ÍGE-IDŐ 27.   

GABONAKÖRÖK ÉS EGYEBEK

ÜZENETEK, VAGY MINDENT TUDÓ CSÍNYTEVŐK?

Régi és új csínytevők járják a földjeinket, és bonyolultabbnál bonyolultabb ábrákat "szélhámoskodnak" a különféle gabona és haszonnövényeink vetéseibe. Buzgó fiatalok, idősebbek és egyetemisták is szorgoskodnak, hogy bebizonyítsák azt, hogy minden témát kutató tudós félrevezetett hülye. Időről időre fellángol a média minden ágában a vita, újra és újra megjelennek a csínytevők "felsőbbrendű" nyilatkozatai is. Nos ezt a vitát egyetlen kis bottal el lehet dönteni a helyszínen. Megemeled a ledőlt gabonát, és alákukucskálsz. Ha megvannak a vetési barázdák, akkor a mintázat valódi, ha nincsenek, akkor hamis. Ezt egy óvódás is el tudja dönteni. 1000, 2000 négyzetméteren nem lehet a ledőlt gabona alá "visszahamisítani" a porhanyós földre azokat a mikrobarázdákat, amelyeket a vetőgép a csoroszlyáival (vetőcsöveivel) hagy hátra.

A fényképek ennek vizsgálatára nem adnak lehetőséget, de a légi felvételek azért mutatnak néhány érdekes dolgot. Ha egy képen bármely vonal girbe-gurba, és bizonytalan az alakzat széle, akkor ember csinálta. Az is fontos, hogy a valódi "körök" mindig oválisak. Az ovalitás úgy 1/36-od körül van. Ezt helyszíni méréseknél tapasztaltam. A "valódi ábráknál" a gabona kalászain sohasem csillog csillám. Ez letaposás esetén mindig megfigyelhető, hiszen a földre letaposott kalászokra sár tapad, amely megszáradva részben lepereg, de a kalász szálain mindig megfigyelhető a földdel való érintkezés nyoma. A szél által okozott porszennyezési faktor a gabonatábla egyéb részeivel egyszerűen összehasonlítható. Ritka jelenség a gabonamintázatoknál, de azért többször előfordul, hogy egyetlen szál sincs ledőlve. Csak más színű. Eddig csak egy ilyet láttam Dombóvárhoz közel, de az fantasztikus volt. Az átlagosan 85 cm magasságú búzában a kör széle 110, a közepe 40 cm magasságú volt. Egy eléggé szabályos parabolikus hatást mutatott a felület, és ezen a szabályos területen olyan növényi liláspiros volt a búza. Estéről reggelre. Ez teljesen szokatlan dolog a búza esetében. Minden szál gabona érintetlennek látszott és állt. Egy vetésben 1-2 cm távközzel állnak a gabonaszálak, vagyis semmiféle csalásról nem beszélhetünk. A szkepszis nagyjai erre kitalálták, hogy ez műtrágyaszórási hibából ered. A baj az, hogy ez is egyik napról a másikra keletkezett, de aratás közben már senki sem szokott műtrágyát szórni a gabonára. "Erre varrjanak gombot" a mindent legyalázó szkeptikusok. A hangyák talán behúzgálhatták a kör közepén. és amit itt behúztak, azt dugták ki a kör szélén. Esetleg villámgyors zanzásító és dilatációs baktériumok tehették...

Szóval egyetemi tanulmányok és szakértői papírok nélkül is szakszerűen el lehet dönteni egy gabonamintázat valódiságát. Úgy a nagycsoportos óvódás értelmével. Nos, ilyen a mai szintje bizonyos vitázóknak. Ezt tesztelik folyamatában a milliomos műsorok. Eléggé hülye-e már az intellektuális réteg? És amikor A és C között kell választani, jelentős (és egyre növekvő számú) B és D szavazat is megjelenik. Lehet, hogy a csimpánzok már okosabbak?... Ez az igazi népbutítás eredménye. Ezért a választási lehetőség, a többesélyes toto. Így egy év múlva már abban is bizonytalan lesz a szavazó, hogy mi is az igazi neve, hiszen minden rossz válasz is megjelenik a fejében. Ez természetesen szándékos. Nagyon "jó" pszichiáterek dolgozzák ki a dolgot. Éppen ezért harcolnak a pénzért tanárok, orvosok, és társadalmilag még az átkosban perifériára szorított emberek. Ez a nép szimpátiáját hozza a műsoroknak. Ez fontos, mert csak így lehet komoly tömegeken lemérni a lebutítási faktort. Így azután már azt is meg lehet kérdezni (milliókat hozó telefonokon), hogy a repkény rovar, lepke, madár vagy növény-e. A sok hülye meg telefonál, és megfizeti a műsor millióit. "Fogós, ravasz" kérdésekre. 320 Ft+áfa/perc (olvashatatlanul apró betűvel). A nagy pénzt jelentő buktató kérdések meg érdekes módon mindig Amerika irányultságúak. Mondjuk hányban és hány éves korában volt kanyarója Gipsz Jakabnak egy soselátott amerikai filmben. Nem érdekes, hogy ugyanez a műsorvezető fő figurája a "tényeket tisztelők társaságának"? Nos, nekem elegendő egy ilyen ember szemébe belenézni. Ők mindent tisztelnek, csak éppen a tényeket nem. Mindenkire obskuránst kiabálnak, de ők maguk a leginkább azok. Ennyire lebutított tömegben pedig könnyű a prédálás és az ingyenélés. Reklám kérdése. Itt már az Izaurának, ( a háromszáz évvel ezelőtt élt képzeletbeli rabszolgalánynak) is gyűjtöttek a szappanopera rajongók.

A TEREMTÉS ÜZENETEI AZ ÉRTETLENEK TÁRSADALMÁNAK

Próbáljunk hát gondolkozni! Vajon mit akarnak ezekkel a fura rajzolatokkal üzenni valakik? Ki üzen? Van ezeknek az ábráknak valami értelme? Nézzük!!


A Kaosz gerjedésének második momentuma, a második interakció

Ez az ábra bizonyosan eredeti és azt az állapotot ábrázolja, amikor a Kaosz három Víz típusú forráselemének hullámterjedése eléri egymást. Ezt az ábrát már mutattuk a TEREMBURA ablak 8. weblapunkon, de most a látvány kedvéért ideidézzük, hogy össze lehessen hasonlítani.

Szentháromság jelben szereplő
 Dávid-csillag.

Itt megfigyelheted az összefonódott, összekapaszkodott dimenziókat.

Van még egy ehhez hasonlatos gabonakörről fotónk, amely szintén ugyanezt tanítja. Ebből hiányoznak a körön belülre eső erőteljes metszékek, de azért felfedezhetők a körök határai. Ez a pontos, bár kevésbé látszik látványosnak. Ezt a jelet szabályosan egy ilyen alakú nyílással, ablakkal szokták ábrázolni.


Időfizikai ábra a Terembura ABLAK sorozatának 08 lapjáról.

Ez az az ábra, amit "szentháromság" jelnek szoktak nevezni, és ezt ugyanígy változatlanul fellelheted az architectúra számtalan motívumában. Itt egy templomi díszt mutatunk, amely nem feltétlenül "judeo-keresztény" jel. A teremtés kezdeti aktusát mutatja nekünk. Ez nem faji kérdés. Nagyon jellegzetes, így nem nehéz megismerni. Itt egy "mindenható" jel van benne, ami enyhe pontatlanságot jelent, bár áttételesen igaz

SZENTHÁROMSÁG
Szentháromság jel a gabonában.

Ugyanez nyílás formájában egy katolikus templomon.
Azért nyílás, mert anyagtalan, de alakkal bíró valami. A szentháromság ősi jele, amelyet a három kör összeolvadásával értelmeznek. Ez valójában egészen más értelmet takar. A teremtés első aktusát, a Vizek interakcióját a Kaoszban.

 

A következő ábra a Tüzet és a Vizet ábrázolja, és azt is érzékelteti, hogy a Tüzet a Víz löki meg Tűz, vagyis fénysebességnél gyorsabb sebességre. A körben látható nyílszerű mintázat a minden irányban történő kitágulást mutatják és 4 pi-t jelentenek (12,56). 11 teljes és egy szélesebb csúcsa van, ami úgy kvázi 0,56 egység széles. Az eredeti képelnevezés "sperm", amiből látszik, hogy az elnevezője olyan mint a Móricka, akinek mindenről "az" jut az eszébe. Ő a megtermékenyítést látja benne. Az se rossz...

Tűz és Víz. Tardion és Tachyon
Víz és Tűz a gabonában. A számjelzés 12,56, vagyis 4 pi. Számold meg a "fogakat"!


Az idővisszacsatolás, a világ működésének alapelve.

A teremtés következő fázisai is korrektül megvannak az "életbe", a gabonába rajzolt ábrák között. Ez az ábra a Kaosz gerjedési szabályát mutatta, amikor a Víz a Tüzet, a fénysebesség feletti sebességgel mozgó forrást keletkezteti. A lenti képen már az univerzum fennmaradásának alapelve látható. Így keletkezik és működik egy fénykvantum. A körök átmérőjének a csökkenése az emanáció inverze, magyarul a fénysebesség többszörösével haladó kiáradó forrás ilyen eseményhorizontot kiárasztó tartamrendszert hagy hátra. Itt az egyre kisebb körök ezt világosan mutatják. No de, mit akar tanítani az a kis holdacska a legkisebb kör előtt?

Az eredeti képcím "cropc314", és ebből látszik, hogy elnevezője jó felé kaparászik a megoldással, hiszen a pi szerepeltetése mutatja, hogy az illető a fény szerkezetével és az idő relativitáselméletével foglalkozik mélyrehatóan. Neki a fény már nem elektromágneses hullám. Sok modellkísérlet lefolytatása után már úgy gondolom, hogy a tachion nem egy majdnem teljes fordulatot tesz meg, hanem csak háromnegyed fordulatot, amihez a 3,16c sebesség tartozik. Erre a megoldásra is mutattam már példát.

BETLEJ TAMÁS ALKOTÁSA

Natalitás az időfizikában. A számítógépes modellben itt 5 c sebességgel haladt a tachion

Itt, a fenti ábrán, mind a két oszcillációs periódust ábrázoltuk. A valóságban csak minden második van ebben a valóságban, (a mi oldalunkon) vagyis ezeket a gömböket ki kell hagyni gondolatban. Ez utóbbit mutatja a fenti gabonakör. De miért is rajzoltak a forrás elé egy "holdat"? A Hold a nőiség princípiumát hordozza, vagyis a másodikat (Éva), ami mögött semmiféle rasszizmust nem kell keresni, hiszen ez nem biológiai nemiség. Az előbbi azt is jelenti, hogy Nem a primer, hanem a szekunder energiához tartozó az ábra. Vagyis a fenti ábra a miáltalunk is ismert fénykvantumot tanítja, ehhez tartozó ábra. A zöldes eseményhorizonttal ábrázolt körbeszáguldó tachion sebessége a fénysebesség ötszöröse. Ezzel a sebességgel tudja megtenni a tachion a teljesnek látszó fordulatot, de a fordulat csak a legnagyobb gömb közepén válna teljessé, és nem annak a felszínénél. Ha beleér a legnagyobb gömbbe, akkor eléri saját terjedő időrendszerét, és ezzel időhurkot, idő-visszacsatolást hoz létre, amelyben lényegében meglátja saját magát a saját jövőjében. Előtte, a jövőjében meglátja a saját régebbi állapotát, és mindig azt látja, amilyen aktuális időrétegben mozog.

Ferenci Viktor rajza
Egy galaxis, és a logaritmikus spirális.
Minden, ami létezik ezen a módon létezik. A dolognak egyaránt szerepe van a mikro és makrokozmosz működésének és működtetésének fenntartásában. A mindent átható kiáradások hullámai fénysebességgel terjesztik rétegezett tereiket. Így a dolgok mindenütt jelen vannak, hiszen ezekben a hullámokban minden atom és minden fénykvantum is képviselteti magát.


Egy traktorsáv kb 14 méter. Az ábra kb. 168 méter nagyságú. Fraktális jellegű.

Úgy is mondhatjuk, hogy "ott van", miután nem tárgyi léte, hanem információs és hullámtéri jelenléte milliárd fényévekre is manipulatív. Ezek a hullámok nem gyengülnek a távolsággal. A felületi és görbületi faktoruk négyzetesen változik a távolsággal, és ez a tömegvonzás, az elektrosztatikum, a mágnesesség, a megvilágítottság képleteiben egyaránt felbukkan.

 

Azért ez az ábra már elismerésre méltó (munkás) produkciónak látszik. Vajon miféle univerzum törvény lapul mögötte? Ez a hármas spirál már eléggé pontos és bonyolult ahhoz, hogy elhiggyük valódiságát.
Ez meg mi a csudát üzen? Kiesett a harmadik fázis?

Erről a két ábráról már értjük, mit jelent. A tér kialakulásának két jellegzetes ábrája látható itt. Ez elsőn a téridő csigájának, spirálgömbjének egyik metszete figyelhető meg, a másik pedig elsőre teljesen szokatlan, lineáris ábra, pedig nem más mint egy kiterített oktaéder. Még a hajtogatási vonalakat is megmutatták.
A téridőcsiga metszete. Egy egy dimenziós spirálgömb, ami négydimenziósnak mutatja magát. Mert terjed is a mérete.

Kiterített oktaéder és a hangsúlyozott hatos szimmetria. A nagy hatszögek közötti kis hatszögek mindig az alakzat belseje felé mutató háromszögeket képez. 10 nagy és 116 kis hatszög. A légifelvételen látszik feltűnő pontossága is.

Sok ezer ábra, sok ezer jelentés, sok ezer lüke magyarázat. Küzdő szarvasbikák, megkergült sündisznók nyomai a búzában, repülőgépek szárnyáról leszakadt légörvények, népszokás, a vicces fiatalok és öregek kutatókat beugrató tevékenysége. És valóban; komoly ellenpropaganda, és komoly utánzási kísérletek, infravörös fényben és sötétlátó szemüvegek segítségével, hiszen a materialistáknak, a "tudománynak" napjainkban már nem futja többre. Mindent nevetségessé tenni. Ez érvnek is, ismeretterjesztésnek is, tudománynak is nevetségesen kevés.

ALL RIGHTS RESERVED ©

STARTLAPTEREMBURA STARTLAPELŐZŐ LAPKÖVETKEZŐ LAP

LEVELEKÍRJÁL!KÖVETKEZŐ LAPKÖVETKEZŐ LAP