ÍGE-IDŐ 21.A LÁNG szavunkban a LÁ Napot jelent. 

HA NEM A KORPUSZKULA...

Ha nem a korpuszkula a világ alapeleme, hanem az idő, akkor most hogyan gondoljuk el a világot? Eddig minden olyan kereknek látszott, és most meg jön ez a totális kavarodás.

Nos, ezzel nem bonyolódni fognak a dolgok, hanem lényegesen egyszerűbbé fognak válni. Ha időhullámokra alapozzuk a gondolatmeneteket, akkor sok eddigi elképzelés feleslegessé válik ugyan, de még több dolog válik majd világossá. Kétségtelenül sok új nehézséggel kell majd megküzdenünk, de mégis érdemes belevágni! Ettől például a kölcsönhatások értelemszerűek lesznek, és elfelejthetjük a semmire se jó virtuális (teoretikus) részecskéket.

No jó, de akkor meg miből áll az anyag. Azt ugye meg lehet fogni, tárgyakat készítünk belőle, és olyan sokat tudunk már róla, hogy kár most minden dolgot elölről kezdeni!

Azért érdemes lenne egy kicsit jobban megvizsgálni ezt a kérdést! Ha az előzőekben eljutottunk egy roppant bonyolult fénykvantumig, ami bonyolultsága ellenére kielégíti még azt a huncut dualitási kritériumot is, akkor újra meg kellene vizsgálnunk az anyag mibenlétének a kérdését is. Már a fényben is levezettük azt a hihetetlenül érdekes tulajdonságot, hogy a fénysebességnél sokkal gyorsabb tachionok tartják a létezésben. Ezt a "titkot" (a fénykvantumot) őrzik az ünnepi tűzijáték forgó tűzkerekeiben a Föld népei. Ezért kapcsolódik az ünnepeinkhez, és ha figyelsz, akkor a különböző népek táncaiban és ünnepi szokásaiban minden lényeges dolgot megfigyelhetsz, ami csak a teremtés során fontos lehet. Minden szokás a tudás egy-egy magját őrzi nekünk. A lányok is értenek hozzá, mert a hímzésminták is ezt a titkot őrzik. Az Atya titkát. Ezért mondod azt, hogy "hím", hímes, hímzés, hímezés.

Szóval az elején megállapodtunk abban, hogy nincsen semmi egyebünk, mint időforrásunk, így azután nem is akaszthatunk le semmiféle új dolgot a "virtuális szegről". A fénykvantum önkeltő időhurka a saját múltterjedésének etalon sebessége miatt nem tud gyorsabban haladni, vagyis: FELFEDEZTÜK A FÉNYSEBESSÉG OKÁT. Előtte ugyanis egyre régebbi állapotai halmozódnak, és amennyiben ebbe belehalad az önkeltő forrásrendszer, ott egyre hátrább és hátrább találja magát a sajátmúltjában, vagyis csak annyira tud haladni, mint amennyivel a sajátmúltja terjed. (Ott is ő van, de egy előbbi állapotában, vagyis hátrább és hátrább van az időben). Ugyanez az anyagra is igaz, de annak sokkal nagyobb és százezerszer komplikáltabb idő-visszacsatolási rendszere már a fénysebesség megközelítését is lehetetlenné teszi. Az itt elszenvedett kontrakciós torzulás miatt lebomlik az időörvénye.

Akkor ebből az is ered, hogy más-más görbületű (sűrűségű) közegben (egészen pontosan más forrásszámú halmazban haladva) más-más lesz a sebessége. És tényleg, a fény az üvegben lassabban halad. Igen ám, de akkor az a vacuum, amivel mi áltatjuk magunkat a méréseinknél, csak légüres tér, de a mérés közelében lévő rengeteg anyag hullámkiáradása, anyagi esszenciái, teljességgel félrevezetnek minket. Ez csillagászati értelemben is igaz, hiszen az, amit mi légüres világűrnek mondunk, az esszenciálisan telített, de ráadásul abban is aktívan fúj a napszél, a Nap és a csillagok korpuszkuláris kiáradása, és ez (ha jól meggondoljuk) a naprendszer esetében felfogható úgy is, mint a Nap légköre. Ilyet minden csillag áraszt magából, és természetesen ide, az anyagi légkörhöz kell sorolnunk a neutrinókat is, amelyek ezer fényév távolságból is elérnek a Földre, például a szupernova robbanások következtében. Ezt mérik is a neutrino távcsövekkel. Ahol anyag van, ott hullámtér is van, hiszen ilyet még a jóval egyszerűbb szerkezetű fénykvantumok esetében is már jól tudunk mérni. Ebből az is következik, hogy felül kell vizsgálnunk a világűrről alkotott képünket, hiszen ez a közeg értelemszerűen optikailag is jelentősen befolyásolja a fény útját, fénytörését.

A fény hullámtermészetében ugye senki sem kételkedik, hiszen ezt már Huygens is mérte és leírta 350 évvel ezelőtt. Ez most az új szemléletben következményszerű lett, és a fénykvantum előtt felhalmozódó időréteg kupak eléggé jó magyarázatot ad arra, hogy miért is pattan vissza a fény az anyagról. A fénykvantumnak - miután gömbszerű tereket áraszt ki magából - tömege van. Egyszerűen azért, mert görbült kiáradó terei a benne haladó forrásokra olyan hatással vannak, mint az anyagi tömegek körül is kiáradó görbült terek.

Nagyon jól gondolod, a tömeg, és a tömegvonzás ezzel nem más, mint a téresszenciák következtében fellépő eredőjelenség. Ahány hullámforrás időtereiben mozog egy forrás, annyi helyen, annyi időben van, így egy olyan látszólagos határozatlanság lép fel, (mint eredőjelenség), hogy amennyiben a világegyetem bármely pontját megpróbálnánk leírni a világ összes időforrását kellene figyelembe vennünk. Ez nagyon bonyolult számítás lenne, ami már akkor is nagyon nagy szám, ha csak a világegyetem anyagát vennénk figyelembe. Amennyiben ki lehetne merevíteni a jelenségek hullámtereit az időben, akkor az anyagi hullámterek 2,7x1048 dimenziós érték körül adódna, és akkor ebből még kihagytuk az összes fénykvantum hullámtereit. Más feltételezések és számítások erre 1080 körüli darabszámra becsülik a világegyetemben található anyagi részecskék számát. Ezt meg kell szorozni a bennük munkálkodó állandóan születő és pusztuló időforrások dimenziószámával, ami további öt-hat nagyságrendet jelent. Igaza volt Heisenbergnek, és igaza volt Diracnak is, aki a pontmátrixok halmaz-perturbációs kérdéseivel foglalkozott. A megtapasztalható hatásokból ki lehet számolni a dolgokat, és ebből egy neutron bizony nagyon sok dimenziósra adódik. Úgy 740000 dimenzióforrás kavaroghat benne egy rettenetesen bonyolult táncban. Ezek az elektronban 512 körüli értéken fluktuálnak. Itt most mutatok nektek egy képet a neutron-fraktálról, hogy legyen róla egy kis elképzelésetek.

30 kB letölthető GIF DOWNLOAD
A kettévágott neutron.
Nagyobb képben is letölthető a képre kettőt kattintva.

Az egészet úgy gondoljátok el, mint egy karfiolt. Az is kevés ágról indul, majd egyre kisebb és kisebb ágakra ágazik, amelyek a végére olyan sűrűn nőnek, hogy egybefüggő felületet adnak ki. A dologból az következik, hogy a hidrogénatom nem más, mint egy gerjesztett állapotban lévő neutron. A neutron vagy a proton fala időtükörből áll, ami nem más, mint egy furcsa időellentmondás, amelyben az elágazások bináris szaporodása egyre rövidebb ágakat produkál, és ezért egyre inkább közelebb kerül az elágazások "hajtáscsúcsán", a forrásjelenek térbeli távolsága is, ezért egyre közelebb kerül a téridő rétegeinek esszenciális rétegvastagságának értékéhez. Egyre többször fordul elő, hogy az elágazás férfi és női perdületű ága a téresszenciában (az ellenkező időáthelyezés miatt) időellentmondásba kerül saját magával, ami áthatolhatatlan időtükröket hoz létre, és ami nem más, csak egy picit máshol és máskor van. Ezek a jelenségek roppant rövid életűek, de folyamatosan újragenerálódnak a részecskék centrumában, és ez az, ami szaporasága miatt az állandóság látszatát kelti bennünk. Ezek az időellentmondás tükrök hatalmas sebességgel száguldanak kifelé a neutronban (protonban), és egy ellehetetlenülési szférát elérve rendszeresen (és ciklikusan) szertefoszlanak. A neutron centrumában egy (2?) elektron trónol, ez teszi elektromosan semlegessé. Ha az elektron kijön belőle, 1836.11 szeres tömegeltérésük ellenére is teljesen egyforma elektromos töltésük lesz, csak ellenkező.

Tágra nyíltak a szemeim... A proton tényleg úgy két és fél elektronnal könnyebb, mint egy neutron. Csak számold ki! Most akkor hogyan van ez? Valamiféle tömegkatasztrófa van itt? És akkor mi lesz az "anyagmegmaradás" törvényével?

Hát csak úgy van, ahogy régebben mondtam. Nagyon valószínű, hogy az elektronok a nukleonok belsejében az ott aktuális lokális fénymennyiséggel arányosan olyan idő - holografikus változásokon esnek át, amely akár meg is többszörözheti őket, mondhatnánk a sejtekhez hasonlóan osztódnak. Ez persze csak hasonlat, mert ez az állapot csak addig áll fenn, ameddig a környezetükben (vagy bennük) magas a fényszint. A fénykvantumok és a részecskék terei, téresszenciái összeadódnak, és így együtt jelentik majd az atomot, amit vizsgálat alá vettünk. Ennek a fényszintnek a csökkenésével visszatérnek kevésbé gerjesztett állapotaikhoz. Ezért "magasabb hőmérsékleten" olyan "oszcillációs elektronok" jelennek meg minden atom körül, aminek következtében virtuális kémiai vegyértékeik is lesznek. Ez nem egy másik elektron, csak a rezgés két vagy többpontú végállapotai miatt több helyen nyilvánul meg. Ez a változó vegyérték valódi oka.

Úgy elfeketedett előttem a világ. Mit nem találsz ki!

Ez nagyon fontos, mert ez mikro és makro szinten is érvényesülni fog. Szóval minél több fényt tuszkolsz egy atomba, annál gerjesztettebb állapotba jut. Ez azért nem tart a végletekig, mert egy küszöbérték elérésénél már teljességgel lehetetlenné válik az, hogy a közel egymilliónyi másolati tachion-populáció eljárja részecsketeremtő varázstáncát, és ekkor a részecske egyszerűen megszűnik. Nem alakul át semmiféle energiává, hanem egyszerűen eltűnik a létezésből, vagyis anihilálódik. A nihil ti. semmit jelent, és nem energiát! Persze nagyon becsapós a dolog, mert eközben a benne raboskodó fénykvantumok milliói, (az energia 100%-a (!)) szétrohannak a környezetbe, mert a részecskék belül sem tömörek, és mert az anyag is csak időből áll. Ez a Föld elem a misztikában. Később majd részletesebben is elmondom, hogy hogyan gondolom, és mivel lehet bizonyítani furcsa állításaimat.

De akkor mitől megfogható az anyag? Miért kemény, miért szilárd? Vagy miért átlátszó az üveg, amikor nagyon kemény?

Amikorra majd ezekre a válaszokra sort keríthetünk, addigra már nem is fogod ezeket a kérdéseket feltenni, mert magától értetődőek lesznek ezekre a válaszok. Az anyagról csak azért hoztam előre egy kis ízelítőt, hogy ne gondold azt, hogy az eddig olvasottak megmerednek a filozófiai zónában, és megmaradnak agyafúrt okoskodásnak. Ha jól állítottuk fel az Íge első törvényszerűségeit, akkor a ráépített egész világ már minden elemében érthető és következményszerű lesz.

KEZDŐLAPSTART PAGEELŐZŐ LAPPREV.PAGE - ELŐZŐ LAP

HUN VAGY?FOLYTATÁSFOLYTATÁS - NEXT

30 kB Letölthető DOWNLOAD
Ezt a képet is letöltheted nagyban!

VÁROM A HOZZÁZÓLÁSODAT ÉS A VÉLEMÉNYEDET