ÍGE-IDŐ 6.      

 

A megnyilvánult

Matematikailag lehetséges, hogy a megnyilvánulatlan forrásból megnyilvánult szülessen, de logikailag ezt még nem tudjuk megindokolni. Hogy mi váltja ki a változást, azt egyelőre nem tudjuk. A komplexsíkon és komplextérben mindenesetre automatikusan létrejön a dolog. A szentírások sem nyújtanak erről érdemi támpontot, és legfeljebb olyasmit írnak, hogy "unatkozott" egyedül, magányosnak érezte magát, nem talált társat, és ezért alkotott egyet magának. Sokkal jobbat pillanatnyilag mi sem tudunk. Nehéz terep, hiszen itt a logikánkon kívül és az ősapáink üzenetein kívül semmiféle kapaszkodónk sincs.

A megkettőződést nem tudjuk indokolni, de ha a komplex síkon lehetséges a dolog, ez már önmagában is biztató dolog. A totális dinamizmus természetesen megmarad a megnyilvánult rendszerben is, és a megkettőződés során egy folyamatos egymásba alakulási akció is elkezdődik. Valami olyan dolog történhet itt, mint a Möbiusz szalag kettévágásánál.

Amikor az egyik létezik, megszűnik a másik, és fordítva. Ez egyúttal nemcsak mennyiségi, hanem minőségi ugrást is jelent, mert az egymást soha elengedni már nem képes váltogatott dimenzióforrások egymás hatására új állapotba kerülnek. Mindketten nyitott rendszerré alakulnak, és táguló szférák válnak le róluk. Ez két teljesen független létezés, amely mégis egymásból él, egymást létezteti. Kettő lett és mégiscsak egy. ÉL-LÉ lett. A végtelenségig áradni kezd a rendszerből a tartam. Sajátidő, ami csak addig definitív, ameddig el nem érjük a rendszer legkülső felszínét. Csak belül és belülről definiálható rendszerről beszélhetünk. Vallásainkban mi Istenben vagyunk, bele vagyunk ágyazva és ő is belénk van ágyazva. Nem Jézussal, hanem belőle, benne, általa élünk. Vedd már észre a mise szövegében! Érthetetlen paradoxonnak mondták. Koánnak. Pedig itt egészen másról van szó. Ettől fogva mindez már nem attól függ, hogy hisszük-e.

Felfakad a szent forrás, és létrehozza a teremtés legelső alapját. Ez az egyik létezés - másik létezés váltakozás minden további akció és reakció alapja.

Az összes népmesénk így kezdődik: Hol volt, hol nem volt... Néhányszor ilyet is találtam, hogy "amikor nem volt, akkor is volt valahol". Ez pontosan az, amit keresünk. Legyen ez a kiinduló pontunk!

A forrást felváltva hagyja el a két létezés, amelyből a mi számunkra csak az egyik létezés "van", mert a másik létezés ideje alatt az anyagunk nem is létezik. Akkor az anyagi világ másik fele létezik. A túlvilág. Mindez hihetetlen sebességgel váltakozik. Pontosabban az anyagunk váltogatott, rétegezett létezésű, aminek rengeteg következménye lesz, és ebből eredően nagyon sok eleddig "felfoghatatlan" jelenség válik majd világossá, és tudományossá. Ez lehet például a titokzatos "másvilág" egyik lehetséges magyarázata, bár erre még korai gondolnunk. Ezen a képen egy kiragadott és befagyasztott pillanatot mutatunk, (mert természetesen ez is fénysebességgel táguló időrendszer). Ez az egydimenziós idő, és a besatírozott rész a számunkra létező. A közötte lévő "kihagyott" részben pedig ugyanolyan időrendszer van, csak az ellenütemben létezik. Ez még mindig csak színtiszta ősidő (még nem nevezhetjük téridőnek), mert ebben már van létezés, de ekkor még nincsen anyag vagy energia. Az anyag kialakulására még várnunk kell egy kicsit. Néhány százmilliárd évet. De már létezik a világegyetem EGYETLEN építőeleme, de az "ősanyag" vagy "ősenergia" jelzőt mindenki kerülje, mert ebben semmiféle anyagra vagy energiára jellemző dolog nincsen. Ez ősprincípium. A megkettőződött – immár megnyilvánult – forrás központi rendszerét így gondolhatjuk el. Ezen az ábrán a kiáradás nem látható. Így, ahogyan az ábrán látszik, nincsen, mert felváltva létező rendszerről van szó. (balra lent) Az oszcilláló forrást elhagyó időréteg esszenciák.

BetlejTamás grafikái:


A létezés két állapotának váltakozó kiáradása         A MEGNYILVÁNULT FORRÁS
Időréteg esszenciák                                                                                      A bindu

Elkészült modellünk minket is meglepett egy kicsit, (jobbra fent) mert látható, hogy ennek a forgásnak a során ciklikusan újra és újra egy lesz a kettőből. Ezt azután akármilyen tengely körül is forgathatod. Persze nem tudjuk azt, hogy ez a modell valóban a teljes igazságot mutatja-e meg, de mindenképpen egy lehetséges variáció. Egy másik lehetőség az, hogy félfordulatonként megszűnnek, de újjászületnek egymás komplex-tereiben. Mi erre voksolunk. A megoldás sok variációban ismert az emberiség kultúrtörténetében.

Ezek a komolytalanul vett ősi mondákban őrződnek, amelyekkel megismerkedhetsz az ARVISURA lapjain. A neve keleten bindu, ami talán úgy értelmezhető, hogy "kettőt csinál", ami eléggé jó jelentés az ábrához. A német binde szó is eléggé találó, mert két összefonódó két láncszemet jelent. Ezt megtekintheted a KORONA águnk lapján. Bizony, az ott egy többdimenziós ábra. Egymásba öltött dimenziók, mint a kettévágott Mőbiusz szalag. A jogarunkon ez egy további négyzettel is át van szőve, ami a földelem jele, és azt jelenti, hogy ez az uralkodó Isten kegyelméből uralkodik, de csak a Földön, az anyagvilágban.

Az összefonódott dimenziók neve a magyar néprajzban; fénymag. Ennél nagyobb telitalálatot nem is várhatunk. A fény magja?! (balra lent) Az a nép, aki ilyet tud és őriz a nép ajkán, arról egyebet is feltételezhetünk. Nemcsak a jurták típusait kell kutatnunk, hanem azokat a rajzolatokat is, amelyek ezt a tudást őrizgetik. Gyűjtjük az ezzel kapcsolatos szavakat, úgyhogy szívesen vesszük, ha ezen kívül további egybeesések felfedezését is elküldöd nekünk. Ábrák, meglelt és gyanús egybeesést mutató szövegek, képek egyaránt továbbviszik a magyarság kutatását. Természetesen a jurták kutatása is. aranyatya@freemail.hu

 

      Venezia - reprezantazione dell'aqua
Fénymag                                                   Dózse palota (Palazzo Ducato)

A középkori épületeken a forrás még napjainkban is roppant gyakori motívum, (jobbra fent) de ez a jel sok helyen megtalálható az oltárok mögött, fölött, a miseasztalokon, és többnyire lyukszerű alakot ölt, ami felettébb találó. Több múlt századi (erdélyi és dunántúli) faragott szék háttámláján is láttam ilyet. Ha van ilyen képed, akkor kérlek küldjed el nekünk. Itt egy képet mutatunk a közismert Dózse palotáról. Bizonyára nem csupán a díszítő szándék vezette a tervezőit, hanem sokkal lényegesebb (és akkoriban még nagyon is racionális) szándék mozgatta őket. Az Isten erejét vonzó, megidéző alakzatokkal övezték az egész palotát. Alul a Vízelemet találjuk a négyszirmú lyukak és az azokat övező kör alakú díszítmények formájában. Úgy mondjuk a tízedik lecke után, még további felismerések is megindulnak majd ezen a képen, mert felül, az épület tetején a Tűz elemet is jól megfigyelhetjük. Erre majd a 9. lapon találsz magyarázatot. Minden olvasónknak ajánlhatom, hogy mostantól nyitott szemmel sétálgassanak, és ne csak a szelíd galambokat vagy a dagályt vegyék észre a Piazza di San Marcon, hanem figyeljenek, méregessenek, számolgassanak. Ha ezt a lapot éppen Velencében (Venezia) olvasod, akkor kérlek minden lényeges motívumot számolgassál meg a palotán, mert fontos lehet. Ha te számoltad meg, akkor meg se fordul többé a fejedben; hogy mindez a "véletlen" műve lenne. Kérem a távol élő magyarokat, hogy írjanak, mert sokat segíthetnének a kutatásban. Hawaii, Óceánia, közép és Dél-Amerika (leginkább Peru, Ecuador, Chile, Mexikó) az a terület, ahová fontos szálak vezetnek, és Kína, Mongólia, Japán és Tibet is reményteljes terület a magyarság őstörténeti kutatásában.  JPG, GIF formátumban képeket is várunk a világ számos táján élő magyar közösségektől a helyi szokásokról és néprajzról. Írjatok, mert ugyan sok szenzációs dolgot találtunk, de mindenki hozzátehet még az egészhez! A nagyobb kiterjedésű küldeményeket (képeket) ide kérnénk küldeni: logosz@mailbox.hu

Az idő titkos weblapja

Előző rész ELŐZŐ LAP<<<   >>> FOLYTATÁS Folytatás

STARTLAP Kezdőlap

E-mail Írd meg az ellenvéleményed is.    Utolsó módosítás: 2006-04-06

Mátyás idejében még szkíták voltunk. A világnak ma is hunok vagyunk. De mi az igazság?
ALL RIGHTS RESERVED © 6. Aug. 2001.  by UNIVERSUM UNIVERSITAS. This tour guide is prepared for personal information-use only. Absolutely no part of this tour guide, its complete form, or the information contained within it may be reprinted, copied or otherwise duplicated without the express permission of the author.
Sokszorosításra,  megjelentetésre MINDEN JOG FENNTARTVA.
Csak házi használatra! © 2001. aug. 6.  by UNIVERSUM UNIVERSITAS BUDAPEST