ÍGE-IDŐ 51  

 

VAN-E ÉTER?

Meg lehet-e oldani a mérését, képpé alakítását?

 

Ha van valami, ami nagyon érdekes a 21. századunk elején, az nem más, mint a gravitációs hullámok kutatása. Ha valaki ebben eredményeket ér el, az lehetővé teszi egy merőben új csillagászati megfigyelési módszer kialakítását, és valami olyant ad át az emberiségnek, amire nem volt példa az elmúlt száz évben. Nagy szeretettel figyelem ezt a kutatást, mert én magam is intenzíven kutatok ebben az irányban, és az a mérőfej, amivel jelenleg mérek 20 évvel ezelőtt készült, és miután már eléggé meggyötört állapotban van, időnként már makacskodik is egy kicsit. De azért még mindig mér, és már eddig is olyan sok hasznos adattal szolgált, hogy amikor véglegesen el kell búcsúznunk tőle, díszhelyen fogom kiállítani a laboromban.

Először is leszögezem. Én úgy gondolom, hogy igenis van éter, és ez nem más, mint egy non-Hertz hullámközeg, amit a világegyetem összes tér és fénykvantuma, és minden létező anyagi részecskéje áraszt magából, közeg, de nem anyagi, és jellegében téridő jellegű, vagyis mindenen áthatolnak a hullámai. Teljesen áthatolnak, úgy, hogy eközben egy parányi sem nyelődik el belőlük.

De mi is lényegében a gravitációs hullám? Egy bizonyos: Semmi abból, amit eddig felfedeztünk, mert azok csak ennek következményei. Az elektromágneses hullámok felismerése valóban nagy felfedezés volt, de annak a keltéséhez elektromosan töltött részecskék kellenek, proton vagy elektron, és ezért a fény nem tud ilyen hullámokat generálni. Közhiedelem, de nem tud. A fény egy speciális másodfajú térkvantum, és semmiféle köze sincsen sem a mágneses, sem az elektromos hullámokhoz. Vannak ilyenek hullámok, de a fény nem tartozik ezek közé. Ez a kijelentésem komoly ellenérzéseket fog kiváltani a dogmatikusabb lelkekből, de ez mégis egészen biztos. Ez talán rossz hírnek tűnhet, de nem az. A fény kikerül az elektromágneses hullámok köréből, de térhullámaival újabb kutatások tárgyává fog válni. Mert azt már sokszor hallottam, hogy az anyag kettős természetű, de valahogy sehol sem akadtam rá, hogy amikor hullám, akkor éppen milyen hullámról kell beszélnünk. Pedig ez a lényeg. Nos, ezek a soha nem definiált hullámok a keresett gravitációs hullámok. Ezeket kell lemérnünk, és amennyiben ez lehetséges, ezek segítségével kell valahogyan képet alkotnunk. Ez a kép nem a fény által ideszállított információt fogja megjeleníteni, és nem lesz igazán összehasonlítható a rádiótávcsövek képeivel sem, mert ezek az újfajta hullámok jellegükben egészen mások, mint az eddig az emberiség által megismert jelenségek. Egy gravitációs távcsőbe nem lehet belekukucskálni, ugyanúgy, mint ahogyan egy rádiótávcsőbe se, mert mindkettő egyfajta letapogatással alkot képet, amit egy számítógép alakít az ember számára is emészthető álszínes képpé. A különböző irányokból érkező egymástól eltérő rádió vagy gravitációs zajok alakíthatók így egyfajta képpé.

Miben tér el a két megfigyelés?

A rádióhullámok természetéről sokkal több megfigyelés és mérési eredmény áll már rendelkezésre, hiszen Maxwell 120 évvel ezelőtt már rádióátvitelt hozott létre, és Marconi 1901-ben már áthidalta vele az Atlanti-óceánt, és először használta erre a Morse kódrendszert. A rádiócsillagászat alapvetően mást céloz meg, mert arra kíváncsi, hogy az Univerzum mélységeiből milyen rádiózajok érkeznek az irányérzékeny műszerbe. Erre van az a hatalmas parabolaantenna, amelynek fókuszpontjában egy mérőfej van elhelyezve, ami a világűrből érkező jeleket a feldolgozó rendszer számára előállítja. Ezek között olyan jelek is vannak, amelyek a Földről származnak, és olyanok is, amit a csillagok, és a galaxisok hoztak létre, és persze olyanra is vadásznak, amit valamilyen idegen civilizáció állított elő. Ennek jellegéből következtetni lehet a források milyenségére, tulajdonságaira, de mondjuk el lehet csípni egy idegen rádió vagy TV állomás jeleit is. Ezt keresi a SETI program.
A rádióhullámok sokkal hosszabb hullámhosszúak, mint a fény, és ezért sokkal nagyobb érzékelő eszközöket is kell építeni megfigyelésük során. A legnagyobbak már egy egész völgyet elfoglalnak. Több mint 300 méter átmérőjű építmény is készült erre a célra Areciboban. De a fénynek, és a rádióhullámoknak is van egy komoly baja. Javarészt elnyelődnek, vagy visszaverődnek az anyag felszínén, de még ennél is nagyobb baj az „csak” fénysebességgel terjednek. Ez „baj” egyúttal azt is jelenti, hogy a rettenetesen nagy tömegű objektumokat, a „fekete lyukakat” a fény már nem is tudja elhagyni. Azért vannak különféle csillagászati és rádióasztronómiai módszerek arra, hogy mégis megtudjunk róluk ezt azt. Éppen ezt segítette elő a világegyetem optikai megfigyelésén túl a további hullámhosszakon történő vizsgálatok kidolgozása. De a sötét anyag passzivitása, elbújása a műszereink elől mégis bosszantotta a kíváncsi embereket. A már ismertek mellé további lehetőségeket kerestek, és ekkor eljutottak a gravitációs hullámok különleges világáig. Ezek sokkal titokzatosabbak még a rádióhullámoknál és a fénynél is. Azért, mert ezek minden anyagon akadálytalanul áthaladnak. A tudomány mai állásával szemben azt állítom, hogy nincsen semmiféle részecskéjük. Minden kelt ilyeneket, a téridő, a fénykvantumok és minden anyagi részecske is. Ha az anyag – mondjuk az ólom – elnyelné őket, ahogyan a rádióaktivitás sugárzásait, mondjuk még a nagyon áthatolóképes gamma sugárzást is, akkor egy kis ólomsörét fajsúlya eltérne egy nagy ólomgolyóétól, mert a közepéből kifelé törekvő gravitációs hatás egy része nem tudna kölcsönhatásba lépni a külvilággal. De persze ez nem így van.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A félkész VIRGO GW távcső monstrum Pisa mellett
A nagyobbik ág 3 Km hosszú, később egyforma lesz vele a rövidebb ág is
Ez lényegében egy hatalmasra növelt Michelson-Moray mérés, amit a fizikusok sokáig tévedésnek, tudománytalannak tanítittak.
 

De akkor bajban vagyunk, mert akkor meg hogyan tudjuk érzékelni ezeket a huncut, mindenen akadálytalanul átszáguldozó hullámokat? Hiszen akkor meg semmire sincsenek hatással!
Itt két dolgot állítottam, és ezek a dolgok látszólag ellentmondásban vannak. Azt mondtam, hogy az ólomgolyó kölcsönhatásban van a környezetében lévő világgal, még a legbelső atomja is, és közben azt is mondtam, hogy minden anyagon úgy megy át ez a hullámvilág, mintha az a bármilyen vastag anyag ott se lenne az útjában. Hogy lehet az, hogy mindent megmozgat, és ezenközben meg akadálytalanul halad. Akkor meg mivel lehet érzékelni? Hát kérem az a furcsa, hogy: Mindennel. Az a mulatságos, hogy miközben áthaladnak ezek a hullámok, áthelyezgetik az anyagi részecskéket, vagy a pontosabbak akarunk lenni, akkor annak keltő forrásit, a fénymagjait a sajátidő rétegeikben, és ezzel gyakorolnak rá a mi szemszögünkből nézve erőhatást. Itt egy nagyon komplex jelenséggel van dolgunk, mert a tér, és a többi energiakvantum hullámhossza sokszor belefér egy anyagi részecskébe, és ezt úgy felszeleteli, mint egy hentes a szalámit. Eközben sodorja, vonzza és taszítja, csavarja és forgatja, de ezt úgy teszi, hogy eközben maga nem változik, nem törik meg. Ez a hullámvilág egy idő - feedback következtében keletkezik folyamatosan, és ezért semmiféle energiafogyatkozásról sem beszélhetünk a gravitációs hullámok keletkezése során. Ez, amit itt elmeséltem minden általunk ismert dologban megtalálható, és lényegében végtelen ideig működik. Azt is mondhatjuk róla, hogy ez a világegyetem lényege. Ez okozza a dolgok súlyát, de ez okozza a tömegét is, és erre a kauzális (alapvető) jelenségre vezethető vissza az Univerzum minden későbbi folyamata és jelensége.
 

Érzékelhető mágnessel, elektréttel, vagy akár egy darab drót ellenállásával is. Egy darab ceruzabéllel is sikerült érzékelni ezeket a ravasz gravitációs hullámokat, mert amikor áthelyezgeti az anyag atomjait a térrétegeivel, akkor például egy ceruzabél atomjai egyfajta elektronikus zajt keltenek, és ezt könnyen fel lehet erősíteni. Az az érdekes, hogy még egy vékony kis Rotring ceruzahegy is alkalmas ennek a megfigyelésére, és elnyúlt lineáris geometriája miatt még eléggé irányérzékeny is lesz. Az a vicces, hogy a megoldás sokféle módon kínálta magát az emberiségnek, de mindannyiszor elmaradt a felismerése és az igazi alkalmazása. Az oroszok az elmúlt század hatvanas éveiben eléggé jó irányban indultak el, és terveztek piezóval borított parabolát, és kvarckristályokból felépített mátrixot is, de ezeket is főképpen katonai célokra próbálgatták, és így nem terjedt át a polgári alkalmazásba, vagyis a nyitott tudományba. A rétegezett szerkezetű tér leírását megtaláltam Szaharovnál, aki már hiperteret is feltételezett, de ez bonyolult elméleti volta miatt szintén a tudomány értetlenségével találkozott, ugyanúgy mint J. A. Wheeler a félspinű terével. Pedig lényegében ugyanannak a nagy dolognak a kétféle megközelítését találták ki, hiszen Wheeler csigaház szerű dinamikus tere rétegezett teret kelt, hiszen távolabbról szemlélve ennek a csigaház-szerű téridőnek az egymásra csavarodott rétegei lényegében már-már párhuzamos síkoknak hatnak. Ilyenek a fénykvantumok hullámterei is, de ilyenek a részecskék is. Ebben a hullámvilágban a levegőben terjedő hanghoz hasonlatos hullámok terjednek fénysebességgel, és ez a moduláció nem más, mint az atomok és a fény önzaja. Ezt ma nagyon hosszú hullámoknak hiszi a tudósok egy túlnyomó csoportja, és ezért azután több kilométeres nagyságú műtárgyakat hoztak létre a gravitációs hullámok érzékelésére. Ilyen látható a felső képen. A VIRGO műszer ilyen.


 

A magyar műszer levett oldallappal.
A kerek fekete doboz a vertikális optikai szögmérő.
Egy teljes fordulat alatt 360000 szögjelet ad.

Előtérben (jobbra) a vezérlő egység.
A balra ferdén álló szürkés csőben van az érzékelő egység.
 


Ez lényegileg egy gigantikus Michelson-Morlay kísérlet, és lézerekkel egymásra derékszögben sok kilométert futó fénysugarak verődnek ide-oda hatalmas mázsás felfüggesztett tükrök között, és ezek eltérései és eltérítődései, ingadozásai, interferenciái arányosak a futás közben és a tükör, a semipermiábilis tükör, és egyéb optikai üvegek megérintési pillanatában rágyakorolt hatását, és így egyfajta elektronikus képpé alakítható át. A Föld felszínére épített hatalmas légritka csövekben, alagutakban vezetik a LASER fénysugarát. A nagyobbakban 8 kilométert halad a fény ide-oda (26,6 mikrosec), és így a nagyon nagy hullámhosszú rezdülések megfigyelésére nagyon alkalmas a berendezés, és Wéber bizonyára nagyon büszke lenne, hogy ennyien követik tanait, de és azt szoktam mondogatni, hogy egy homokszemnek, vagy egy atomnak is van tömege, de ez bizonyosan nem kilométeres hullámhosszúságú, hanem valahol a nagyon magas rezgésszámok birodalmában keresendő.


Az első mérőfejem két egyforma alumínium szivartokból kialakított összecsavarható árnyékolásban lett elé helyezve, és ez úgy 25 cm hosszú lehetett. Ez egy passzív mérőfej volt, és így is hatalmas mérőjelet adott, és már az is feltűnően irányérzékeny volt. A Galaxisunk központja felé irányítva 400 mV körüli zajt mutatott, és ez szépen lassan vonult az ég fordulásával, pedig abban az irányban a tető és a padlás volt a fejem felett. Több héten át figyeltem a viselkedését, és egyértelműen a Nyilas csillagkép irányában volt az akkor megfigyelt jelenség maximuma. A mérőfejet csak kézzel forgattam ide-oda, és már akkor is megfigyeltem azt, hogy a Nap, vagy a Hold nem egészen ott van, mint ahová a mérőfejjel célozgatok. Ezt akkor különösen nyugat felé figyeltem meg, mert akkor arrafelé voltak az ablakaim. Délen alig találtam eltérést a gravitációs és az optikai kép között. Ez már akkor a Michelson-Morlay kísérletet jutatta eszembe. A későbbi mérések ezt az érzésemet még jobban megerősítette. A Föld nyugatra forog. Itt Budapesten is közel hangsebességgel. Mert ha egész nap a fotelben ülök, akkor is 20000 kilométert haladok körben ezalatt a 24 óra alatt. Hogy ne is említsem, hogy 84,848484 szeres hangsebességgel keringek a Nap körül. Pedig minden olyan nyugalmasnak és állónak hat. A gravitációs kép valahogy eltérést hoz létre az optikai képhez képest. A gravitációs hullám által rajzolt kép nem ott van, mint ahol az optikai kép. Ennek az az egyszerű oka, hogy a fény elhajlik a légkörben, de a nem sugarakban terjedő, hanem hanghullámszerű gravitációs hullámok nem. Úgy is mondhatjuk, hogy egy kissé alálátunk a horizontnak, mert minél hosszabb utat jár be a fény a sűrű légkörben, annál jobban elkanyarodik. Furcsán meleg rétegezett légkörben ez okozza a délibáb jelenségét.
 

Az első képszerűvé alakított méréseink közül már ragyogóan megmutatta az Androméda csillagképben található M 31 és M110 galaxisokat, amelyek közepén egy-egy fekete lyukat sejtenek a csillagászok. Ez úgy 20000 Naptömegnyi nagyságú lehet, amely hatalmas, de ennél sokkal nagyobbak is vannak. A legnagyobbak akár hárommilliárd Naptömegnyiek is lehetnek. Ezt már elképzelni is nagyon nehéz, mert ez egy kisebb galaxis teljes tömege egy kupacban. Kerületét ennek ellenére mégis csak 20000 kilométernek gondolják. Ez a Földnél is sokkal kisebb. Az M 31 a hozzánk legközelebbi galaxis, úgy két millió fényévre van tőlünk, és közeledik felénk.
A mutatott képen két nagyobb fehér folt van, és a nagyobb az M 31 a kisebb – balra tőle az M 110. Ez sokkal messzebb van, úgy 35 millió fényévre lehet tőlünk. A jobb alsó sarokban sok kis fehér pont van, ezek is nagyon nagy tömegeket jeleznek. Az itt látható kép még nem volt a csillagtérképpel összeszerkesztve, de később szoftvereseink megdolgozták az egyik közismert szabad forráskódú szoftvert, és így már a végeredmény a csillagos ég képébe helyezve jelenik meg a könnyebb értelmezés miatt.
 


 

A kép tetején két fehéres zóna van. A nagyobb az M31 (Andromeda köd)
a jobboldali az M110 galaxisokat mutatja. A jobb alsó sarokban nagyon távoli fekete lyukak nagy számban vannak. 
 A műszer mérőfejéből és a mérési módszerből adódik, hogy a változás egy jó darabig kering a mérőfejben, vagyis egyszerűbb szóval kong, mint a harang. Ez az itt mutatott két képen nagyon jól látszik. A kék csíkot a Hold, a sárgát a Jupiter okozta. Ez azt jelzi, hogy ugyan a Jupiter csak egy nagyon fényes csillagnak látszik, de mégis sokkal intenzívebb jelet okozott, mert a sárga az álszíneinkben sokkal nagyobb jel hatására keletkezik, mint a kék.

A kék sáv belsejében lévő világosabb kékes jelek a Jupiter belső sűrűbb magjára utalhatnak. Az is érdekes, hogy a Jupiter sárga sávja szöget zár be a Hold kék sávjával, ami talán a tengelyeik eltéréséből, és a forgási anomáliából adódhat. Ez abból ered, hogy a gyorsan forgó Jupiter egyik oldala nagy sebességgel közeledik felénk, a másik meg távolodik.   Ez nem kis sebesség, mert 46000 Km/ó sebességről van szó, aminél a Holdunk sokkal lassabban forog a tengelye mentén.

A felvétel nyugati irányban készült kb. 20 fokkal a horizont felett. Ekkor még a Hold eléggé pontosan benne van a csillagászati térkép által megadott helyhez, és a Jupiter is csak kissé tér el a térkép adataihoz viszonyítva. Nagyon vártam ezt az együttállást, mert nagyon izgatott az, hogy miképpen zengenek össze a távcsövünkben.

 

 

 

 

A mérést másfél órával később megismételtem, és a két szín ugyanúgy megjelent, de eddigre éppen lenyugodtak a szemben lévő hegy mögött, vagyis ezt a mérést már a hegyen keresztül, takarásban készítettem róluk, vagyis időközben már szépen lenyugodtak. Oppozíciójuk is változott közben, mert a Hold balra hátrál a csillagokhoz képest. A másik furcsaság, amire már céloztam, az nem más, minthogy a kép kék-sárga csíkjai is kihátráltak az optikai kép alól. Ez a jelenség az, ami jól bizonyítja, hogy valóban gravitációs hullámokkal mérünk. 

A keleti és nyugati irányba végzett mérések erősen elcsúsztak a csillagtérképi adatoktól. Meg kell jegyezni, hogy ez a program eléggé pontosan működik, de Keleten és Nyugaton mindig nagy eltéréseket mutat a Gravitációs hullám műszer képétől.

A csillagtérkép a légköri torzítást is hozzáadja a csillagok helyzetéhez, de ez körben az egész látóhatáron adódik hozzá, és nemcsak Keleten és Nyugaton. A képen a hegy által keltett interferenciákat is mutatja. Ez az a többszörös V alakú vörös kék váltakozású alakzat. 

Az, hogy a két kép ennyire hasonlít, az nagyon bíztató, mert csak a megismételt mérés bizonyít elegendő bizonyossággal.

 

 

 

Ezt a Nap mérési adatai is eléggé jól igazolják. Ezen a képen a Nap által keltett jelet és képet mutatjuk. Ez is Nyugaton készült, így erősen kicsúszik a csillagtérkép helyéből. A Nap optikailag ennyivel arrább látszik, mint a gravitációs képe.

Ez a Nap felvétel a Földön át készült és jól megjelenik rajta az
 M 45 galaxis is. Fontosnak tartom megjegyezni, hogy az óriási tömegű Nap rendszeresen ilyen képet okozott, vagyis két eléggé markáns, de elkülönülő vonalat keltett. Mind a kettőt. A sikeresebb Napfelvételeken mindig ilyen iker-vonallal jelent meg. Olyan, mintha csak a felszínének lenne tömege. Ilyet a Hold mérése során is megfigyeltünk. Csak a kéreg adott nagyobb tömegre utaló jelet


 

Ez a legjobb képünk a Holdról. Ez azt mutatja, hogy egy viszonylag vékony kéreg alatt egy sokkal hígabb dolog van, vagyis úgy hat, hogy a Hold tengere nem kívül, hanem belül van. A további mérések még sok érdekest elárulhatnak a körülöttünk látható és nem látható csodálatos világról. A további fejlesztéssel a képeinket a csillagászati képekhez szeretnénk közelíteni, hogy értelmezéséhez ne kelljen külön magyarázatokat adni. Reméljük rövidesen erről is beszámolhatunk kedves olvasóinknak.

Itt az amerikai fekete lyuk kutatások eredményeiről olvashat a kedves olvasónk, méghozzá a Harward Egyetem honlapjáról. De itt még kevés szó esik a gravitációs hullámokról.

   ELŐZŐELŐZŐ LAPKövetkezőKÖVETKEZŐ