A nagy titkok mindig közismertek.

 


Bach életeRendszerekzenei kulcsokzenei kulcsok 8
rejtett titikok Bach zenéjébenZenei kulcsok 3zenei kulcsok 6zenei kulcsok 9
általános zenei kulcsokzenei kulcsok 4zenei kulcsok 7zenei kulcsok 10


zenei kulcsok 11Zenei kulcsok 14Zenei kulcsok 17Zenei kulcsok 20
zenei kulcsok 12Zenei ulcsok 15Zenei kulcsok 18Zenei kulcsok 21
zenei kulcsok 13Zenei kulcsok 16Kulcsok 19Zenei kulcsok 22

Zenei kulcsok 4

G. F. Händel 1685-1759-ig élt. Gondoljuk végig. Az ő idejében az A hang, amire ma hangolunk a Gisz helyén helyezkedett el. Tehát az A hangtól egy fél hangtávolságra lefelé. Innen már csak egy fél hangtávolságra lefelé helyezkedik el a G hang a violin kulcs neve, a hang, amin a föld rezeg. Tehát kb. 300-400 évvel ezelőtt a Gisz-re hangoltak a zenészek. Elképzelhetőnek tartom és logikusnak is, hogy korábbi időszakokban, talán a hangolás megállapodásának idején a G hangra hangoltak a zenészek. Igaz kézzelfogható bizonyítékom nincsen, de a logika ezt diktálja. Minden bolygót, a földet is egy fénymag irányítja. A fénymag formája megegyezik a violin kulcs formájával. A mi bolygónk fénymagja egy nagyon mély G hangon rezeg. Ebből következik miért kapta a violin kulcs a G nevet.
Ezek után térjünk rá a basszus kulcsra, az F kulcsra.
Nézzük meg a formáját. Egy jobbos spirál kezdete. Az antivilág kezdete a jobbos irány, a mi világunk balra indult. Most mutatok nektek két példát Bach világából. Figyeljük meg a basszus kulcs formáit.

 

11. ábra Bach 1

Hát nagyon furcsa. Ezek a basszus kulcsok mind balra indulnak el. Nem véletlenül, hanem minden alkalommal. Tehát Bach balos irányba indította a spirált. Vagyis akkor mi az eredeti, A balos? A jobbos? Vagy mindkét irány egyszerre? Mielőtt ezt eldöntenénk nézzük meg a violin kulcsait is. Itt teljes mértékben kirajzolódik a bindu mintája. Talán már nem is kell hozzá magyarázat. Azért itt mutatok még egy példát a violin kulcs formájára.

12.ábra Bach 2

Tehát Bach korában a balos irányba elinduló basszus kulcsot használták. Mutatok egy csodaszép basszus kulcsot ebből a korból.

13. ábra F kulcs 2

Ez már egy igazi balos spirál! Sajnos kottaképet nem tudok mutatni hozzá, de lexikonban találtam a jelet, tehát ez már elég bizonyíték, hogy a korábbi évszázadokban ez elterjedt jelölési formának számított. Ami igazán elgondolkoztatott a két pont. Ez az F féle megoldás nem tetszett nekem. A két pont közötti hang az F helye. Akkor miért nincs a G kulcsnál is két pont? Ott is kellene, lehetne jelölni.
Hát azért nem, mert a két pont a két eredeti forráshelyet jelöli az eredeti basszus kulcs, jin-jang jelben, ahol van egy jobbos és egy balos spirál, ami együtt létezik.

14.ábra jin-jang

Aki térrálátással rendelkezik látni fogja a megoldást. A basszus kulcs eredi ábrázolása a jin-jang jel a két eredeti forrással. A két első kiáradást jelöli, jobbos balos irányba, az atya az anya, a tér és az antitér forrása.
Miért kapta az F nevet a basszus kulcs?
Milyen betűvel kezdődik a bolygónk neve? F betűvel. Föld. Igen ő is a földet jelképezi.
Most jön az a kérdés, miért csak magyarul igaz az F betű? Kérdeznék sokan. Ebben a kérdésben Varga Csaba munkái segítettek, nagyon ajánlom mindenkinek. Nagy fölfedezéseket tett ő is. Bebizonyította, hogy a magyar nyelv és a hozzátartozó írásbeliség találmány. Komoly bizonyítékokkal magyarázta, hogy a magyar nyelv az egyetlen nyelv. 

A nyelv gyökökből épül föl. Az ősi gyökök száma 20-25 lehetett . Ilyen a föl és a föd gyök is.
Itt a kettő egy gyöknek a változata. Amikor kezdték a különböző népek lejegyezni a gyököket, többször hallás után, vagy másolás útján írták le a szavakat. Többször előfordult természetesen, hogy rosszul értették meg a szót, vagy rosszul hallották meg és ebből már kezdődtek a kavarodások. Ha hallottak egy hangot, vagy olvastak egy betűt, amit ők nem ismertek, vagy nem használtak, fölcserélték egy másik betűre, ami nekik a legközelebb állt ahhoz a hangzáshoz. Tudom, nagyon primitívnek tűnik ez az elgondolás, de mi van ha ez az igazság?
Három szót vizsgálok meg. Föld, Earth és Erde. Az Earth a Föld angol megfelelője, az Erde pedig németül van. Mindhárom szó ugyanazt jelenti és mind a három ugyanabból a szóból jött létre. A föld szóból. Az angol valószínűleg hallás után írta le a szót. A kiejtés valahogy így van: ölt, ört, örf. Nem hallotta meg az f betűt és a d , illetve l betűt is összetévesztette az rt-re. 
A mai helyesírásban is vannak ilyen hibák. A németnek nincs "ea" betűje, ezért meghagyta az e betűt, mert az közelebb állt neki a valósághoz. Egyébként kiejtve az Erde: érde. Az is lehet, hogy egy olyan "szögedies" német nyelvjárásos területen jegyezték le, ahol minden e ö-nek ejtendő. Ez nem vicc, beszélgess egy német némettel és utána egy svájci némettel. Olyan mintha egy másik nyelvről lenne szó. Itt becsúsztatok egy rövid történetet. Már jól beszéltem németül és egyik turnénkon Voralbergben eltévedtünk autóval. Voralberg az osztrák határon van Svájc irányában. Egy osztrák hölggyel utaztam, aki ugye született osztrákként nagyon jól beszélte a saját német nyelvét. Az utcán megkérdeztünk egy embert hogyan jutunk erre és erre a helyre. A voralbergi tudta és gyorsan el is mondta merre kell tovább mennünk az autóval. Aztán elindultunk és az osztrák hölgy azt mondta nekem ,ő semmit nem értett meg ebből a németből. Én pedig szépen elmondtam neki az ő nyelvén ugyanazt a németet, mert én megértettem amit mondott . Talán tudománytalannak tűnik ez a rövid levezetés, mégis nyugodt szívvel jelentem ki mindhárom szó egy és ugyanaz szóból, gyökből származik, a föld szóból.
Így jobban érthető az F kulcs elevezése, ami a Földet rövidítette le.

Még egy nagyon fontos bizonyítás hiányzik a két kulcs lezárása előtt. A számmisztikai része.
Nagyon fontosnak tartom, ha van egy fölfedezésünk, vessük össze a számmisztika adataival is. Természetesen itt is csak eredeti, működő programra gondolok. A renum 11 számmisztika programját ajánlom mindenkinek, Ács Miklós matematikus munkáját. Talán ez az egyetlen valóban megbízható munka. Nem egyszerű olvasmányok, de érdemes őket végigolvasni, megérteni, mindenki számára nagy segítség lehet. Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy több zenei dolgot sikerült együtt átnéznünk, amit szeretnék veletek is megosztani. Itt most a kulcsokról tett megállapításokat közlöm veletek. 
A basszus kulcs száma: 272
Jelentése: A megoldás őbenne van. Az eredeti filozófia, a tökéletes ész, a végtelen eszme kifejtésével.
F kulcs száma: 93 Jelentése: működik.
Violin kulcs, G kulcs száma: 225 Jelentése: a világosság
A G kulcs igazságszáma 5, ami a teret jelképezi.
Az eredeti filozófia az F kulcs, ami által eljutunk a G kulcshoz, a megvilágosodáshoz.
Az eredeti filozófia segítségével elérhetjük a megvilágosodás állapotát.
Úgy gondolom ennél több magyarázatra nincsen szükség.

 

 NEXT    TOVÁBB