Az eredmény maga a letisztult gondolat.

 


Bach életeRendszerekzenei kulcsokzenei kulcsok 8
rejtett titikok Bach zenéjébenZenei kulcsok 3zenei kulcsok 6zenei kulcsok 9
általános zenei kulcsokzenei kulcsok 4zenei kulcsok 7zenei kulcsok 10


zenei kulcsok 11Zenei kulcsok 14Zenei kulcsok 17Zenei kulcsok 20
zenei kulcsok 12Zenei ulcsok 15Zenei kulcsok 18Zenei kulcsok 21
zenei kulcsok 13Zenei kulcsok 16Kulcsok 19Zenei kulcsok 22

A zenei kulcsok értelmezései


Elsőként tisztázni kell, mik azok a zenei kulcsok és mire használják.
A kotta olyan, mint egy könyv, amiben sorba vannak rakva a betűk, a kottajegyek, amiket egymás után olvasunk el, játszunk le a hangszereken. A legtöbb hangszernek egy sor kottaképe van, úgy, mint a könyvekben, egy-egy betű, illetve hang van egymásután és értelmezve egymást követően olvassuk, játsszuk le a hangokat, a betűket. Vannak hangszerek, amikkel több hangot is le tudunk játszani egyszerre. Például a zongora, ahol a jobb és balkéz külön sorba egymás alá van lekottázva, így a zongorista egyszerre olvas két sort és így halad kétsoronként lefelé. Talán a legnehezebben megtanulható hangszer az orgona, ő a hangszerek királya, hiszen ott még a lábaknak is külön szólama lehet. Ettől nem kell megijedni, minden megszokás kérdése. Megfelelő technikával és gyakorlattal mindent meg lehet tanulni.
Így néz ki egy zongorára írott kottakép. Jól lehet látni a kétsoros folyamatot. 
1. ábra kottakép


Ha egy hozzáértő olvassa a soraimat, valószínűleg furcsának tartja majd a hasonlataimat, ez esetben a könyv-kottára gondolok. Tapasztalataim szerint a lexikonokban levő meghatározások olyan bonyolultan vannak megfogalmazva, teletűzdelve idegen szavakkal, hogy még a hozzáértőnek is többször el kell olvasni, hogy rájöjjön miről is van szó igazán.
Valószínűnek tartom, ezzel azt akarják mutatni milyen nagy tudással rendelkeznek és milyen sok idegen szót ismernek. Pedig a tudás az egyszerűségben mutatkozik meg leginkább.
Nekem a célom: aki ezeket a sorokat olvassa értse is meg őket minden nehézség nélkül, ezért igyekszem a legegyszerűbb magyarázatokra. Aki ezt olvassa már tud olvasni, tehát érteni fogja az összehasonlítást.
A zenei kulcsok mindig a sor elején helyezkednek el, megmutatják a hangok helyét a vonalrendszeren. Minden kulcs egy hangnak a pontos helyét jelöli, és ebből már tudunk tájékozódni, hol van a többi hang helye. Természetesen lehet a kotta többi helyén is kulcs, nemcsak a sorok elején, ez a zenész segítségére van, hogy könnyebbé tegye a kotta olvasását.


Mi a vonalrendszer?


Öt párhuzamos vonal egymás alatt, ők jelölik az egy sort, ahol a megfelelő jelzések után - ide tartoznak a kulcsok is - lehet lejegyezni a hangokat. Nemcsak a vonalakon, hanem a vonalközben is vannak hangok.
Itt már fölfedezhető az idő fizikája. Az öt vonal a teret jelképezi, az öt vonalköz pedig a túlvilágot. Ezt lehet fordítva is értelmezni, talán azért érthetőbb az első magyarázat, mivel a vonalakat látjuk, a teret érzékeljük, a vonalköz üres, a túlvilágot nem látjuk. Vagyis ő a Téridő Isten, tíz tűz kergeti egymást, öt jobbos és öt balos, lent és fönt.
Itt a túlvilág alatt nem azt a négydimenziós világot gondolom, ahová halálunk után kerülünk, hanem az antiteret értem alatta, ami ugyanitt van, csak ellenütemben. Ez is egy bizonyíték arra, hogy az antianyagot nem valahol a világűrben kell keresni, mint ahogy ezt még sokan gondolják. Minden itt van egy helyen, egyik sem létezik a másik nélkül, egyik élteti a másikat. Ha nincs vonal, nincs vonalköz és ez fordítva is igaz. Fantasztikus titok tárul fel, és nem hiszem, hogy ennyi szabályosság a véletlen műve lehetne. A zenében is ott bujkál a teremtés minden titka. 
Ha az időfizikai mondataim nem tiszták a számotokra, légy szíves olvassatok utána Kisfaludy György vagy Kocsis Ferenc munkáiban, ők igazi szakértők ebben a szakmában. Az én egyik feladatom, hogy észrevegyem az összefüggéseket és megpróbáljam megfejteni a még meg nem oldott feladatokat. Biztosan vannak mások is, akik jó eredményeket értek el, engem ez a két ember tudott eddig igazán továbbvinni a gondolataimban.

 NEXT    TOVÁBB