Bach életeRendszerekzenei kulcsokzenei kulcsok 8
rejtett titkok Bach zenéjébenZenei kulcsok 3zenei kulcsok 6zenei kulcsok 9
általános zenei kulcsokzenei kulcsok 4zenei kulcsok 7zenei kulcsok 10


zenei kulcsok 11Zenei kulcsok 14Zenei kulcsok 17Zenei kulcsok 20
zenei kulcsok 12Zenei ulcsok 15Zenei kulcsok 18Zenei kulcsok 21
zenei kulcsok 13Zenei kulcsok 16Kulcsok 19Zenei kulcsok 22

 

A tritónuszok további titkai

A Chaconne második variációjában szintén három tritónusz hangköz található. Az első kettő helye és ideje megegyezik az első variációban levő első kettővel. A harmadik tritónusz másképpen nyilvánul meg. Nem egyszerre szólal meg a két hang, hanem egymás után. Zeneileg nem nevezhető tritónusz hangköznek, hanem tritónusz kapcsolatnak hívható, hiszen amikor a tritónusz második hangja megszólal, az első már nem hallatszik, de lenyomata, információja még rezeg a közegben.
Mutatom:


1. ÁBRA

Nézzük meg a kottaképet! Az akkord hangjai össze vannak kötve az utána levő kettő darab 32-ed értékű hanggal, tehát egy csoportba, egy gondolatba tartoznak, együtt kell őket értelmezni. Itt található a tritónusz kapcsolat a Cisz és az utána lévő G hang között. A tritónusz kapcsolat akkor jön létre, amikor megszólal a (pirosra festett) Cisz utáni 32-ed értékű G hang, és egy 32-ed ideig áll fenn. Az első variáció harmadik tritónusza egy 16-od értékig tart és egyszerre szólal meg a két hang, mint ahogyan a másik kettőnél is (az elsőnél és a másodiknál).
Mi lehet ezeknek az oka?

15 teremtett Világ van és egy Nemtér-Nemidő = 16, úgy az Atyában, mint az Anyában : 16x2=32 .
A 32-ed érték fele annyi időtartalom, mint a 16-od érték. Ezzel akarják még precízebben meghatározni a Teremtő kúpszögeit? Az utolsó tritónusz azért nem egyszerre szólal meg, mert a Teremtés állandó mozgásban van? Az állandó mozgás, forgás megfelelő határon belül, ahol megvannak még a teremtés feltételei? A következő ábrák bemutatása után eldöntheti az olvasó, mit tart ő igaznak. Talán mindent.
A Chaconne első hat variációjában mindenhol egyértelműen felismerhető három tritónusz. Az ötödik és hatodikban már a helyei megváltoznak, a hetedik és nyolcadik variációban pedig igen érdekesen fedezhető fel ez a kapcsolat. Maradjunk először az első kettőnél és ha kellőképpen feldolgoztuk ezeket a „tritónusz teremtéseket”, térünk rá a többire. Egy viszont már most elmondható, hogy az első hat variáció a Tér, a hetedik és nyolcadik a Fény létrejöttével kapcsolódik össze.
A második variációban 15 dallamlépés található és a legkisebb ritmusérték a harmincketted érték.
Így a második variáció 94 darab 32-ed ideig tart.
Tehát a korábban (első variáció) 48 ritmuslépés helyett most (második variáció) 94 ritmuslépésre osztunk fel egy kört. A következő táblázatban mutatom a 15 dallamlépést, alatta pedig 32-ed értékekben az időtartamot.
 

 

2.ÁBRA

Elsőre az látható, hogy háromszor ismétlődik a 12, 4, 8-as számok. Adjuk össze az értékeket: 12+4+8=24 A Teremtés első szülöttei a 24 Vén. Mivel triális lelkek háromszor „értelmezzük”, hárommal szorozzuk. 24x3=72 . A 72 Kerub.
A tritónuszok a 3-6-ig és a 11-12-ig levő időtartalomban találhatóak. Ezeket kötöttük össze, zártuk szögekbe, mint az első variációban.

ÁBRA 3

 

Kétszer 30.64°-os kúpszög. Az első variációban 30.01°-os kúpszög.
RV=4,16 a teremtési sebesség értéke (a találkozás pillanatáig) valószínűleg e két kúpszög közötti értéknek felel meg.

ÁBRA 4

Kétszer 38.3°-os kúpszög. Az első variációban 37.5°-os kúpszög.
RV=3,16 (a találkozás utáni sebességhez tartozó) teremtési kúpszög 37.5° és 38.3 ° -os kúpszögben mozog, váltakozik.
Egy jó matematikus biztosan ki tudná számolni ezeknek a szögeknek a valós értékeit, mindenesetre roppant érdekes Bach kottai precizitása, Bach szerkesztett tritónuszai, kúpszögei.
A következő ábrákon külön vettem a 3 dallamlépés kúpszögét mindkét variációban és a következő eredményeket kaptam.5.ÁBRA


6.ÁBRA

7.ÁBRA8.ÁBRA

Az első és a második variáció szögei között minimális eltérés van.
Ez három igen-igen gyors Tachion. Az érdekesség az, hogy ennek a három Tachionnak az ötvözetéből jön létre az RV=4,16 és az RV=3,16-os sebesség kúpszöge.
Nagyon valószínűnek tartom, hogy a 7.5° szögű tachion a leggyorsabb tachion a Káoszban.
Nézzük meg a következő három képet!

9.ÁBRA (forrás: Internet)

10.ÁBRA (forrás: Internet)

11. ÁBRA

Bangkok Nagy Palota. (Wat Phra Si Rattana Satsadaram /683/) Thaiföld legszentebb buddhista templomai: What Phra Kaew /330/. Név szerint: Phra Si Rattana Chedi /334/, Phra Mondop /154/, Prasat Phra Thep Bidon /394/. A számok az általam kedvelt Renum 11 rendszer alapján létrejött eredmények. 683 = „Jézus Krisztus igazsága”, „a kulcs összefüggések rendszere”. „az isteni őskép megmutatkozása”. 330 = „a legfelsőbb központ”. „ A Szent Minta”, „a beavatási terem”. 334 = „az örök Evangélium”, „Isten lélegzete”, „Isten első betűje”. 154 = „dimenzió”, „időspirál”, „őshegy”. 394= „a törvény kulcsa”, „az időtlenség lényege”, „az idő kulcsát megtalálni”.

Lemértem a három Sztupa kúpszögét. Mivel nem állnak rendelkezésemre pontos adatok, az én általam készített ábrát helyeztem a Sztupák alakjához, és lássatok csodát egyeznek a kúpok szögei. Mindhárom egyezik! Ezek nem lehetnek a véletlen művei! A térképen látható, hogy egymás mellett helyezkednek el, mint az én „szent” szögeim is.

Ezeknek az időfizikai elemzése külön feladat, mindenesetre láthatóan eltérő sebességűek, gömbhullámaik is nagyon eltérőek. Ez is lehet egy életfeladat, beavatott Sztupák, Tachionok működésének megfejtése.
Mutatok még egy ábrát Krakkóból.


 

12.ÁBRA

 

Látható itt is a három kúpszög, igaz már emlékezetből, elfelejtett, fél tudásból építtetett.

A kottában ez a három kúpszög a nyolcad (7.5°, 7.66°) a negyed (15° , 15.32°) és a pontozott negyednek (22.5°, 22.98°) felelnek meg.


 13.ÁBRA

Az első és második variáció dallam szólamában (legfelső szólam) pontosan háromszor ismétlődik meg ez a ritmusképlet, tachionképlet.
Az Atyai és Anyai Triászban ez a három Tachion szükséges, hogy általuk létrejöhessen az RV=4,16 és az RV=3,16 , ami által elindult és most is zajlik a Teremtés folyamata.
Ebből a zenei ritmusképletből (negyed, pontozott negyed, nyolcad) nem szabad azt a következtetést levonni, hogy mindig erről a három Tachionról beszél, hiszen itt Bach Chacconne-jában is csak a megfelelő hangok, tritónuszok, hangzások összefüggésében jön létre ez a három kúpszög.
A Chaconne harmadik, negyedik, ötödik és hatodik variációjában szintén megtalálható ez a ritmusképlet, igaz, ezekben a variációkban feleződik, felgyorsul. Tehát a negyedből nyolcad, a nyolcadból tizenhatod, és a pontozott negyedből pontozott nyolcad lesz. Hamarosan elemezzük ezeket is, így lesz teljes a kép, a képlet, a kód.
Ezek után a következő ábrákat készítettem el.

14.ÁBRA

15.ÁBRA

16. ÁBRA

17. ÁBRA

Az első és második variációban levő tritónuszok kezdetét és végeit kötöttem össze, s mivel három tritónusz van háromszögeket kaptam. Az első két tritónusz egymás mellett helyezkedik el (3-6-ig), a harmadik pedig (11-12-ig) terjed. A harmadik tritónusz kezdetével és végével kötöttem össze az első kettőt, így lett összesen négy ábrám (kettő helyett).
Vizsgáljuk meg az adatokat.

18.ÁBRA

A háromszög forog, és mozgásban van! Ne felejtsük el, hogy még mindig síkbeli ábrákat mutatok!
Ez a háromszög a Tachion iránytűje, hogyan mozog, hogyan közlekedik a Térben, a Triászban.
(ez még nem a teljes kép, kód, képlet!)

19 és 20.ÁBRA

Gondolatban húzzunk három átlót, ami összeköti a csúcspontokat (oldalt ugrik, átlót ugrik . . .). Az átlókhoz képest az oktaéder oldalai 45 fokos szögben helyezkednek el.
Az oktaéder oldalháromszögei 60 fokos szögekbe zárulnak.
Osszuk el a 78.75 -öt kettővel. 78,75:2=39,375
Osszuk el a 72.77 -öt kettővel 72,77:2=36,385
Ez a két összeg átlagban kiadja a 37.5°-os szöget, vagyis Ő az RV=3,16 ! (pontosabban gyök tíz)
Miért kellett kettővel elosztanom? Mert az Atyai és Anyai Teremtés egy helyen, de nem egyszerre, nem egy időben, hanem gyorsan egymás után, egymást váltakozva fenntartva hozza létre a Téridőt és az egész Triászt (három, ill. hat Téridő).
A háromszög oldalai pedig azok a mértékegységtől független arányok, amik meghatározzák a Források másolódási lépéseit („ugrásait”).
Folytatás (már írom).


Következő lap