A BIBLIA ELEJE - A TUDÁS KÖNYVE

 

 

KISFALUDY GYÖRGY

Jacob Böhme próféta ÉGI ÉS FÖLDI MISZTÉRIUMRÓL címen Isztray Botond fordításában megjelent kivonatolt műveinek filozófiai értelmezése és a modern fizika szemléletére való átültetése.

»AZ ÓKORI FILOZÓFIA KULCSAI A KÖZÉPKORBÓL«

AZ EGYSZERESEN KÓDOLT SZENTÍRÁS SZÖVEGÉRTELMEZÉSE

 

Voltak-e repülőgépek a Földön ókori Indiában? Miért, hogyan, és kik építették a ma is utánozhatatlan piramisokat? Voltak-e űrutazók, UFO-k a 16.-17. század fordulóján? Érthette-e valaki ebben a sötét középkori időben a Földön az atomok mikrostruktúráit, és az anyag duális szerkezetét? Ismerhette-e valaki a gravitációs hullámokat, a tér szerkezetét, a hiperterek titkait? Ráérezhet-e erre valaki csak úgy?

Kedves Olvasó!

Itt egy nem mindennapi bizonyítékot tart a kezében. Olvassa el figyelemmel. Nem ígérünk könnyű olvasmányt, de amennyiben kíváncsi a misztikus irodalom megfejtési kulcsaira, és szereti a fantasztikus, rejtélyes feladványokat, úgy itt, ebben az publikációban igazi csemegére találhat! Ez a könyv kutató, a nyughatatlan elméjű embereknek íródott. Jacob Böhme vargamester „égi forrásból” merített értelmetlennek tűnő filozófiája és nukleáris fizikája csak attól „érthetetlen”, hogy eddig kevés volt hozzá a tudásunk?! Böhme mester azt írja, hogy neki ezt Jézus tanította. Én ezt elhiszem neki. Az általa leírtak olyan szférákba vezetnek, ahol még ma sem tartunk. Én mégis kísérletet tettem a "misztikus" szövegek megfejtésére. Amit leírtam nem dogma, hanem egy lehetséges megfejtés. Még sok munkát igényelne egy igazán igényes megfejtés megalkotása. Az itt mutatott megfejtések csak száz oldalnyi anyagot jelentenek a próféta többezer oldalas munkájából. A szövegek redundánsak, hogy a szövegtorzulást elfogadható mértékre csökkentsék. Ez azt jelenti, hogy egy-egy dologra sok szemszögből világítanak rá az égi mesterek. A titok maga a gnózis. Isten legnagyobb titka.

FOLYTATÁS

0101020203030404050506060707080809091010111112121313141415151616171718. UTÓSZÓ18

A HUNOK IGAZ TÖRTÉNELME