Bach életeRendszerekzenei kulcsokzenei kulcsok 8
rejtett titkok Bach zenéjébenZenei kulcsok 3zenei kulcsok 6zenei kulcsok 9
általános zenei kulcsokzenei kulcsok 4zenei kulcsok 7zenei kulcsok 10


zenei kulcsok 11Zenei kulcsok 14Zenei kulcsok 17Zenei kulcsok 20
zenei kulcsok 12Zenei ulcsok 15Zenei kulcsok 18Zenei kulcsok 21
zenei kulcsok 13Zenei kulcsok 16Kulcsok 19Zenei kulcsok 22


A Térid
ő Űrhajója

A Chaconne második variációja nyolc egységre, nyolc akkordra bontható fel. Az első variációban kilenc akkord, egység volt jelen. A második variáció első négy akkordja teljesen megfelel az első variáció első négy akkordjának (nézzétek meg a 11. fejezetben a kottát, illetve a 12. fejezetben az akkordok ábrázolását). Kiszámoltam ezeknek az idomoknak is a területét, ugyanolyan módszerrel mint a 12. fejezetben. Mutatom őket (az első négy akkordot megtaláljátok a 12. fejezetben):

Ötödik akkord.


1. Ábra

 2. Ábra

T=112,268...

 

Hatodik akkord.


3. Ábra

 4. Ábra

T=323,870….

 

Hetedik akkord.

5. Ábra

6. Ábra

T=499,921….

 

Nyolcadik akkord.

7. Ábra

8. Ábra

T=309,450…..

Elkészítettem a területek táblázatát. Az első sorban az akkordok száma, a második sorban a hozzátartozó területek összege, a harmadik sorban pedig a területek alapján létrejött nagyságrend van. A legkisebb terület a legalacsonyabb számot kapja, a legnagyobb terület pedig a legnagyobbat.

1

2

3

4

5

6

7

8

25,69

235,36

223,59

234,87

112,26

323,87

499,92

309,45

1

5

3

4

2

7

8

6

9. Ábra

Ezután húztam egy eseményvonalat, amin elhelyeztem megfelelő távolságban (egynegyed, kétnegyed időtartalomban) egymás után a második variáció akkordjait. Összesen nyolc pont létezik, plusz az utolsó helyen a „0”. Minden pont az akkordok megszólalási helye, az időtartamának a vége megfelel az őt követő következő pontnak. Tehát az utolsó pont, a „0” (ő a sorban a 9. pont), a nyolcadik akkord időtartamának a vége (egynegyed és egy pontozott nyolcad időegység). Eddig szól a második variáció és ugyanakkor már itt elkezdődik a Chaconne harmadik variációja.

A területek alapján létrejött nagyságrendi számokat írtam be az eseményvonalra.

10. Ábra

Mint a 12. fejezetben kört szerkesztettem az egyes és kettes pont között, úgy hogy a kör átlója az egyes és kettes pont közötti távolság, tehát a kör érinti az egyes és kettes pontot. Majd a kettőt a hárommal és így tovább. Ezután összekötöttem a külső köröket érintőkkel, úgy hogy az érintők metsszék egymást, így egy érdekes alakzatot kaptam.

Ránéztem az ábrámra és egy szó jutott az eszembe: űrhajó.

A mai napig él bennem ez a gondolat, azt szokták mondani, az első pillanat megérzése az igaz gondolat.

Természetesen megmértem a szögeket. A felső és alsó szögek: 120,66°-osak. A baloldalra eső kúpszög: 38,95°-os. A jobboldalon levő kúpszög pedig 79,74°-os.

A következő megoldásokra jutottam. Az itt látott ábra egy kétdimenziós, síkbeli alkotás.

Hány darab háromszögből tevődik össze a Téridő Gyémántja?

Pontosan nyolc darab egyenlő oldalú háromszögből, 4 felül, 4 alul, mindegyik oldalukkal egymást érintve és minden háromszög szögei 60°-osak.

Az én síkbeli ábrámon felül és alul is 120,66°-os szöget találunk. Osszuk el ezt a számot kettővel. 120,66: 2=60,33

Tehát az ábránkat felül is és alul is kettő plusz kettő darab 60 fokos szögekbe záródó háromszögekre oszthatjuk fel, amikből 4-et láthatunk, ha berajzolnánk az ábránkba (síkban egymás mellett helyezkedik el a két háromszög). A kétdimenziós ábrázolásnak van egy hátoldala is, ahol ugyanez a 4 darab háromszög van.

Így található meg a Téridő Gyémántja az ábrámon. A szépség kedvéért megkaptuk Jézus számát is, a 33-as számot, illetve Jézus titkos számát a 66-ot. A 33 nyolcszor szerepel, a 66 négyszer.

33x8=264 az Atyai és Anyai univerzumban 2x64 dimenzió létezik.

A baloldali kúpszög 38,95°-os. Mivel az egész szerkezet (a zene) állandó mozgásban van, forgásban van, mint az Univerzum, mint minden a Teremtésben, ez a kúpszög megfelel az RV=3,16-os sebességnek. Nézzük meg az aranymetszés helyét, pontját.

38,95x0,618=24,0711

Mi a 24? Az első Teremtmények, a 24 Vén. Vagyis ennek a kúpszögnek az aranymetszésében születnek, születtek meg a Vének Tanácsa.

A jobboldali kúpszög 79,74°-os. Önmagában nem árul el sok mindent ez a szám, vagy még nem ismerjük értékeit. Elosztottam kettővel. 79,74: 2=38,67

Újra és újra feltűnik az RV=3,16 Ráadásul itt kétszeresen. Ugye ez nem véletlen?

Nézzük meg ennek a számnak is az aranymetszés eredményét (a kisebbik értékét)!

79,74x0,382=30,46068 Igen, ő az RV=4,16

Tehát ez a szám magában rejti kétszeresen az RV=3,16-ot, talán ők az Anyai és Atyai Teremtő kúpszögek, illetve az RV=4,16-ot, a Teremtés előtti sebességet is.

Akkor most vizsgáljuk meg az ábrám belsejét.

11. Ábra

Ez egy „Térkép”, Ami, Aki pontos adatokat és kulcsokat ad meg minden új Atyai, minden új Anyai Univerzum létrejöttének és azok fraktális növekedésének.

Mutatok hozzá egy időfizikailag megszerkesztett ábrát, ahol éppen egy ilyen pillanatot emel ki a Teremtés folyamatából.

12. Ábra (forrás: Takács Zoltán: Zorausz könyve)

Az én ábrámon az Atya és az Anya Eseményvonala egyben van. A 11-es ábrán az egyes pont az Események eleje, ez a pont a 12-es ábrán az Atya Eseményvonalán az ötös pontnak felel meg. Mi történik itt? Az első Felhasadáskor létrejött gömbhullám 9E-vel tágult Atyai múlttere itt érinti meg az Ő korábbi múltját. A második érintési pont, itt a második Atya, ami az Anya Eseményvonalán a 3-as aláhúzott ponton van. Az én ábrámon ez a kettes számmal jelölt hely. A 9E-vel tágult múltszféra pedig pontosan megfelel az én ábrámon az 1-es és 2-es pont köré rajzolt körnek.

A 12-es ábrán az Atyák születéséről van szó, az én ábrámon, mivel a két Eseményvonal egybe esik, nincs meghatározva, hogy ez az Atyai, mert ugyanúgy lehet Atyai, mint Anyai, hiszen mindkét oldalon ugyanaz történik, csak a forgások ellentétesek egymással és váltakozva keletkeznek, mivel egymást léteztetik.

A 12. ábrán a Marduk, az Öregidő Isten az Atya Eseményvonalán a 3. Hely. Az én ábrámon az 5-ös ponttal jelölt hely, ami az én Eseményvonalamon a második helyen van. A 12. ábrán pontosan itt érinti meg az Aranyatyát az Anya 11E-vel táguló múltszférája. Ez a múltszféra nálam az 5-ös és 6-os pontokat átívelő kör. A 12-es ábrán kiemelt két múltszféra (Atyai 9/3 és Anyai 11/3) mindenféle szempontból megfelel az én általam szerkesztett két körnek, az 1-2-es, illetve az 5-6-os pontokat átívelő köröknek.

A két kör ugyanolyan arányban íveli egymást mindkét ábrán, az idősebb Atya (Anya) forráshelye és az utána létrejövő Atya (Anya) forráshelye ugyanolyan arányban helyezkedik el egymástól mindkét ábrán.

Elvégeztem egy pár számítást. Az én ábrámon a két nagy kör eseményvonala 20 egység. Megnéztem az aranymetszés pontját. 20x0.618=12,36

Ez a pont a 2-es pontnak felel meg, az új Atyai Univerzum, az új Anyai Univerzum forráshelye.

Az én ábrámon az 1-2-es pontot összekötő kör átmérője 12 egység, a sugara 6 egység, a nagy kör átmérője 16 egység, sugara 8 egység. Nézzük meg az aranymetszésüket!
12x0,618=7,416 8
16x0,382=6,112 6

Vagyis a két kör, múltszféra aranymetszési aránya a két kör sugara, ráadásul még fordított arányban van egymással, hiszen az egyiknél az aranymetszés nagyobbik aránya, a másiknál pedig a kisebbik aránya egyezik meg. Jobbos? Balos?

Az én ábrámon az 5-3-4-2-es pontok közötti rész a Felhasadás ábrázolása. A 12. fejezetben az első variáció kódolt ábráján ugyanezt az állapotot találjuk meg (ott a 9-7-8-6-os pontok közötti rész).

Minden új Atyai és minden új Anyai Univerzum létrejötténél lenni kell egy új és újabb felhasadásnak, ahol a Források egy kettős idősűrűségű zónába érkeznek, ahol a látott kép(ek) miatt kettéválnak. Az én ábrámon a 3-4-es kör a kettős idősűrűségű zóna, az 5-4-es és a 3-2-es pedig a hármas idősűrűségű zóna. Természetesen itt is megtalálható a jobbos (2-3-4) és balos (5-4-3) Felhasadás.

Még hiányzik az én ábrámon a 6-7-es és a 7-8-as körök titkainak feltárása. A 7-8-as egy 1E-vel táguló múltszféra, a 6-7-es kör pedig egy 2E-vel táguló múltszféra. Az új Univerzumok létrejöttekor az Atya (Anya) 1E-vel tágul, az előző, idősebb Atya (Anya) ebben a pillanatban pedig 2E-vel tágul.

Az itt leírt szabályokkal, törvényekkel jönnek létre az Atya és az Anya párhuzamos Univerzumai és azok fraktális rendszerei.

Még most is hihetetlen, milyen csodálatos módon rejtette el Johann Sebastian Bach Chaconne-ja Teremtő Istenünk Titkait.

Ennek a fejezetnek a végére tartogatok még egy kis csemegét.

Ráillesztettem az én ábrámat Pacal király szarkofág fedőlapjára anélkül, hogy bármilyen aránybeli változtatást csináltam volna bármelyik ábrán.

Lássuk.

13. Ábra

 

Nem akarom senkinek a munkáját kritizálni, itt csak a saját munkámmal kapcsolatos összefüggésekre hívom fel figyelmeteket.

Az én ábrámon levő kettős idősűrűségű zónában, a 3-4-es körben található Pacal király jobb és bal kézfeje, az egyik jobbos, a másik balos csavarodásra utal.

Az egyes pont helyén kezdődik Pacal király „űrhajójának” a szerkezete. Az ötös ponton, ami nálunk az idősebb Atya (Anya) helye, Pacal király gépén egy fontos kereszt közepére esik.

Az új Univerzum létrejötte a kettes pont Pacal király azon testrészére esik, a köldök alatt egy picivel belül a testben, ami a keleti kultúrákban az élet (születés)-halál helye (Tan-Tien).

A 7-8 és 7-6-os körök, amik a két utolsó Atya (Anya) gömbszférája, az egymáshoz való tágulási viszonyukat mutatja be, Pacal király szerkezetének a hajtóművére esik, ahol eldől a szerkezet gyorsulási, tágulási értéke.

A hatos pontnál van a szerkezet vége és utána találhatóak a tűzcsóvák. Emlékszünk még? Itt vezettem le a 79,74-es számmal kapcsolatos gondolataimat, ahol kétszeresen találtam meg az RV=3,16-ot és aranymetszésben az RV=4,16-ot. Hát mi ez, ha nem a Tűz?

Folytatás