ÍGE-IDŐ 26. 

A PÍ ÉS A "t"

Nagyon kedvelem az ógörög bölcselőket, a római filozófusokat és szerzőket, de munkám során rá kellett ébrednem, hogy azért akarták annyira rám erőltetni őket, mert mindenáron el akarták tüntetni az ezeknél sokkal régebbi kultúrákat előlünk, hiszen a Biblia szövegeinek félreértéséből arra következtettek az értelmezők, hogy a világot Isten 6-7000 évvel ezelőtt teremtette. Ezért azután mindent igyekeztek megsemmisíteni, vagy elsinkófálni, ami arra utalt, hogy régebben is éltek emberek a Földön. A dolog ugyan az egyre aktívabb archeológia ásatási és kormeghatározási eredményei miatt már teljességgel tarthatatlan volt, de a hagyomány az hagyomány. Az érdekes az, hogy a dolog igaz is meg nem is! A teremtés többszöri és ciklikus. A nagy világkorszakokat tűzözönök választják el egymástól. Ebben az Eonban kettő volt. 7000 és 13600 évvel ezelőtt. Ekkor a Föld felszíne és élővilága teljesen és maradéktalanul elpusztult. Egyébként ez a mai a hatodik naprendszer. A maja feljegyzések is több teremtési ciklusról mesélnek. 35000 évre visszamenőleg. (Drezdai kódex)

Miután ezek a totális pusztulások minden élőt elpusztítottak a Föld nevű bolygón, egy kondszolidálódási idő után a kiürült, de lakható bolygóra új lakók költöztek. Benépesítették a magukkal hozott növényekkel és állatokkal. Ez az oka annak, hogy a botanikusok sehol sem találják a Földön a kultur és tápláléknövényeink genetikai őseit. Azt ugyanis máshonnan hozták. Ezek a gondolatok bizonyára megbotránkozást váltanak ki a görcsös anyagelvűekből, és Darwinistákból, de a tény, az tény. Mindezt csak azért hoztam fel, mert a mindenki által jól ismert varázsszám, a PI sem Pithagorastól származik, hanem sokkal, de nagyon sokkal ősibb, azonban a görcsösök mindent tagadni igyekeztek, amit ütközni véltek a Bibliával, vagy saját rögeszméikkel. Így tagadták a teremtés kozmikus léptékét is. Ezért lettek az ókorban a görögök a legcivilizáltabbak. Ha Földön kívüli dolgok megengedettek lettek volna, akkor könnyebb utat választottak volna a szkeptikusok. Azok, akik csillagközi járműveket tudnak "összetudománytalankodni"a kőbaltájukkal, azok bizonyosan ismerik a pi értékét is.

Járjál csak utána, és meg fogod találni a 6000 éves sumér agyagtáblákon, és Egyiptomban is. Sokan erőlködnek azon, hogy időben közelebbit fabrikáljanak belőle, hiszen hajtja őket a tudományos vagy a vallási fanatizmus. Azért a biztonság kedvéért ideidézek néhány érdekes sort a kedves olvasónak az 5000 éves Dzy-an könyvéből.

VII STANZA

1. Nézd az érző, forma nélküli élet kezdetét. Először az istenit, az Anya - Szellemből valót; azután a szellemit; a hármat az egyből, a négyet az egyből és az ötöt, amelyből a három, az öt és a hét. Ez a hármas és négyes lefelé; az Első Úrnak Elme - szülte Fiai; a ragyogó hét. Ők azok, oh Lanoo, akik te, én és ő. Ők, akik feletted és Anyád a Föld felett őrködnek.

3,141592654. Csak úgy emlékeztetőnek. A dolog persze véletlennek is mondható, de ez a rész éppen a fénykvantummal szöszmötöl. Úgy belülről. Otthonosan. Jó lenne az eredeti szöveget megtalálni és lefordítani. Nem az angol fordítást, hanem az eredeti pálmaleveleket. De ezek sajnos valahol egy kolostorban lapulnak. Ha valaki tud róla, írja meg nekünk. univ-universitas@freemail.hu . Csak a képük kell.

Napjainkban elterjedt gondolat, hogy a pi a kör és a gömb adatainak kiszámításához kell, és nem is nagyon jó másra. Ez bizony vaskos tévedés, bár kétségtelen, hogy arra is lehet használni. Egy nyugtalan gondolkodónknak azért volt egy frenetikus felismerése, amit soha sehol nem találtam meg a tananyagokban, pedig idejekorán publikálta. Dr. Sajó István akadémikus létére sem tudott eljutni a hazai elismerésig, pedig a világ egyetemein ismerik a nevét és a felfedezését. Rájött arra, hogy a rettenetesen körülményes és bonyolult atomfizikai világban van egy szabály, ami félelmetesen leegyszerűsíti a dolgok megértését. Ez pedig a pi használata.

Dr. Sajó István zseniális felfedezése a pi-vel kapcsolatban

A részecske    
szimbóluma

Elektron
tömege

Egész számok, vagy
  racionális törtek
szerint változó energia
vagy tömeghányadok

A pi hatványai szerint
változó energia vagy
tömeghányadok

 A részecskéknek a
  sugárzási korrekciók   
  levágásával korrigált
  nyugalmi tömegei

  A részecskéknek a
sugárzási korrekciók
levágásával korrigált
energiái

  A részecskék mért
  tömegei MeV/c2-ben

me =
elektron

me

x 1

x pi 0
1

1,000

0,51099906

0,51099906

m =

me

x 20/3

x pi 3
31,006

206,7068

105,62785

105,65838

m K0 =

me

x 10

x pi 4
97,409

974,090

497,7595

497,671

m Kx =

me

x 18

x pi 4
97,409

1753,36

895,9671

896,10

m =

me

x 5

x pi 5
306,019

1530,09

781,878

781,95

mp =
proton

me

x 6

x pi 5
306,019

1836,11

938,2546

938,27231

m3685 =

me

x 15/2

x pi 6
961,389

7210,40

3684,517

3686,0

m4415 =

me

x 9

x pi 6
961,389

8652,50

4421,420

4415

m10270 =

me

x 20/3

x pi 7
3020,293

20135,28

10289,11

10269

mZ0
bozon

me

x 6

x pi 9
29809,099

178854,6

91934,53

91161

A mért és számolt adatok közötti korreláció 0,99999999

A pi hatványai és a részecskék

Minden részecske alapja az egy elektrontömeg. Ez a baloldali második oszlopban látható me. Kövessük a felső vízszintes sort. Ezt megszorozzuk 1-el, majd pi a nulladikonnal, ami ugye megint csak egy, mert minden szám nulladik hatványa az egység. Ezután a jobbra eső három függőleges oszlopban már eredmények vannak. A sugárzási korrekciók levágása után mért nyugalmi tömeg. Ez az elektron esetében 1. Ez lesz az alapmérték.

És itt jön a varázsszám! Az elektron energiája így: 0.51099906 és a mért tömege MeV/c2 -ben: 0.51099906. Vagyis számszerűleg ugyanannyi! Ez azért varázsszám, mert ezután ez szorzóként minden további részecskében jelen van. Ez az me szorzó minden sor elején. A természetben létező részecskéket vagy egy egész számú szorzóval, vagy egy racionális törttel képzett energia vagy tömeghányaddal kapjuk.

Itt különösen izgalmas a proton, ami éppen egy egész számmal jön ki, és a pi ötödik hatványával, ami 306.019.

306,019 x 6 = 1836,114

A proton egy elektronnál pontosan ennyivel nagyobb tömegű, és ha beszorozzuk a fenti eredményt az me értékkel, akkor az ismert és mért adatokkal nagyban egyező eredményre jutunk.

1836,114 x 0,51099906 = 938,2525

Ennek azért van olyan nagy jelentősége, mert így a pí előlépett a rejtekéből, és ettől kezdve már nemcsak a szokványos szerepeket fogja játszani, hanem a nukleáris fizikában is nagyon fontos szerepet kapott.

A fenti módszerrel jó közelítésű eredményeket kaphatunk az ismert részecskékről. Ez azt is sejteti, hogy az elektronnak az anyag keletkezésénél kulcsfontosságú szerepe van. Az is felsejlik, hogy kell lennie egy kisebb elektronnak is, amit elektrínónak nevezünk, és ez köré is kialakulnak tartós és kevésbé tartós szimmetriák is. Ugyanúgy mint a fenti táblázat me eletronjához. A rendszer fraktális, vagyis kell lennie sokkal nagyobb elektronoknak is. Ez elektrínók töltése természetesen kisebb, és a nagyobb testvéréé sokkal nagyobb az elektronnál. Így azután kell lennie kisebb protonnak, neutronnak is, ami nem is meglepő, hiszen ebből hármat is ismer tudományunk. Ezek alkotják a tau, müon, elektronneutrínó sorozatot.

Ebből az is világosan következik, hogy van szubtilis anyag, ami az általunk vizsgált anyagtól sokkal kisebb atomokból szerveződik anyaggá. Ez azért fontos, mert az emberek, állatok és növények nagyon sok ilyen neutrínót szülnek (gyártanak) maguk köré. Ez az aura anyaga. A normál anyag termeli folyamatosan. Vagyis mi magunk is teremtjük az anyagot. Erre még visszatérünk.

 

A pi értékét mi decimális számokkal írjuk le, egy egész (3) és az azt követő végtelen tizedesjegy (1415926....). Ma a legtöbb ember úgy gondolja, hogy ez a legcélszerűbb közlési forma, és ezért mindenáron számokat keres az ókori írásokban is. Ha jobban belegondolsz, akkor ennél egy sokkal általánosabb és közérthetőbb megoldást is lehet találni. Olyat kell kitalálni, amit bármely civilizáció megért, függetlenül attól, hogy milyen számrendszert használ. Ez elsőre megoldhatatlannak látszik, de olyan sok példát tudok erre mutatni, hogy ez rámutat arra, hogy mégiscsak ismerték ennek a feloldását. A geometriai szög bármely civilizáció számára ugyanazt jelenti. Ez ráadásul egy olyan kifinomult tudást is feltételez, amelyre még a mai tudomány nem is jött rá. A világegyetem lényege a mozgás, így a szöget is akkor használjuk a legbeszédesebben, ha közvetlenül a sebesség kifejezésére használjuk. Ha meggondolom, akkor ezt a mértékegységet én vezettem be először. Akkor 1984-et írtunk. Hét év kellett a publikációjához. Ekkor jelent meg az első önálló könyvem, A teremtés üzenete. Már majdnem két évtized telt el azóta, és semmi. Ma tehát a barbilelkűség világát éljük. Azért mutatom ezt a "maja Sívát", hogy felébredjen a sok mellébeszélő. Itt ugyanazt a teremtési elvet vehetjük szemügyre, ami az előbbi "Dzyan" idézetben is feltűnt. Ha valakit további részek is érdekelnek, az letöltheti innen. Fantasztikus leírása a teremtésnek.
Tachion az Ókorban?

Ugyanez a titkos szög figyelhető meg ebben az óegyiptomi pictogramban is, és már mutattam a régi tachion modellünket is, amelyben ugyancsak a pi van megörökítve szög formájában. Erre még mindig rá lehet sütni, hogy véletlen, de ilyet csak olyanok hangsúlyoznak, akiknek semmiről sincsen saját véleménye.

RV 3,14 tachion Azt ajánlom a kedves olvasónak, hogy szerkesszen egy kis szögsablont 31,4 -es csúcsszöggel. Legjobb, ha valamilyen átlátszó műagyag dossziét vág szét. A lustábbak keressenek egy 30-60-90 fokos vonalzót, és ennek a harminc fokos végét használják. Ennél egy kicsit nagyobb a szög. Ezzel a sablonnak vizsgáljanak meg minden gyanús szöget az épületeken, levelezőlapokon, szakrális tárgyakat ábrázoló képeken. Keressék a 31,415 fokos szöget. Igen, igen! A PI tízszerese... Ez az egyik szent szög. A másik a 62,84 fokos, és a harmadik a hány fokos. Ennek pontos kiindulási értéke 3,16227766 c, vagyis ez egy egészen kicsit hegyesebb szöget jelent, mint az első. Mekkorát? Írd meg! A megoldás előtted van, de becsapós egy kicsit!! logosz@axelero.hu A jó eredményt beküldők között könyvjutalmat sorsolunk ki (határidő:2003 szeptember 15). Írd le azt is, hogy hogyan jutottál erre az eredményre.

STARTLAPSTARTLAP ELŐZŐ LAPELŐZŐ LAP
 

WEBMASTER E-MAILÍRJÁL NYUGODTAN!KÖVETKEZŐ LAP - NEXTFolytatás

 

SZÍVESEN LÁTUNK, HA SEGÍTENI AKARSZ

ALL RIGHTS RESERVED © 6. aug. 2001 by UNIVERSUM UNIVERSITAS. This tour guide is prepared for personal information-use only. Absolutely no part of this tour guide, its complete form, or the information contained within it may be reprinted, copied or otherwise duplicated without the express permission of the author.
Sokszorosításra, megjelentetésre MINDEN JOG FENNTARTVA. Csak házi használatra!©
2002.05.29 by
UNIVERSUM UNIVERSITAS BUDAPEST
e-mail:
univ-universitas@freemail.hu