, akiben maradéktalanul realizálhatja önmagát. Az Ősbuddha valójában Allah: az Élő Isten, aki elhatározta, hogy létbeöltözik, s a Kozmoszt önnön testévé formálja. S noha Isten öröktől fogva van, a megnyilvánulás szempontjából: születik. S e születés által minden kozmoszbeli konkrét létező Isten részeként határozódik meg. A mahaparinirvána először csak csíraszerűen valósul meg: az Ősbuddha mindenekben meglátja a Buddha-természetet, s ezáltal mindenekben elővételezi a buddhaság állapotát. A mahaparinirvána az Ősbuddha nirvánája, mely először csupán lokális, majd elkezd mindenekben növekedni. Mindez kapcsolatban van a Vízöntő-korszakkal, mely 1991-ben kezdődött el. A Halak és a Vízöntő korszakai közötti átmenet 405 év, s ez az átmenet 1789-ben kezdődött el, s 1991 volt az átmenet 203-ik éve, az átmeneti időszak közepe. A Vízöntő Kapuja egy időkapu, mely az 1991 utáni 22 évet öleli fel. Ez a 22 év két 11 éves periódusra tagolódik, s az első 11 éves korszak Kryon Korszaka, mely 1992 január 1-től 2002 december 31-ig tartott. Ezután jön a Noyrk Korszak, s a Vízöntő igazi lényege ekkor kezd megvalósulni. A második 11 éves korszak első éve: 2003, s a Mahaparinirvána princípiuma ehhez az évhez van rendelve. A 2003-as év mintegy a Mahaparinirvána aszcendens-éve. A Mahaparinirvána ezen évben alapozódik meg, s ezért a realizáció során a későbbiekben is ehhez az évhez kell visszatérni. A 2003-as év számkódjának neve: Renum2003, s ez a Mahaparinirvána kódja. A kód a következő:

A=1, Á=2, E=3, É=5, I=7, Í=11, O=13, Ó=17, Ö=19, Ő=23, U=29, Ú=31, Ü=37, Ű=41.

B=1, C=2, D=3, F=5, G=7, H=11, J=13, K=17, L=19, M=23, N=29, P=31, R=37, S=41,

T=43, X=47, Y=53, V=59, Z=61, Q=17, W=59.

A Renum2003-nak hasonló a felépítése mint a Renum11-nek, csak itt a primér számok következnek egymás után. A kódban a kulcs számértéke: 108, s ezért 2003 kulcsszáma is a 108-as szám. A Renum11-ben a 108 az auton száma, az auton pedig az önöny, az önlét, vagyis az olyan ittlét, mely nem tartalmaz semmi idegenséget, hanem teljességgel átvilágított. Ezért a 108 a fénynek is a száma, hiszen a fény szellemi értelemben a tiszta önmaga-lét (119). Ezt a 119 által szimbolizált önmaga-létet kell realizálni, s itt a kiindulópont az Élet Mérlege, s ennek horoszkópja. Ezen képletben a 119-ik teremben az Uránusz áll, vagyis a megvilágosodás bolygója. A 119 az idő névelőveli száma is, s így a 119-ik teremben lévő Uránusz nem más mint az időben lévő Szellem. Az Uránusz ebben az asztrológiai képletben a rák jegyében van, a kilencedik ház végén. A rák-Uránusz kulcsszava pedig a szabadulás. A 9-ik házban lévő Uránusz Symbolon-kulcsszava pedig: az Óriásugrás (323). S 323 a forrás megtérése is, s az Isten önmagába hatolása igazságszáma is: 323. Az Istent az Uránusz képviseli, s a szabadulás, szabadság ezért van kapcsolatban az Uránusszal, a vízöntővel, és a 11-es házzal. Hiszen egyedül az Isten a szabadító. Az Uránusz azonban az Ég, ezért az Ég Közepe, az MC (Medium Coeli) az Uránusz centrális elvét: a megnyilvánulatlan Istent szimbolizálja. Az Uránusz jelében ez a kör közepében lévő pont. S az Uránusz lényegében ennek az Őspontnak: a Kezdetnek, az Önmagában valónak a kibontakozása. Mert kezdetben az Isten önmagát, vagyis az Eget teremtette meg az Ég Közepéből, a Transzcendátorpontból. Az Élet Mérlegében az MC a 120-ik teremben van. Az Óriásugrással az Uránusznak ide kell eljutnia. Az Óriásugrás valójában egy sorozat határértékére való átmenet, feltéve, hogy ez a határérték létezik. Amíg csak döntünk alternatívák között, addig az időben és a megnyilvánulásban maradunk. Ha el akarjuk érni a nirvánát, a szabadságot, akkor egy adott ponton fel kell függeszteni mindenféle ítéletet és döntést is, s ha ezt igazán megtesszük, akkor bekövetkezik az óriásugrás, a metaszintre való átmenet. Az Ősbuddha célja pedig az, hogy minden létezőt felemeljen a metaszintre, s ez a lényege az Egyetemes Felébredésnek.

 

LEVÉL TAMERLANNAKTEREMBURA FILOZÓFIAI FOLYÓIRATKÖVETKEZŐ