Az értelem csak a szorgalomtól ragyog fel.

 


Bach életeRendszerekzenei kulcsokzenei kulcsok 8
rejtett titikok Bach zenéjébenZenei kulcsok 3zenei kulcsok 6zenei kulcsok 9
általános zenei kulcsokzenei kulcsok 4zenei kulcsok 7zenei kulcsok 10


zenei kulcsok 11Zenei kulcsok 14Zenei kulcsok 17Zenei kulcsok 20
zenei kulcsok 12Zenei ulcsok 15Zenei kulcsok 18Zenei kulcsok 21
zenei kulcsok 13Zenei kulcsok 16Kulcsok 19Zenei kulcsok 22

PARTITA

A partita kifejezés olaszul partire, latinul partiri. Jelentése: osztani, megosztani, részekre osztás, felosztás, elosztás. Mindenképpen arra utal, hogy egy több részből álló dologról van szó, ahol a részek külön is értelmezhetőek, viszont együtt mutatják meg az eredeti képet. A zene világában a 16-17. században jelenik meg a partita használata. Zenei jelentése megegyezik a szvit meghatározásával. Többtételes tánctételek összefüggő sorozatát jelentik, amiben az egységet a közös főhangnem képviseli. A tételek ritmusban és jellegükben eltérnek egymástól.
Bach számmisztikai száma 14. Johann Sebastian Bach száma 41. Bach 41 éves korában komponálta meg az első zongorára írott partitáját. Előtte is írt hasonló műveket, de azok a szvit nevét kapták meg. Ez volt az első darab az életében, amit mindenképpen közölni akart a világgal, vagyis nyomtatásban is megjelent. Az első partitát még 5 követte, összesesen 6 partitát komponált zongorára. Az elsőt követően, minden évben írt egy új partitát.
A hat partita 41 tételből áll. Meg kell állapítani, a 41-es szám igazán fontos szerepet játszik.
Bach száma 41, 41 éves korában, 41 tétel. Hozzáteszek még egy pár adatot, ami segít bennünket a megfejtésben. A renum 41 címszava : kulcs. További hozzátartozó szavak: alap, kulcs, főnök, fonal, Dalai Láma. Minden szó jelentése 41. Látjuk a számmisztikában fontos helyet kap a 41-es szám. Az alap természetesen a világegyetem alapja, a kulcs lehetőség a fölfedezésére, a főnök természetesen Istent jelképezi, és a fonal pedig Isten útján értetendő.
Az újszövetség 41. fejezete írja le a világvégét, és Jézus visszajövetelét. Jézus a kulcs.
Bach 6 partitát írt. Isten 6 nap alatt teremtette a világot. Minden partita 7 tételből áll, kivéve a második partitát, ami 6 tételes. 5:7=35+6=41
Az időfizikában az ötről a hatra jelképezi a tér születését, a hetes szám pedig a mi általunk látott fény születését, jelenlétét képviseli. Nézzük csak meg, 41 tétel 6 partitán belül.
416 Mi lehet ez a szám? Ha valaki otthon van az időfizikában azonnal látja.
4,16 Ez teremtési sebesség, mert gyök 10= 3,1622776601683793319988935444327
Hát meg kell hagyni, ha valóban ez a „titok” egyik kulcsa, akkor nagy mókamester a Teremtő! Ilyen játékokat már többször elkövetett nemcsak velem, hanem több barátommal is, akik hasonlóképpen kutatnak. Egyik alkalommal nagyon törtem a fejemet a kottaképbe belegabalyodva, keresgéltem az összefüggéseket a teremtési számokkal, 3,14 és 3,16. Aztán elfáradva becsuktam a kottát, hogy majd később folytatom. Hát mit látok? A kotta fedőlapján ott díszeleg előttem a két, általam keresett szám. 3,14 3,16
Nézzétek meg ti is:


1 ábra Bach 4-6

Aki még most sem látná, a bal sarokban lent van a 31 és középen pedig 4-6. Ezt csak azért mondom, mivel már több éve a tulajdonomban van a kotta, de most vettem észre először ezeket a jeleket. Biztosan nem kell mondanom, nagyon elkezdtem nevetni, ugyanakkor nagyon boldog voltam, hiszen ez egy igazi jel volt arra, hogy figyelnek rám, és drukkolnak nekem a kulcsok megfejtésében.
Kipróbáltam egy egyszerű számítást is. 41 tétel, 6 darabon belül. Mi az átlag „tétel”? 41:6=6,83333.. Ha elosztom kettővel 6,8333:2=3,416666...
Az mindenképpen jó jel, hogy végtelen számok jöttek ki, hiszen a teremtési számok is végtelenek, illetve maga a teremtés is végtelen. Ami mindenképpen föltűnik nekünk,az első eredmény hármasok sorozatával végződik, a második pedig hatosok sorozatával.
A hármasok sorozata Jézus jelenlétét, a hatosok pedig a Sátán jelenlétét képviselik. Nem szabad megijedni a Sátán nevétől. Amikor az eredeti valóságot keressük, nem lehet kihagyni a „rossz oldalt”, hiszen a kettő együttes tudása adja meg a végső eredményt. A legtöbb ember csak a gonoszságot látja a rossz oldalon. Nem szabad elfelejteni Isten oldalán mindkettő ugyanolyan pozíciót tölt be. Nem azért mert az egyik jó, a másik pedig gonosz, hanem azért, mert mindkettő azonos, magas tudással rendelkezik. A tudást nem szabad összetéveszteni az érzelmekkel. A sátán ugyanúgy ismeri a világegyetem működését, mint Jézus. Természetesen nekem is sokkal szimpatikusabb Jézus oldala, de ha szembe kell kerülnöm a másik oldallal, nem fogok megfutamodni.
Mindenesetre érdekes adatnak találom, az első és másodok partita ütemeinek az összege ismétlés nélkül 666.
Itt kettő dolgot tisztázni kell. Mit jelent az ismétlés, és az ütem kifejezés.
Ismétlés: a zenei tételekben bizonyos részek megismétlése, újrajátszása. Ha minden hang megegyezik az ismétléskor, nem szükséges ismételni, ha az ismétléskor változtatás van, tehát más hangok is belekerülnek a műbe, akkor mindenképpen szükség van az ismétlésre.
Azt írtam ismétlés nélkül. Természetesen azokat a részeket ahol ismétlésre szükség van, hozzászámoltam.
Ütem, latinul tactus. Jelentése: érintés, hatás, befolyás. Az ütem, a kottakép egyik fontos jelzése. A zenében vannak hangsúlyos, kevésbé hangsúlyos, és nem hangsúlyos hangjegyek. Ugyanúgy, mint az életben. A főhangsúlyok általában időben egyenlő távolságban helyezkednek el egymástól. Az ütemvonalakat a hangsúlyok előtt helyezzük el, ami egyfajta lüktetés létrehozásában segít az előadónak. Mivel a hangsúlyok időben egyenlő távolságban vannak, minden ütem egyforma hosszú. A kotta elején jelzik az ütemszámot. Például 4/4, ez azt jelenti 4 darab negyed hosszúságú hang, vagy hangok után van mindig ütemváltás. Érdekességképpen megemlítem, a leghosszabb ütemek az indiai zenében vannak. A leghosszabb ütem, amivel eddig találkoztam 108-as egység volt. Egy ütem lejátszása akár több percet is igénybe vehet. A 108-t szándékosan írtam le, mert ennek a számnak fontos szerepe van a kutatásainkban. Ezzel egy későbbi fejezetben foglalkozom.
Természetesen vannak váltakozó ütemű művek is, de erről most külön nem szeretnék írni, mivel a 6 partitán belül egyetlen egy hely van, ahol egyszer vált tételen belül ütemmutatót. Így nyugodtan levonhatom a következtetést, minden tétel egy lüktetésben megy végig.
Nézzük meg a partita szót időfizikai szemmel. A renum 11 szerint a partita száma: 197. Ez Istenséget, metafizikát jelent. Partiták: 206 Jelentése: tökéletes.
Az érdekesség kedvéért megnéztem a partire, partiri szavakat is. Partire:181 hozzátartozó jelentések: térenergia, élő igazság Jézus, az egek ura igaz úr. Partiri: 179 A lét elve: lét-nemlét
Ez megint egy bizonyíték, ha valami igaz, minden körülmények között igaz, ugyanazt a valóságot adja vissza. A partita Isten jelenlétét mutatja.
Nézzük meg betűnként. PARTITA. Elválasztva: par-ti-ta 3+2+2
A teremtés elején, az anyagi világ létrejötte előtt, még csak őselemek léteztek. Az első őselem a vízelem. Nézzük meg a vízelemet a következő ábrán.

2.ábra Vízelem

Most nézzük meg a P és az R betűt. Mindkettő egy-egy vízelemet ábrázol, a kör jelzi a vízelemet, a szárak pedig a hullámokban terjedő kiáramlást jelölik. Amikor 2, vagy több vízelem hulláma eléri egymást, kölcsönhatásba lépnek egymással, taszítani fogják egymást. Amikor 3 vízelem „szerencsés” találkozásánál az egyiket úgy löki meg a másik kettő, hogy az-az egy fölgyorsulva elhagyja saját hullámterét, abból a fölgyorsult vízelemből születik meg a tűzelem. Nézzük meg a következő ábrán:

3.ábra (tűzelem létrejötte)

Pontosan így néz ki az A betű. Tehát az A betű a tűzelemet ábrázolja. Ami még szebbé teszi a dolgot a PAR pontosan a tűzelem létrejöttét mutatja be. Még a betűk helye is igaz: P-A-R, víz-tűz-víz. TI-TA. Ez pontosan a jin-jang. A magánhangzók is megegyeznek. Az egyik mély, a másik magas. Hideg-meleg, sötét-világos, nő-férfi. Az első két eredet, az Anya és az Atya. A T betű azt jelöli, hogy mindkettő az első eredőből, a Teremtőből jöttek létre. Még a T betű is egyezik. T= Teremtő. TI-TA, 2+2=4 Az első négyes alakzat, a Fénymag. Tehát a TI-TA a Fénymagot jelöli. Így néz ki a fénymag:

 

4.ábra Fénymag (Ez egy időforrás. Felváltva létezik és léteztet)

Számoljuk össze a betűk összegét: par-ti-ta. 3+2+2=3+4=7 A 3-as egység az első tűz létrejötte, a kettő 2-es a két első tűz létrejötte, a 4-es egység pedig az első fénymagot jelképezi. Még egyszer szeretném megjegyezni, ez nem az a tűz, amit mi ismerünk, ez még az anyagi világ előtti őselem. A mi általunk ismert tűz is ebből jött létre, de először létre kell hozni a teret, ahol már lehet anyagi világot is teremteni. A számok összege 7. Ez már a mi általunk látott fénynek a jele. A hetes alakzatok a világban, mindegy hogy hol, megfelelő kutatással, előbb vagy utóbb, biztosan a fénnyel lesz kapcsolatban. Tehát Bach 6 zongora partitája - valószínűleg a többi partita is-a víz, a tűz, a fénymag, a tér, a fény létrejöttével, és működésével foglalkozik. A megfelelő kódok megfejtésével, elénk tárulhat a világ legfontosabb alapelemeinek a belső technológiája. Olvassuk el még egyszer mi a partita jelentése! Osztani, megosztani, felosztani.
Víz, tűz, fénymag, tér, fény.
Többtételes tánctételek összefüggő sorozatát jelenti. A tachion, így hívjuk a tűzelemet, táncok sorozatát írja le, ami által létrejön a fénymag, a tér, és a fény. Az egységet a közös főhangnem képviseli. Minden az időből jött, jön létre. A tételek ritmusban és jellegükben eltérnek egymástól. Minden az időből jött létre, de a fénymagnak, a térnek, a fénynek más-más a belső szerkezete.

5.ábra fénymag tér fény 

Mielőtt belekezdenénk a következő fejezetbe, szeretném Bach nevét is elemezni. Ezzel a témával már sokan foglalkoztak, hiszen nem mindennapi dolog, hogy a nevében található 4 betű megtalálható a hangjegyek elnevezésénél is. B=bé, A=a, C=cé, H=há. Ezek a hangjegyek nem egymás után, de egymás mellett helyezkednek el. Megmutatom egy zongora billentyűzet ábráján.

 

6.ábra zg. Bach

Az első betű B, az első hang B. Egy fél hanggal mélyebben helyezkedik el a második betű, hang, az A. A harmadik betű, illetve hang,az A-tól fölfelé a harmadik félhang, a C. Az utolsó, a negyedik betű, hang egy félhang távolságra van lefelé, vagyis mélyebben. Ő a H hang.
Próbájuk meg lerajzolni, megszólalásuk alapján.

 

7.ábra rajz Bach

Ugye milyen érdekes ábra jött ki? A térben látók már látják a megoldásomat. Mielőtt eljutunk a megfejtéshez, még valamit hozzá kell tenni. Látók beszámolói szerint a tachion mozgása a következő: oldalt ugrik, átlót ugrik, oldalt ugrik, átlót ugrik... és így tovább. Igen, Bach nevének a betűi is pontosan így viselkednek. Nézzük meg az ábrán.

8.ábra Bach ol, át.

Ha hozzárajzoljuk a kiáradást is, pontosan egy fénymag születését mutatja meg.

9.ábra Bach fénymag

A következő utat is végig kell gondolni. Bach neve 3 betűnek hallatszik, mivel a ch egy betűnek számít. Ez a há betű. Ebből arra a következtetésre jutottam, hogy a tachion örök mozgását is megmutatja. Azzal. hogy létrehozta a fénymagot, attól a tachion is, és a fénymag is állandó mozgásban, változásban létezik. Minden pillanatban más és más, úgy mint az élet. Nincsen két egyforma dolog, jelenlét, létezés.

10. ábra igazi fénymag.
 Ez csak a komplex térben kettőződik meg, de a kettő ellenütemben létezik. Egyszerre sohasem.

Igen, itt lehet látni a C és a H hangok közelebb kerültek egymáshoz. Fordítsuk le Bach nevét magyarra. Bach= patak. Nem is kell nagy magyarázat. Honnan jön a víz a patakba? Természetesen a forrásból. Tehát Bach egyenesen Istentől kapta az információkat. Csak az érdekesség kedvéért megemlítem, hogy az utóneveinek a kezdőbetűi is ugyanezt a folyamatot írják le. A J és az S betűről beszélek. Gondoljunk a 7. ábrára. Johann Sebastian Bach.
Még van egy levezetésem. A C betű az idő első kiáradását jelöli, ami létrehozza az A betűt, a tachiont, ebből születik a bindu, a B betű, és ennek a következménye a 2. dimenzió, a H betű. A többfajta levezetésnek a célja, bizonyíték arra, ha valami igaz, mindig , mindenhol, minden körülmények között ugyanazt mutatja. Isten munkája tökéletes, mint ő maga.

 

 NEXT    TOVÁBB


HUNIVERSITAS LAPOK