Temperált rendszer a térben

 


Bach életeRendszerekzenei kulcsokzenei kulcsok 8
rejtett titkok Bach zenéjébenZenei kulcsok 3zenei kulcsok 6zenei kulcsok 9
általános zenei kulcsokzenei kulcsok 4zenei kulcsok 7zenei kulcsok 10


zenei kulcsok 11Zenei kulcsok 14Zenei kulcsok 17Zenei kulcsok 20
zenei kulcsok 12Zenei ulcsok 15Zenei kulcsok 18Zenei kulcsok 21
zenei kulcsok 13Zenei kulcsok 16Kulcsok 19Zenei kulcsok 22


Temperált rendszer a térben = 605 = A rezonancia kulcs megtalálásának titka. Az időtlenség lényegének megértése. Az Univerzum Egyház. Az örökkévaló struktúrája. Az örök rendszer megértése.
A zene eredete című fejezetben már említettem milyen sok zenei irányzat, milyen sok zenei hangsor létezik. A temperált rendszer-ezt a rendszert már elemeztem egy korábbi fejezetben, ha fontosnak tartod, olvass utána előző fejezetek plusz internet-sokan kritizálják, legfőképpen azok, akiknek fogalmuk sincsen sem erről, sem más zenei irányzatokról. Ha valakit, valamit nem ismersz, ne kritizáld, ne tegyél megjegyzéseket, hiszen fogalmad sincsen mit beszélsz. Először nézz utána, olvass utána, érdeklődj és ha már van elég információd-ezek lehetnek jók és rosszak is-, akkor vagy megfelelő partner egy megbeszélésre. A temperált rendszer több 100 éve egy nagyon bevált, működőképes rendszer. Elmondok egy egyszerű példát, így talán érthetőbb lesz. A régi időkben sátrakban, kunyhókban, kőházakban, majd falvakban, városokban, több emeletes házakban laktak, laknak az emberek. Mi a jó? Kinek mi a jó? Van aki még most is sátrakban lakik, van aki sose költözne ki a nyolcadik emeleti jól fűtött garzon lakásból. Vannak olyan hangszerek, amik csak 4 hangot képesek megformálni, a mai hangszerek lehetőségei sokoldalúak. Mondhatjuk azt, hogy ízlések és pofonok különbözőek. Mindig születtek le alkotók, akik változtattak az addigi szokásokon és új dolgokat vezettek be. Amikor megérett a számítógép világa leszületett Neumann János. Amikor megérett az emberiség az atombombára leszületett Oppenheimer, Einstein és a többiek. Amikor megérett a zenei világ a temperált rendszerre, leszületett J. S. Bach, aki egy fantasztikus kezdete volt ennek a zenei irányzatnak. Biztosan látott és hallott már mindenki nagyzenekart játszani. A temperált rendszer nélkül nem tartom valószínűnek, hogy tisztán, ilyen sok szólamban-akár 20-30 szólam mást játszva-együtt tudna működni. Ez a rendszer lehetővé tette sok kiváló zeneszerző kibontakozását: Bach, Mozart, Bartók és a többiek. Ma is őket hallgatjuk, ma is az ő darabjaikat játsszuk. A könnyűzene is ebben a rendszerben jött létre, az ABBA is, Ákos is. Igaz ők nem használnak fel sok lehetőséget ebből a rendszerből, de ebben a rendszerben működnek. Ezeket a példákat csak azért írom le, hogy jobban képben legyetek. A temperált rendszer nagyon jól van elemezve a neten zeneileg, de nem időfizikai vonalon. A temperált rendszer az oktávot-előző fejezetben találod az oktáv meghatározásait-12 egymástól egyenlő távolságra levő hangokra osztotta fel. A különböző hangolási rendszerek nagyon jól fel vannak dolgozva a neten bemutatva pozitív, negatív oldalaikat, sőt már hanganyagok is vannak. Ha érdekel és nem találod meg a linkeket szívesen átküldöm bárkinek csak jelentkezzen.

1.ábra

Ez egy zongorabillentyűzet, ahol láthatod a 12 különböző hangot. 7 főhang van, ezeket a fehér billentyűk jelzik. 5 félhang van két elnevezéssel, ezek a fekete billentyűk. Ezek ismétlődnek felfelé és lefelé is. Tehát ami nekünk most fontos 12 különböző hangot tudunk megkülönböztetni egymástól. Mi jut eszünkbe a 12-es számról? Minden nap 2x 12 órából áll. Egy órában 60 perc van, ez 5x12 perc. Egy percben 5x12 másodperc van. Minden geometriai forma 60-ból indul ki. 3x60=180 Ennyi a háromszög szögeinek összege. (Itt most síkban gondolkodom, nem térben.) 6x60=360 Ez a kör és a négyzet. 12 tojás=1 tucat, 12 hónap=1év, 12inch=1láb,12 zodiákus, 12 esküdt van a bíróságon stb. Nem olyan rossz ez a szám, a Földön sokat használjuk. Nézzük meg újra az arányokat: 7 főhang és 5 félhang. Az előző fejezetben már kifejtettem, hogy minden egyes hang kvintugrásokkal jött létre egyetlen egy hangból. Az ötös a teret jelképezi, a hetes pedig a fényt. Ne tévesszen meg benneteket a főhang és a félhang kifejezés. A főhangok közelebb vannak az első originális hanghoz, a félhangok pedig távolabb helyezkednek el, mondjuk úgy, későbbi időben létrejövő kvintek. Most érkeztünk el a hangnemek világához. Ezt is elemeztem már a temperált zongora című fejezetben, most egy kicsit mélyebbre megyünk el, mert ma már el tudom helyezni ezt a rendszert a térben, ma már átlátom a rendszert globálisan. 
Hangnem=egy 8 hangból álló hangsor-egy oktávon belül-, ahol az alaphang határozza meg a többi hang helyét a temperált rendszer törvényei alapján. Hangnem=65=formába, ősi, kereke, origó, jin jang.
Itt látható egy hangnem a lépéstávolság törvényével.

2.ábra

Ebben a rendszerben 7+7+1=15 ilyen hangsort tudunk felépíteni mindig más hangmagasságról indulva. Első hallásra úgy gondolnánk, hogy minden hangsor, hangnem ugyanolyan hangzású, hiszen a törvények megegyeznek. Minden hangnem más karakterrel rendelkezik. Ezek oly mértékben különbözőek, hogy egy jobb zenész hallás után is meg tudja mondani milyen hangnemet hall. A kiinduló hangnem a C-dúr, ebben a hangnemben nincsen előjegyzés. Ő az első fény. A hangnemek kialakulása kvintugrásokkal (ötös lépéssel) jönnek létre fölfelé és lefelé egyaránt. Így növekednek az előjegyzések is.

3.ábra

Fölfelé vannak a keresztes hangnemek, 7 különbözőt találunk itt, ezek a tüzes hangnemek, hiszen már a nevében is benne van a tűz. A karaktereik is dominánsabbak, világosabbak, tüzesebbek. Ráadásul a keresztes hangok fölfelé emelnek (egy fél hanggal). A lefelé ugró kvintek pedig a bés hangnemek. A "b" a hangokat lefelé szállítja egy félhanggal. Ezek a hangnemek befogadóbbak, érzékenyebbek. Ebből is 7 fajta van. Ne felejtsük el! Mind abból az egyből jött létre. Ezek a dúr hangsorok: 7keresztes és 7 bés. Azt is lehetne mondani ezek a férfias hangnemek. A férfi akkor egész, ha van egy női párja, mint ahogyan a tér-antitér, az Atya és az Anya. Így minden dúr hangnemnek van egy moll párja, ugyanúgy 8 hangból áll. Ezek önmagukban is megállják a helyüket, tehát moll hangnemekre is írtak műveket. Minden dúr hangsor 6. hangján kezdődnek a moll hangsorok. Tehát a dúr hangsor 6. hangja megfelel a moll hangsor első hangjának. Most is gondolhatnánk az, hogy hasonló karakterük van, de itt is mindegyiknek más, jól elkülöníthető hangzásuk van. Úgy viszonyulnak egymáshoz, mint a tér-antitér. Egyedül is megállják a helyüket, de együtt egészek, egymást éltetik, tartják el.
Dúr = Atya, Jang, Tűz Moll=Anya, jin, víz
Természetesen a dúr hangnemekben is van víz, meg jin, csak ezekben dominánsabb a tűz. Fordítva is igaz a moll hangnemeknél. A dúr hangsorban 8 hang van=1 fény A moll párjában 8 hang van, még egy fény. 8+8=16 Ennyi párhuzamos világ van. Minden hang egy-egy világot "szimbolizál", mutat be. Ami érdekesebbé teszi a dolgot, a hangnemek minden hangjára készülhetnek, készíthetünk újabb hangsorokat. Ugyanúgy, mint a fraktáloknál. Mint a Tachionnál, minden lépés alkalmával új rendszer épül fel.

Egy kis játék:
#Dúr=2 tűz #moll=1 tűz+1víz összesen 4db,3tűz+1víz………4…3….1……3,14 b Dúr=1tűz+1víz b moll=2víz Összesen 4db,1tűz+3víz………4….1….3……3,14
Most nézzük meg a hangnemek táblázatát, a kvintkört.

 

4.ábra

Szeretem ezt az ábrát, mert jól áttekinthető. Figyeljétek meg a 7b alá került az 5#, a 6b alá a 6# és a 7# alá az 5b. Mit jelent ez? Ezek a hangnemek enharmónikus kapcsolatban vannak egymással, ami annyit jelent, hogy pl. a zongorán ugyanazt a hangkészletet használjuk fel, de mondom újra, mindegyiknek más karaktere van. Ha a hangsor hangjait egymásután lejátszuk (zongorán) 7b, majd 5# nem lesz különbség, ugyanazt fogjuk hallani. A karaktere akkor nyilvánul meg, ha egy darabot hallgatunk meg ezekben a hangnemekben. Hogyan jön ide az időfizika? Az ötös a tér, a hetes a fény, a térben született tér. A kvintkörben a fölső hangnemtől, a C-dúrtól, az előjegyzés nélküli hangnemtől kiindulva jobbos és balos irányba felépíti a teret és az antiteret 5, illetve 6 lépésen belül, a hatodik lépésben már fellép az enharmónia világa, hiszen itt építi a térben született tért, a fényt, ami a 7-8 lépésre(hangnemre) készül el. Minden lépés alkakmával, tehát minden hangnemben dúr és moll párjával egyetemben összesen 16 hang van, ami a 16 párhuzamos világot mutatja, és minden egyes hangról újabb és újabb hangsorokat, világokat építhetünk fel.
Ezek után építsük fel a hangsorokat a Tér + 2 hipertér ábrájába.

5.ábra

Mivel kezdődik a teremtés? Mivel kezdődik a zene? Szünettel. (Előző fejezetben találod a szünet elemzését.) Szünet=273=Zeusz, a sokaság Atyja, a tudás működése, a tökéletes rend, világegész. Természetesen a szünetnek is van egy Dúr és egy moll oldala, mint ahogyan sok fajta szünet létezik. Harmonikus, feszült, rossz, jó szünet és még sorolhatnánk.
A tachion minden lépésénél felépít egy bindut.

6.ábra

Ebből kettő "szirom" a mi terünkben, 2 "szirom" pedig az antitérben jön létre. A zenei hangok létrejötte az első binduban.

7.ábra

A tér szünete pozitív, ő a tűz, az antitér szünete negatív, ő a víz. A tér első hangneme a C-dúr, pozitív, tüzes, világos, 8 hangból álló, vagyis az első fény, párja az a-moll az antitérben lágyabb, ő a befogadó a víz, ő is 8 hangot képvisel, ő az antitéri fény. a kettő együtt 16, a 16 párhuzamos univerzum. Ez a pont a kéthiperteres térben az origó pont középen, ahol kezdődik, folytatódik, végződik a tér építése. A tachion első lépése (ami igazából másodiknak felel meg) a térben.

8.ábra

1# dúr és moll párja összesen 16 hang, 1b dúr és moll párja összesen 16 hang= 32 hang. Ahogyan nekünk van 16 párhuzamos univerzumunk, úgy az antitérnek is. A kabbala azt írja, hogy 32 ösvényen keresztül ismerheted meg a Teremtő világát. Ő a 32 ösvény. Újra elmondom, minden egyes hangra újabb és újabb rendszerek épülnek, épülhetnek, fraktálisan. A következő lépés.

9.ábra

Így építkezik tovább lépésről lépésre, míg a 6. lépésnél, tehát amikor a tachion visszaérkezik a kiindulási pontjára, ahol a téridőt befejezi, majd elhagyja, ahol kezdi építeni az első hiperteret, ő az origó. A zenében ez a pont 6# és a 6b állapota, ahol enharmóniába, egyhangzásba kerül a két világ, ahol a szünettel újra kezdődhet a zenei hangok, hangsorok, hangnemek, világok, terek alkotása. 

 

autor: Kocsis Ildikó

következő