»KILENCEDIK TEXTUS«

»1.« Mivel két mágia van egymásban, kettő a mágus is, akik e két mágiát két szellemként vezetik. A egyik Istennek, az egység szeretetének szelleme, a másik pedig az ész szelleme, amelyben az ördög köti gúzsba magát. És az ember nem vetheti alá magát jobb próbának, mint hogy komolyan figyeli, vajon sóvárgása és vágya mire hajtja; mert az az ő vezetője, és annak lesz gyermeke. Így hatalmában áll, hogy ezt az akaratot megtörje és megváltoztassa, mert mágikus ereje van.

Ebben a pontban is több szinten értékelhetjük az elrejtett információkat. Ha van Isten, akkor van ellentettje is! De ezt a polaritás törvénye így is kívánja meg. Fehéren a fehér, vagy feketén a fekete nem látszódik. Ha számítógépes hasonlattal élünk, akkor; mivel a számítógép 1-esekkel és 0-ákkal dolgozik, ha egy kimenetén mindig egyes vagy mindig nulla van, úgy ez a kimenet nem hordoz információkat. Menjünk az anyag szintjére! Ha egy részecske jobbos csavarodású térben született, úgy csak abban, ha balosban úgy meg csakis abban tud szimmetriája fennmaradni. Az a vezetője. A jó és a rossz irány minden részecskében és minden lélekben (mint részecskében) állandóan jelen van, hiszen időtükrök (Turba, Bábel) határolják a megfoghatóságát. Ez fennmaradásának az oka is. Ha az anyag (egy űrhajó) hipertérbe való juttatására gondolunk, úgy ennek ezen a szinten is van sugallati értéke. Lehetségesnek mondja, de máshol már figyelmeztetett arra, hogy ez nem veszélytelen valami. De lehetséges! Itt azt a -nem elhanyagolható- problémát is vizsgálat alá kell vennünk, hogy ezenközben az utasoknak is baj nélkül fenn kell maradniuk. Ha a lélek szintjére megyünk, úgy ez a szabadakarat törvénye, amit mindkét fél tisztel. Vagyis aki szabadakaratával a Jó vagy a Rossz szolgálatába áll, csakis azzal (saját elhatározásából) hagyhatja el egyiket vagy másikat. ***

»2.« De komolyságra van szüksége, hiszen a benne uralkodó csillag-szellemet kell megfékeznie, s ehhez józanul és nyugodtan kell élnie, folyvást meghajolva Isten akarata előtt. Mert a csillagok hatalmát nem lehet sem bölcsességgel, sem művészettel legyőzni, hanem csak mértékletes élettel, állandóan megszabadulva befolyásuktól. Az elemek a csillagok vágyát mindig akaratába hajítják. Ezért nem könnyű Isten gyermekévé válni. Nagy munka, sok fáradozással és szenvedéssel.

Az nukleonok szintjén ez a tér megfékezését, a leggerjesztettlenebb állapotot jelenti, mert ez veszélyezteti a dimenzióváltást. A lélek szintjén a nyugodt és mértékletes törvénytisztelő élet a lélek rezgésszámát emeli (amit minden gonosz indulat és bűnös cselekedet csökkent). A lélekrészecske spektrálisan is jellemző gerjesztettség szerint más és más. Úgy is mondhatjuk, hogy tiszta harmóniákat vagy hamis harmóniákat zeng. Ez befolyásolódik a külvilági információk által és egyéb módokon is. Itt az anyagi dominanciájú világban maga az anyag az, ami a legnagyobb hatással befolyásolja a lélek információs rendszerét és az általa fenntartott holisztikus élettér képét. Ennek védelmére védi a lélek magát az aurák hétrétegű rendszerével, amelyek felülről lefelé az ibolyától a vörösig változó színűek, és a legkülső kb. karnyújtásnyira van. Az aura sérülése (kilyukadása) a szervezet fizikális leromlását és lebomlását is jelzi és kiválthatja. Itt daganatok, betegségek alakulnak ki, mert a holisztikus kép katasztrófálisan háborgatva van. A csillag-szellem a Nap fotínóira és a Nap terére is utalás lehet, de azt is tudjuk, hogy itt van RÉ dimenzióforrás rendszere. A Nap csak ebben a dimenzióban olyan tüzes! Jó kis védelmi rendszer alkalmatlan látogatók ellen...***

»3.« És lám az Antikrisztus mégis Isten gyermekének nevezheti magát. De Krisztus mondja: Nem jut be mindenki a mennyek országába, aki mondja majd nekem: Uram, Uram, hát nem a te nevedben jövendöltünk? Nem a te nevedben űztük az ördögöt? Nem a te nevedben tettünk annyi csodát? Akkor ő azt mondja majd nekik: Távozzatok színem elől, bűzhödt bakkecskék, sosem ismertelek benneteket! (Mt7 ,21-23). A hamis mágiából cselekedtetek, és a szellemem és akaratom sohasem ismert. Szellemi alakotokban bakkecskék, zsarnokok, kapzsik, kevélyek, buják vagytok; nevemet szájatokra vettétek, de szíveteket a kéjnek, a hús vágyának áldoztátok, és turbában születtetek. Tűz által lesztek próbára téve. Így lakolnak a birodalmak gyümölcseiért.

Sokértelmű (és ahogy előbbre és előbbre jutunk, úgy lesz egyre sokrétűbb értelmű) a rejtvény. A részecskék szintjén található a leginkább értelme. Emberi történetekkel és jelzőkkel beszél azokról a belső dimenziókeltőkről, akik látszólag jó irányúak, de egy rossz időfraktál ágon születtek, így tevékenységük végén a tűzpróbában meg fognak semmisülni, mert nem elégítik ki a fraktál sajátidejének kívánatos kritériumait. Ezek bizonnyal a rossz fa gyümölcsein (a rossz kvarkokon) nőttek fel a neutron birodalmában. Rossz császárt szolgáltak a koronák tartományában. ***

»4.« Ezért te szép világ nézd meg magad ebben az írásban, amely az örök alapot mutatta meg neked, és mélyen gondolkodj el rajta, vagy tubád elragad. Lényednek Isten tüzén kell áthaladnia, s ami Isten akaratán kívül van, az a tűzben marad.

A végén a tér dönt. Az Isten. Mert az időtükröt elérő fraktális forráselemek közül csak a jó irányúak maradnak a teremtés örök körforgásában. Ezek újra és újra a térbe jutva teremtik az állandóan meg-meg újuló részecskéket. A többiek csak egyre távolodó hullámaik világával emlékeztetnek valamikori szembefordult létükre. A lélek szintjén az alacsony rezgésű (gonosz természetű, sokat hibázott) lelkek beleragadnak a nemtér-nemidő térnélküli "dimenziószünetébe" (ahol nincs Isten) és itt a Káosz uralkodik. A Tűz és a Víz. Ez a Purgatórium. Itt van. Ugyanitt. Mint ahogy a többi, általunk nem látható és nem tapasztalható velünk egymásba ágyazott Univerzumok szintén ugyanitt vannak. Ott más szintű és minőségű lehet az élet, hiszen ott minden másképpen alakulhat. A Tisztítótűzben a lelkeket nem bántja más, mit a saját tudatuk, ami újra és újra ismétli hibáik filmjét, (mint egy visszatérő rossz álmot) addig, ameddig megtisztulásuk okán szinkronizmusba nem tudnak kerülni a tér rétegrendszerével, Istennel. Ez csak akkor derül ki itt ebben az időtlen és tértelen helyen, amikor kezdenek átlátni a térbe. Sötét egy hely! Bűnözz csak, majd megtapasztalod! A semmi a pokolnál is rosszabb. A tehetetlenség időtlen dögunalma. Ide öngyilkossággal könnyű bekerülni. Én mondom, még élni is jobb... (Azért mindenkire figyelnek itt is, és segítik is abban, hogy kijusson innen. Majd, valamikor.) Az ítélet élet. Ki milyet választ(hat)!***

»5.« De ami Isten akaratában született, az Isten dicsősége, és csodatette, és az örök öröm emberképe.

Ami a térben született és jó irányba indult el, az újra és újra feltámad a térben. Ameddig meg nem tanult mindent, és meg nem tisztult. Ezután egy sokkal barátságosabb dimenzióban folytatja. (Szobatisztán.)***

»6.« Gondold meg hát, mit teszel! Bábel már lángokban áll és ég. Nem oltja el már semmi, nincs többé orvosság: gonosznak ítéltetett, birodalma a végéhez közeledik. Halleluja!

Várhatóan »2029 és 32« között, ha addig nem romlik a számítottnál nagyobb mértékben a világunk, mert akkor az idő tovább rövidül. Tégy jót vagy rosszat. Saját szigorú bírád leszel! Utána itt a Földön KLIKK; megáll az idő. Ez elől senki sem bújhat a föld alá a bunkerjébe... A jó irányú tudását és személyiségét mindenki átviheti a feltámadás utáni időkre. (De itt rossz lelkek 1000 évig nem születhetnek le)! Vigyázz! Az abortusz is gyilkosságnak számít! A spirál is öl! A gyerekek bűnei »18« éves korukig szüleit terhelik. Az elhagyott intézeti gyerekek esetében is. A gondolataidért is felelős vagy. Vagyis légy jó lelkű és tanulj! A Jók és a gyermekek ebből (a végidők borzalmaiból) semmit sem élnek meg! Rájuk tízszeres élet vár! (1000 éves életű test) A többieknek a Game over után is lesz még egy kis lecke. Ha egyszercsak mindenki elalszik körülötted akkor eljött az idő... Ha ezt látod még... Te is megmérettél, de könnyűnek találtattál !

STARTLAPELŐZŐ LAPKÖVETKEZŐ LAP