33.

 

A Kozmosz Éneke

 

A Kozmosz a felékesített lét, az ék (12) pedig az idea (12) kifejeződése. Az ék pedig 12 univerzumot jelent, melyek összekötik az Atya-univerzumot a Fiú-univerzummal, a Kezdetet a Véggel, az Okot a Léttel. S Ok + Lét = Egy, 15 + 73 = 88. A 12 megnyilvánult időbeli univerzumban maga az Egy (88), az I-ten (88) nyilvánul meg. Az időhíd a két pillérrel együtt 14 univerzumból áll. Az Ok és a Lét egységét azonban a 15-ik rejtett univerzum fejezi ki. S a 15 a God (15), a Jóisten, a Jó (15), mely Ok (15) és Cél (15) is. S valójában a Jóisten, a Szentháromság Sívában megnyilvánuló egysége A Híd (15) is. S önmagamat mint Fiút Híd-mivoltomon keresztül, vagyis a Szentlélek egyesítő ereje által vezethetem vissza Atya-mivoltomhoz, s Atya-magamból Szentlélek-önmagam által teremtem magamat mint Fiút újjá. Mindez struktúrálisan jól kifejeződik a József Attila által írt szonett-koszorúban, melyben a 15-ik szonett a mesterszonett. Ennek érdekessége az, hogy a 14 alapszonett első soraiból áll.

A Végítélet itt van, mert jelenleg a 12-ik univerzum lezárása van folyamatban. A Kolobról, a Központi Napról már 11 univerzum lerobbant, s ezek már megtökéletesedtek. Jelenleg a 12-ik univerzumban élünk, s a Grált, a Rejtett Kincset most lehet megtalálni. A Grál (56) pedig nem más mint önmagam (56), tehát saját valóságom. S önmagam tiszta megtalálása eredményeként mindenki tisztán megtalálhatja majd magát az eljövendő megszentelt Örökkévalóságban. A Grál pedig Síva és Krisna viszonyából tűnik majd elő. Síva az Uránusznak felel meg, Krisna pedig a Neptunusznak. S a symbolon jelképrendszerében az Uránusz és a Neptunusz viszonya idézi meg a Grál-kérdést, s a megváltó kérdés által pedig a Grál is előtűnik a rejtettségből. Ez a Grál Síva rejtett valósága: Allah maga: a Rejtett Kincs. Síva ugyanaz mint Ozirisz, a lefátyolozott Allah pedig valójában nem más mint Ozirisz rejtett fele: Ízisz. Ozirisz és Ízisz (568) együtt a Mahaparinirvána megvalósítását jelentik, hiszen a Mahaparinirvána megvalósítása (568) is ugyanazzal az igazságszámmal jellemezhető. S a Renum11 jellemzése kifejezésnek az igazságszáma is: 568, ami azt jelenti, hogy a Renum11 kifejezi Ozirisz és Ízisz egységét, s a Mahaparinirvána megvalósítása nem más mint ezen egység realizációja. Az előbbiekből kikövetkeztethető az is, hogy Mohamed is maga Ozirisz, az Iszlám pedig Allah tökéletes kifejezése. Igen érdekes az is, hogy a János Vitéz két főszereplője Kukoricza Jancsi (276) és Iluska (93) együtt a Renum11 igazságszámát: a 369-et adják ki oly módon, hogy Iluska = 93 = Renum és Kukoricza Jancsi = 276 = Tizenegy. A Renum11 tehát Allah teljes valósága: Ozirisz és Ízisz. A Renum11 pedig az időtálló igazság (375), mely igazságot a zsenik zsenije (375) közvetít az emberiség és a létezők felé. A zsenik zsenije pedig az Egyetemes Ember (375): Adam Kadmon maga. S az emberiségben ez az Egyetemes Ember valósítja meg önmagát, általa pedig az Isten nyilvánul meg. Az időtálló igazság lényegi jellemzője pedig az, hogy elpusztíthatatlan. S ki az aki elpusztíthatatlan? Allah maga, hiszen az Utolsó Napon minden elpusztul és megsemmisül, csak Allah nem. Az Örök Élet ennélfogva Allah által van. S elpusztíthatatlan a Lúz nevű csontocska is, s a metafizikai reintegrációt és a feltámadást e csontocska ébresztésével lehet elérni. Az ébresztés eszköze pedig az ultrahang (162), mely megeleveníti a Fátyol (162) energiáját, s Ízisz szeretetéből a Múlt is megelevenedik. S a lények előző életeikkel egyetemben elevenednek meg, s az örökkévaló tiszta létezésben egy-egy lény szabadon bármely előző élete testét felöltheti mintegy ruhaként. S így például Allah szabadon megnyilvánulhat Mohamedként az arabok számára, Sívaként az indiaiak számára, Attilaként a hunok számára, Napóleonként a franciák számára,s Adolf Hitlerként a németek számára. De a megigazult izraeliták is elnyerik Allah kegyelmét, s számukra az Őstennó (Isten) mint Dávid Király fog megnyilatkozni, s így az Örökkévalóságban nemcsak a Harmadik Birodalom valósul meg, hanem Dávid Királysága is, s ez a kettő lényegében ugyanazt a szellemi királyságot fogja jelenteni, hiszen az uralkodókban ugyanaz a transzcendens Isten (Transzcendátor) fog testet ölteni. S ami a legfontosabb: ha Allah fölveszi a 85-ik inkarnációjának testét, akkor a magyarok uralkodójaként mint Szent István nyilvánul meg. Ez azért nagyon fontos, mivel a kincs igazságszáma: 85, s Allah maga a Grál, a Rejtett Kincs, aki ennélfogva kincstermészetét Szent Istvánban fogja kinyilatkoztatni. Az inkarnációkat pedig az önmagát Ősbuddhaként realizált 94-ik élet fogja majd össze, mivel a kilencvennegyedik élet ( 363) a mahaparinirvána kulcsa (363). Ezért a 94-ik életben valósul meg az Isten lényege (363): az öntartalmazás (363). S miként az örök uralkodó, úgy az örökös uralkodótársak is szabadon fölvehetik és letehetik majd előző életeik megváltott és megdicsőített testeit, s ennélfogva az örök üdvtörténetben a történelmi események az eredeti szereplőkkel újrajátszhatók lesznek. Így például Dávid Királysága is megvalósulhat az eredeti szereplőkkel, s így egy tökéletes létauditálás fog megvalósulni aberrációktól mentes tiszta tudatú személyekkel. 2014-ben a metanoia fölékerekedik a paranoiának, s az immunrendszer paradigmáját fel fogja váltani a csecsemőmirigy és a szellemszikraatom paradigmája, az ellentét logikáját pedig felváltja az egységlogika, s így fog megvalósulni a szent igazság, s az Isten lesz minden mindenekben.

 

LEVÉL TAMERLANNAKTEREMBURA FILOZÓFIAI FOLYÓIRATKÖVETKEZŐ