»HARMADIK TEXTUS«

»1.« Az örök akarat szabad a vágytól, de a vágy nem szabad az akarattól, mivel az akarat uralkodik a vágy felett; s ezért az akaratot örök mindenható erőnek ismerjük. Az akarathoz semmi sem hasonlítható. És a vágy jóllehet vonzás vagy sóvárgás okozta felindulás, de nincs értelme; és élet, de nincs tudása.

Itt a Teremtőket és a mindenható előképét írja le, a teret (ami energia, ható erő; de más mint az összes többi). Ennek a tér nélkül született energiának egyedi a geometriája. Ismét hangsúlyozza, hogy ez nem valami okos és gondolkodó ember, de lény, az élet kezdete és alapja. Ez egy speciális hat időforrású fotínó. A rejtett fény. Csak és kizárólag olyan helyen születhet, ahol nincsen még semmi, ahol még tér sincs; csak Káosz alapelemek: TŰZ és VÍZ. A vágy nem szabad az akarattól hiszen annak csavarodott dimenziója létezteti. Az akarathoz és a vágyhoz így semmi sem hasonlítható, hiszen ez az Univerzum téridejének (relatív) létalapjai. ***

»2.« Az akarat kormányozza a vágy életét, és azt tesz vele, amit akar. De az akarat tevékenysége mindaddig ismeretlen marad, míg e lét fel nem tárul az akarattal, hogy lét legyen az akarat életében. Így lesz ismertté az akarat tette.

A Káosz a térben semmi, néhány (vagy sok) pontszerű valami, A lét első "érzékelhető" megnyilvánulása a tér-energia megszületése, az első hely mint létalap a többi létezőnek. A kreatív Univerzum létalapja és fenntartója viszont, a félspínű tér hatszoros csigaháza. ***

»3.« Az örök akarat-szellem Isten, és a vágy lüktető élete a természet. Semmi sincs előttük, mindkettő kezdettelen, és az egyik a másik oka, és örök kötelék.

Az akarat-szellem = Teremtő. Ebben teljesül ki (be) a vágy, majd a természet. És itt látható, hogy egyformán gondoltuk; két relatív dimenziólétezőről ír! A tér transzcendens, megfoghatatlan valami, de nincs az Univerzumnak egyetlen olyan pontja sem, ahol ne lenne jelen aktivitásával (és időfraktálján mindennek kezdete!) Ez mindenható -hiszen mindenhol hat, és mindenben benne van létének elengedhetetlen dinamikájával. Megléte a lét alapja. Nélküle semmi sem marad fenn, nélküle a részecskék belső világa felbomlik, de ez a sors vár a fotínókra és a lassabban közlekedő neutrínókra is. Vagyis hiánya minden létező pusztulását (teljes és maradéktalan megsemmisülését) vonja maga után. Örök kötelék. Két semmiből, két önálló időrendszerből születik egy új minőség, amelyben az eddig végtelenbe száguldó forráselemek egymást tartják az újfajta létezésben. Az ekkor kialakuló idővisszacsatolási jelenség hozza létre az új minőséget; a téridőt. ***

»4.« Az akarat-szellem az alaptalan mélység örök tudása, és a vágy élete az akarat örök léte.

Időtlen idők táplálják az öröklétet, amely nem más, mint a "semmi" játéka, Isten álma. ***

STARLAPELŐZŐ LAPKÖVETKEZŐ LAP