Titokzatos tértechnológia Back zenéiben.


Bach életeRendszerekzenei kulcsokzenei kulcsok 8
rejtett titkok Bach zenéjébenZenei kulcsok 3zenei kulcsok 6zenei kulcsok 9
általános zenei kulcsokzenei kulcsok 4zenei kulcsok 7zenei kulcsok 10


zenei kulcsok 11Zenei kulcsok 14Zenei kulcsok 17Zenei kulcsok 20
zenei kulcsok 12Zenei ulcsok 15Zenei kulcsok 18Zenei kulcsok 21
zenei kulcsok 13Zenei kulcsok 16Kulcsok 19Zenei kulcsok 22

Amikor megjelennek az "álló" vizek. Ezeknek az Ősvizeknek (Binduk) eltérő tulajdonságaik vannak, mert ők egyéni Létezők. Azért nevezem álló vizeknek, mert még önmagukba zárt Létezők, de önmagukon belül komoly változásokon mennek keresztül. Ez a változás ugyan megnyilvánul a kiáradó múltszférákban (ezért van a hasonlat a vízgyűrűkhöz), de mivel még nem gyorsították egymás Forrásait fénysebesség (RV=1) fölé, nem mozdulnak ki pozícióikból, "állva" maradnak. Ezt a folyamatot mutatja be a Chaconne 24.-25.-26. variáció és a 27. variáció első negyede. Ebben a fejezetben ezt az állapotot, ezeket az állapotokat mutatom be és elemzem őket. Lássuk a Bach által írt eredeti kottát!
A Létezés szerveződésének következő szintje a Káosz első, azaz legősibb állapota,
amikor megjelennek az "álló" vizek. Ezeknek az Ősvizeknek (Binduk) eltérő tulajdonságaik vannak, mert ők egyéni Létezők. Azért nevezem álló vizeknek, mert még önmagukba zárt Létezők, de önmagukon belül komoly változásokon mennek keresztül. Ez a változás ugyan megnyilvánul a kiáradó múltszférákban (ezért van a hasonlat a vízgyűrűkhöz), de mivel még nem gyorsították egymás Forrásait fénysebesség (RV=1) fölé, nem mozdulnak ki pozícióikból, "állva" maradnak. Ezt a folyamatot mutatja be a Chaconne 24.-25.-26. variáció és a 27. variáció első negyede. Ebben a fejezetben ezt az állapotot, ezeket az állapotokat mutatom be és elemzem őket. Lássuk a Bach által írt eredeti kottát!
A Létezés szerveződésének következő szintje a Káosz első, azaz legősibb állapota,

 

40. ábra

 Vegyük először a számadatokat, amik a rendelkezésünkre állnak.
Ami legelsőre feltűnik, hogy hasonló négyes Egységekben helyezkednek el a Hangok, mint az előző variációban (23. variáció), ahol a Bindu kialakulásáról volt szó. Továbbra is szeretett Forrásunkról írok, de már egy másik állapotában. Az előző fejezetben írt tényezőket nem írom le újra, mivel rengeteg új információm van.
Minden Egység (4 db 32.-ed értékű Hang=1 nyolcad) megismétli önmagát, vagyis az Egységek Párokba csoportosulnak. Mire utal ez, ha nem a két pólusra, az Atyai és az Anyai létezésre. Teljesen megegyeznek egymással. Egymás mellett, egymás után léteznek, léteztetik majd később egymást. Ez a pillanat a 27. variáció második negyedétől indul el, ahol felgyorsul a ritmus, kicsi 3-as feliratot láttok a 3-as, 6-os Egységek felett, ők lesznek a triolák, ebben az állapotukban már kölcsönösen hatással van egymás hullámrendszereinek információja a Forrásaikra. Elkezdődik a Teremtés. Ezt a következő fejezetemben elemzem, most a 37. variáció első Egysége, első negyede (első 8 Hangja) ennek a szakasznak a befejezése.
Tehát minden Egység kétszer jelenik meg, pontosan 33 alkalommal. 33+33=66
Ő Jézus és Jézus titkos száma. Hány ütés van a Jézusi Párokban? 33x8=264
Sokszor találkoztunk már ezzel a számmal. 64 dimenzió, a 24 vén, az Atyai és Anyai világok és egy kis odafigyeléssel magában hordozza a legfontosabb teremtési számokat is: 4,16 és 3,16.
Hány Hang van a Jézusi Párokban? 264+4=268. Ennek a fele pontosan 134, ami a Pi-t rejti magába.
A Párokat egy Egységként számozom meg. Összesen ebben a fejezetben 37 Egységgel foglalkozunk, ez tartalmazza az Ősvizek Birodalmát. Variációnként 12 Egység, tehát 12x3=36 plusz a 27. variáció első Egysége=37.
A 22. Egység az egyetlen eltérő Egység, ahol a kétszer 4-es alakzatban van egy Hang eltérés. Ez a 25. variáció harmadik ütemének az első negyede. Ez pontosan a most vizsgált terület aranymetszés pontjára esik. 37x0,618=22,866.
Ha ezt az Egységet hozzászámoljuk a Jézusi Párokhoz, 33+1=34 Egységet kapunk. Ennek az aranymetszése: 34x0,618=21,012 34x0,382=12,988
A két szám, mintha tükör lenne: 21/12. A Jézusi Páregységekben a 22. eltérő Egység előtt 21 Egység van, utána pedig 12 Egység szólal meg. Minden Tükör, minden tükrözött.
3/3, 2/2, 21/12.
Nem véletlenül szokták a Bölcsek Tükörvilágként emlegetni világunkat, mert a teremtésben MINDEN a Teremtő Forrása tükörképeinek a tükörképei és azoknak is a tükörképei és így tovább . . .
A renum 11 szerint a 21=alma. A Forrás és a kiáradása megegyezik az alma alakjával.
12=eco. A Forrás (az alma)visszhangja.
A Jézusi Egységek plusz a 22. Egység végéig 272 ütés van. Igazából itt van vége ennek a résznek, az utána következő rész (24 ütés) már átvezet a Bindu következő állapotára. Ez is Tükör: 27/72. Emlékszünk még? 27 Helyre van szükség, hogy megszülethessen a Bindu, a 72 pedig a Kerubok száma.
A renum 11 szerint a 272=Isten Titka, a Tudás Tudása, az Idő közepe, nagymester, tökéletes Rend, négyzet, a zene titok.
Idáig váltogatta egymást a két pólus. Osszuk el kettővel. 272:2=136
Kétszer 3,16. A két Teremtő teremtési sebessége. Kétszer 136 darab 32.-ed értékű egyenletes ritmus egymás után.
Még néhány renum 11 érdekesség: 33=Főkód, dallam, lélek. (Jézusi Egységek száma)
Jézus=181. Ő is tükör: 18/81. 37=időkód (ennyi Egység szerepel ebben a részben).
72=jelképek, első, kerub.
A 22. Egység, ahol az aranymetszés van, a 169. ütéssel kezdődik.
169=IDŐTLENSÉG, LEGRÖVIDEBB.
Hol van időtlenség? Hol a legrövidebb az "út"? A Nemtér-nemidőben!
A Jézusi Egységekben a a Nemtér- nemidő Egység után, a 22. Egység után pontosan 96 ütés van. Ő a minta a renum 11 szerint. A 37 Egységben összesen 296 ütés van. 2, a kétpólusú világ, a 96 pedig a minta.
296=rendteremtés, szent csoda, a tökéletes megoldás, a titkos tan magja, a Forrás megtalálása.
Vizsgáljuk meg a 96-os számot. A 9-es és a 6-os szám egymás fordítása 180 fokos szögben. A kettő önnön önmagát adja ki körforgásban, minden irányban. A jin-jang jel egy egymásba olvadt 9- és 6-os jel, a két pólus.
96:2=48 A két pólus. Minden variáció (24-25-26) 48 ütésből áll.
96:3=32 A két Triászban 32 Atyai és Anyai világ van.
96:4=24 A 4 Őselemnek: Tűz, Víz, Levegő és Föld egyenként 24 Őrzője van, akik az adott elem 24 tulajdonságának, hatásának Ősmintáját őrzik, realizálják.
96:6=16 A Téridő Forráshelyeinek száma 6 és 16 párhuzamos univerzum létezik.
96:9=10,66666... A mi számrendszerünk legnagyobb száma a 9-es, az ezzel való osztás kiadja a 10 Originális Teremtő számát és Jézus titkos számát.
96:12=8 A Fény Forráshelyeinek száma.
96:15=6,4 15 teremtett világ van és 64 dimenzió.
96:18=5,333333... A Forrás 18 lépéssel járja körbe a Triászt. A Földelem (az anyag=neutron) születése, amely öt és fél hullámtérből keletkezik, illetve Jézus, a (Teremtő) Fiú jelenléte.
A Jézusi Egységekben a 22. Egység után pontosan 96+4 Hang szerepel=100 Hang
A 10 Originális Teremtő jelenléte? A renum 11 szerint: 10=Bach és 100=patak. Bach magyarra lefordítva patak. Bach=patak.
A 34. Egység után (Jézusi Párok) van még három Egység: 35-36 és 37. Ebből a 35-ös és a 36-os Egységek Hangjai teljesen megegyeznek egymással, tehát az első négy Hang (A, E, Cisz, E) nem egyszer, hanem háromszor ismétli önmagát, vagyis négyszer egymás után jelenik meg. Pontosan ez a négy Hang, pontosan ugyanezen a helyen szólal meg a 23. variáció utolsó Egységében, de itt egy alkalommal, ahol megszületik a Bindu. Az utolsó Egység, a 37. Egység pedig pontosan megegyezik az első Egységgel (24. variáció első negyede), mind hangilag, mind helyileg. Egyszer ismétli önmagát, párban van.
Tehát hangilag ugyanúgy fejeződik be és kezdődik a 23. variációról a 24. variáció, mint a 26. variációról a 27. variáció. A teremtésben is ciklikusan kerül ugyan arra a helyre a Forrás, de nem ugyanabban az állapotban és időben.
A most vizsgált variációkban több Egység ismétlődik. Az 1, 13, 37. Egységek azonosak, a 2, 8, 10. Egységek azonosak, a 26. és a 32. Egység azonosak és a 35. azonos a 36. Egységgel. Így összeszámoltam hányféle Egységet különböztethetünk meg ebben a részben. 32 őslétállapota van a Vizeknek, ahány Atyai és Anyai világ van. Igazából 15+15 Teremtett világ van és kétszer a Nemtér-nemidő. A mi Egységeinkben is 30 Egység szerepel, plusz 22/a és a 22/b Egység, az eltérő Egység, az aranymetszés helye, a Nemtér-nemidő Egység. Így lesz 32 fajta.
Ebben a részben pontosan 300 Hang szerepel.
300=szentségei, világoperátor, a lét világossága, a Teremtő gondolata, Egyetemes Birodalom, a szent rend.
Ennek a résznek a kutatása során többször jelenik meg a 10-es szám (mindig utalni fogok rá), ami által meg merem kockáztatni azt a kijelentést, hogy a 10 Originális Teremtőre utal. Ők ugyanis részt vesznek a mi teremtésünkben, ugyanúgy, ahogyan a mi Teremtőnk is részt vesz az ő teremtésükben. Tehát, ha a 300-at elosztom 10-el, pontosan 30-at kapunk, vagyis minden teremtett világunk össze van kötve valamilyen módon a 10 Originális Teremtővel.
Folytassuk a kódfejtést, nézzük meg a következő ábrát!

 
41. ábra

 Sorban egymás alatt helyezkednek el az Egységek. Minden sor elején az Egységek száma szerepel. Tehát pl. az első sor elején három szám van, mivel három alkalommal szólal meg ebben a részben. Így összesen 32 sor van. Minden sor első üteme az Eredeti 4 db Hang, a többi ütem pedig tükör fordításai: rák, tükör és ráktükör, ugyanúgy, mint az előző fejezetben, a 23. variációban (a 15. fejezetben).
Igen, még mindig az általunk ismert legegyszerűbb tükrözéseket alkalmazom, már ezek is komoly, egészen rendkívüli eredményeket hoznak. A Teremtésben "n" számú tükrözés lehetséges!
A hangjegyek színe változó, fekete, lila és piros. Természetesen nem véletlenül, amikor lila, illetve piros színt használok, valamilyen tritónusz állapotba kerül a Forrás, vagy a múltszférája. A tritónuszról már sokszor, sokat írtam, most egy újabb oldaláról ismerkedünk meg. A tritónusz állapot a váltás, a változás, a jövő, a jelen és a múlt is egyben. Ez az állapot az, amikor a Forrás, vagy a Forrásból kiáradó múltszférák elérik az ő saját frekvenciájuknak az első felhangja közötti középhangját, középfrekvenciáját. Az első felhang, illetve alhang, az alaphang saját oktávja "lefelé", "fölfelé" és mindenfelé. A két frekvencia közötti középállapotban van a tritónusz kapcsolat, mind az alaphanggal, mind a felhanggal. Ebből is többfajta létezik, amiket az általam létrehozott tükrözési helyzetekben be tudtam azonosítani, itt elemzem:

1. A normál tritónusz kapcsolat, amit a mai zenetudomány is annak tart, két egymás melletti, vagy egyszerre megszólaltatott hang, hat félhang távolságra egymástól.
Ezek mind Eredeti, mind tükrözött alakjukban egymás mellett, vagy egyszerre szólalnak meg. A 4., 12., 16. és a 28. Egységekben egymás mellett helyezkednek el, a 33. Egységben pedig egyszerre szólalnak meg. A piros színnel írott kottajegyek felelnek meg ezeknek a Hangoknak. Természetesen a leírt számok oda-vissza is érvényesek, mindenféle tritónusz kapcsolatra.
A 4. Egység eredeti állapotában az 1.-2. Hangok közötti kapcsolat (C-Fisz), rák tükrözésben a 3.-4. (Fisz-C), tükör állapotban az 1.-2. (C-Fisz) és ráktükörben a 3.-4. (Fisz-C) Hangok között áll fenn.
A 12. Egység eredeti állapotában a 2.-3.-4. (G-Cisz-G), rákban az 1.-2.-3. (G-Cisz-G), tükörben a 2.-3.-4. (H-F-H) és ráktükörben az 1.-2.-3. (H-F-H) Hangok között áll fenn ez a kapcsolat.
A 16. Egységnél eredeti állapotában a 2.-3.-4. (Fisz- C- Fisz), rákban az 1.-2.-3. (Fisz-C-Fisz), tükörben a 2.-3.-4. (Bé-E-Bé) és ráktükörben az 1.-2.-3. (Bé-E-Bé) Hangok között áll fenn ez az állapot.
A 28. Egység eredeti állapotában a 2.-3.-4. (C-Fisz-C), rákban az 1.-2.-3. (C-Fisz-C). tükörben a 2.-3.-4. (E-Bé-E) és ráktükörben az 1.-2.-3. (E-Bé-E) Hangok között áll fenn ez az állapot.
A 33. Egységben egyszerre szólal meg a két hang, eredeti állapotában az első helyen (Cisz-G), rákban a 4. (Cisz-G), tükörben az első (G-Cisz) és ráktükörben a 4. (G-Cisz) helyen szólalnak meg.

2. Külső tritónusz: eredeti és tükrözött állapotukban két nem közvetlen egymás utáni Hangok közötti kapcsolat 9+9=18 félhang távolságban. Két Egység tartozik ide, a 6-os és a 20-as Egység. Szintén piros színnel jelzett Hangok.
A 6. Egység eredeti állapotában az 1.-3. (A-Esz), rákban a 2.-4. (Esz-A), tükörben az 1.-3. (A-Esz), ráktükörben pedig a 2.-4. (Esz-A) Hangok között létezik ez az állapot.
A 20. Egységben eredeti állapotban az 1.-3. (E-Bé), rákban a 2.-4. (Bé-E), tükörben az 1.-3. (E-Bé) és ráktükörben a 2.-4. (Bé-E) Hangok közötti kapcsolat.

3. Belső tritónusz állapot: amikor az eredeti Egység egy, vagy több Hangja tritónusz kapcsolatba kerül a tükrözés által létrehozott Egységek Hangjaival. Eredeti állapotukban ezek között a Hangok között nincsen tritónusz kapcsolat, egyik tükrözött állapotában sem létezik, hanem egymás által, egymáson belül jön létre ez az állapot.
Ebből kétfajtát különböztetek meg.
3/a az egyszeres belső tritónusz, ahol mindig az eredeti Egység 3. Hangja áll tritónusz kapcsolatban egy-egy Hanggal egy tükrözött állapotban. A következő Egységeket érinti: 4., 23., 25., 26. (32. ezek azonosak), a 27. és a 33. Egységek. Ezek között 18, vagy 30 félhangtávolság van. A színe pedig lila a kottában.
A 4. Egység 3. (Esz) Hangja tritónusz kapcsolatban van a tükör 3. (A) és a ráktükör 2.(A) Hangjával. Ugyanígy a rákfordítás 2. (Esz) Hangja tritónusz kapcsolatban van a tükör 3.( A) és a ráktükör 2. (A) Hangjával. A két Hang, Hangok 30 félhang távolságra vannak egymástól. Tehát a kapcsolatok lehetőségei: 3.-3., 3.-2., 2.-2., 2.-3.
Pontosan ugyanez a helyzet a többi itt felsorolt Egységek és fordításai között, csak más zenei Hangokkal. 25., 26. (32.) Egységeknél F-H kapcsolat 30 félhang távolságban, a 33. Egységnél E-Bé szintén 30 félhang távolságban és a 23. Egységnél E-Bé, de itt 18 félhang távolságban jelenik meg.
3/b a kétszeres belső tritónusz állapot, ahol eredeti állapotban nincsen tritónusz kapcsolat, de tükrözés által létrejön az eredeti Egység 2 Hangjából a tükrözött Egység 2 Hangjával ilyen állapot. Ez mindig az eredeti Egység 2. és 4. Hangjával történik, kivétel a 34. Egység, ahol az eredeti Egység 1. és 3. Hangját érinti ez a fajta kapcsolat.
A következő Egységek tartoznak ide: 1., 13., 37. azonos Egységek, 7., 9., 14., 15., 21. és a kivételes 34. Egység. A hangtávolságok különbözőek: 6, 18 és 30 félhang távolság. Ez az a hely, ahol már mindhárom hangtávolság szerepel. Ezeknek a színe szintén lila a kottában.
Az 1., 13., 37., 14. és 15. Egység tritónusz helyei teljesen megegyeznek.
Az eredeti 2. (F) és a 4. (F) Hang belső tritónusz kapcsolatban van a tükör 2.(H) és a 4.(H) Hangjaival, illetve a ráktükör 1.(H) és a 3.(H) Hangjaival. Ugyanígy a rákfordítás 1.(F) és a 3.(F) a tükör 2.(H) és a 4.(H), illetve a ráktükör 1.(H) és a 3.(H) Hangjaival. 6 félhang távolságra helyezkednek el egymástól. Tehát a kapcsolati lehetőségek: 2.-4./2.-4., 2.-4./1.-3., 1.-3./2.-4., 1.-3./1.-3.
Ugyanez a felállás a 7., 9. és a 21. Egységeknél, csak a félhang távolságok 18-ra emelkednek és más Hangok között áll fenn ez a fajta kapcsolat. 7.=G-Cisz, 9.=E-Bé, 21.=D-Gisz.
A 34. Egység egy különleges Egység. Az eddigi kétszeres belső tritónusz állapotokban a két-két Hang ugyanazon a helyen volt. Itt pedig a két hang egymástól egy oktáv távolságban van. Tehát az eredeti két F hang között, ami az első és a harmadik Hang, egy oktáv távolság van, így a tükrözött tritónusz párja a kettő H Hang, szintén egy oktáv távolságra kerül egymástól. Ebből következik, hogy megtalálhatjuk az F-H 6-os félhang távolságot, az F-H 18-as félhang távolságot és az F-H 30-as félhangtávolságot egy Egységen belül. A számkombinációk megegyeznek az előző Egységekkel, csak a számok fordított lehetőséget kapnak.
Még mielőtt levonom erről a 34. Egységről a végső eredményemet, végig kell csinálni egy másik elemzést.
Előtte még egy pár dolgot le kell írnom.
A következő Egységekben nincsen tritónusz kapcsolat: 2., 8., 10., 5., 11., 17., 18., 19., 22a., 22b., 24., 29., 30., 31., 35., 36.
A 4., a 6., a 20. és a 33. Egységben megtaláható a belső és a külső tritónusz egyaránt, igaz, mindegyik másként. A 4. Egységben normál tritónusz (1.-2.) és egyszeres belső tritónusz (3-) található. A 6. Egységben külső tritónusz (1.-3.) és kettős belső tritónusz (2.-4.) található. A 20. Egységben szintén külső tritónusz (1.-3) és kettős belső tritónusz (2.-4.) található. Ez a két Egység teljesen megegyezik egymással, csak egy kvint távolság van közöttük. (A Hangok létrejöttével van kapcsolatban a kvint! Előző fejezetek!)
A 33. Egységben normál tritónusz (1.) hangközként egyszerre szólal meg és egyszeres belső tritónusz (3.) változatok vannak.
Annyira különlegesnek tartottam a 6., a 20. és a 33. Egységet, hogy készítettem belőle egy háromszöget, méghozzá úgy, hogy egy kört felosztottam 37 egyenlő részre, hiszen ennyi Egység van és összekötöttem a 6.-20. és a 33. pontot.

 
42. ábra

 S2=6, U2=20, T2=33. Terület=31,13
Lehet, hogy szerencsém volt, de ez a szám is tükörben van: 31-13. Ugyanakkor, ha szögben (fokban) gondolnánk ezt a számot, akkor ő lenne az RV=4,16-os sebesség. Tudom, ha nagyobb lenne a háromszög, nagyobb lenne a terület is. Akkor most nézzük meg a szögeit! Ezek változatlanok, minden nagyságban.
68,01 fok= pontosan kiadja a két legfontosabb teremtési szögek összegét.
37+31=68 RV=4,16 és RV=3,16 A Teremtők találkozás előtti és utáni sebessége.
63,25=64 dimenzió létezik.
48,74=48 Az Univerzumunk Mintájának, a 96-nak a fele. A két Pólus.
Elkészítettem a normál és a külső tritónuszok ábráját ugyanezzel az elgondolással.


43. ábra

Terület=64,46
Fura viccet művelnek velem, már megint egy tükörszámot kaptam: 64-46.
Ráadásul kijött a dimenziók száma.
Elkészítettem az egyszeres belső tritónuszok ábráját:44.ábra

Illetve a kétszeres belső tritónuszok ábráját:


45.ábra

A belső tritónuszok területe: 64,7.
A legfontosabb következtetés az, hogy a normál és külső tritónuszok egyenlő arányban (64-64) vannak a belső tritónuszokkal. Tökéletes a Teremtés!
Mindkettőnek a kisebbik aranymetszése kiadja a 24-es számot, ami a Vízelem 24 tulajdonsága, hatóköre Őrzőinek száma.
Csodák csodájára pontosan 24 fajta másjellegű ábrát tudtam elkészíteni erről a 37 Egységről! Ami már nagyon hasonlít a Vízelem ábrázolási módjára.


46.ábra

Az elkészítés módszere a következőképpen készült: minden Ősvíz (Bindu) alá oda van írva melyik Egységre vonatkozik. A kék szín azokat a helyeket jelöli, ahol nincsen tritónusz állapot. A pirossal jelölt területeken tritónusz állapot van. Itt nem vettem külön a normál, a belső és külső tritónuszokat a jobb áttekinthetőség miatt, de az Egységek számai alapján bárki könnyen beazonosíthatja a kottakép és az itteni ábrák közötti azonosságokat és különbségeket.
Ezek az ábrák jelölik az eredeti ütemeket és a tükrözéseiket is. A kottaképen jól látható, hogy van egy középen elhelyezkedő kottajegy, ő a Víz Jelenpontja, minden esetben melléírtam a zenei kottajegy nevét. A tükrözés által természetesen felfelé is és lefelé is ugyanolyan távolságra kerültek a kottajegyek és mivel minden Egységben három különböző Hang szerepel, a Jelenpont körül kettő, különböző távolságú kört lehet alkotni. Ezeket a köröket a Jelenponthoz képest félhang távolságokra osztottam fel, hiszen ebben a zenei rendszerben ez a legkisebb távolság. Elkészítettem hozzá a következő táblázatot, ahol minden távolság könnyen áttekinthető. Az első oszlop az Egységek száma , a második a külső múltszféra távolsága a belső múltszférától. A harmadik oszlop a belső múltszféra távolsága a Jelenponttól, aztán jön a Jelenpont a megfelelő Hangjeggyel az 5. és a 6. oszlop megfelel a 2. és a 3. oszlopnak, az utolsó pedig a Víz teljes kiterjedésének a távolsága.

 

1

D   3   9 24
2 9 8   A   8 9 34
9 7 32
4 9 C 9 30
5 9 8 8 9 34
6 9 9 A 9 9 36
7 7 9 Bé  9 32
8 9 8 A 8 9 34
9 10 9 G 9 10 38
10 9 8 A 8 34
11  10 7 A 7 10  34
12  6 10 A 10 32
13 3 D 3 9 24
14 4 3 D 3 14
15 5 3 D 3 5 16
16 6 D 4 6 20
17 4 4 D 4 16
18 3 4 D 4 14
19 3 5 D 5 16
20  9 9 E 9 9 36
21 7 9 F 9 7 32
22a 5 7 G 7 5 24
22b  3 7 G 3 20
23 2 7 G 7 2 18
24  3 4 A 4 3 14
25  3 12 D 12 30
26  8 7 D 7  8 30
27  7 8 D 8 7 30
28 6 10 D 10 6 32
29  8 8 D 8 8 32
30 9 7 D 7 9 32
31  9 8 D 8 9 34
32  8 7 D 7 8 30
33 7 8 Cisz G 8 7 30
34 8 7 H D F 7 8 30
35 9 7 A 7 9 32
36 9 7 A 9 32
37 9 3 D 3 9 24


Az Ősvíz (Bindu) 24 fajta tulajdonságának megalkotásában a múltszférák távolságait vettem figyelembe, illetve a tritónusz kapcsolatok elhelyezkedését.
Igaz pontos eredményeink akkor lennének, ha a Hangok "igazi" frekvenciáival dolgozhatnánk, ami ugye már alapból lehetetlen, hiszen a Forrás a legmagasabb frekvencia, pontos adatokat nem ismerünk és semmiféle eszköz nem áll rendelkezésünkre itt a Földön, amivel mérhetnénk, vagy dolgozhatnánk az Ő frekvenciájával. Persze a lelkünk érzi, tudja, hiszen minden Őbelőle jött létre. De milyen leleményes a mi Teremtő Atyánk, megadta az Ő adatait a mi világunknak megfelelően, ahogyan értelmezni tudjuk, sőt meg tudjuk alkotni és a zene által hallhatjuk is Őt. Én a legegyszerűbb módját választottam a megfejtésnek, a félhang távolságokat veszem alapnak. A Chaconne hangtartományában a félhangok közötti frekvencia különbségek kb. 10-40 Hz-ig terjednek. Ennek ellenére az én adataim is fantasztikus eredményeket árulnak el a Forrásról. Egy jó matematikus informatikai tudással keresztezve, aki még a fraktálmatematikához is ért, az én adataim segítségével nagyot tud ezekből az "egyszerű" Hangokból alkotni.
A Bindu minden dimenzióban ott van, illetve őbelőle keletkezik az összes dimenzió.
A Bindu létállapotainak a folyamatai több mint térbeliek, ez a mi 3 dimenziós világunkon is "túlnyúlik" (4D). Egy jó hasonlattal szeretném értelmezni: pamut fonálból feltekert gombolyag. A fonálon vannak a Bindu létállapotainak az információi, amit most mi itt gombolyaghoz hasonlítunk. A fonal a zenei kotta folyamata kiterítve, kiegyenesítve a kottasorokban. Az én feladatom, hogy a lehető legjobban felgombolyítani a kottaképet Binduvá, a fonalat gombolyaggá.
A 46. ábrán bemutatott Ősvizeket (Bindukat) a következőféleképpen szerettem volna ábrázolni:


47.ábra

De ezen a térbeli ábrán (ál 3D) nem látszódtak volna azok a paraméterek, amelyek a síkbeli ábrázolásban egyértelműek. Úgy kell elképzelnünk, hogy ha a 46.ábrát minden szögben elforgatnám a középpontja körül (oldalnézet, felülnézet, alulnézet, stb.), akkor is ugyanazt lehetne látni, mivel gömbszférákról van szó.
Akkor folytassuk az elemzést!
A Víz teljes kiterjedéseinek a lehetőségei:
14, 16, 18, 20, 24, 30, 32, 34, 36, 38. Ez pontosan 10 féle kiterjedés. A 10 Originális Teremtő jelenléte.
A múltszférákon belüli távolságok lehetőségei: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12.
Ez is pontosan 10 lehetőség. A 10 Originális Teremtő együttműködése.
Az 1., 13., 37. Bindunál az első múltszférában van tritónusz, "váltás"állapot.
A 4. Bindunál a Jelenpont az első és a második múltszférával egyaránt váltás állapotot ért el.
A 6. és a 20. Bindunál a Jelenpont a külső múltszférával áll tritónusz kapcsolatban, az első pedig önmagával.
A 7. és a 21. Bindu első múltszférája van a változás állapotában.
A 9. Bindunál szintén az első múltszférában jön a változás.
A 12. és 28. Egységnél az első és a második múltszféra között áll fenn ez a kapcsolat.
A 14. Bindunál az első múltszféra áll változásra készen.
A 15. Egységnél ugyancsak az első múltszférát érinti a változás.
A 16. Bindunál a két múltszféra között van ilyen kapcsolat.
A 23. Egységben a külső múltszféra érett meg a változásra.
A 25. Bindunál szintén a külső múltszféra az érintett.
A 26. és a 32. Egységnél megint a külső múltszférában van tritónusz állapot.
A 27.-ben úgyszintén.
A 33. Bindunál kettő Jelenpont van, akik egymással állnak változásban, tritónusz kapcsolatban és a külső múltszféra is ebben az állapotban van. A két Jelenpont a kotta eredeti állapotában is megszólal egyszerre és ebből következik, hogy tükrözött állapotukban is együtt szólalnak meg. Ez azt jelenti, hogy az Atya Forrása (Jelenpontja) a felhasadásban kettéválik az originális Atya és a Teremtő Fiú Forrására, akik csak látszatra vannak külön, mert egyek, egylényegűek maradtak.
A 34. Egységben három Jelenpont van, ebből kettő áll tritónusz kapcsolatban, a külső múltszférája önmagával és a tritónuszban levő két Jelenponttal is tritónusz kapcsolatban van. A harmadik Jelenpont tükrözés által jön létre, az eredeti kottaképben nincs jelen. Vagyis amikor a Teremtő Fiú Forrása találkozik önmaga múltszférájával (a kottában F-H a Jelenpontban álló tritónusz és a külső múltszférában is F-H) akkor meglátja önmagát tükörképben, a múltszféra tükrözésében. Ha még emlékeztek, ebben az egy Binduban található meg a három különböző tritónusz távolság: a 6-os, a 18-as és a 30-as! A 6-os az alap tritónusz, ami a Téridőben a 6 forráshelynek felel meg. Amikor körbejárja a három Téridőt, a Triászt, ezt 18 lépésben tudja megtenni. Ebben a 18 lépésben 15 világot (univerzumot) teremt, mert közben háromszor a Nemtér-nemidőn halad át. Viszont az Anya Teremtő Lány Forrása ugyanezt teszi, tehát együtt 30 világot (15+15) teremtenek.
A Forrás készen áll a teremtés Terveinek megvalósítására, realizálására.
A többi Bindunál nem áll fenn tritónusz kapcsolat.
Egy másik oldalát kezdem el a kutatásomnak, az aranymetszések aranymetszéseit!
Ehhez szükségeltetik a Fibonacci sor segítsége.
A Fibonacci sor:

0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144.........

A harmadik tagtól minden tag az előző kettő tag összege, valamint a szomszédos tagok hányadosa egyre nagyobb értékeknél egyre inkább megközelíti a Fí, az aranyszám (1,6180339....) értékét.
Igazán pontos értékeket akkor kapnánk ha a Fí értékeivel számolnánk, hiszen az aranymetszés sor minden tagja fölfelé az előző kettőnek az összege, ugyanakkor pedig minden szomszédos két tag közötti hányadosa pontosan Fí, azaz1,6180339....
Az én félhangtávolságra felosztott kottarendszerem legalább olyan pontatlan, mint a Fibonacci sor, tehát megférnek egymással, illetve az így létrejött számokat könnyebben tudjuk megérteni, kezelni.
Nézzük meg a következő ábrát:


48. ábra

Ez az első Egység (és a 13. és a 37.), alatta pedig a második (illetve a 8. és a 10.) Egység kiterített ábrája, ahol az összes lehetséges félhang távolságot egységen belül ábrázolja. Ezek a távolságok pirossal vannak beírva. A középső Hang a Jelenpont (kék színnel), a megfelelő Hangjeggyel megjelölve, a tőle fölfelé és lefelé levő két pont az első múltszféra határa, a megfelelő Hangjegyekkel (kék szín) és a két külső Hangjegy a második múltszféra, szintén a megfelelő Hangjegyek nevével (kék szín).
Végezzük el az összes aranymetszés számítást, az összes számmal!

3x0,618=1,85 3x0,382=1,14
6x0,618=3,7 6x0,382=2,29
9x0,618=5,56 9x0,382=3,43
12x0,618=7,41 12x0,382=4,58
15x0,618=9,27 15x0,382=5,73
24x0,618=14,83 24x0,382=9,16

8x0,618=4,94 8x0,382=3,05
16x0,618=9,88 16x0,382=6,11
17x0,618=10,50 17x0,382=6,49
25x0,618=15,45 25x0,382=9,55
34x0,618=21,01 34x0.382=12,98

1x0,618=0,618 1x0,382=0,382
2x0,618=1,23 2x0,382=0,76

Az egyes és a kettes szám az Egységek számai, ők kiadják a Fibonacci számsor első két számát: 0 és 1. A pontatlanság egyik oka, mint már említettem az általam megadott számok pontatlansága és a Fibonacci sor pontatlanságából ered. A másik tényező pedig az, hogy a teremtés folyamatos, minden információ, minden múltszféra egymásba kapcsolódva, fonódva folytatja feladatát, tehát állandó változásból ragadtam ki egy pillanatot.
Az első Egység legkisebb része a 3 aranymetszései kiadják a Fibonacci sor következő két adatát, az 1-et és a 2-őt, ami aranymetszésben van az 1. és a 2. Egységek számjelölésével. A következő nagyságrend a 6-os szám, ő az első Egység tritónusz távolsága megadja a Fibonacci sor következő két számát: 2 és a 3.
Az első Egység következő nagysága a 9, az ő aranymetszései a következő két Fibonacci szám: 3 és az 5, ugyanakkor már aranymetszésben áll a tritónusz felével, a 3-mal, a legkisebb egységével az első Egységnek, illetve aranymetszésben áll a második Egység legkisebb részével a 8-as szám aranymetszésének a kisebbik részével.
A következő nagyságrend az első Egység fele, a 12, az ő aranymetszései kiadják a Fibonacci következő két számát: 5 és a 8. Az 5-ös aranymetszés megtalálható a 9-es távolságnál, ez mindkét Egységben létezik, aztán a 8-as számnál, ez a második Egység legkisebb része és a 15-ös számnál, ami az első Egység 6+9=15 részének felel meg.
A Fibonacci sor következő száma a 13. Ez a második Egység egészének, a 34-nek a kisebbik aranymetszése. Egyébként a 34 a Fibonacci 10. száma. A 34 aranymetszései: 12 és 21. Emlékszünk még erre a tükörszámra? 21 Egység van a Nemtér-nemidő Egységig, utána pedig még 12 Egység van. Vagyis minden 34-es távolságú egység ezt az aranymetszést adja ki. Ez pontosan 6 alkalommal történik meg. A Tér Forráshelyei lesznek? Ugyanakkor a 21 a Fibonacci következő száma, a kilencedik szám.
A következő nagyságrendi szám a 16-os, a második Egység belső múltszférája (8+8), az aranymetszés nagyobbik része a 10-es szám megmutatja mekkora távolsággal nő az első Egység után a második Egység (24, majd 34). A kisebbik szám a 6-os pedig pontosan az első Egység tritónusz távolsága.
A következő nagyságrend a 17, ami újra kiadja a 10-es és a 6-os számokat.
A következő nagyságrendbeni szám a 24, az első Egység egész távolságának aranymetszései: 15 és a 9. A 15 az első Egység külső múltszférájának a fele (9) és a belső múltszféra, a tritónusz állapot (6). A 9 pedig a külső múltszféra másik oldala (9), illetve a második Egység külső múltszférájának a fele (9).
Négy alkalommal található 24 félhangtávolságú Egység és 9-es távolság nagyon sűrűn van.
A 25-ös szám ugyanezeket az értékeket adja ki, ő a második Egység aranymetszésének a nagyobbik része.
Nem ragozom tovább, ennyi adatból már mindenkinek rá kellett jönnie, hogy az összes Egység össze van fonódva aranymetszési szálakkal úgy, mint mindegyik önmagával és minden Egység minden Egységgel. Így működik a teremtés, így áll össze a kép.

Az utolsó rész a mostani kutatásomban az informatikai levezetés:

01010000 00001100 00001010 01010101 00000111 01010101 01110000 00000000 
10100101 00000000 00100000 00100010 00100111 00000000 00001010 10100000

5064007567858552
2067337214441062
7672736500C0A55
07557000A500202
227000AA0


1010111111110011111101011010101011111000101010101000111111111111
0101101011111111110111111101110111011000111111111111010101011111

233881610135083242790002463021140538719AFF3F5AAF8AA8FFF5AFFDFDDD8FFF55F


01011010 01011010 00000000 00000000 00000000 00000000 11000011 11000011
00000000 00000000 10100101 10100101 01011010 01011010 00000000 00000000 
01011010 01011010 00000000 00000000 00000000 00000000 01111110 01111110
01011010 01011010 01111110 01111110 00000000 00000000 00000000 00000000 
00000000 00000000 10100101 10100101 01011010 01011010 00000000 00000000
00000000 00000000 00100100 00100100 00000000 00000000 00100100 00100100 
00100100 00100100 00100100 00100100 01111110 01111110 00000000 00000000 
00000000 00000000 00000000 00000000 00100100 00100100 10100101 10100101
10100101 10100101 00000000 00000000 00000000 00000000 01011010 01011010


87291750886122923409641698910361
35754303592739017274060247060956
22688584881031574163551541094211
85812773188613554356785231399121
71629112533397264288712082717919
51677290153865A5A00000000C3C300
00A5A55A5A00005A5A000000007E7E
5A5A7E7E000000000000A5A55A5A00
000000242400002424242424247E7E00
00000000002424A5A5A5A500000000
5A5A


10100101 10100101 11111111 11111111 11111111 11111111 00111100 00111100
11111111 11111111 01011010 01011010 10100101 10100101 11111111 11111111 
10100101 10100101 11111111 11111111 11111111 11111111 10000001 10000001
10100101 10100101 10000001 10000001 11111111 11111111 11111111 11111111 
11111111 11111111 01011010 01011010 10100101 10100101 11111111 11111111 
11111111 11111111 11011011 11011011 11111111 11111111 11011011 11011011
11011011 11011011 11011011 11011011 10000001 10000001 11111111 11111111 
11111111 11111111 11111111 11111111 11011011 11011011 01011010 01011010 
01011010 01011010 11111111 11111111 11111111 11111111 10100101 10100101

16003865058698161065086082210928
58324920954217110390993115924465
30628366618428709753961246951821
85917682448281246178255411996591
25904600846335735122147723407374
11604419683749A5A5FFFFFFFF3C3C
FFFF5A5AA5A5FFFFA5A5FFFFFFFF
8181A5A58181FFFFFFFFFFFF5A5AA
5A5FFFFFFFFDBDBFFFFDBDBDBD
BDBDB8181FFFFFFFFFFFFDBDB5A
5A5A5AFFFFFFFFA5A5

Itt a következő a szabály: van tritónusz, nincsen tritónusz, illetve fordítva. Megcsináltam eredeti állapotában a kottának és tükrözött állapotban is. A két legegyszerűbb megoldást osztom meg veletek, a betűk és a számok sorozatát. A számsorozatokat megnéztük a Pí és a Fí első pár millió számában, de nem találta meg a számítógép, ez nem jelenti azt, hogy nincsen benne, talán még nem számolták ki.

Folytatás  Zenei kulcsok 17