A zene eredete

 


Bach életeRendszerekzenei kulcsokzenei kulcsok 8
rejtett titkok Bach zenéjébenZenei kulcsok 3zenei kulcsok 6zenei kulcsok 9
általános zenei kulcsokzenei kulcsok 4zenei kulcsok 7zenei kulcsok 10


zenei kulcsok 11Zenei kulcsok 14Zenei kulcsok 17Zenei kulcsok 20
zenei kulcsok 12Zenei ulcsok 15Zenei kulcsok 18Zenei kulcsok 21
zenei kulcsok 13Zenei kulcsok 16Kulcsok 19Zenei kulcsok 22

Sokan írtak már könyvet ebben a témában, nagyon jó könyveket is. Viszont még senki sem közelítette meg ezt a témát időfizikai síkon, illetve térben. Célom egy olyan - nem túl hosszú - elemzés, ami által mindenki számára tisztázódik a hangok világa, az a sok-sok zenei irányzat és ezek után el tud majd minden zenei formátumot, minden frekvencia magasságot fogadni. “Nem túl hosszú.” Miért írtam ezt? A mai felgyorsult világban az emberek, legfőképpen a fiatalok nem olvasnak könyveket, hosszú oldalakat, legfőképpen nekik szánom, hiszen övéké a jövő, nekik van a legtöbb lehetőségük a megoldásokra. A megoldásokhoz pedig olyan adatok szükségesek, amit mindenki viszonylag gyorsan felfog és megért.

 Zene = a hangok világának alkotó megformálása. Ebbe a meghatározásba minden belefér: az ember által alkotott zene, a természet által alakult zene, az anyag által kialakult zene, a Tér által alkotott zene, Isten által alkotott zene, a Teremtő által létrejött zene. Ne felejtsük el! Minden zene információkat tartalmaz. Ha megérted Beethoven zenéjét, megérted a klasszikus zene világát, ha megérted az énekes madarak énekét, megérted az ő világukat, ha megérted a tsunami zenéjét, megérted a természet erejét, hangját. 

Renum 11 (magyar ékezetes számmisztika): Zene = 126 Azonos értékű szavak: kulcsfogalma, intuíció, a fogalom tana, feltárja, lényegi, világok. 

Eredet = 112 Azonos értékű szavak: megfejtője, világa, hullámmechanika, gondolat felemelkedése, kiáradása. 

Eredete = 115 Azonos értékű szavak: bejárata, fölemelkedés, a Grál őrei, rejti, jelenlét, a pokol őre. 

A zene eredete = 242. A kulcs megtalálása. A boldogság megtalálása. A nagy tudás. Szellemi erő. Azonosság. A lelki lét titka. A próba tart. 

Eredet(e) = Az Első megkeresése, visszakeresése, ami által érthetővé válik, hogy minden dolog, minden lény ered valahonnan és nem előzménynélküli. 

Az Első = Isten, Teremtő, Originális kezdet, ő a Kezdet és a Vég, az Alfa és az Omega, a Jin és a Jang, az Első és az Utolsó. Egy kis érdekesség. Zene eredet(e) 2+3 = 5 db e betű van benne, az utolsóval pedig 6. Csak “e” magánhangzók vannak ebben két szóban. Mintha a Tér működése lenne elrejtve. Nem jut 5-ről a 6-ra. A Tér szimbóluma az 5 és a 6. Pontosan 5-6 magánhangzó és pontosan 5 mássalhangzó van e két szóban. A magánhangzók és a mássalhangzók úgy váltják egymást, mint a Tér és az Antitér: itt-ott-itt-ott, egymás után, egymást fenntartva. A tér-antitér már gyönyörűen fel van dolgozva több időfizikus által, az én feladatom a zenei összefüggések észrevétele és feldolgozása. A zene eredete maga a Semmi, Az Első előtti, aki egy az Elsővel és az Utolsóval. Minden szentkönyv, Minden szentírás Istenről, a Teremtőről, a Semmiről szól, akiben, amiben minden és mindenki volt, van és lesz. Minden belőle ered és őhozzá tér vissza. 

Semmi = 78 = kiinduló, örökké, csend, a mag ura, ősidő. Sokan azt mondanák, hogy a zene eredete a szünet. A szünet igazából már egy viszonyítás, hiszen hangok nélkül nem létezik szünet, de a hangok sem létezhetnek szünet nélkül. Ez természetesen nem csak a zene világára vonatkozik, hanem a világ minden területére. A csendben is van szünet. vannak iskolai szünetek, vannak időszünetek stb. Egy példa a szünetről: mielőtt egy zenekar elkezdene játszani, mielőtt a karmester felemelné a karmester pálcáját van egy szünet, egy koncentrációs pillanat. Ebben a pillanatban lejátszódik az egész mű, az elkövetkező hangok már csak az eredménye az első szünetnek. Ebben a szünetben már tudjuk hogyan fog sikerülni a zene, a hangzás, a harmónia, ki lesz boldog, ki fog sírni, kit hogyan érint meg. A látók már régen látják, az angyalok már régen tudják, csak az élőlényeknek kell hangról-hangra megélni, átélni a történéseket. Minden, ami körülvesz bennünket idetartozik. Az anyagi világ, a természet, az emberek, az állatok, az ásványok, minden. Akkor most építsük fel a hangok világát, a zene világát. Ehhez a feladathoz segítségül veszem Dzyan könyvét, azt a szentírást, ami vízálló és éghetetlen pálmaleveleken maradt ránk. Mit jelent ez? Akár több teremtési korszakot élt meg? Nagyon valószínűnek tartom, hogy igen. Mivel kétszeresen lett lefordítva az eredeti szöveg, angolra, majd magyarra-a versek olvasása során kiderül nem igazán beavatott kezekbe -, így a számadatokon és a névadatokon kívül nem tudni mi áll igazán az eredeti szövegben. Ezért elsősorban ezeket használom. Az első két Stanza két teremtési ciklus közötti időszakról szól.


1.ábra

Ez maga a Szünet! Pontosan így néz ki. Már kész a terv, csak le kell “játszani”. Az első “külső” megmozdulás a harmadik Stanzában indul el. A mi világunk rezgésekre épül. Minden rezgésnek van egy frekvencia magassága, tartománya. Tehát az Első Gondolatnak már van rezgése, frekvenciája. Megjegyzés: az ember csak egy pici tartományát hallja, illetve értelmezi az univerzum rezgéseinek. Ez nem baj, de ne felejtsük el.

……hét örökkévalóságon át szunnyadt…… ……a hetedik örökkévalóság utolsó rezgése…….

 ……..a rezgés végigfut érintve az egész világegyetemet……..

Azt a következtetést tudom (érzem) megfogalmazni, hogy már az első pillanat előtt, már az első pillanatban megszólalt az univerzum e teremtési korszakának a frekvencia tartománya. Benne van a legmélyebb és a legmagasabb frekvencia. Benne van az első és az utolsó hang. Megvannak a határok, megvan a mennyiség, de a minőség rajtunk múlik. Úgy kicsiben, mint nagyban. Minden teremtésben, minden életben volt, van, lesz lehetőség mindenféle minőségi változásra. Megjegyzés: ha több igeidőt ismerne, használna a magyar nyelv, azt is ideírnám. Mi lehet az a hetes szám? Érték? Valóság? Lét? Hang? Keressük meg ezt a 7 hangot, ezt a 7 frekvencia magasságot, hogyan jöhetett létre. Időfizikában már tudjuk ő a fény, a 7 tűz, a térben született tér.

…….. nincsen sem első, sem utolsó, mert minden csak Egy. ……..

Minden hangnak, minden rezgésnek vannak felhangjai.

Felhang= egy (zenei) hang megszólalásakor az alaphanggal együtt (után) megszólaló hang, hangok. Felhangsor=egy zenei hang részhangjainak sorozata. 

Felhang = 48 = Allahban, énben, méhében, kileheli. 

Felhangsor = 145 = a mise rendje, a legfelső Nap, körben forgó, Omega pontba, öröktől, elsődleges.

 

 


2.ábra

Hallgasd meg, hogy legyen valami képed! Bonyolultabbnál bonyolultabb képleteket, ábrákat készítettek a rezgések kiszámolására. Érthető, hiszen mindenre itt találhatunk megoldást. Én a legegyszerűbb magyarázatot próbálom meg leírni. Hány darab felhangja lehet egy hangnak? Kb. 16 felhangig szokták a táblázatokat mutatni, hiszen már ez is felölel 4 oktáv távolságot. Mennyi az a 4 oktáv? A zongorán 7 oktávterjedelemben játszanak, így könnyebb a viszonyítás. Egy hangnak pontosan annyi felhangja van, ahány frekvencia magasság még őhozzá képest fölfelé létezik, közben megmutatva a teremtés lépéseinek az arányait, törvényeit. Az egész elemzés nem ebben a fejezetben történik, de lépésről lépésre át fogjuk ezt is venni. Viszont ha ez a megállapításom igaz, akkor nem csak felhangok léteznek, hanem alhangok is! Miért? Mert így logikus. Ha van tér és antitér, ha van Atya és Anya, akkor van alhang is. Pontosan úgy működik mint a felhang, csak ellenkező irányban. Miért nem halljuk? Miért nem mérhetjük? Látjuk az antiteret? Érzékeljük az antiteret? Alhang=42=időben, Isten képmása. A 42-es számról már sokszor beszéltünk, talán a legfontosabb információ: a ji csing ábrán itt található az élet-halál kód! Alhangsor = 139 = öröklét, a lét kereke. Minden hangban benne van az összes hang, ez érvényes visszafelé is. Pl: egy fa atomjának fraktáljában benne van az egész fa.

A felhangsor első hangja- részhangja-az oktáv, ő az alaphang kétszerese. Ha egy húrt megfelezünk, az alaphang oktávja szólal meg. Ha az alaphang 100 Hz, akkor az első felhang az oktáv 200Hz.(a 2. ábrán megnézheted az első felhangot) Oktáv=nyolcadik. A zenei hang első felhangja. Ha e két hangot-alaphang és az oktávja-együtt szólal meg, a fülünk alig tudja e két hangot megkülönböztetni egymástól, inkább hangszintként érzékeli. Az, hogy miért kapta ezt a nevet, hamarosan kifejtem. Oktáv = 167 = evangélium, őskígyó, Allah programja, a nagy mű, harmonikus, meditációs kód. Octava = 161 = fényes, élő Isten, őstachion, spirálgömb.

Azért fontos, hogy megértsd, mert ez mindennek az alapja. Ez az első és az utolsó távolság, ami e két hang alatt és fölött van, mind- mind beleilleszthető e két hang közé. A tachion és az oktáv értelmezési viszonya: amikor a tachion megteszi az első kört, meglátja önmagát és úgy tűnik mintha ugyanoda tért volna vissza, akkor érkezett el az “oktáv hangjára”, korábbi önmaga, észlelése által egy másolata keletkezik, az első “felhangja”, mely időben is, frekvenciában is odébb létezik.

Most jön egy kis játék. A második felhang a kvint, az 5-ös egység. A kvintet már többször elemeztem, így ezt most nem teszem. Az alaphang, az első felhang az oktáv és a második felhang a kvint egymáshoz való viszonya: aranymetszés! Mutatom az ábrán.

3.ábra

Az oktáv aranymetszési viszonyban van a kvinttel. Akkor is, ha a kvint belül helyezkedik el az oktávban, akkor is, ha a kvint kívül van az oktávon. Az, hogy a mai kvint, illetve kvintek nem felelnek meg ennek a törvénynek emberi változtatások miatt történt. (később megmagyarázom) Biztos vagyok benne, hogy az Első Hang megszólalása e törvény szerint működött. Ez az első törvény, ami az összes többit létrehozza. Ez a teremtés elsődleges törvénye. Ezeket az aranymetszéspontokat, tehát ezeket a kvinteket építhetjük felfelé is, lefelé is, illetve minden irányban-mivel a zene magasabb és mélyebb hangokat ismer, ezt a két irányt használjuk-észreveszünk egy rendszert, a teremtés rendszerét, az aranymetszés rendszerét. Hány kvintet építhetünk mindkét irányban? Végtelen sokat. Attól, hogy már nem halljuk őket, nem jelenti azt, nem léteznek. Ezt a sok-sok kvintet mind be lehet építeni abba az első oktávba-alaphang és az első felhang közé. Hogyan? Minden oktáv távolság frekvencia arányban a duplájának (a felének) felel meg. Nincsen más dolgunk, mint az összes kvintet az első oktáv frekvencia tartományába helyezzük el. Ha a mostani rendszerben levő kvinteket tesszük ebbe az oktávba mi történik? Csak egy bizonyos mennyiséget tudunk elhelyezni az oktávon belül. Ha az Első Törvény szerinti kvinteket helyezzük be az oktávba mi történik? Igen, jól gondoljátok. Végtelen kvintet, végtelen aranymetszéspontot, végtelen hangot helyezhetünk el. Ha ezt ábrázolni kellene pontosan úgy nézne ki, mint egy gyönyörű fraktál.

4. ábra

A világ működése is ilyen. Van egy határ, az univerzum határa, ez az első hang és az első felhang, az oktáv, de ezen belül a lehetőség végtelen. Természetesen ezt is mindenre lehet értelmezni: egy galaxis fejlődése, egy naprendszer fejlődése, az ember lehetőségeire. Mindenki szabad akaratot kapott, a lehetőségek benned vannak.

Hogyan jött létre az a sok zenei irányzat? A népzene világa-általában-5 hangot, kvintet használ fel a kvintek sokaságából. Ezt nevezzük pentaton zenének. Több fajta pentaton hangsor létezik. A legegyszerűbb magyarázat erre, hogy a neki tetsző, megfelelő kvinteket rakta össze a végtelen kvintek sorozatából. Vannak olyan ősi kultúrák, ahol csak 4 hangot használnak egy oktávon belül. Ezek az irányzatok könnyebben érthetőek, könnyebben emészthetőek, mivel kevésbé térnek el az Első-től, a Teremtő hangzásától. Rengeteg zenei irányzat van. Itt küldök egy linket-igaz német, de le lehet fordítani- a siehe auch-nál találtok több mint 100 lehetőséget, zenei hangsorokat.

A mi világunkban, a temperált rendszerben 12 hangra osztják fel az oktávot. Van egy olyan indiai irányzat, ahol 62 egységre osztja fel az oktávot. Gondoljunk csak bele milyen komplikált egy olyan hangszert létrehozni, amivel ezen a rendszeren belül játszani tudnak. Ki tud negyedhangnál kisebb távolságokat akár énekelni, nem hogy lejátszani? Az évezredek során létrejött zenei irányzatok, zenei hangsorok mind lehetőségek, amik által megértheted világodat, a Teremtőt. A csodálatos az egészben az, hogy nem kell minden zenei hangsort megtanulnod ahhoz, hogy eljuss Isten világába, elég egy úton, egy zenei stílusban maradnod, hiszen minden abból az Első Egy hangból keletkezett. Itt jön az a szép mondás, hogy benned él Isten, saját magadban találhatod meg, hiszen mindenki valahol Isten, bármilyen lehetetlenül hangzik.

Dzyan idézetek:…….. megint egyszer hét örökkévalóságon át szunnyadt……….az üdvösséghez vezető hét út …………a hét magasztos úr és a hét igazság……..ez volt a hangnak serege-a hétnek isteni anyja………. az első hét, a bölcsességsárkányának hét első lehelete………

Az oktáv hét hangra való felosztása- ők az első kvintek- stabil és jó! A hangok egymástól való távolsága a legtöbb ember számára jól énekelhető, jól hallható, jól hasz nálható. Stabil, ő a fény, ő a térben született tér. A tér az ötös egység, mint a kvint és a pentaton. Miből jött létre a fény? Abból az első, egyetlen tachionból. Miből jött létre a kvint, a pentaton, az oktáv, a hét hang? Abból az első hangból. Innen kapta az oktáv az oktáv kifejezést, mert ő a nyolcadik a sorban, aki egyben az első felhang is.

Egy kis bizonyíték, amit egy későbbi fejezetben fogok részletesen kidolgozni. A geometriai ábrák sorozata, szögeinek összege pontosan olyan arányban növekszik, mint a felhangsor rendszere. A háromszög szögeinek összege 180. A következő a négyzet 360, a következő az ötszög, ő 540. Ha egy hang frekvenciája 180 Hz, akkor az első felhang 360 Hz, a második pedig 540 Hz. Minden szabályos geometriai test köré lehet kört szerkeszteni. Hány fokos a kör? 360. Ebben a példában mennyinek felel meg az első felhang? 360. Ő a határ? Lehetséges. Így az élet virága is a felhangsor rendszerét, a teremtés rendszerét mutatja be, zenésíti meg.

 

6. ábra

autor: Kocsis Ildikó

következő