A zene is rejthet titkokat a teremtésről, mert az Isten kedveli a játékosságot.

 


Bach életeRendszerekzenei kulcsokzenei kulcsok 8
rejtett titikok Bach zenéjébenZenei kulcsok 3zenei kulcsok 6zenei kulcsok 9
általános zenei kulcsokzenei kulcsok 4zenei kulcsok 7zenei kulcsok 10


zenei kulcsok 11Zenei kulcsok 14Zenei kulcsok 17Zenei kulcsok 20
zenei kulcsok 12Zenei ulcsok 15Zenei kulcsok 18Zenei kulcsok 21
zenei kulcsok 13Zenei kulcsok 16Kulcsok 19Zenei kulcsok 22

Die Kunst der Fuge BWV 1080
A fúga művészete
Contrapunctus 1

Ebben a fejezetben Bach utolsó művével, a fúga művészetével foglalkozunk. A mai napig talán a legvitatottabb Bach által komponált mű. Több tételből álló kompozícióról van szó, ahol a viták témája: milyen sorrendbe szerette volna Bach a tételeket egymásután, valójában hány tétel tartozik ehhez a műhöz, az utolsó tétel hozzátartozik-e a fúga művészete sorozathoz, vagy sem, ugyanis a tétel komponálása közben halt meg a zeneszerző. Sorban megpróbálunk a tisztázatlan kérdésekre választ találni a logika, a teremtéstan, az ész, a lélek segítségével. Természetesen tisztázzuk az idegen szavakat is.
Contrapunctus= kontrapunkt= ellenpont
Egy többszólamú (zenei) szerkesztésmód, mely a szólamokat önállónak és egyenrangúnak tekinti. Tehát minden szólam önállóan szerepel, nincsen dallam meg kísérő szólamok, hanem minden szólam a „dallamnak” felel meg. Ha egy kicsit belegondolunk ebbe, igen bonyolult rendszerről van szó, hiszen a hallgatónak eddig csak a dallamra kellett figyelnie, mivel a többi kísérő szólam úgymond „aláfestésként” szerepelt. Most pedig minden szólam a dallamnak felel meg. Vegyünk egy egyszerű példát. 4 ember ül egy asztalnál és mind a négy egyszerre beszél mindenkinek, mert az ő mondanivalója a legfontosabb. Lehetetlennek tűnik a dolog, mégis a zenében megalkották és csodálatosan működik. Azért írtam négy embert, mivel a contrapunctus tételek 3, illetve 4 szólamúak.
A contrapunctus igazságszáma 332. Semmi sincs, ami van ősjelentése. Mindenki is és senki sem. Igen ő a mi szeretett tachionunk. Az egyel eltérő 332. Mitől eltérő? A 333-tól, Jézustól. Ebből a számból még mást is ki lehet hozni. 2x 33= 66. A világban 64 dimenzió létezik és a két Teremtő, az Atya és az Anya, akikből minden kiindul. 3x32= 96 A hármas szám a tér és a 2 hiperteret jelöli, a 32 pedig a tér és antiterek számát mutatja. A 96-os számról már többször beszéltünk. Talán a legfontosabb jelentése a bal, illetve jobbos spirál kezdete, az Anya és az Atya. A minta, amire a világ készül. Ennyi tétel van Bach temperált zongora című művében is. Ezt a technikát nem Bach találta ki, már a 14. században kezdték ennek a rendszernek a szabályait megfogalmazni, leírni. Méghozzá Johannes de Muris (1300-1350). Meg kell jegyeznem, hogy nemcsak zenész volt, hanem matematikus és asztrológus is. Elgondolkoztam azon, miért kellett az emberiségnek a mai világban így „elszakosodni”! A világ megértéséhez, a kódok megfejtéséhez nem elég egy tudomány ismerete. Egy példát említek: Johannes Kepler a matematika, a fizika, az asztrológia, a zene ismeretében írta meg a műveit. Mit jelentett nála a contrapuncta szó? Univerzális harmónia!
Magyarul ellenpont. Igazságszáma: 161. Jelentése: élő Isten, időfizika, időforrás, spirálgömb. Igen ez a szám is a tachionról szól. Mit jelent ez a szó magyarul: kottafej, kottafej ellenében. Németül: Note gegen Note. Latinul: punctus contra punctum. Arisztotelész egyik központi témája. Elemezzük sorba a jelentésüket. Kottafej, kottafej ellenében. 150+150+72=372 Ez a szám a két teremtőt foglalja magába, ugyanis a Teremtő igazságszáma 186. 2x186=372. Ugyanakkor megmutatja a kerubok számát, 72, a 3 pedig a kerubok triális lelkére utal. Válasszuk külön, mint az előző számnál: 3x72=216 Ennek a számnak a megfelelője házasság, sárkányfej. 6x6x6=216 Jézus titkos száma, a Sátán jelenléte. Ugyanakkor 216 a Note gegen Note igazságszáma. Erre már nem lehet azt mondani, véletlen.
Punctus contra punctum. 202+130+162=494. Szivárványhíd. Ezen juthatunk el Isten országába. A kontrapunktikus technikának több formája van, a kánon és a fúga is ehhez tartoznak. A kánon elemzését egy későbbi időpontra hagyom, most nézzük meg a fúgát. A fúga a legmagasabb rendű formája ennek a rendszernek. Korábban már említettem, hogy a fúga működése egyezik a tachion szerkezetével, tulajdonságaival, működésével. Ha most azt hiszitek, hogy mindent tudok a fúga szerkezetéről, a tachion szerkezetéről, akkor tévedtek. Ahogy nem létezik két egyforma fúga sem, úgy különbözik minden megmozdulása a tachionnak. Tehát lépésről-lépésre lehetséges csak a megfejtés.
Fúga: lat. fugure= kergetni, „üldözni”. Szó szerint futást, megfutamodást jelent. Egy rövid zenei frázist ismétel minden szólam, és mivel a szólamok egyenként lépnek be kisebb- nagyobb időközben kötött szerkesztési módban, a szólamok „reménytelenül” űzik, kergetik egymást. Az üldözés szó azért fontos itt számunkra, mivel az igazságszáma 161. Ez pedig az ellenpont igazságszáma is. Élő Isten, őstachion, idővirág.
A fúga igazságszáma 40, jelentése: Elohim, Mohamed. Mohamedet is elüldözték Mekkából, 622-ben Medinába menekült. Die Kunst der Fuge igazságszáma 247: nagy titok, Dávid király. Ő is menekült Saultól. „Saul, Saul miért üldözöl engem”-írja a biblia. Nézzük meg németül: Fuge= 32 Ezt a számot már sokszor hallottuk. A hang igazságszáma, ugyanakkor a tér- antiterek számát mutatja. Der Fuge=78=sein. A lét igazságszáma, és a magyar semmi igazságszáma is.
A lét a tachion mozgása!
Nézzük meg, mit takar BWV száma. 1080=10 fény.
A fúga kompozíciók legnagyobb mestere Bach volt. A fúga művészete kb. másfélórás mű, ha minden tételt eljátszanak. A mű nagyrésze egyetlen fúgatémára épül.

1 ábra

Erre a pár hangra komponált Bach egy ilyen hosszú művet! Soha nem ismétli önmagát, mindig valami újat hoz létre, de mindig ebből a pár hangból álló fúgatémából táplálkozik. Nagyon hasonló, ha nem ugyanaz, mint a tachion működése. Minden pillanatában más, de mégis minden abból az első eredetiből van, létezik. Mindenki meghallgathatja ezt a művet, akár a Youtoube-on is. Akár az egészet, de tételenként is megtalálhatóak. Nem fogtok unatkozni. Sőt! Ha valóban koncentráltan hallgatjátok a művet (minden szólamot egyenként és együtt is követve), nagyon el fogtok fáradni, rossz esetben fejfájást is okozhat. Mitől? Miért? Hiszen korábban az írtam Bach zenéje építő, jó energiákat kelt. Itt a következőről van szó. Képzeljétek el, hogy olvassátok a Védák könyvét. Hány oldal, illetve mennyi idő után nem tudtok tovább koncentrálni? Sokszor szavanként, mondatonként meg kell állni, gondolkodni, elmélkedni, hiszen tömény, kódolt információkról van szó. Természetesen az értelmezett olvasásra, az értelmezett zenehallgatásra gondolok. Nem arra, hogy elolvastam! Pipa! Nem arra, hogy meghallgattam! Pipa! Mivel hangról hangra komoly információkat ad, tartalmaz a fúga művészete, így itt is hangról-hangra, témáról-témára, tételről-tételre kell elemezni.
Az egyik zenei könyvben találtam a következő idézetet, pontosan a 161. oldalon (üldözés, ellenpont, élő Isten) a kitűnő zeneszerzőtől, Anton Weberntől a fúga művészetéről.

2 ábra

A következő idézet Arnold Schönbergtől, a 20. század egyik legkiemelkedőbb zenei egyéniségétől származik.

3 ábra

Szabad fordításban így hangzik:
„Úgy tűnik, hogy csak olyan csodákat lehet felfogni, ebbe „A fúga művészetét” s minden hasonló csodát beleértve, melyek nagy mesterek szárnya alatt születtek. Ezek olyan csodák, amelyek létrehozására az emberi agy képtelen. A művész csupán egyfajta erő szócsöve, mely előírja számára, hogy mit tegyen. Mivel Bach e nyelvbe született bele, így átfordította ezen erő akaratát az emberi kontrapunkt fogalmaira.” 
Arnold Schönberg
A következő érdekesség, amit észrevettem a tulajdonomban levő kottában- Die Kunst der Fuge BWV 1080, 1989 by G. Henle Verlag, München-, Bach a 14. contrapunctus komponálása közben halt meg. Ez a hely ebben a kottában pontosan a 69. oldalra esik. A kottát tartalmazó oldalak száma ebben a kottában pontosan 96 oldalt tesz ki. 69, 96 furcsa egybeesés, furcsa véletlen. Mint tudjuk 96 a minta, az elsők, a két Teremtő. 69 pedig Indra igazságszáma, illetve az 5 Atya igazságszáma.
Ezek után térjünk rá az első tétel- contrapunctus 1- mélyebb értelmezésére.
Contrapunctus 1 = 332+1=333= Jézus, vagy 332+80= 420= tiszta tudat, tisztánlátás. Természetesen ez is Jézus, hiszen ha eljutunk a tiszta tudat szintjére, Jézus állapotát érthetjük, élhetjük meg.

4 ábra

Több kézirat létezik ebből a tételből, a legelső kézirat pár ütemmel rövidebb, mint amit aztán később kinyomtattak. Sokat törtem a fejemet, mi lehet az oka a különbségeknek. Fölvettük újra a kapcsolatot-médium segítségével- a zeneszerzővel. Kérdéseimre a következő segítő válaszokat kaptam. A fúga művészete teljes kötetét álmában kapta meg a zeneszerző, és mivel ismerjük kitűnő memória készségét, sikerült neki teljes mértékben lekottázni a darabot, amit „rendeltek” tőle. Ezt a szót szándékosan írtam, mivel egyik kérdésem az volt, miért d-moll az alaphangnem. Ő csak annyit válaszolt: ezt kérték.
Kiderült, hogy több művét kapta álmában, olykor csak a témákat, azoknak a kidolgozása, illetve a kísérőszólamok megszerkesztése már az ő feladata volt. Itt viszont minden szólam minden hangját „megálmodtatták” vele, amiből a világirodalom egyik legcsodálatosabb remeke született. Valóban billentyűs hangszerre készült ez a mű (zongora, orgona, csembaló), kivéve az a tétel, tételek, ahol partitúrát használ Bach. Kijelentette, hogy itt fúvós hangszerekre gondolt, mivel azokon jobban szólnak ezek a tételek. A contrapunctus 1 tételnél van egy rövidebb, és egy hosszabb változat. A hosszabb az érvényes, mondta Bach. A 14 contrapunctus komponálása közben halt meg a zeneszerző. Ez a befejező tétele ennek a műnek. Bach elmondása alapján ez egy 4-es fúga, ahol a 4. fúga téma az alapfúga lett volna, de nagyon elfáradt és elaludt… itt halt meg Bach, illetve lépett át egy másik dimenzióba. Nagyon stílusos az elmenetele is, hiszen az utolsó fúga témája, amit kidolgozott az ő saját nevét viseli, tehát a B-A-C-H hangokat tartalmazza. Miután ezt a témát is szépen kidolgozta, utoljára mégegyszer leírta, lekottázta saját nevét-„aláírta saját művét, életét- eltávozott tőlünk 1750. július 28.-án, az esti órákban. Ez pontosan a 239. ütemben történt. Számoljuk össze a számokat: 2+3+9=14, 14. contrapunctus, a számok összege is 14, Bach száma is 14. Nézzük meg a következő ábrán Bach utolsó „aláírását”.

5 ábra

Egyik fia, Philipp Emanuel Bach írta hozzá később a következő sorokat: „Ennél a fúgánál, ahol a kontraszubjektumba a B-A-C-H nevet beleszőtte, az alkotó meghalt.”
Tehát 14 contrapunctus és 4 kánon tartozik ebbe a sorozatba. Nem, válaszolta Bach. 3 kánon és 14 contrapunktus. Szóval 14 contrapunctus és 3 kánon. Nem! Még kétszer javított ki Bach. 3 kánon, 14 contrapunctus. Azonnal leírtam a jegyzeteim közé, mivel éreztem a fontosságát ennek a mondatnak. Miután elbúcsúztam tőle, és visszanéztem a jegyzeteimbe, akkor döbbentünk rá a Teremtő újabb „viccére”. 3 kánon, 14 contrapunctus. Ez pontosan a Pi száma: 3,14. Így rejtette el a Teremtő! Emlékszünk még a partitákra? Hasonló módon rejtette el a teremtési sebességet, a 4,16-os számot. Itt megint bebizonyosodott egy nagyon fontos tény. Nem szabad semmit sem csak úgy elfogadni, mindent meg kell kérdőjelezni, mindennek utána kell járni. Nincsen olyan kotta, nincsen olyan koncert, ahol a kánonokkal kezdenék az előadást, mindig a contrapunctus 1 az első tétel, és a kánonok pedig valahol a tételek közé kerülnek. Hát nem. Először játszandóak a kánonok, utána pedig a contrapunctus tételek. Az első kézirati kottában Bach 4/2-es ütemet használ az első contrapunctus tételben, a nyomtatott kottában mindenhol 4/4-es ütemmutatót használnak. Ez is egy fontos kérdés, hiszen a 4/4-es ütemben megduplázódik az ütemek összege, így a számok értelmezése más szerepet kap, kaphat. „Szeretem a gyorsabb mozgásokat”-válaszolta Bach. Az átkötött hangokról kérdeztem, mert abban igen sok változtatás történt. Az átkötött hangoknak úgy kell lenniük, ahogyan írtam. Itt már nehezebb dolgom lesz, hiszen nincs tulajdonomban minden eredeti anyag, így nehéz eldönteni az eredeti átkötéseket.(Az ütem, az átkötött hang tisztázása egy korábbi fejezetben található.) Azoknak a hangoknak, részeknek az elemzését egy későbbi időre hagyom, ahol kétségeim vannak. Ez a tétel 78 ütemből áll. Ezzel a számmal is találkoztunk már, hiszen a „Der Fuga” igazságszáma is 78. Szinte véletlen. Értelme: sein, tehát a lét igazságszáma.
A lét a tachion mozgása!
Ezt a mondatot már írtam korábban, mégis leírom még egyszer, mert ezek olyan szavak, mondatok, gondolatok, mint a mantrák. Akkor jönnek működésbe, ha elég gyakorlattal, megfelelő tónussal ismételgetjük őket. 
Ebben a tételben pontosan 898 hang szerepel. Mit jelent ez a szám? Az Isteni kulcsinformációk megértése. Az Egyistenhit tökéletes megvalósítása. A 2 hiperteres fény. A 8-as a fény jele, a 9-ces a nemtér-nemidőt mutatja. Hol, és hogyan kerülünk az egyik fényből a másikba. Hány hang van az első kéziratban? Pontosan 828. Hát ez is a két hiperteres fény, hiszen a kettővel mutatja a két hipertér létezését. Nézzük meg a két hipertér viszonyait, a bizonyításoknál sokszor szükségünk lesz erre az ábrára.

6 ábra

Az átkötött hangok száma 140 (ha kiderül, hogy nem ez az eredeti szám, később javítok a munkámon). Ez a titok igazságszáma. 898+140=1038 a hétszázhetvenhét dimenziós rendszer.
Pontosan a 777-et, a három fényt szeretnénk megfejteni. 1038 aranymetszése is érdekes eredményt hozott. 1038x0,618=641,484. Az egész számra koncentrálva (641) ugyanaz a játék jutott eszembe, amit már egy korábbi fejezetben csináltunk. Mi van, ha az igazi értelme ennek a számnak spirál alakban van elrejtve? 641, 4,16. Így már könnyű az értelmezés, a teremtési sebességet kaptuk meg.
Ebben a tételben 10 alkalommal fordul elő, hogy 4 hangot egyszerre szólaltat meg Bach. Az átkötött hangokra ez nem vonatkozik, arra gondolok, amikor egyszerre együtt leütött 4 hang szólal meg akkord formájában. A 10-es szám többször szerepel ebben a tételben, igen fontos szám, több értelmezéssel. Talán a legfontosabb értelmezése. 10 Teremtő létezik, ők az örök elsők, „nullák”, mivel ők az egyetlenek, akik mindig léteztek. Minden más teremtmény. Az élet fáján is 10 szefirátot találunk, akik össze vannak egymással kötve. 
Ebből a 10 akkordból csak 3 alkalommal találkozunk 4 különböző hanggal. Az oktávban duplázódó hangokat 1 hangnak vettem, tehát C, C1= C. A legelső ilyen 4-es hangzat a 31. ütemben található az ütem negyedik negyedén. Ez az akkord pontosan a 314, 315, 316, 317-es számok helye! Tiszta teremtési számok sorozata! 31. ütem 4-es hangzata=3,14.
A 31. ütem 4. negyede=3,14. A 314. hang, ez is a Pi! Itt van a 3,16 is, a titkos teremtési szög. Több évvel ezelőtt ez volt az első „Pi”, amit a kottában megtaláltam. Kiszámoltam természetesen hova esik a 333. hang. Pontosan a 32. ütem utolsó nyolcad hangja, amit már csak egy nyolcad idő (egy fény) választ el a 33. ütemtől. A 32-es szám a hang, a tér antiterek létrejötte, a 33 Jézus, vagyis az „anyagi” teremtés kezdete, lehetősége. Ebben a tételben a fúgatéma, amit az első ábrán láttok, 11 alkalommal jelenik meg. A Pi akkordunk a hatodik alkalommal fölcsendülő fúgánál pontosan a fúga 7. hangjára esik. A 6-7 átmenete a fény, a térben született tér. Vizsgáljuk meg ezt a Pi akkordot.

7 ábra

A hangok alulról fölfelé: C- Gisz- D- H. A C-től a H-ig pontosan 13 és fél lépéstávolság van. Mi az 13 és fél? 135? Ha igen, újra spirálisan gondolkodunk és megkapjuk a 315-ös számot. Ez a két teremtési szám között helyezkedik el: 3,14 és 3,16. Nézzük meg a hangközöket: C-gisz egy bővített kvint. (a kvint az 5-ös távolság, a tér jele) Gisz-D pedig egy szűkített kvint, a már sokszor említett tritónusz. Nem is lehetett volna másképpen. Eddig minden átlépési, kilépési pontnál (hangnál) megjelenik a tritónusz. Bővül a tér, szűkül a tér, bővül a kvint, szűkül a kvint. A szűkülő tér a jövő! Így mondja az időfizika.
Menjünk egy kicsit mélyebbre. A tritónusz az egyetlen hangköz, ami 3 számot foglal magába. Maga a név 3 hangtávolságot jelent. A bővített 4-es hangköz, a bővített kvart is ő. A szűkített 5-ös, a szűkített kvint is ő. 345 ez a szám világ teremtése. Ez a legkisebb Pitagoraszi számhármas: 32+42= 52 . Még egy kicsit továbbmegyek. Hogyan készítettek az ókorban 90 fokos szöget? Egy olyan háromszöget alkottak, ahol az oldalak 3, 4 és 5 (cm, m) nagyságúak voltak. Így az egyik szög derékszög lett, tehát 90 fokos. Mi ez a 90 fok? A 180 foknak a fele. Vagyis a háromszög szögeinek a fele. Mit csinál a tritónusz? Ő az egyetlen, aki megfelezi az oktávot. Megfelezi, megfelezi. Ugyanazt a funkciót látja el mindkettő. A 9-ces szám az ahunnal van kapcsolatban, a tritónusz ugyanúgy. Milyen szögről beszéltünk? 90. Lehet, hogy itt is ugyanarról van szó?
A következő négyes hangzat az 58. ütem utolsó negyedére esik. Az érdekesség itt, hogy az alsó két szólam 2 darab negyedértékű hang, a fölső két szólam pedig 2, illetve a darab nyolcad értékű hangnak felel meg. Az első 2 nyolcadot egyszerre kell leütni az alsó 2 negyeddel, viszont a felsőszólamok utolsó 2 nyolcada még hozzátartozik ehhez az akkordhoz, tehát úgy teljes, ha mind a 4 nyolcadot megvizsgáljuk. Akkor lett igazán érdekes, amikor kiszámoltam pontosan melyik hangokról van szó: 659, 660, 661, 662, 663, 664. Igen ez a szám pontosan a 666. hangra vezet, ami az utána következő ütemben, az 59. ütemben a 2. hang, ami nem más, mint egy D hang. Tudjuk a teremtésben mindkét oldal fontos helyet foglal el, mindkettőre szükség van, nincs egyik a másik nélkül. Egyébként ez Jézus titkos száma is, nem csak a Sátán jelenlétére utal. Mivel „titkos”, itt egy kicsit eldugva találtam meg a tritónuszt. A hangok alulról fölfelé: E-G-F-D, majd a következő 2 nyolcad: E- Cisz. A G-Cisz hangköz felel meg a tritónusz távolságnak. Igaz egy oktávval magasabban van a Cisz, de ettől a tritónusz távolság megmarad. A két hang „keresztben” áll egymással. A Sátánt sem egyszerű felismerni. Még egy érdekes adat. Ha az átkötött hangokkal számolunk, akkor a 666. hang az 53. ütem második hangjára esik. 59-56= 6 Pontosan 6 ütem távolság van a két hang között. Minél mélyebben vizsgálgatom a hangokat, a számokat, olyannyira biztos vagyok abban, hogy itt nem Jézus és a Sátán megfogható emberi formájára kell gondolnunk. Sokkal komplikáltabb, mélyebb időfizikai- anyagilag nem megfogható-értelmezésről van szó.
A harmadik négyeshangzat pedig a 72. ütemben található. Ebben az ütemben csak ez a 4 hang szerepel, előtte minden szólamban hosszú szünet van, tehát nem szól semmilyen hang. Ez a második ilyen típusú szünet. Az első a 70. ütem utolsó negyedén kezdődik és a 71. ütem feléig tart. Több ilyen típusú szünet nincs a tételben. A 72-es számot már sokszor vettük. A 72 kerub, ők az első teremtmények, ők már testet is tudnak fölvenni, tehát megjelent-először- az anyagi világ. A 70. ütem vége is erre utal, hiszen a tér létrehozása után létrejöhet az anyagi világ. Itt is megtaláltam a tritónuszt. A hangok alulról fölfelé: Gisz- F-H-D, a két szélső hang a tritónusz, igaz itt is van egy oktáv különbség.
Ezek után térjünk rá a főtéma elemzésére. Az első ábrán tekinthetitek meg. Ez a rövid fúgatéma 11 alkalommal fordul elő az első tételben. (Bach szerint a 4. tétel) Bach első kéziratában, ahol egy pár ütemmel rövidebb ez a tétel, csak 10 alkalommal csendül föl a fúgatéma. Igaz, Bach azt mondta a hosszabb kotta az érvényes, mégis megtartották az első verziót, és már ismerjük a Teremtő furcsaságait. Sokat gondolkodtam a két verzión. Lassan- lassan azt is tudjuk, hogy véletlenek nem léteznek. A következő gondolataim támadtak Nézzük meg újra az életfát. Hány szefirát van összekötve? Pontosan 10. De van egy tizenegyedik is, a Daath, a tudás helye, aki nincs összekötve senkivel. Sok életfa ábrán el is felejtkeznek róla, és nem is található meg. Egyszer van, egyszer nincs.
10 Teremtőről beszélnek a szentkönyvek, de vannak teóriák arról, hogy 11 Teremtő létezik. 10-11. A renum 11 alapszáma a 11, ugyanakkor igazságszáma is. 10 igazságszáma Isten. 11 igazságszáma: igazság. 
Isten igazsága!
10x11=110 Az első kéziratban 110 átkötött hang van.
A főtéma 12 hangból áll, amit nyugodtan számíthatunk 11 hangnak is, hiszen az első és az utolsó hang megegyezik egymással, a „kezdet” és a „vég” ugyanazon a helyen található.
Olyan, mint az 1 hiperteres téridő. Nézzük meg a 6. ábrán. A K-val jelölt átkelő helyen kétszer jár a tachion, míg a többi helyen egyszer. 5+5=10+1=11+1=12
Tehát 11 alkalommal hallható a fúgatéma. Összeírtam az előforduló hangokat, majd egy oktávba helyeztem őket.

8 ábra

Mint látjuk, nem szerepel enharmónikus hang, a temperált oktáv 12 különböző hangjából 1 hang hiányzik, a Disz hang. Erről a hangról is beszéltünk már. Több bizonyíték arra utal, hogy a Teremtőnk hangja a Disz hangnak felel meg, természetesen a megfelelő frekvenciával. Ez is a bizonyítékok listájához tartozik, ugyanis a Teremtő az egyetlen, aki nem vesz részt a teremtésben, így nem szerepel a fúgákban sem. Ő van „legfölül”, őbelőle csak egy aranyszál kapcsolódik az első teremtményhez, Istenhez.
A következő ábrán a fúgákat egy oktávba helyezve vizsgáltam meg a hangok, hangközök kapcsolatát.

9 ábra

Egy helyet szeretnék kiemelni, ami a kutatásunkhoz elengedhetetlen. A 11. helyen levő hangközről van szó. Ez az utolsó hely, mert a 12 hang már a „kezdettel” azonos. Természetesen egy tritónusz távolságról van szó: E-B. Ez a kilépés, az átlépés helye.
A főtéma kilencedik hangja egy átkötött hang. Ez egy olyan hang ami van, de nincs, mint az ahun. Az teszi érdekessé a dolgot, hogy ez a 9. helyen van, ami szintén a nemtér-nemidő helye. Minden fúgatéma befejezésénél van egy átkötött hang egy másik szólamban. Furcsa véletlen. Kivétel a legelső téma, hiszen ott még nincs jelen más szólam, ő létezik egyedül.
Többfajta elemzést végeztem el a főtémával, több érdekes dologra már rájöttem, mégis egy későbbi fejezetben térek majd ezekre vissza, szeretnék még több adatot összegyűjteni. 
Ez a tétel 4 szólamú, ami a négy világot tükrözi vissza. A mi világunk, a tükörvilág, a másvilág, és annak a tükörvilága. Egy korábbi munkámat is szeretném nektek megmutatni, ahol színkottát alkottam. A hangokat átváltoztattam színekre. A 2 dimenziós kottát átalakítottam 2 dimenziós képre. A színek mindenki számára ismertek, így-gondoltam én- könnyebb lesz a kódokat észrevenni. A másik célom: szeretném egy henger alakba behelyezni a színkottát, majd egy gömbbe, különböző fényekkel megvilágítani abban a reményben, hogy érdekes alakzatokkal találkozhatunk.

10 ábra

Elkészítettem egy olyan színkottát is, ahol az azonos elnevezésű hangokat egynek vettem, így a 43 szín helyett 13 maradt. A 13. szín a szünet, mivel egy oktávon belül 12 különböző hang van.

11 ábra

Minden egyes felfedezés nagy örömmel jár, minden egyes felfedezés újabb kapukat nyit meg számunkra, minden egyes felfedezéssel több és több munka vár ránk.

 NEXT    TOVÁBB


HUNIVERSITAS LAPOK