Johann Sebastian BACH: Chaconne BWV 1004


Bach életeRendszerekzenei kulcsokzenei kulcsok 8
rejtett titkok Bach zenéjébenZenei kulcsok 3zenei kulcsok 6zenei kulcsok 9
általános zenei kulcsokzenei kulcsok 4zenei kulcsok 7zenei kulcsok 10


zenei kulcsok 11Zenei kulcsok 14Zenei kulcsok 17Zenei kulcsok 20
zenei kulcsok 12Zenei ulcsok 15Zenei kulcsok 18Zenei kulcsok 21
zenei kulcsok 13Zenei kulcsok 16Kulcsok 19Zenei kulcsok 22

 A ZENÉBE REJTETT UNIVERZUM

Bevezetés

A hatodik teremtési korszak földi háromdimenziós temperált zenében létrejött egyik legfontosabb, legcsodálatosabb beavatott művét elemzem, Bach Chaconne-ját. Fontosnak tartom a korszak megjelölését, mivel minden tett, minden munka felkerül egy hatalmas könyvtárba, e Naprendszer könyvtárába, ami nem a Földön van. Egy holografikus-mátrixos rendszer tartja fönt szinte önállóan az egészet. Egy-két, „kulcsos” lény vigyáz a szabályok betartására. Csak engedéllyel, vagy meghívással juthatunk ide és mivel egy magasabb dimenzióban létezik, csak a lelked utazhat erre a helyre. Gondolataidat látják, olvassák, így itt nem létezik becsapás, árulás, manipulálás. Itt azonnal lelepleződnek a dolgok. Fejlettségi szintedhez mérve nézhetsz meg információkat és csak olyan dolgokat, amire éppen abban a pillanatban szükséged van. Kíváncsiskodásra alkalmasabb a mostani légkör, ahol élünk, itt a lebukások is későbbre tolódhatnak, de mivel én hiszek az igazságban, előbb vagy utóbb minden kiderül, mindenkiről lehull a lepel. Nincsen olyan titok, mit az idő ki nem forog!
A kotta, ahová Bach lejegyezte a darabot kétdimenziós. A hangok megszólaltatása háromdimenziós. A zene hallgatása, megértése, tanulmányozása négydimenziós, de elvihet a legmagasabb dimenziókba, illetve leírja, ábrázolja azokat. Magasabb dimenziók zenevilágát, rezgésvilágát emberi testben felfogni, megérteni igen nehéz, igazából csak földi hasonlatokat tudunk használni, ami az ottani valóságtól messze járhat.
Minden korszaknak vannak küldöttei. Bach egy nagyon fontos szereplője volt ennek a korszaknak. Leírta, megmutatta a Teremtés kezdetét, a Teremtés feltételeit, a Tér létrejöttét és működését, a Bindu tulajdonságait, ami ugye már alapból azt jelenti, hogy a Teremtés összes tulajdonsága benne rejlik. Természetesen kódolva. Amikor Bach zeneműveit hallgatod, lehetőleg megfelelő előadóval, a lehető legpozitívabb érzelmek tölthetik fel lelkedet, testedet, ugyanakkor tudod, érzed, hogy a hangok mögött valami nagyon fontos dolog rejtőzik, csak nem tudod megfogalmazni. Persze vannak olyan lelkek, akiket kifejezetten zavar Bach zenéje. Mitől lehetséges ez? Ők még fiatal lelkek, kevés életet éltek, sok más tapasztalást kell megszerezniük, mielőtt eljutnak az igazi tudás megértéséhez, ezért a magasabb világok rezgése még zavaró számukra.
Bach darabokat gyakorolni, mint zenész elmondhatom, nem egyszerű feladat. Talán úgy fogalmazhatnám meg másképpen, ha valaki jól adja elő Bach zenéjét, az mindent el tud játszani. Furcsának tűnő hangzatokkal tűzdelte tele darabjait, ami nap-nap után kitisztul és egy igazi csoda tárulkozik elénk. Nem lehet hozzátenni, nem lehet elvenni belőle, pontosan úgy tökéletes, ahogyan meg van írva. Szerintem az egyetlen zene, amit nem lehet megunni, és tudása is kimeríthetetlen.

A hegedű


Ezt a csodálatos művet hegedűre komponálta Bach. Ő a hangszerek királynője. Nem véletlenül. Nézzünk meg egy pár adatot, ami hozzásegít bennünket a tisztánlátás technikájához. Ennek a hangszernek meg kellett születni ebben a teremtési korszakban. Hogyan történt ez meg? A megfelelő időben leszületett egy pár beavatott, aki megalkotta a tökéletes hegedűt. Három nevet említek: Antonio Stradivari (Stradivarius) 1644-1737, az Amati család (Andrea 1520-1580, Nicola 1596-1684). Szerintem nem lehetett több, mint 10 mester, és kb. 300 év alatt létrehozták a tökéletes hangszert. Ezek a hangszerek örök életűek. Hogyan lehetséges ez? Talán azért mert beavatott lelkek alkották? Vagy gyönyörű rezgése összetartja? Öngyógyító mechanizmusa van? A legtöbb hangszert csak egy bizonyos ideig használhatjuk, utána cserélni kell, mint az autókat. A mostani világ leghíresebb hegedűsei még mindig ezekkel a több százéves hegedűkkel koncerteznek. Igaz, nem saját tulajdonuk, hiszen értékük felbecsülhetetlen, általában bankok tulajdonai, de ezek a kitűnő muzsikusok használhatják.
Aki élőben hallott már ilyen koncertet, beavatott koncertteremben, beavatott muzsikussal, beavatott hangszeren, beavatott zenét, biztosan mondhatom, hogy egész életében fog erre emlékezni úgy, hogy az emlékei is megfelelő feltöltődést biztosítanak mindig számára. Egy ilyen koncerten nem köhög senki, nem recsegnek a székek, még a lélegzetvétel is nagy óvatossággal történik. Az igazi tudás szele üti meg a hallgató fülét, lelkét. Van egy könnyebben érthető magyarázatom. Felejthetetlen, mint az első szerelem.
Nézzük meg a hegedűt!

Formája, méretei az aranymetszés szabályait követik. A fedőlap (tető) közepén helyezkednek el két oldalon az f-lyukak. Ezek célja: a létrejött rezgések nyugodt távozása a hangszer belsejéből.
Kettő van belőle, jobboldalt és baloldalt, mindkettő vége egy jobbos és balos spirálban végződik. Ő az Atya és az Anya, ő a jobbos és a balos Teremtő.
Négy húr szükségeltetik a hegedűre, amin aztán minden hangot meg tudunk szólaltatni. A FORRÁS is négydimenzios, amiből jön létre a Világ, a Tér, a Fény. A húrokat kvint távolságra (ötös távolság) hangoljuk be egymástól, ez az öt Atya. A megfelelő hangok megszólaltatásával megalkothatjuk az összes Teret, felidézhetjük az összes Tér rezgésvilágát, azaz dimenzióit. Ilyen például Bach zenéje, Bach művei.
Nézzük meg a hegedű végét, a csigát! Pontosan így is hívják.

Hát mi ez, ha nem a Teremtő Forrás kiáradása. A Teremtő Atya Forrása jobbos forgásával és a róla leáradó múltszférákkal egy jobbos emelkedésű spirált, csigát kelt maga körül. Német neve: Wirbelkasten. Wirbel=zűrzavar, örvény, forog, örvénylik, kavarog. Kasten=láda, szekrény. A szavak önmagukért beszélnek.
A hegedű közepe táján helyezkedik el a láb, pontosan a két f-lyuk között, középen, rajta halad át a négy hegedű húr.

A lexikon azt írja: kb. négy centiméter magas a láb. Szinte biztosan be merem vállalni: a beavatott hegedű láb magassága 4,16 cm magas, ő a Teremtési sebesség. A Teremtési sebesség RV=4,16, amivel a két Teremtő, az Atya és az Anya találkoznak a Káoszban. Ez az egyik feltétele a Teremtés kialakulásának.
A láb alatt, a hegedű testében, a tető és a hát között helyezkedik el a lélek. Igen jól olvastátok, a LÉLEK.
 Lucfenyőből készült hengeres pálcika. Ő szabályozza a hegedűben létrejövő rezgést és erőt ad a hangnak. Láthatólag semmi szerepe sincsen ennek a pici fadarabnak, mégis ha eltávolítják, megnémul a hangszer. Már egy milliméter elmozdítás is jelentős változást okoz a hangban. Nincs rögzítve, az f-lyukakon keresztül állítható, mozgatható. Milyen érdekes, ha a lelked nincsen rendben, elfelejtheted a testedet is. Ha a lelked elhagyja a testedet, meghalsz, a test nem működik tovább.

J.S.Bach rengeteg művet ajándékozott a világnak. Minden hangszerre, ami az ő idejében egy fejlettebb állapotban volt, megpróbált annyi művet és olyan műveket komponálni, ami bemutatja a hangszer lehetőségeit, határait az akkori zenei határokon belül. Hegedűre hat szólószonátát (partitát) komponált, ami ma is az egyik alap, ha nem a hegedű alapja és csúcsa.
Egyetlen hangszerre nem írt versenyművet. A fagottra. Rövid, humoros történet, egyben tapasztalat: bármilyen beavatott valaki, emberi mivoltát akkor sem tagadhatja meg. 1705 augusztus 4.-én egy zenekari próbán összeveszett Bach egy fagottossal (Geyersbach), zöldfülű fagottosnak nevezte, ő pedig a próba után a templom kertjében megvárta Bachot és egy pálcával verte el. Valószínűleg ezért nem komponált fagottra versenyművet.
A második Partita utolsó tétele a Chaconne.
Az öt tétel: Allemande, Corrente, Sarabande, Gigue, Chaconne.
Yehudi Menuhin: „ Nemcsak az egyik legnagyobb zenemű, amit valaha írtak, hanem az egyik legnagyobb vívmánya az emberiségnek. Spirituális, érzékeny, szerkezetileg tökéletes.”
Dukay Barnabás és Ábrahám Márta: „ Részletek az örökkévalóságból. Az idő és a jellem tisztulása, a szeretet kiteljesedése, együttműködés az Égi akarattal.”

Hangnem: d-moll

E csodálatos mű hangneme d-moll. Abból kell kiindulnom, hogy nem mindenki van tisztában a zenei hangnemekkel, így egy rövid tájékoztatást kell írnom, mielőtt a lényegre térek. Minden zeneműnek van egy zenei alaphangja, erre épül fel egy hangsor. Ezt a hangsort nevezzük hangnemnek. Az alaphang megfelel a hangnem nevének. A Chaconne esetében „D” az alaphang. A hangsor hét főhangból áll és esetenként öt mellékhangból. 7+5=12 Logikusan ebből az következik, hogy 12 különböző hangnemet tudunk felépíteni a temperált rendszerben. Első hallásra azt gondolnánk minden hangnem ugyanolyan, mint a többi, hiszen ugyanazokból a hangokból áll, csak az indulási hang más. Minden hangnemnek más és más karaktere van, mint a zeneművek többségének. Egy érthetőbb példa: minden ember testfelépítése ugyanolyan atomokból áll, de két egyforma emberrel még nem találkoztunk.
Vannak dúr és moll hangnemek. Ez úgy működik , mint a Yin és Yang oldal, mint a nő és a férfi. Kiegészítik egymást. Tudnak egyedül is működni, de a teljes kiteljesedést együttesen érik el.
Minden dúr hangsornak van egy párhuzamos (hozzátartozó) moll párja, hangneme. Pl. C-dúr, párhuzamos mollja az a-moll.


C D E F G A H C
A H C D E F G A


E két hangnem olyannyira különbözik egymástól, mint a férfi és a nő. Tehát ha 12 dúr hangnem létezik ebben a rendszerben, akkor 12 moll hangnem egészíti ki. 12+12=24
Erről a számról biztosan mindenkinek sok találata, ötlete van. 12 hónap, 24 óra. Nekem a legkedveltebb a 24 Vén, akik felépítették Univerzumunkat és azóta is Ők a Világ Őrzői. Isten első teremtményei.
A dúr hangnemek alapból vidámabbak, harciasabbak, élénkebbek, yangosabbak, humorosabbak, pozitívabbak. A moll hangnemek yinesebbek, érzékenyebbek, nőiesebbek, fájdalmasabbak, szomorúbbak. Rá lehet keresni a neten a hangnemek karakterére, sokan foglalkoztak már ezzel a témával is.
Egyik kedvenc példám Leopold Mozart-tól (Mozart édesapja):” Ha netán úgy is tűnnék, hogy valamennyi ma használatos hangnemet a bé vagy a kereszt hozzátételével a C-dúrból vagy az a-mollból ültették át, miért kelt az eredetihez képest a hallgató kedélyében más hatást? És ha ezeket nem lehet megkülönböztetni, miért tudja a gyakorlott muzsikus egy zene hallatán azonnal megmondani annak hangnemét?”
Időfizikai meghatározás: ahogyan az Atya és az Anya Forrása a találkozásuk után azonos feltételekkel és törvények alapján építik fel világaikat, ez a temperált zenében a dúr és a moll hangnemeknek felel meg. Amilyen módon eltérnek a teremtett Terek világai, úgy különböznek a hangnemek karakterei. Természetesen a temperált zene hangnemvilága korlátozott, de ettől még sok felismerés lehetséges bennük. Ahogyan megtaláljuk a Binduban a Teremtés összes tulajdonságát, úgy megtalálhatjuk egy beavatott zeneműben, egy hangnemben is ezeket a tulajdonságokat.
Egy külön tudományban foglalkoznak a temperált hangok hatásával. Rövid információkat írok le, mivel ez is hozzávezet a mi célunkhoz.
Dúrban kemény hangok: Bé, Esz-Disz, Asz-Gisz, Desz-Cisz
Dúrban kevésbé kemény hangok: A, E, H, Fisz
Dúrban a legtisztább hangok: C, G, D, F
Mollban a legtisztább hangok: A, E, H, D
Mollban a leglágyabb hangok: C, G, F, Bé
Mollban a lágy hangok: Fisz, Cisz-Desz, Asz-Gisz, Disz-Esz (a kötőjeles hangok az enharmónikus hangok)
Ami ebből a táblázatból nekünk érdekes és fontos: a D hang a legtisztább hang dúrban és mollban egyaránt. Ő a Chaconne alaphangja. A Bé hang mollban a legpuhább, dúrban a legkeményebb hang. A Bé hang is főszereplője ennek a darabnak.
A d-moll talán a legkomolyabb, a legünnepélyesebb, a legbölcsebb hangnem. A legtöbb zeneszerző akkor választja ezt a hangnemet, ha valami mély, fontos mondanivalója van. A megérett (tudós) zeneszerző hangneme.
Haydn 108 szimfóniát alkotott, ebből tízet d-mollban írt.
Beethoven 9 szimfóniát alkotott. Az utolsó, ahol a híres örömóda szólal meg, szintén d-mollban született.
Schumann 4 szimfóniát írt, abból az utolsó d-moll.
Mozart utolsó műve a Requiem hangneme szintén d-moll.
Johann Sebastian Bach több művet alkotott ebben a hangnemben. A legismertebbek: Kunst der Fuge ( a fúga művészete), Toccata és fúga, Chaconne.


Elemzés

Kedves Olvasó! A most elkezdődő elemzések sorozata egészen más utakat, más nézőpontokat mutat be, mint amit eddig bárki leírt volna a zene által. Állandó kutatás alatt van, így nem lehetséges a művet elejétől a végéig szépen sorban elemezni. A zene, a Chaconne kódolása miatt sem lehetséges ez. Egy évvel ezelőtt azt hittem, pár hónap alatt elvégzem ezt a feladatomat, ma már úgy látom, egész hátralevő mostani életem sem lesz elég. Fokozatosan fogom feltenni az új és újabb adatokat.
Mindenkinek ajánlom, hogy hallgassa meg ezt a csodálatos művet, ma már biztosan tudom, Isten alkotása.
 

Teremtési szögek a Tritónuszban

A Chaconne 64 variációból áll. Ebben a Teremtésben 64 dimenzió létezik. 15 teremtett világ van, és a Nemtér-Nemidő, tehát 16 világról beszélünk. Minden Forrás 4 dimenziósnak mutatja magát, a Bindu is 4 ágbol („szirombol”) áll az egymást váltakozva léteztető kettős Möhbius testforma (lemniszkáta körbeforgatva a középpontjánál 360 fokkal), 16 megszorozva 4-gyel=64

A következő kottakép bemutatja az első és a második variációt.
Minden variációt lehet külön, lehet más variációkkal párban, vagy többet együtt, vagy az egészet együtt elemezni. Sőt szükségeltetik, hiszen csak így találhatjuk meg az összes kódot. Ugyanez vonatkozik minden egyes hangra, hangközre, akkordokra, ritmusokra.
Ebben a fejezetben megmutatom, hogyan találtam meg az első és második fejezetben levő tritónusz hangközök, illetve a ritmus segítségével a Teremtés két legfontosabb szögét a teremtési zónák adataival.
Mi a ritmus? A ritmus időalakzat. Platon szerint a mozgás rendje. Arisztoxenosz szerint az időrészek rendje. A zenében a hangértékek külsődleges sorozatát, vagy az állandó alapmozgást jelenti.
Az első variáció legkisebb ritmusértéke a tizenhatod érték. Így ő most az az érték, amire ebben a variációban levő ritmusértékeket (hangokat) fel lehet osztani. Emlékszünk még? 16 világ. Ebben a variációban 18 dallamlépés történik. A 18-as szám jelentése: egy teremtési cikluson belül pontosan 18 lépést kell megtennie a Forrásnak. Készítettem egy kört. Átmérője bármekkora lehet, mert arányában mindenhol megfelelő értékek lesznek, de a legjobb a 12cm átmérőjű, mert így azonnali eredményeket kapunk. A kört 48 részre kellett felosztanom. A 48 -as számra a következő a magyarázat. 16 világ létezik, de van még 16 tükörvilág, és 16 másvilág. 16+16+16=48
Nyolcad=2 tizenhatod, negyed=4 tizenhatod, pontozott negyed=6 tizenhatod, kétnegyed=8 tizenhatod értéknek felel meg.
Készítettem egy másik ábrát, ahol felosztottam a 18 lépést.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
6 2 4 6 2 4 6 2 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1
Itt is több teremtéssel kapcsolatos számot lehet észrevenni. 6,2,4=2x 64 dimenzió létezik, az Atyai és az Anyai. Egymásután háromszor jelenik meg a 6,2,4, ez a Triászt, azaz a kéthiperteres Téridőt jelenti. 24=Vének Tanácsa. 42=az élet és a halál száma a ji csingben. A 10-es szám alatt a 4=a tíz eredeti Forrás, akik Binduként 4 dimenziósnak mutatják magukat. 8 darab 1-est találunk, Ő a Fény. Azért mindegyik egyes szám, mivel a Térben 5 Atya van 6 helyen és a Fény pedig a Térben született Tér, ami viszont 8 forráshelyű. Azok a variációs számok, amiket nem írtam le nem azt jelenti, hogy nincsenek, hanem azt, hogy még nem tudom értelmezni.
Mi a tritónusz? Az egyik legérdekesebb hangköz a temperált zenében. Az egyetlen, aki felezi az oktávot. Hangköz, intervallum=két egymás után, vagy egy egyidejűleg megszólaló hang távolsága és viszonya. Görögül: tritonos=három hang. Más nevei: bővített kvárt, ő a négyes távolság, szűkített kvint, ő pedig az ötös távolság. Három egész hangot, illetve hat félhang távolságot ölel magába. A hangzása nem mondható megnyugtatónak, inkább felkavarja az embert és alig várja, hogy továbblépjen egy másik hangra. Ő a változás, az átlépés, a kapu. Nem létezik más hangköz, aminek ennyi elnevezése lenne. Valószínűleg azért, mert itt történik valami fontos. Igen, ez mindig így is van, nemcsak a zenében, hanem a mi kutatásunkban is.
A „Renum 11” szerint a tritónusz:
Tritonus=262=Johann Sebastian Bach, Nostradamus, Lucifer megértése, ősnyelv, Isten adománya, az élő Isten, az Isten célja, a Lét világbirodalma, az isteni hála, szent oldal, Isten felébredése, Isten lényege, Isteni átjáró, a maga magában fennálló lét ereje.
Tritónusz=363=zaklatottság, a négy évszak, az Isten lényege, táguló zártság, a paradicsom állapot kulcsa, az ősnyelv, az isteni átjáró, a végtelen igazság, isteni győzelem, a szent templom, őstitok száma.
Amilyen zaklatott ez a hangköz, olyan kiegyensúlyozottak és harmonikusak az értékei. Ő vezet el bennünket a megoldások egyes részeihez.
Az első variációban 3 darab tritónusz hangköz található. A harmadik dallamlépésre, a negyedik dallamlépésre, majd a tizenegyedik dallamlépésre (első ütem első, második-harmadik negyede, harmadik ütem harmadik negyedére) szólal meg.

Az első tritónusz „fönt” van (Bé-E), a második „lent” van(Cisz-G). Mit mondott Hermész Triszmegisztosz? „Mint fent, úgy lent.” A változás hangköze így mutatja meg, hogy minden forog és mozgásban van. A Teremtésben semmi sem állandó, kivéve magát a változást, a mozgást, a dinamikát.
Számoljuk össze a tritónuszok értékeit tizenhatodokban. Az első értéke négy tizenhatod, a második értéke nyolc tizenhatod, a harmadik értéke egy tizenhatod. 4+8+1=13÷16-od érték.
Lehet, hogy itt rejtőzik a 3,16?
Tehát beosztottam a kört 48 részre, bejelöltem a dallamlépések helyét, és összekötöttem a három tritónuszt többféle módon.
A dallamlépések helyeit P1, P2 és így tovább jelöltem be (P12 után nincsen bejelölés, de pontosan 18 lépésre jön ki a vége).

RV=3,16=37,5°
Mit is jelent ez? Azt, hogy a Teremtő Atya, vagy Anya Forrása 3,16-szor annyit halad (az Eseményvonalán), mint az 1E-vel táguló múlttere egy ütemre, ritmusra (ezt jelenti az RV is: Relatív Velocity, azaz relatív sebesség). Ez egy kúpos geometriai alakzatot fog adni, aminek a csúcsszöge a 37,5°.
 

RV=4,16=30,01°
Ugyanazt jelenti, mint fentebb, csak itt a nagyobb sebesség (RV) miatt hegyesebb a kúp, aminek a csúcsszöge a 30,01°.
Az első tritónusz kezdete a P3, és a P4-ig szól, tart, A második tritónusz kezdete a P4 és P6-ig tart. A kettő együtt.
A két szög, zenei hangzás egymásba ágyazódik, hiszen egyikből lesz a másik, de mindkettő ugyanaz, csak egy gyorsabb, majd lassabb állapotában, ami az egyik megfelelő feltétele a Teremtésnek.
Időfizikailag: A Káoszban való találkozásuk pillanatában mindketten, az Atyának és az Anyának is RV=4,16-al (gyorsabb állapot) kell haladnia, mivel utána a már megérintett múlttereik kölcsönösen 1RV-vel lassítják egymást, így jön létre a teremtéshez szükséges RV=3,16 (lassúbb állapot). A zenei kottában ez a következőképpen nyilvánul meg : a második tritónusz egy kétnegyed értékű hang, az első pedig egy egynegyed értékű hang. Tehát, az első tritónusz pontosan egy értékkel kevesebb, mint a második tritónusz.
Joggal kérdezhetitek, hol van az atyai és az anyai Forrás? Ha jól megnézzük a kottát, a második variációban, pontosan ugyanazon a helyen, mint az elsőben, a harmadik és negyedik dallamlépésre jelenik meg a két tritónusz. Sőt, ugyanaz az akkord és a ritmus sem változik.
Hasonlítsuk össze az első és a második variáció hangjait: az első hét dallamlépés mindenféle szempontból azonos, azaz megegyezik egymással és csak az utána lévő hangok térnek el egymástól.
 
Ez a mi kutatásunkban azt jelenti, hogy az atyai és az anyai Forrás is ugyanazt a törvényt követi az első hét lépésben, mivel ezek egyetemes Törvények. Az ezek utáni lépésekben viszont már az Ő egyéni Világaikat, teremtett Univerzumaikat építik fel a saját terveik alapján. Ezután a következőt csináltam: lemértem a tritónuszok hangzása alatt levő dallamlépések változatait. A következő eredményeket kaptam.

 

Megszerkesztettük az RV=3,16-os kúpot az időszféráikkal együtt.


 

P3-P6=8,49cm R-S=8,44cm Ő a második négyes sűrűségű időszféra átmérője.
P3-P5=7,31cm P-Q=7,35cm Ez a második hármas sűrűségű időszféra átmérője.
P4-P6=6cm L-M=5,93cm A második kettős sűrűségű időszféra átmérője.
P4-P5=4,59cm N-O=4,65cm Ő pedig az első hármas sűrűségű időszféra átmérője.

 

Elkészítettük az RV=4,16-os kúpot az időszféráikkal együtt.


P3-P4=3,11cm O-M=3,16cm Ő a harmadik kettős sűrűségű időszféra vastagsága.
P5-P6=1,57cm M-N=1,68cm Ez az első hármas sűrűségű időszféra vastagsága.
P11-P12=0,78cm K-L=0,84cm A legelső kettős sűrűségű időszféra vastagsága.

Ennyi „véletlen” adategyezés nem lehetséges. Ne tévesszen meg bennünket, hogy a kézzel és a számítógépes programmal (pontosabb) szerkesztett ábrákban nem azonosak a méretek (század cm-ek az eltérések, amelyek egy adott működési intervallumon belül elfogadható különbségek)! De : eleve síkbeli ábrák, ellenben a teremtés térbeli, mivel ezek gömbszférák és nem körök, valamint állandó mozgásban vannak, azaz haladnak is (az Eseményvonalon), tágulnak is (1E-vel) és még forognak is! Ennek ellenére Isten (küldötte: Bach) pontos adatokat adott a teremtési zónák paramétereiről, bizonyára nem véletlenül. Megadta a két teremtési kúpszöget is.
Folytatás hamarosan.

NEXT  TOVÁBB