J.S BACH


Bach leteRendszerekzenei kulcsokzenei kulcsok 8
rejtett titkok Bach zenjbenZenei kulcsok 3zenei kulcsok 6zenei kulcsok 9
ltalnos zenei kulcsokzenei kulcsok 4zenei kulcsok 7zenei kulcsok 10


zenei kulcsok 11Zenei kulcsok 14Zenei kulcsok 17Zenei kulcsok 20
zenei kulcsok 12Zenei ulcsok 15Zenei kulcsok 18Zenei kulcsok 21
zenei kulcsok 13Zenei kulcsok 16Kulcsok 19Zenei kulcsok 22

 

 

 A Chaccone 23. variációja,
a Mandu szerkezete, működése.

A Chaccone 23. variációja a Mandu szerkezetét és működését mutatja be. Ez a variáció a Mandu. Így néz ki:

 

1. ábra. A 23. variáció.

   A Mandu a Létezés első megnyilvánulása, aki még önmagában nyilvánul meg, de már benne kell lennie az összes teremtési lehetőség összes tulajdonságának.
    Ebben a variációban 96 Hang szerepel. Ő a minta a Renum 11 szerint, a Létezés mintája. A mi Atyai Teremtésünkben három Téridőt különböztetünk meg, így az Anyai Teremtésben is három Anyai Téridő van. Ez összesen hat párhuzamos Téridő.                 
    Osszuk el a 96-ot hattal. 96:6=16 Mindegyik Triászban 16+16 párhuzamos Univerzum van.
4 ütemre lett felosztva a variáció, ez a szám több titok nyitja. Az egyik a Bindu metszetére utal. A másik a Mandu egydimenziós felszínének ál négy dimenziója.
Minden ütemben 24 Hang található. Ők az első Teremtmények a Teremtésben, a 24 Vén. Triális lelkek, tehát 24x3=72 A 72 Kerub. A harmadik ütem végére már 72 Hangot számolhatunk meg.
   Első ütem: 24 Hang.
   Második ütem végére: 48 Hang.
   Harmadik ütem végére: 72 Hang.
   Negyedik ütem végére: 96 Hang.
  Minden ütem 3/4
lüktetésű, tehát 1 ütem 3db negyed értéknek felel meg. A Pi állandó jelenléte, a Teremtés egyik legnagyobb titka.
   Minden egyes Hang 32-ed ritmusértéknek felel meg. 16 Atyai és 16 Anyai világok=32. Minden ütemben 6 db. összekötött Egységet találunk és minden Egység 4db 32-ed értékű Hangból áll. Minden Téridő 6 lépésből áll és minden lépéskor Bindu (négyes) formában mutatja magát a Teremtő Forrás.
   Az egész variációban csak egyfajta ritmus létezik, a 32-ed értékű ritmus. A Mandu létezése még az az állapot, amikor nincsen Téridő, sem Káosz, hanem az azt megelőző állapot, a Semmiben való létezés, ahol ő csak önmaga számára nyilvánul meg, önmaga létezését észleli. Ekkor még nincs más létezési forma, amihez képest tudnánk őt viszonyítani, azaz észlelhetőek lennének a tulajdonságbeli eltérések.
   A variációban 24 Egység van. A 24 Vén. A szám fordítottja: 42. Az élet-halál helye a Ji csing táblázatban.
   4 ütemen keresztül (Bindu), minden ütemben 6 Egység (Tér) található. A két szám együtt 64 és 46. 64 dimenzióból áll a   16 párhuzamos Univerzum.
3 Téridő van a Triászban, osszuk el a 46-ot hárommal.
46:3=15,333333…..
16
10
   Az osztás baloldala kétszeresen kiadja a teremtési sebességet, az RV=4,16-ot. A hárommal való osztással megkapjuk a Pi első értékeit, sőt az utánalevő első két tizedest, a 15-öt (3,1415). A számokból összerakhatjuk a Teremtő sebességét, az RV= 3,16-ot. A végtelen tizedesek (333333. . .) pedig Jézus Urunk jelenlétét mutatják.
   Ahogyan minden Manduban megvan a Teremtés minden lehetősége, úgy itt megtalálható minden Hangban, Egységben, ütemben, variációban úgyszintén.
   Az első ütem hat Egysége teljesen azonos Hangokból áll. A második ütem első négy Egysége szintén megegyezik egymással. Ez nagyon szokatlan Bach-tól, hiszen tudjuk, hogy ő az, aki szinte sohasem ismétel, legalábbis nem 6-szor és nem 4-szer egymásután. 6+4=10 Valószínűnek tartom, hogy így jelölte meg Teremtő Atyánk a 10 Originális Teremtőt még „alvó” állapotukban. Ezt azért állítom, mert az elkövetkezendő bizonyításokban kiderül, hogy minden Hang Egy Hangra vezethető vissza. Ezen alkalommal a D hangra, a mű alaphangjára és mivel az Egységek ismétlik egymást, így azonos     Hangokból álló ismétlést (alvást) mutatnak be. Márpedig a 10 Originális Teremtőnek különbözőnek kell lennie.

   A 23. variációban 11 különböző Egységet találunk, a többi ismétli önmagát. Az első Egység 6x, a második Egység 4x, a harmadik Egység 2x, a negyedik Egység 4x, az ötödik Egység 2x, majd a hatodik, hetedik, nyolcadik, kilencedik, tizedik és tizenegyedik Egység 1x jelenik meg. Összesen 24 Egység.
   Valójában 10 Egységet különböztetünk meg egymástól, mivel az első és az utolsó Egység egy különleges tükrözés által megegyezik egymással.
   Így meg merem kockáztatni azt a következtetést, hogy a 10 különböző Egység a 10 Originális Teremtő Manduja. Persze ettől még létezik a 11. Egység önmagában is, aminek a funkciója egy másik törvényt is magába foglal.
A 24 Egység bemutatja hogyan lesz a Mandu állapotból Bindu állapot. A Chaconne következő variációjától, a 24. variációtól a Bindu szerkezetével foglalkozik. Ezt egy másik fejezetben bontakoztatom ki, elég lesz most a Mandu szerkezetét megemészteni Bach Hangjai által.
A Mandu egymásutáni fordulatokat tesz meg egy ugyanolyan állapotba való visszatérésig. Ezt egy
Möhbius szalag felszínének áramlásával (amely hasonlít a Mandu keresztmetszetéhez) tudnánk talán a legjobban szemléltetni. Ez négy fajta forgást jelent. Önmagához képest belső-külső-jobbos-balos forgásokat lehet majd az alábbi ábrákon lekövetni. Hány Hang van egy Egységben? Négy.
   Önmagába visszatérő nulla dimenziós létezésével egydimenziós felületté válik és körforgása által egy ál négydimenziós rendszert hoz létre. A 23. variáció minden Egysége négy Hangból áll. Ez a négy Hang a négy fajta
fordulat, ami négy különböző Hangnak látszódik, de igazából csak egy Hang. Minden Egység igazából három különböző Hangból áll eredeti formájában, mert a második és a negyedik Hang mindig azonos. A Mandu áramlási rendszere önmagához képest középen találkozik, ő a Jelenpont, ezt a találkozást mutatja a második és negyedik Hang azonossága.
   Nézzük meg a létezési áramlások útját a Mandu ábráján keresztül!

 

2. ábra A Mandu felszínének áramlási rendszere.

Most lássuk az első zenei Egységet:!
 3. ábra Az első Egység.
 

   Az Egységek tükrözése szükséges, hiszen így érjük el a négy fajta forgást és ezáltal lesz látható az összefüggés a Hangok és a Mandu megnyilvánult szerkezete között. A három legegyszerűbb síkbeli tükrözést választottam, ez hozta meg a különböző Hangok összességének egy Hangra való visszavezetését, hiszen a teremtés is a Teremtő Egy Forrásából árad ki.
   A mű alaphangja a D Hang.
   Az eredeti Egység Hangjai: F, D, A, D
   A ráktükör fordítás Hangjai: Asz, Desz, Asz, F
   A rákfordítás Hangjai: D, A, D, F
   A tükörfordítás Hangjai: F, Asz, Desz, Asz
   A D Hangokat számokkal láttam el az ábrán. Az első és második Egységben vannak zárójelbe tett számok, ezek is D Hangok, csak más funkciót látnak el, ezen alkalommal a Mandu találkozási pontját mutatják. A mostani állítás szerint ők is egyfajta D Hangok, csak egy más létezési állapotban. A későbbi Egységeknél már nem a D Hangra esik a találkozás, de minden Egységben megtalálható ez a hely, sőt később is a Bindu állapotban.
   Minden tükrözés által keletkezett egy D Hang és mindenhol más helyen található.
   Pontosan így halad végig a Mandu felszínén önmaga létének érzékelési (információs) áramlata, önmagába visszatérve.
   Az eredeti 4-es számmal jelölt D Hang,
   a
ráktükör 2-es számmal jelölt Desz Hang,
   a
rák 1-es számmal jelölt D Hang,
   a
tükör 3-as számmal jelölt Desz Hang megfelel a Mandu létezése négyfajta létáramlásának.
   A Mandu
metszetének van egy jobb és egy bal oldala a jelenpontjához képest. A kottában az 1-es és a 4-es D Hang jobbos. A 2-es és a 3-as Desz Hang balos.
   A D Hang előtti bé előjegyzés jelenti a Desz Hangot (ebben a kottarendszerben). A tükrözés nem érzékeli az előjegyzést, csak a Hang helyét, de az előjegyzéssel sikerült azt is megtudnunk, hogy ez a D (Desz) Hang már egy másik minőséget képvisel. Sőt, már egy másik oktávban jelenik meg, persze ettől ő még D Hang marad.
A mi Teremtésünk működésének két oldala van. Az Atyai és Anyai Univerzumok egymás által léteznek és léteztetik egymást.
   Tehát levonhatjuk azt a következtetést, hogy a kottai hangok tükrözésével, 90 fokos elforgatásával, habár külsőleg különböző Hangoknak mutatják magukat, mégis mindig D Hangok maradnak.
   A Mandu minden fordulatnál más és más utat jár be (más-más Hangok), így észlelve létezési állapotváltozásait, de ettől ő még ugyanaz a Mandu, ugyanaz a D Hang marad, csak egy más létállapotban.
   Az első Egység ötször ismétli önmagát (24 db D /Desz/ Hangok).
   Nézzük meg az alábbi ábra
alapján a Mandut!
 
4. ábra Mandu

Lássuk a második Egységet!
 5. ábra A második Egység.
 

Eredeti: E, D, G, D
Ráktükör: Fisz, Desz, Fisz, E
Rák: D, G, D, E
Tükör: E, Fisz, Desz, Fisz

   Itt ugyanaz található, mint az első Egységnél, minden tükrözés, 90 fokos forgatás által Egy Hang létezik a D (Desz) Hang. Ez az Egység háromszor ismétli önmagát. 16 db D (Desz) Hang (16 Világ). 24+16=40
„ A 10 alvó Originális Létező csupa D Hang.”

   A második Egységben viszont történik valami nagyon érdekes. Feltűnik egy látszólagos tritónusz kapcsolat. A zenei hangok keletkezése tiszta kvint távolságokra vezethető vissza, de amikor egy szűkített kvint, azaz tritónusz alakul ki, mindenképpen valami komoly váltás előtti, vagy váltás pillanatáról beszélünk. A tritónusz távolság mindig 6 tiszta kvint ugrásnyi távolságban helyezkedik el egymástól. Valószínűnek tartom, hogy a Tér kialakulásával kapcsolható össze.
   A második Egységben azért beszélünk látszólagos tritónuszról, mert nem közvetlenül egymás mellett helyezkedik el a két Hang, hanem egy Hang tükrözése adja ki ezt az állapotot. Az eredeti és a rákfordítás G Hangja áll tritónusz kapcsolatban saját magával, a tükör és ráktükör fordítás Desz Hangjával. Furcsa egy állapot! Saját magammal állok tritónusz (szűk) kapcsolatban, csak egy másik helyen (állapotban). Itt mutatja meg, hogyan lesz egy önmaga tükrözési képéből egy valódi Létező.
   A változás megérkezik a következő Egységben, a harmadik Egységben.

6. ábra A harmadik Egység.

Eredeti: E, Cisz, G, Cisz
Ráktükör: G, Cisz, G, E
Rák: Cisz, G, Cisz, E
Tükör: E, G, Cisz, G
   Az első ami feltűnik, nincsen D Hang. Az alapminőségű D Hang nem létezik többé. Elég információt gyűjtött önmagáról önmaga által, ami „átírta” önmagát. Ha jobban átgondoljuk minden Hang itt is megfelel a D (Desz) Hangnak, hiszen az E és a G Hangokat már levezettük az előző Egységben a D hangra. Mi van a Cisz hanggal?
    A temperált zenei rendszerben a Cisz Hang enharmónikus Hang a Desz Hanggal.
Cisz=Desz
    Tehát a Cisz Hang is megkaphatja a D minősítést, de ez az állapot már egy egészen más hangzás, lehetőség, egy más oldala a D (Desz) állapotnak. Ugyanaz a hely, más minőségben, más hangzásban.
    Ebben az Egységben egymás mellett helyezkedik el a tritónusz hangköz minden helyen, minden tükrözésben. Ez a Cisz és G Hangok kapcsolata. Sőt a Mandu jelenpontja is erre a helyre esik, illetve zárja össze a tritónusz kapcsolatot.
Elérkezett a nagy pillanat! Rezgésbe jön a Mandu! A többszörös tritónusz, szűk állapot változásra kényszeríti a Mandut. Ez az Egység egyszer ismétli önmagát.

7. ábra A negyedik Egység.
 

Eredeti: D, D, F, D
Ráktükör: D, H, D, D
Rák: D, F, D, D
Tükör: D, D, H, D
Hirtelen visszatért az alap D állapot. Rengeteg a D Hang, ráadásul egy oktávban, egy helyen, nincs is más minőség, csak a D Hang. Ez az a pillanat, amikor a Mandu több rezgésképre esik szét önmagán belül, a Tér nélküli Semmiben, igaz rezgésképileg egyek, de egymás számára eltérő Létezőkké lesznek.
   Természetesen itt is megjelenik a látszólagos tritónusz, hiszen tovább kell jutni a létezés észlelésének folyamatában. Az F-H Hangok kapcsolata. Az eredeti és rákfordítás F Hangja tritónusz kapcsolatban van a ráktükör és a tükör fordítás H Hangjával. Szintén saját magával, nem egymás mellett, hanem saját tükörképében. Egy jó geometriai ábrázolásnál nem is tudjuk majd eldönteni, melyik az igazi. Mindegyik az, hiszen minden kép önmagából keletkezett.
   Mit hoz a következő Egység, az ötödik Egység?

8. ábra Az ötödik Egység.

Eredeti: D, A, F, A
Ráktükör: G, H, G, D
Rák: A, F, A, D
Tükör: D, G, H, D

Mintha kezdene kitisztulni a kép. Az alapminősítésű D Hang csak az első és a negyedik helyen található. Viszont a látszólagos tritónusz kapcsolat nem szűnt meg, továbbra is ugyanazon a helyen látható, mint az előző Egységben, csak egy későbbi időben. A létezése folyamatos, tehát időbeli, vagyis egy későbbi információs fázisában a Mandunak. Ez az Egység egyszer ismétli önmagát. A hatodik Egység továbblépést mutat.

9. ábra A hatodik Egység.

                harmadik Egység:
Eredeti: G, Bé, E, E, Cisz, G, Cisz
Ráktükör: E, Bé, E, G G, Cisz, G, E
Rák: Bé, E, Bé, G Cisz, G, Cisz, E
Tükör G, E, Bé, E; E, G, Cisz, G

   Hasonlítsuk össze a harmadik Egységgel! Mindkettőnél nyílt, egymás melletti tritónusz kapcsolat van, minden tükrözési állapotban, amibe a Mandu jelenpontjai is beletartoznak. A tritónusz kapcsolat az E és a Bé Hangok között áll fenn. Egyik Egységnél sincsen alapminőségű D Hang. Mindkét Egységnél találunk E és G Hangokat, csak felcserélték egymás helyét, felcserélődtek. A Cisz Hang helyett a Bé Hang jelenik meg. Először szólal meg ez a Hang, de az előző két Egységben, a negyedik és ötödik Egységben tükrözött alakzatban előkészítették a Bé Hang helyét. Ő volt a H Hang, az önmagába zárt tritónusz. Ebben az Egységben egy bé előjegyzéssel szerepel a H Hang, így lett belőle Bé Hang.
Elindul egy új folyamat. Ettől az Egységtől kezdve (hat, hét, nyolc, kilenc, tíz, tizenegy), minden Egység egyszer jelenik meg, nem ismétli többet önmagát. Ez a 23. variáció utolsó üteme. Zeneileg ezt az ütemet, ezt a folyamatot szekvenciának nevezzük.
   Szekvencia= lat. Sequentia= sorozat= egymáshoz képest hangmagasságban egységes elv szerint áthelyezett azonos dallam és/vagy harmónia fordulatok sorozata.
Nézzük meg a Renum 11 szerinti jelentését!
Szekvencia=282=kozmosz, a bölcsesség útja, felvezető, az örök fölemelkedés, tíz angyal, titkok titka.
Sequentia=170=Istennel, megtaláltam, világkapu, a nagy csoda, az ősbaj, létben lét, hibátlan rend.
Sorozat=265=káoszelmélet, a titkok terme, örökkévalóságban, tükörpalota, Lét és Isten.
   Ez a sorozat pontosan azt a folyamatot írja le, amikor a Mandu éntudattal rendelkező önmagán belüli rezgésképi létpárocskái egymást észlelve, egymásra hangolódva sodorják egymást, míg el nem érik egymás jelenpontját és ekkor történik meg a következő csoda, a Bindu születése.


10. ábra A Bindu kialakulása.

 

11. ábra A Bindu kialakulása, a 23. variáció utolsó üteme.

Nézzük meg Egységenként a folyamatot!12. ábra A hetedik Egység.
 

Eredeti: G, A, F, A
Ráktükör: F, A, F, G
Rák: A, F, A, G
Tükör: G, F, A, F

Nincsen D Hang, nincsen tritónusz kapcsolat. Három különböző Hang: F, G, A.

13. ábra A nyolcadik Egység.

                negyedik Egység:
Eredeti: G, G, E, G D, D, F, D
Ráktükör: G, Bé, G, G D, H, D, D
Rák: G, E, G, G D, F, D, D
Tükör G, G, Bé, G; D, D, H, D

Nincsen D Hang. Minden változatban kettő különböző Hang szerepel. Összesen három Hangból áll: E, G, Bé. Újra megjelenik a rejtett, látszólagos tritónusz kapcsolat az E és a Bé Hangok között. A nyolcadik Egység hasonlít a negyedik Egységhez, ahol G Hang van a nyolcadik Egységben, ott D Hang van a negyedik Egységben. A D Hangok mindig azonos helyen, azonos oktávokban helyezkednek el, a G Hangok pedig különböző oktávokban találhatóak, mivel itt már a rezgésképekből keletkezett Manduknak egyéni eltéréseik vannak saját létük érzékelésére.

14. ábra A kilencedik Egység.
 

Eredeti: G, F, Bé, F
Ráktükör: A, E, A, G
Rák: F, Bé, F, G
Tükör: G, A, E, A

Nincsen D Hang. A tükrözések által több Hang megjelenése: E, F, G, A, Bé. Újra megjelenik a látszólagos tritónusz az E és a Bé Hangok között.

15. ábra A tizedik Egység.
 

Eredeti: A, E, D, E
Ráktükör: D, E, D, A
Rák: E, D, E, A
Tükör: A, D, E, D

Újra megjelenik a D Hang, de nem az alapoktávban, hanem mélyebb és magasabb oktávokban. Összesen három különböző Hang alkotja az Egységet: D,E,A. Nincsen tritónusz! Elérkeztünk az utolsó Egységhez (ebben a variációban).

16. ábra A tizenegyedik Egység.

Eredeti: A, E, Cisz, E
Ráktükör: D, F, D, A
Rák: E, Cisz, E, A
Tükör: A, D, F, D

Van D Hang az alap oktávtól mélyebb oktávban. A temperált zenei rendszerben, illetve Bach idejében, az akkori hangszeres megszólaltatási lehetőségekhez képest nem lehetünk biztosak az oktávok meghatározásánál. A Teremtés, a teremtési frekvenciák, a Mandu frekvenciája biztosan nem felel meg a középső D Hangnak, igazából inkább arányokról kell beszélnünk.
Nincsen tritónusz kapcsolat.
Ami roppant érdekessé teszi ezt az Egységet, hogy a ráktükör és a tükör fordítás egy különleges tükörben egyezik az Első egység eredeti és rák fordításával.

17. ábra A Bindu születése.
 

Első Egység eredeti Hangok: F, D, A, D
Utolsó Egység Tükör fordítás: A, D, F, D
   A második és negyedik helyen azonos D Hangok vannak, egy oktáv különbséggel. Az F és az A Hangok között kettő oktáv különbség van és keresztben találkoznak: 1-3 és 3-1.
Első Egység Rák fordítás: D, A, D, F
Utolsó Egység Ráktükör: D, F, D, A

Az első és harmadik helyen azonos D Hangok találhatóak egy oktáv különbséggel. Az A és az F Hangok között kettő oktáv különbség van, ők keresztezik egymást: 2-4, és 4-2.
   Ez a Bindu születése, amikor a két Mandu jelenpontjai találkozva észlelik egymást, egybe esnek. Ez a furcsa tükrözési jelenség az Első és az Utolsó Egység között bizonyítja azt, hogy a Bindu önmaga Mandu mivoltából jött létre.

Az Egységek ábrázolására több módszert próbáltam ki abból a meggondolásból, hogy minden lehetőség újabb és újabb eredményeket hoz. Biztosra veszem, hogy megfelelő tudással, megfelelő adatokkal felfedezhetjük ebben a pár hangban az egész Univerzumot. Ebből mutatok kettő eredményt. Minden Egységből készítettem egy-egy tetraédert a kottakép alapján, a hangok távolságát, elhelyezkedését betartva, tehát nem önkényesen, hanem pontos szabályok alapján. Természetesen egyik sem lett szabályos tetraéder. A hatodik Egység tritónuszos tetraédere így néz ki:

18. ábra A hatodik Egység tetraédere.
 

Lemértem a tetraéder hosszabb éleinek csúcsszögeit, amelyek egy kúpot alkotnak. 30 fokos szöget zárnak be. Ez a Teremtési sebesség, az RV=4,16.

Ugyanerről az Egységről készítettem egy síkbeli ábrát, ugyanazzal az eljárással, mint az első és második variáció akkordjaival. Egy háromszöget kaptam, mivel kettő közös hang van az Egységben.

19. ábra A hatodik Egység síkbeli háromszöge.
 

   Nézzük meg a szögeket: 67,37°. Adjuk össze a találkozási és a teremtési sebességeket: 30+37= 67 Micsoda véletlen!
   A másik szög: 42,28°. Az élet-halál váltás pontja a Ji csingben.
   A harmadik szög: 70,36°. Ennél az egy foknál van kettő fok eltérés, ami kiadja a Kerubok számát, a 72. Ez szerintem a síkbeli ábrázolás pontatlanságának tudható be.
   A háromszög területe: 3634,21
Egy kis játékkal megkapjuk Jézus számát, a 33-at, illetve a 64-et, a dimenziók számát, vagy a 46-ot (korábbi oldalon van a szám levezetése). A 21 pedig a Renum 11 szerint az alma. Pontosan ilyen a Mandu formája. 3+6+3+4=16. A 16 párhuzamos Univerzum.
Elkészítettem egy táblázatot a 11 Egységről, amiből szintén sok fontos következtetést vontam le.

27

A

X


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

26

Gisz


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

25

G


 

X

X


 


 


 


 


 


 


 


 

24

Fisz


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

23

F


 


 


 

X

X


 

X


 


 


 


 

22

E


 


 


 


 


 

X


 

X


 


 


 

21

Esz


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

20

D


 


 


 


 


 


 


 


 

X

X


 

19

Cisz


 


 

X


 


 


 


 


 


 


 

X

18

C


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

17

H


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

16


 


 


 


 


 

X


 


 


 


 


 

15

A


 


 


 


 

X


 

X


 


 


 


 

14

Gisz


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

13

G


 


 


 


 


 


 


 

X


 


 


 

12

Fisz


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

11

F

X


 


 


 


 


 


 


 

X


 


 

10

E


 

X

X


 


 


 


 


 


 

X

X

9

Disz


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

8

D

X

X


 

X

X


 


 


 


 


 


 

7

Cisz


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

6

C


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

5

H


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

4


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

3

A


 


 


 


 


 


 


 


 


 

X

X

2

Gisz


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

1

G


 


 


 


 


 

X

X

X

X


 


 

                                                         1       2         3         4         5         6         7         8         9      10     11

20. ábra A 11 Egység.

   27 helyre van szükségünk, hogy létrejöjjön a Mandu szerkezete, működése. Fordítsuk meg a számot: 72. A Kerubok száma. A 27 helyből 14 helyen vannak hangok és 13 hely üres. 13,14 a Pi jelenléte. Ez a 14 -féle hang igazából 7 -féle hang, ha összevonjuk az oktávokat. Ez a Fény. 32 hangra, helyre van szükség, hogy létrehozzuk a 11 Egységet. Ez pontosan az Atyai és az Anyai világok összessége: 16+16=32.
   Ezeknek az összetétele: G=7, A=5, D=6, E=6, F=5, Bé=1, Cisz=2.
   A többi hang mind ezeknek az ismétlése, ez pontosan 64 hang. Ennyi dimenzió létezik. 32+64= 96. A minta.
   A 64 hang összetétele: D=30, A=9, F=10, G=5, E=6, Cisz=3, Bé=1.
   Az első látszólagos tritónusz a 27. hangnál, lépésnél található. 27 hely, 72 Kerub.
   Az első igazi tritónusz a 42. hang, a 42. lépés a kottában. A Ji csing váltási pontja.
   Ebben a variációban 24 Egység van. A 24 Vén, és a 42.
   A variáció hang összetétele: D=36, F=15, A=14, E=12, G=12, Cisz=5, Bé=2.
   A következő ábrán bemutatom a Mandu önmaga létérzékelésének a fordulatok által
bejárt útját a Chaconne 23. variációja alapján.

21. ábra A Mandu útja.


D,Desz,D,Desz,D,Desz,D,Desz,D,Desz,D,Desz,D,Desz,D,Desz,D,Desz,D,Desz,D, Desz,D,Desz,D,Desz,D,Desz,D,Desz,D,Desz,D,Desz,D,Desz,D,Desz,D,Desz,Cisz, Cisz,Cisz,Cisz,Cisz,Cisz,Cisz,Cisz,D,H,D,H,D,H,D,H,D,H,D,H,D,H,D,H,A,H,A,
H,A,H,A,H,Bé,Bé,Bé,Bé,A,A,A,A,G,Bé,G,Bé,F,E,F,E,E,E,E,E,E,F,E,F,

A következő ábra pedig bemutatja a dekódolás által megfejtett 10 Originális Teremtő megnyilvánulási képét, amelyből látszik az egymástól eltérő állapotuk.

22. ábra A 10 Teremtő.

A következő írásomban a Bindu szerkezetével foglalkozunk.

Folytatás