ÍGE-IDŐ 37.   

ÜZENETEK A MAKROKOZMOSZRÓL 1.Rész

Ha valóban mélységeiben akarjuk érteni a világot, akkor nem árt utánanézni valamikori őseink, elődeink tudásának sem, mert bizony sok érdekes dolgot találhatunk a távoli ókorban, sőt az őskorban is. Nem árt tudnunk, hogy Boldog Özséb rendje az egyiptomi Thébából indult útjára, és a hagyományok és a leletek szerint Özséb Magyarországon, Pilisszántón van eltemetve. Itt él az utolsó magyar Pálos-rendi szerzetesünk, aki még őrzi a távoli múlt emlékeit. A rendet Lengyelországba helyezték át, és ezzel kihalásra ítélték a magyarországi eredeti ágat. Biztosan oka volt. Jó oka. Özséb sírján áll ez a régi időket idéző ősmagyar fejfa, amely természetesen keresztény a javából, hiszen a legrégebbi keresztények Thébától délre, Etiópiában találhatók. Kopt keresztényeknek nevezik őket. Vörös Győző egyiptológus pontosan Thébával szemben a hegyen talált rá arra a kápolnára, ahol a Szent koronánkon található képhez félelmetesen hasonlatos freskó díszíti a mennyezetet. Ez a kereszt az eldugott régi kis temetőben áll, és valóban méltó emléket állít a valamikori Egyiptomból ideérkezett tanítónak. Azért idéztem ide emlékművét, mert olyan ősi tudásunk köszön vissza róla, amelyet minden igaz magyarnak tudattal kellene tudnia. A legtetején olvasható rovásjelek két ty (aty jel) és egy plusz jel. A teremtő atya, és a teremtő anya jele, hiszen a kettő jellegében azonos (Svabhavat és Svabhavat a Dzian könyvében.) A négyszirmú nyílások pedig a világot teremtő fénymagok, a jelforrások. Ősiségünk hagyatékai a természet alapjairól.

Napjainkban úgy tanítják, hogy ez a valamikori lakosság primitív, rabszolgatartó, kegyetlen nép volt, totális önkényuralom alatt élve. Tudásuk ugyan egzotikus, de messze elmaradt a mai emberek tudásától, hiszen nem találunk sehol repülőgépeket, vagy telefonokat a sírleletek között. Ezzel csak az a bajom, hogy mi a mai tudásunkat és mai képünket keresgéljük mindenben, és eszünkbe sem jut az, hogy esetleg valaki sokkal fejlettebb, vagy másra helyezte a hangsúlyt élete során. Nem rohant annyit, és így meglátta a világot. Nézzünk hát meg egy ókori világképet hordozó ábrát, hátha lelünk rajra érdekes dolgokat!

Ez itt NUT, az égistennő, és hasa alatt a teremtett világ. Más ábrázolásokon úgy is látható, hogy tükörképesen egymásnak háttal két Nut van a képen, úgy, mintha összenőtt sziámi ikrek volnának. Máshol Su, a Levegő istene tartja fel a hasának boltozatát. Ezt ma mindenki ókori badarságnak gondolja, különösen azután, amit erről tanítottak nekünk.

Nézzük hát! Mindjárt az elején feltűnik az, hogy Nut testét ötágú csillagok díszítik, méghozzá 64 darab. Pont annyi, mint ahány almandin csepp található a Szent Koronánkon. Ez nem más, mint a dimenziószám, miután a rétegezett tér 16 szor 4 dimenziós, ami éppen hatvannégy. Ez a kéthiperteres téridő teljes dimenziószáma. A téridőt öt forrás (fénymag) kelti, és hogy, hogynem, éppen öt piros pont látható Nut égistennő testén. A testén kívül a "fekete" van, a semmi, és ebben a semmiben további negyvennégy csillag látható, de ezek kissé eltérnek a testén láthatóktól, mert egy kis kör is van a közepükre rajzolva. Ha valakinek eléggé vág az esze, már összeadta a 44-et és a 64-et, ami éppen 108. Népemlékezetünk szerint 108 törzsünk volt valamikor. Bizonyára azért mert rendszerünk a makrokozmikus rend szerint volt felépítve. Ezért volt 64 vármegyénk is. Ennyi tudás után azt kell gondolnom, hogy nem babonából. Az a babonás, aki a geometriából kölcsönvett merev dimenziókban gondolja el a téridőt. Nut szája előtt egy piros pont, egy forrásjel van, ami a lélegzetében fenntartott világot jelenti. Ő, az anya, akiben létrejön a teremtés. Lélegzete az idő. Szeme előtt egy szem, és ettől balra, már a leheletben, egy szögletes spirál, a fény (Su) (su-gár)  jele. (És látá, hogy a fény jó.) A felső sorban két bárkaszerű ábra van. Az egyikben 4, a másikban öt személy van. Ez a felettünk lévő négy és ötdimenziós világot jelenti. Az alatta lévő sorban öt férfialak, az öt Fiú áll, a térforrások férfi típusú kiáradásai. kezükben hangszer, miután kiáradásuk a Hang. "HA" a kilehelés, az ng pedig rag, mint az ing szavunkban. Az az í ruhája, külső felülete. Ilyen még a láng szavunk is, ahol a LA a Nap, és az ng a Nap ruhája, külső felülete. A Bibliában ez a "Napba öltözött asszony" fogalmában található meg. A harmadik és az ötödik fiú között egy beszélő időkígyó van, ami ennek szeparátor szerepét is jelenti. Eddig tart a harmadik dimenzió. Ő a tűzjel, az idősemmi.

Nut ölénél a szárnyas Napisten, és a három királynő látható, akik a folyamat katalizátorai, fenntartói, hiszen "transzporter", továbbléteztető, létfenntartó szerepét szolgálják a térkvantum folyamatos működésében. A napmadár (főnix) nem valami biológiai szörnyedvény, és csak azért vannak kiterjesztett szárnyai, mert ez a repülés szimbóluma. Ugyanis a téridő repül. (Hiszen terjedő hullámvilág). Gyanús, hogy a piros korong nem a Nap, hanem az atya dimenzióforrása, amely a túloldalon, Nut szájánál lévő másik forrással megalkotta a Mindenhatót, a szeránt, amely vele együtt szolgál a teremtés alapjául. Ez pont az "anya ölénél" van ábrázolva, ahol megszületett. Egyáltalán nem is olyan bizonyos, hogy itt a Napra gondoltak eleink. Ez egy sokkal nagyobb léptékű Univerzum alapelvét is hordozhatja szimbolikájában. Vagyis azt is tudták, hogy milyen a teljes univerzum logikai rendszere. Így azután nem fantáziáltak arról, hogy hogyan kell elmozdítani és távolba szállítani több száz tonnás köveket, hanem el is szállították. Persze nem valami tákolt nádcsónakon, mint amit a szakértelmet teljesen nélkülöző mai magyarázóik kieszeltek.

A harmadik sorban a teremtett világ lényei, a fáraó és népe, a fény világának lakói. A felettük lévő 8 és az egy sorral alatta látható hét csillag a fény dimenziószámának ismeretéről is jelzést ad nekünk. Legalul pedig a DNS húsz aminosava van leírva? Igen, ez is kell az élet ismeretéhez.

Ez a térbezárt civilizációk világa. Ezért van rajta 5+2 piros pötty. A Téridő hat dimenziója (Az öt atya), és a két teremtő (Svabhavat és Svabhavat). Itt a nemtér-nemidő nem szerepel, és az térszerán hatodik pozíciója sem, mert azt már csak a tértitkok ismerői ismerhetik. Ez a rendszer azért van tovább is, mert ránk maradt ennél bővebb ábrázolás is az Univerzum dimenzióvilágáról. Ezen már látszik Nut Istennő titkos része is.

A képen nem sziámi ikreket ábrázoltak, hanem megjelenítik a téridő rejtett részét, a hiperteret is. Itt nem öt pötty van az égistennő testén, hanem 12. De vedd észre, hogy a jobb szélső nem piros, hanem fekete. Vagyis itt 11 térdimenzió jelenik meg, és a fekete, ami az idősemmi jele. Ez az egyhiperteres téridő. Erről a sorozat 16. részében részletesen írtam. Ott a számításainknál az öt dimenzióforrás 11 esszenciális dimenzióvilágot generált. Ez tehát jól egyezik azzal, amit kiszámoltunk. A dolgot alátámasztani látszik az is, hogy amikor le akarják írni a proptont, akkor ott 11 dimenziós matematikai rendszert kellett használni, de láttam 16 dimenziós variánst is. Az meg éppen a kéthiperteres megoldáshoz ileszkedik.

Talán megnyugtató az, hogy a képen eléggé jó arányban szerepelnek homo sapiens jellegű lények, ami talán szimpatikusabb, mintha ettől nagyon eltérő lények lennének rajta. Bár az is előfordul.

Akik ezt az ábrát rajzolták, messze előtte jártak a földi fizikának és tudománynak. Még akkor is így van ez, ha rajzaik látszólag gyengébb grafikai képet mutatnak a mi mai ábrázolásainknál. Azt is elképzelhetőnek tartom, hogy azok akik a képet festették, már csak leírásokból olvastak minderről, de nem voltak igazi szaktudósai a témának. Hasonlóval nagyon sok kultúránál találtam párhuzamokat. Elég egy-kétezer év, és egy ilyen magas szintű tudás a misztika homályába vész. Elég egy járvány, egy háború, amiben a kulcsemberek elvesznek, és a tudás semmivé tud foszlani. Ezt kell újra megértenünk, hogy használatba vehessük.

 

COMPUTERWORD 1990 július 19

Mindez, amit leírtam nagyon rendhagyó, már-már a sci-fi tartományban van. Ma az ókori Egyiptomról valami olyasmit tanítanak, hogy ez egy rabszolgatartó, társadalmi berendezkedését tekintve primitív diktatúra, ahol az uralkodóknak a legfőbb tevékenysége a saját piramis-műemlékük megépítése volt. A hunok feljegyzései szerint viszont rendszeres kapcsolatban álltak a Föld minden tájával, fejlettebb hajózásuk volt az akkori nyugati világnál, sőt rendszeres kapcsolatot tartottak a Földön kívüli rokonságukkal is, ahonnan tudást, műszaki, orvostudományi, mezőgazdasági ismereteket, és eszközöket is szereztek. Erre kiváló bizonyítékkal szolgál a Rhind papirus, amelyen matematikai ismeretek találhatók. Ez eddig nem túl meglepő, hiszen a matematikáról már régen tudjuk, hogy a világon nagyon elterjedt és közkedvelt tudomány volt az ókori uralkodóházakban. A dologban azért van egy kis csavar. Mit keres az ókorban a risc processzorok matematikai nyelvezete? Ez a fajta műveletvégzés a korszerűsödő számítástechnika egyre nagyobb teljesítményű és egyre hosszabb, több bájtos utasítások használatát igényelte, de egyúttal olyan sok processzorutasítást tett lehetővé, amibe a programozók már belegabajodtak. Ugyanígy jelent meg a gyorsabb műveletvégzést lehetővé tevő újabb matematikai logika is.

A Rhind papíruson egészen pontosan ezt lehet megtalálni. A kérdés az, hogy egy ilyen egoista és csak a hatalommal törődő társadalom mire is használta a RISC processzorok nyelvezetét. A szkeptikusok minduntalan bizonyítékokat követelnek. Hát bármilyen furcsa, ilyen bizonyítékok szép számmal vannak. Ez csak azért van így, mert a valamikori nagyon humán szakmának számító egyiptológia is beletanult a számítástechnikába. Így azután sok mindent át kell gondolni.

Ez nemcsak az egyiptológiára vonatkozik, hanem mindenre, amit az ókorról alkottak a tudományaink. Egy kultúra kényszerűen azokat a dolgokat találja fel, amelyeknek használata szükségszerű.

A népek történetében rendszeresen felmerülnek ezek a furcsa tények, de eddig a redukcionista tudományos irányzatoknak sikerült kitérni a válaszadás elől. Ők mindig újra elmondják azt, amit már száz évvel ezelőtt is elmondtak. Mi pedig azt állítjuk, hogy a történelem sok tekintetben más volt, mint ami annak idején, szegényes tudással és műszerezettséggel megállapítottak. Fejlődni és lépni kell.

 

No és sokkal figyelmesebbnek kell lenni. Mert ugye egy kis figyelmetlenség nagyon kellemetlen magyarázatokra kényszeríti az embert. Ez a fura  Sapiens Extraterrestialis elkerülte a nagy egyszerűsítők figyelmét. Semmi baj, még megnézhetik az eredetit is.

Innen hát a hirtelen felmerült kultúra, egy-egy új írásrendszer, és egy csomó dolog, amit eddig nem volt hova tenni. Tanítottak minket, és tanítanak ma is, mert pontosan tudják azt, hogy egy társadalmat csak a tudás emelhet fel az elvadult állapotból. Azért elvadult, mert maguk a gének mindig egy fellettebb faj génjei is, de maguk a gének nem hordoznak semmiféle tudást. Ezért valami egészen más dolog a felelős. Ezt a valamit úgy hívják, hogy lélek. Ez testektől független valami. Ez őrzi meg a tudást, és ez gondolkodik bennünk. Nem beszélve a másik szerepéről, a test működtetéséről, ami maga az élet működtetése. A test lehet csúnya vagy szép, ez nem befolyásolja a benne lévő tudás értékét. Ugyanígy a test lehet nagyon szép, de a benne lévő lélek gonosz tettekre vezetheti. A szeretet és a tudás tesz bennünket emberré. Együtt. Önmagában egyik sem ér semmit, mint a nő férfi és a férfi nő nélkül. Csak lehetőségei a természetnek, nem pedig eredményei.

 

Levél nekünkABLAK A VILÁGRA STARTLAPKÖVETKEZŐ

 

Alternatív levélcím