Bach életeRendszerekzenei kulcsokzenei kulcsok 8
rejtett titkok Bach zenéjébenZenei kulcsok 3zenei kulcsok 6zenei kulcsok 9
általános zenei kulcsokzenei kulcsok 4zenei kulcsok 7zenei kulcsok 10


zenei kulcsok 11Zenei kulcsok 14Zenei kulcsok 17Zenei kulcsok 20
zenei kulcsok 12Zenei ulcsok 15Zenei kulcsok 18Zenei kulcsok 21
zenei kulcsok 13Zenei kulcsok 16Kulcsok 19Zenei kulcsok 22


  Kedves Olvasó! Nagyon örülök, hogy idáig eljutottál a kutatásom olvasásával. Ebben a fejezetben még meglepőbb dolgokkal fogunk találkozni, olyannyira, hogy magam is elcsodálkoztam, mi mindent rejtett el csodálatos módon a mi Teremtő Atyánk a zenei Hangok világába. Mielőtt tovább lépünk, szeretnék egy pár gondolatot megosztani Veletek. Ebben a közegben, ahol most élünk igen nehéz igazi Tudást lehozni, átadni az itt élők számára, mivel mindkét oldal jelen van állandóan és mindkét oldalnak megvannak az eszközeik. Sokszor nehéz eldönteni a Neked megfelelő utat. Aki igazi Tudással foglalkozik, sohasem engedheti meg magának, hogy emberi egója beleszóljon a kutatásba, mert abban a pillanatban elcsúszott és az út „lefelé” fényesnek tűnik, igaznak látszik, de nem az. Sokszor eszembe jut Böhme mester története, aki suszterként élte le életét, neki diktálták le abban az időben a fontos tudást. Mivel nem értett semmit abból, amit leírt, nem lehetett jelen az egója. Ő már csak nem rontja el ….. szerintem valami ilyesmit gondolhatott az égi vezetőség.
  Ha jó úton jársz, biztos lehetsz benne, hogy komoly próbákat kell kiállnod, nem fognak hagyni dolgozni, de csak egy bizonyos határig. Ha kitartásod tiszta és egyenes, megjön a megfelelő eredmény. Ez itt a Földön nem valószínű, hogy anyagi jóléttel jár, de azért biztosak lehettek benne, hogy mindenki megkapja a neki járó jutalmat, vagy itt, vagy valahol máshol.
  Az előző fejezetben egy pár fontos dolog kimaradt, amit most itt pótolok, illetve beleszövöm ebbe a fejezetbe.
  A renum 11 meghatározásokat továbbra is nagyon hasznosnak tartom. Az előző fejezet címe: A Bindu, az Ősvizek világa=529=a szövegek szövege, megtalálom a rejtett átjárót, az óperenciás tenger titka, a kozmikus összefüggés, az egység kulcsának keresése, a lét tiszta megértése, a létezőt önmagából láttatni, a tiszta szemlélődés, a titkos kulcslépés megtalálása, a láthatatlan ősminták titka, az élő törvény mintái.
  A mostani cím: Az Ősvizek ideavilága=491=a négy temperamentum leírása, az örök rend megvalósítója, a megszentelt igazság, a tükörszféra titka, az időkódolási rendszer ideája, fraktálszerkezet, az örökkévaló Úr titka.
  A tritónuszok.
  Normál tritónusz=451=a titkos tan megértése, Isten tiszta fogalma, aranykönyvtár, az isteni lét titka, Isten fényországa, a végtelen végtelensége, a Szent Birodalom titka, a lét magasabb állapotainak meghódítása.
  Külső tritónusz=480=a jó gondolatok megszületése, a nyitott világajtó, az isteni rendeződés, a titkos tanítás kulcsa, a fontos összefüggések, a legnagyobb isteni szikra, a pontos idő meghatározása, az elrejtés tudománya.
  Belső tritónusz=436=a kulcspontok kulcspontja, az Isten Egyháza, a rejtett isteni kapu, rejtett ősforrás, megnyitni a fénykaput, szent rejtély.
Egyszeres belső tritónusz=770=az egyedüli kivezető út megtalálása, megkapni Istentől a beavatást a merkaba titkába, kitalálni a kód segítségével a térkép titkát, a tökéletes isteni vezérfonal meglátása, az időben megnyilatkozó isteni igazság, a szent feladat tiszta megértése, a lét lényege a megismerés és a megismert egysége, szent rádöbbenés a végtelen igazságra, a teremtés lényegének hiánytalan megértése, a mindentudás értelmét hiánytalanul megérteni.
Kétszeres belső tritónusz=754=Isten Országa mint rejtett birodalom, az Isten titkosírási módszerei, a számok szent titkának megértése, az időfölöttiség közvetlen jelenléte.
Aranymetszés=419=a beavatás könyve, a valóság logikájának megértése, az aranyfonál titka, a végtelen fejlődés titka, Egyetemes Tudomány, tükörrendszere, önmagában való azonosság, az egylényegűség, az isteni elmélyedés, önkiterjesztés, tökéletes szabadság, a megoldás nélkülem nem lehetséges, a forrás mint önmaga titka, az öröklét hordozója, az önvaló felismerése, az Isten küldetése, a legtitkosabb beavatás.
  Aranymetszések aranymetszései=857=az isteni létezés megtapasztalása, az átrendezés tervét teljesen megérteni, az isteni bőség eszméjét teljesen megismerni, tökéletes azonosulás a mennyei Atyával, a világegyetem szerkezetét megérteni.
  Nemtér-nemidő=188=legvilágosabb, időeltérés, a világ ősoka, hipertér, eljövök énmagamba, a nagy játék.
Ezek után térjünk rá a mostani rész feltárására, ami természetesen összefüggésben van az előző részekkel, az előző részek kutatásával, de mivel mos is rengeteg új dolog lesz, csak érintőlegesen említem meg az előző részeket, illetve megfelelő utalásokat teszek a megfelelő részekhez.
Lássuk a kottát!50. ábra  Ez a Chaconne 27., 28., 29. és 30. variációja. Az előző fejezetet a 27. variáció első negyedéig elemeztük, ez volt az utolsó Egység (az itteni első 8 Hang). Jól látható a különbség, a második negyed ütéstől egy másfajta lüktetés, ritmus észlelhető és ez a fajta ritmusképlet, mozgásképlet jellemzi az egész mostani részt. Ezt a részt szintén fel lehetett osztani Egységekre, ezeket a számokat láthatjátok a kottakép fölött elhelyezve. 47 Egység van, egy Egységen belül 6 darab Hang szerepel és mivel továbbra is megmaradt a két pólus létezése, tehát minden Egység egyszer ismétli önmagát, ezért egy Egységhez kétszer hat Hang tartozik. Kezdjük a ritmus megfejtésével. Megmarad a 32.-ed értékű lüktetés, mint a korábbi 4-es alakzatokban, csak a négy Hang kétszer három Hangra cserélődik. Minden hármas hangcsoport össze van kötve és mindegyik fölé van írva egy kis 3-as szám. Mit jelent ez?
  Ez a jelzés a zene világában a triola jelölése.
  Triola=két azonos értékű hang helyén három azonos hang szerepel.
  A mi esetünkben négy azonos értékű hang helyén kétszer három (tehát hat) azonos értékű hang szólal meg. Ez azt is jelenti, hogy az eddigi 4-es alakzatú Egységek elhangzási ideje alatt, két triolának, tehát hat hangnak kell megszólalni ugyanolyan egyenlő lüktetéssel, mint ahogyan előzőleg tette a 4-es alakzat. Mit jelent ez? Felgyorsul a zene, felgyorsul a Vizek Birodalma. Mekkora gyorsulás ez? 4:6=0,66666666….. A Teremtő Fiú titkos száma. De azáltal, hogy Egységenként kettő triola van, kettő hármas jel van, jelen van Jézus száma, a 33.
  Nézzük meg a renum 11-ben.
  Triola=122=Grál Rend, időminőség, téridő, forradalom, térbeli, dinamikus, első analógia, nyolcad.
  Triolet=182=őstérből, igehirdetés, isteni alap, aranyfonál, az idő kereke, életfény, kulcsolt kód, első gondolat, önmagammá válok, létfolyam, létkiáradás.
  Triplet=207=láncszemek, kulcsolódva, világuralkodó, önmegfigyelés, ősegység, keletkezik, léteznek, a semmi a lét leple, a jelenség mintája, a mindenható Úr, ősintelligencia, a fény útja.
  A következő ábrán bemutatom, hogyan kell lejátszani ezt a hat hangot, illetve hogyan viszonyul egymáshoz a 4-es és a 6-os ritmusalakzat.

 

51 ábra

  A négyes alakzat és hatos alakzat első hangja egyszerre szólalnak meg. Ezután a második hangok egymás után hangoznak el, majd a triola harmadik hangja következik, utána a triola negyedik hangja egyszerre szólal meg a négyes alakzat harmadik hangjával, ezt a triola ötödik hangja követi, majd a négyes alakzat negyedik, utolsó hangja következik és a triola alakzat utolsó hangja, a hatodik hang zárja a sort. Próbáljátok ki otthon, egyáltalán nem egyszerű feladat két kézzel ütögetni a két ritmusalakzatot, jobb kézzel az egyiket, bal kézzel a másikat egyszerre úgy, hogy mindkettő a megfelelő ritmusban hangozzon el.
  Melyik hangok szólalnak meg egyszerre? Az első, a harmadik és a negyedik. 3, 1, 4, igen már megint jelen van a Pi!   De nem csak ő van jelen, ha elkezdünk „játszani” a számokkal, sok megoldásunk lesz, mindenki eldöntheti magában, mit tart megfelelőnek, igaznak, lehetségesnek. A közösen megszólaló hangok és az utolsó hang kiadja a két talán legfontosabb sebességet a 3,16-ot és a 4,16-ot. Az első és utolsó szám a 16, a teremtett terek számát (15) és a  Nemtér-nemidőt. Összesen 10 szám szerepel ebben a játékban, a 10 Originális Teremtő. Ebben a 47 Egységben 564 hang szerepel, amit a második triola számai adnak ki. Ennek a kisebbik aranymetszése 215, ami megtalálható itt is. A 2-es szám a kétpólusú világ, ugyanakkor két triola van, de a 22-es Egységnek is nagyon fontos szerepe van ebben a fejezetben. Az oktaéder igazságszáma 126, ami átöleli ezt a csoportot, őneki is komoly feladata van a Teremtésben, de ebben a fejezetben is. A 35. Egység feladata rendkívülinek mondható, renum megfelelője az Ámen szó, ami ide is beágyazódott.
  Levonva a következtetést, ha valami beavatott, nincsen olyan része, ami ne lenne az.
  Tehát ebben a részben 47 Egység van. Minden Egységben 6 Hang szerepel. 47x6=282=kozmosz, a meditáló világár, a bölcsesség útja, a hiánynélküli Lét, istentudat, igazságosság, a Biblia története, a sors titka, az idő száma, az új tudat, az örök jelenlét, titkok titka, a Mandelbrot halmaz, öröklét az időben, Isten kifejtése, az élet lehellete.
Viszont minden Egység megismétli önmagát, tehát 282x2=564 Hang szerepel ebben a részben.
  564=az igazi kiindulópont megtalálása, itt található a titkok titka, az isteni összefüggés, az eredendő Abszolútum kulcsa, érthetővé tenni a világot, a megnyilvánult létezés, a tiszta isteni tudat, a fejlődésben önmagát megteremtő Isten.
  Igen ám, de négy Egység pontosan egyforma egymással. Az 1=12-vel, az 5=41-el, a 20=31-el és a 23=28-al. Ebből következik, hogy 43 fajta Egység van. 43x6=258=az örök harmónia, világegység, a teremtés kódja, az időóra kulcsa, térnélküliség.
  Persze itt is ismétlik magukat az Egységek. 258x2=516=titkos szentély, abszolút tudatosság, választóvíz, a titkos tanítás kulcsfogalma, az örök harmónia megvalósítója, a láthatóvá váló igazság, az istenné váló tudat, az aranyspirál működése, Istentől kapott program, Isten rejtjeleinek olvasása, a végtelen túli végtelen, öröklét szent forrása.
Ebben a 43 Egységben kétfajta mozgás létezik.

             

52/a ábra 52/b ábra

 

A 18. Egység első és hatodik Hangja megegyezik, ugyanakkor a második az ötödik Hanggal, illetve a harmadik a negyedik Hanggal. Vagyis három különböző Hang, Hely van.
Ilyenfajta mozgású, típusú Egységből pontosan 33 darab van, csak a Hangtávolságok különbözőek, a Hangok egyezése mindenhol érvényes. Mivel 3 olyan 3-as Egység van, ami megismétlődik (5=41, 20=31, 23=28), ezért 30 fajta 3-as Egységet különböztetünk meg egymástól. Végezzünk el egy pár számítási műveletet!
33:3=11 30:3=10 33x0,382=12,606 30x0,618=18,54 30x0,382=11,46
Azt kell mondanom, hogy az ittlévő számok, a dimenziólépcsőt készítik elő. A 10, a Tíz Originális Létező szerepe a Teremtésünkben. A hármas szám a Triászra utal. A 11-es szám a Források lépéseinek összege egy Téridőn keresztül. A 12-es szám ugyanez, hozzáadva a Nemtér-nemidőt. A 18-as szám egy Forrás lépéseinek az összege egy cikluson belül, amíg a Triászt körbejárja. A 30-as szám az Atyai és az Anyai teremtett világok összege (15+15) Nemtér-nemidő nélkül. Végül a 33-as szám a Források megtapasztalási helyei a három Téridőn keresztül (11+11+11).
A 2. Egységnél a megegyező Hangok Helyei: a második a hatodikkal, a harmadik az ötödikkel. Az első és a negyedik Hangok Helyei különbözőek. Ebbe a fajta elrendeződésbe 14 darab Egység tartozik és mivel egy Egység megismétlődik (1=12), 13 fajtáról beszélhetünk. Ők a 4-es Egységek. Itt a következő számításokat végeztem el. 13:30=0,43333333… 14x0,382=5,348 14:33=0,42424242….
Ebben a részben 43 fajta Egység van. Összesen 546 Hangból áll, aminek a nagyobbik aranymetszése 348. A 42 a Ji csing táblázatban a váltás helye, illetve a 24 a Vének száma.
Az Ősvizek Birodalmában vagyunk. Felgyorsult a mozgás. Ez akkor történik meg, amikor egy Vízforrás múltszférája eléri egy másik Vízforrás Jelenpontját, ezáltal érzékelik egymást, hatással lesznek egymásra, információ „csere” történik és elkezdik egymás Jelenpontjait taszítani RV=1 sebességgel, ami által megváltozik struktúrájuk, már nem csak álló hullámok veszik körül, hanem mozgásuk miatt múltszférájuk a Forrás mögé kerül, továbbra is egyforma sebességgel, lüktetéssel elhagyva Őt, mint ahogyan az itt lévő zenei Hangok ábrázolják. A zenei Egység első három Hangja, az első triola az egyik Vízforrás, az Egység második triolája pedig a másik Vízforrás. A két triola Hangjai megegyeznek, mivel az álló Vizek információs világa mindegyiknek ugyanaz, csak Ő létezik még önmagának, nincsen mással összehasonlítási lehetősége. Viszont nem létezik két ugyanolyan Vízforrás, mivel nincsen sem itt, sem az egész Teremtésben két pontosan egyforma jelenség, megnyilvánulás. Ebből kiindulva a két triolának a két Forrásnak a Jelenpontja, zenei Hangja, két különböző Hang, ami majd mindkettőben szerepelni fog, de csak abban a pillanatban, amikor elérik egymás Jelenpontját. Tehát a 18. Egységnél a két Jelenpont az F és az A Hangok. Amikor elérik egymást, az F hang felveszi az A Hang információját, az A pedig az F Jelenpont múltszférájának az információs világát. Megváltozik az Élet, megváltozik a Világ. Lássuk az ábrát!

 Ide kattintva mozgásban is megnézheted
https://www.youtube.com/watch?v=g8mzOb-evq4

53.ábra

  A mozgó ábrát nem én alkottam, ez az eddig általam ismert legjobb ábrázolás módja ennek a jelenségnek. Méretei nem a kotta alapján készültek, de a kottában történő változás ezt a folyamatot mutatja be.
Isten látja lelkemet, rengeteg saját ábrát alkottam, ránézésre „egyik szebb volt mint a másik”. Úgy gondolom a legtöbb ember legalább egyet meghagyott volna, mert az alkotó, az alkotás öröme eltérítheti az embert az igazságtól, olyannyira, hogy a végén még ő maga is elhiszi. Mivel egy olyan szintre jutottam el, hogy értem és látom a folyamat menetét, nem engedhetem meg magamnak, hogy ilyen hibát kövessek el. Sok példa van világunkban, ahol egy hibás ábra több száz évre is rossz irányba viszi fejlődésünket. Azért nem írok konkrét példát, mert a legtöbben még mindig rossz úton járnak és csak felháborodnának a kijelentéseimtől.
  Leírom az általam levont legfontosabb következtetéseket és ha meglesz hozzá a megfelelő térbeli geometrikus ábrázolás mód, meg lehet alkotni a művet. Hallani már halljuk és van hozzá egy konkrét kottánk is! (Pedig csak három Hangról van szó…..)
Ismerjük a Hangok távolságát egymástól, F-C=7 félhang, C-A=10 félhang, A-A= 0 félhang, A-C=10 félhang és C-F=7 félhang távolság. Egyező Hangok: F-F, időbeli távolság 1-6, vagyis 5 triolában mért 32.-ed érték, C-C, időbeli távolság 2-5, vagyis 3 triolában mért 32.-ed érték és A-A, időbeli távolság 4-5, vagyis 1 triolában mért 32.-ed érték. Az út egyik irányban 16 félhang és a másik irányban is 16 félhangtávolság. Összesen 32, de mivel mindkét Vízforrás mozgásban van, egy időben 16 lépésről beszélhetünk. Mivel a kottában egyfajta gyorsabb mozgás van, a két Vízforrás Jelenpontjaik találkozásáról, illetve egymást taszító állapotáról beszél, ami azt jelenti, hogy minden pillanatban más helyen lesz a két Forrás Jelenpontja, amit ha itt megpróbálok ábrázolni, már nem fog megfelelni a kottai ábrának. Ha hozzászerkesztem az álló Forrás hullámait, ami törvényszerű, hogy ott kell lenniük, akkor már megint nem megfelelő az ábra, hiszen azok még egy lassabb mozgásban léteznek, olyan lassúban, mint az előző fejezetben levő négy 32.-ed mozgású Egységek. Talán ha megtalálnám a megfelelő Egységhez tartozó megfelelő Egységet, készíthetnék egy „álló” ábrát, ami szintén nem felel meg a valóságnak, hiszen minden pillanatban más és más lesz a Forrás Helye és állapota is. Mostani ittlévő lehetőségeim nem teszik lehetővé a pontos ábraképet.
  Két Jelenpont sohasem találkozik csak a múltszférájuk, ami a kottaképből is kiderül, hiszen soha nem szólalnak meg egyszerre, csak elérik egymás „0” pontját egy későbbi időben, innen van a Hangok azonossága. Az én ábrázolásaimban ugye nem kettő pont van, hanem három, mivel három kottai hang szerepel. Mi lehet az ő szerepe ebben a „ játékban”? Amit biztosan tudunk, hogy mindkét Hangnak, mindkét Forrás múltszférájának át kell mennie ezen a Helyen, hogy eljusson a másik Forrás Jelenpontjához. Az, hogy ez a Hely mikor realizálódik igazából, az érintkezés pillanatában, az érintkezés utáni időben, vagy még az érintkezés előtt, pontosan nem tudom meghatározni. Szerintem az érintkezési pillanatban, de leírom, amit erről a Helyről már tudok.
  Megvizsgáltam az összes hármas Egység középső hangjainak a viszonyát a két szélsővel, a két Jelenponttal.
  Összesen 10 fajta távolságrendszer van ebben a csoportosításban. A 10 Originális Teremtő részvétele.
8-10. Ez pontosan ugyanúgy működik, mint a most elmondott 7-9, csak a távolságok, illetve a Hangok neve, Helye máshol van.
Tehát 8-10, ide tartozik az 5, .27., 30., 41., 45., Egység. 18 lépéstávolság.
7-10=6., 22., 46., Egység. 17 lépéstávolság.
10-6=14., 17., Egység. 16 lépés.
8-9=15., 24., 44., Egység. 17 lépés.
9-9=16., 19., 21., 29., 32., 33., Egység. 18 lépés.
7-9=18., 20., 23., 25., 28., 31., 34., 42., 43., 47., Egység. 16 lépés.
9-6=35. Egység. 15 lépés.
12-4=36., Egység. 16 lépés.
12-8=40. Egység. 20 lépés.
15-9=24. Egység. 24 lépéstávolság.
  5 helyen van elöl a hosszabb szakasz, egy helyen feleződik és 4 helyen van a második lépéstávolságban a hosszabbik rész.
  Minden össztávolságnak megnéztem az aranymetszés pontját, 5 esetben teljesen megegyezik. A 7-10, a 10-6, a 9-6. a 12-8 és a 15-9-es távolságoknál. Ez 7 Egységet érint. Három távolságnál +1, -1 a különbség. Ezek a 8-10, 8-9 és 7-9-es távolságú Egységek, 18 alkalommal jelenik meg. A maradék 2 helynél, a 9-9-nél és a 12-4-nél az aranymetszési különbség a számok között +2 és -2. Ez szintén 7 alkalommal van. A felezett Egységek (9-9) 6 alkalommal jelenik meg, egy másikfajta aspektusból is elemzem még ebben a részben.
Kitaláltam még egy érdekes lehetőséget, amibe minden Egység beletartozik, igaz más-más formákkal, de az alapterv azonos. Ez a kvintkör a mai zeneelméletben, én most itt kvint-térképnek nevezem el

 

54. ábra

  Csak azoknak a Hangoknak írtam be a nevét, amit a kottában találunk (az enharmónikusokat nem).
  A 8-10-es Egységek Hangjai jobbra és balra lépegetéssel kijönnek úgy, hogy 8, illetve 10 lépésre vannak egymástól. A 7-10-es távolságúaknál a 10-es távolság jobbra is balra is igaz, a 7 pedig csak úgy, hogy a három egymás melletti Hangokon belül lépegetünk oda-vissza. A 10-6-os távolságúaknál jobbra és balra lépegetéssel kijönnek a Hangok helyei. A 8-9-es távolságnál szintén jobbra és balra kell lépegetni és megkapjuk a Hangok helyét a megadott számok alapján. A 9-9-eseknél jobbra is, balra is kijönnek a helyek. A 9-6-osnál ugyanez a felállás. A 12-4 és a 12-8-asnál pedig egyszer körbejárni, lehet balra, lehet jobbra, a rövidebbik rész csak jobbra jön ki. A 15-9-nél a 15 úgy jön ki, ha balra indulunk egyszer körbe és tovább, vagy ha jobbra indulunk el egy kört, ami 12 lépés. Majd visszafelé 3 lépés. A 9 oda-vissza igaz.
  A 7-9-nél pedig a 9 oda-vissza igaz, a 7 pedig a három Hangon belül oda-vissza lépkedve.
  Vagyis minden forog, csavarodik, kisebb-nagyobb ívben, oda-vissza, előre-hátra, mint a Teremtés minden pillanatában. Nagyon valószínűnek tartom, amikor az egyik Jelenpontot megérinti a másik Jelenpont múltszférája, akkor a középső Hangjegy helyén születik egy újabb Vízforrás. Ez a mai napon még feltételezés, bízom benne, még lesz időm bebizonyítani több tényezővel, ami igazzá teszi feltételezésemet.
  Az 52. ábránál szereplő másik Egység a 2. Egység, a négyes alakzatú csoportba tartozik. Ebből 14 darab van ebben a részben, mivel egy Egység itt is ismétlődik (1=12), így 13 fajta ilyen Egység létezik. Mindegyik külön elemzést igényel, ebben a részben hármat fogok elemezni.
  A következő ábrán bemutatom az Egységek hangtávolságait.

 

Egység

    1-2

    2-3

     3-4

      4-5

    5-6

 összút

1, 12

 0

 7

 8

 8

 7

30

2

 7

 3

 5

 5

 3

23

3

12

 3

 7

 7

 3

32

4

12

 3

 6

 6

 3

30

5, 41

 8

10

 0

10

 8

36

6

 7

10

 0

10

 7

34

7

 7

 9

 8

 9

 7

40

8

 9

 7

 2

 2

 7

27

9

12

 5

 2

 2

 5

26

10

 7

 9

 8

 8

 9

41

11

 7

 9

 6

 6

 9

37

13

 7

 5

 4

 4

 5

25

14

10

 6

 0

 6

10

32

15

 8

 9

 0

 9

 8

34

16

 9

 9

 0

 9

 9

36

17

10

 6

 0

 6

10

32

18

 7

 9

 0

 9

 7

32

19

 9

 9

 0

 9

 9

36

20, 31

 7

 9

 0

 9

 7

32

21

 9

 9

 0

 9

 9

36

22

 7

10

 0

10

 7

34

23, 28

 7

 9

 0

 9

 7

32

24

15

 9

 0

 9

15

48

25

 7

 9

 0

 9

 7

32

26

 8

 9

 0

 9

 8

34

27

 8

10

 0

10

 8

36

29

 9

 9

 0

 9

 9

36

30

 8

10

 0

10

 8

36

32

 9

 9

 0

 9

 9

36

33

 9

 9

 0

 9

 9

36

34

 9

 7

 0

 7

 9

32

35

 9

 6

 0

 6

 9

30

36

12

 4

 0

 4

12

32

37

12

 3

 5

 5

 3

28

38

 8

 7

 3

 3

 7

28

39

 7

 5

 4

 4

 5

26

40

12

 8

 0

 8

12

40

42

 7

 9

 0

 9

 7

32

43

 9

 7

 0

 7

 9

32

44

 8

 9

 0

 9

 8

34

45

 8

10

 0

10

 8

36

46

 7

10

 0

10

 7

34

47

 7

 9

 0

 9

 7

32

 

 

 

 

 

 

 

55.ábra

  Az első oszlopban az Egységek száma, a második oszloptól a hatodik oszlopig a megadott számok közötti hangtávolság (1-2, első és a második hang), az utolsó oszlop pedig ezeknek az összeadása, az össztávolság   Egységenként, ami minden esetben egyszer megismétlődik. Ezeket lehet használni többfajta számolgatásokra, kutatásokra.
  Több fajta táblázatot készítettem, nem fogok mindent belerakni a fejezetbe, a legtöbbet magam részére csináltam, de a legfontosabb adatokat, különösképpen az időfizikai összefüggéseket leírom ide is.
Készítettem egy olyan Hangtáblázatot is, ahol kiderült hány Hely szükségeltetik ezeknek az Egységeknek a létrejöttére. Pontosan 32 Hely, ebből kettő üresen marad, ami az alaphang alatt és fölött helyezkedik el, de csak egy oktávban, a többi oktávban a D hang fölött és alatt is vannak hangok. 30 teremtett Világ van (15+15) és kettő Nemtér-nemidő. Korábbi fejezetben mutattam már be hasonló táblázatot, annak alapján bárki el tudja készíteni, de tudok én is segíteni, ha valakit ez érdekel.
  A következő táblázatot nagyon fontosnak tartom!

 

Egy-
sé-

gek2-3

 

3-3

3-4

3-5

4-6

4-7

3,14

 

3,16   

 

4,16

 

?

Normál

tritó-

nusz

Kül-ső

tritó

nusz

1

bel-ső

tritó

nusz

2

bel-

tritó

nusz

Kül-ső

bel-ső

tritó

nusz

Nin-

csen

tritó

nusz

3

 

4

1

 

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

2

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

3

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

X

4

 

X

 

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

X

5

 

 

X

 

 

 

 

X

X

 

 

X

 

 

 

 

X

 

6

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

X

 

7

 

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

8

 

 

 

 

X

 

X

X

X

 

 

 

 

 

X

 

 

X

9

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

 

X

10

 

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

11

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

X

12

 

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

13

 

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

14

 

 

 

X

 

 

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

X

 

15

 

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

16

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

X

 

17

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

X

 

18

 

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

19

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

X

 

20

 

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

21

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

X

 

22

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

X

 

23

 

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

24

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

 

X

 

25

 

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

26

 

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

27

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

X

 

28

 

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

29

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

X

 

30

 

 

X

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

X

 

31

 

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

32

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

X

 

33

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

X

 

34

 

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

35

 

X

 

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

 

 

X

 

36

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

X

 

37

 

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

38

 

 

 

 

X

 

X

X

X

 

 

 

 

 

X

 

 

X

39

 

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

40

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

X

 

41

 

 

X

 

 

 

 

X

X

 

 

X

 

 

 

 

X

 

42

 

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

43

 

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

44

 

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

45

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

X

 

46

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

X

 

47

 

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

56. ábra

   Ez egy olyan összesített táblázat, ahol sok mindent megtudhatunk az ebben a részben szereplő Egységekről, nemcsak zenei, inkább időfizikai azonosságokat emelek ki.
  Az első oszlop az Egységek számozása, a másodiktól a hetedikig azt mutatja, hogy az eredeti Egység alaptükrözések (rák, tükör, ráktükör) által hány új Hang keletkezik. 2-3, itt egy új Hang jön létre, 3-3, itt nem keletkezik új Hang, 3-4, itt egy új Hang keletkezik és így tovább. Tehát az első szám az eredeti Egységben szereplő különböző Hangok összege (az oktávban azonos Hangokat egy Hangnak veszem), a második szám pedig a tükrözés által létrejött Hangok összege (eredeti Hangok és új Hangok). Mivel az előző fejezetben minden Egység tükrözését bemutattam és elemeztem, ennek alapján bárki elvégezheti a tükrözéseket. Egyet fogok bemutatni, ahol levezetem az általam kiválasztott kutatási kritériumokat. Ez a 8. Egység lesz, ott elég sok minden történik. Tudjuk már, mennyire fontos szerepe van a tükrözésnek univerzumunk létrejöttében, hiszen minden új Hang, minden új állapot a fraktálvilágot hozza létre, ez már az „illúzióvilág” létrejötte. Gondoljunk csak bele, hány fajta tükrözés lehetséges? „ N” fajta, vagyis a lehetőségeink is „n” félék, amik minden dimenzióra kiterjednek.
  A következő oszlopok (3,14., 3,16., 4,16 és ?) azokat a helyeket jelölik, ahol megtaláltam a Pi, az RV=3,16 , az RV=4,16 teremtési számok összefüggéseit valamilyen számolgatás, vagy ábrázolás által, ezeknek a levezetése a fejezet végéig tart, tehát mindig vissza lehet rá tekinteni a táblázatban is. A kérdőjellel jelölt oszlopban valószínűnek tartom, hogy hasonló összefüggések lesznek, csak még általam nem lettek levezetve.
  A következő oszlopok, ahol a tritónuszok állapotát mutatom eredeti és tükrözött állapotukban az Egységeknek. A két utolsó pedig a 3-as és 4-es alakzat, aminek egy részét már fölül elemeztem és még fogok lejjebb a továbbiakban.
Akkor lássuk a 8. Egységet tükrözéseivel!

 

57. ábra

  Az eredeti Egységben 4 különböző Hang szerepel, Bé, G, D, E. Tükrözéssel hozzájönnek a Cisz és a Fisz Hangok. 4-es alakzatú Egység és 4 különböző Hangból 6 különböző Hang jön létre. A pirossal jelölt Hangok a külső tritónusz kapcsolatok (Bé-E), a lila pedig az egyszeres belső tritónusz kapcsolatokat jelölik (G-Cisz). A teremtési számokat a következő ábránál elemzem, ami egy pár mondattal lejjebb lesz, az 58. ábránál, mert ehhez még hozzá kell egy-két fontos dolgot csatolnom, mielőtt érthetővé válnak az összefüggések.
  Az 56. ábrában található nagy táblázatban 6 olyan Egység található, ahol alap tükrözés által nem jöttek létre új Hangok. Ezeknek a számai= 4, 6, 9, 22, 35 és 46.
 
Kezdjük az aranymetszésekkel, összeadásokkal, kivonásokkal!


46x0,618=28,428=28=22+6                     35+6+9-4=46
46x0,382=17,572=18=22-4
35x0,618=21,63=22                                  22+9+4=35
35x0,382=13,37=13=9+4
22x0,628=13,596=13=35-22=13=9+4     35-9-4=22
22x0,382=8,404=9
9x0,618=5,562=6                                      22-9-4=9
9x0,382=3,438=4
6x0,618=2,292=2=6-4                              35-22-9=4
4x0,618=2,472=2                                      46-35-9=2
4x0,382=1,528=2


  Én úgy gondolom, nem kell jobban bemutatnom ezeket az eredményeket, mindenhol egymást, egymás részeit, számozásait adják ki az összegek. Talán az az új dolog, hogy megjelent a mínusz jel is, de hát ahol plusz van ott lenni kell mínusznak is! 
  Több meglepetést alkot ez a hat Egység, folytassuk az elemzést.
Elkészítettem a kvintkör (kvinttérkép) síkbeli kiterített ábráját és táblázatként beírtam az Egységek Hangjainak Helyeit, pozícióit. 

Esz

F

C

G

D

A

E

H

Fisz

Cisz

Gisz

 

4

   

4

   

4

       
       

35

   

35

   

35

 
         

9

9

9

       
         

22

22

22

       
         

46

46

46

       

6

6

6

                 

58. ábra

  Kezdjük a 4. és a 35. Egységgel. Az egyértelműen látszik, hogy a két Egység Hangjai, Helyei egymásba olvadva egymás „tükrei”. A „D” Hang az Atyai világ, Ő a darab alaphangja, alaphangneme. A mellette levő „A” Hang az Anyai világ megtestesítője. Az Atyai és Anyai világ egymásba csavarodva, egymásba ölelkezve tartják fenn egymás és maguk világait már a kezdet kezdete óta és ez az állapot tart az idők végezetéig. Az „A” Hang bizonyítása a fejezet végéig tart, de mindenképpen szükségeltetik időfizikai tudás hozzá, aki addig nem fogadja el állításomat, valószínűleg utána sem fogja. Az itt létrejött kapcsolat a kezdetet mutatja , a két Forrás találkozásának feltételeit. A jobbos és a balos irány megtalálható. Ahogyan az „A”-ban megtalálható két azonos Hang, úgy a „D”-ben is megtalálható ugyanaz a két azonos Hang. A két szélső Hang, a Bé és a Cisz hangok jelölik a kétfajta pólus jelenlétét, a távolságok szintén azonosak. Az „A” Hangtól kettővel balra levő, mindkét pólusban belül levő, benne levő G Hang és a „D” Hangtól kettővel jobbra levő, mindkét póluson belül levő, benne levő E Hang jelöli a kettős idősűrűséget, amiben létrejöhet a találkozás és a Felhasadás. Az Anyai „A” Hangtól a 4. Egység jobbra levő E Hangja egy távolságra található, tőle balra a G három és az össztávolság az E és a Bé Hangok között pedig hat. Mit ír ez le? 3,16. Az Atyai „D” Hangtól balra a G Hang egy, szintén balra a Bé Hang négy távolságban helyezkedik el és jobbra az össztávolság az E Hang-ig pedig hat. Mit ír ez le? 4,16.
  Az Anyai világ „A”Hangjától a 35. Egység E hangja jobbos irányban egy távolságra van, a Cisz pedig négy, össztávolság balos irányban a 35. Egységen belül hat. 4,16. Az Atyai „D” Hangtól balra a G Hang egy, a G-től jobbra három és a G Hangtól a Cisz Hang-ig hat a távolság. 3,16.
(Ilyen levezetés alapján működik a 8. Egység bizonyítása is, ott hangilag szerepel a D Hang is. Ezt ígértem a 8. Egység elemzésénél.)
  A Felhasadásig nincsen Forrás másolódás, ami itt a 4. és a 35. Egységnél abban mutatkozik meg, hogy tükrözési állapotaiban sem keletkezik új Hang. Ez persze nem jelenti azt, hogy egy későbbi állapotában sem lesz.
Akkor most nézzük meg egy másfajta ábrázolását a két Egységnek!

 

59/a ábra 59/b ábra

  Az ábrázolás a következőképpen történt: ebben a részben 32 egymástól egyenlő távolságban elhelyezkedő hanghelyekre van szükség, hogy létrejöhessenek ezek az Egységek. Tehát készítettem egy kört, 32 ponttal egymástól egyenlő távolságra. Ebbe beleszerkesztettem a 4. és a 35. Egységet. Egy hangot adtam meg, a legmélyebb G hangot, tőle fölfelé lépkedve jönnek a magasabb hangok, tehát a G hang alatti hang helye az ebben a részben szereplő legmagasabb hang, egy D hang.
  A kék színű négyszög a 35. Egységnek felel meg. A pirossal jelölt négyszög pedig a 4. Egységnek felel meg. Ebből két fajtát mutatok be, mivel nehéz volt eldöntenem, melyik helyesebb, de kutatásunk szempontjából mindkettő megfelel számunkra.
  A 35. Egység Hangjai: E-Cisz-G-G-Cisz-E. A 67,5°-nál van az E Hang, a 95,63°-nál helyezkedik el a Cisz Hang és a 101,25°-nál pedig a G Hang. A kottában visszafelé mennek a Hangok, de ugyebár ezek későbbi időben szólalnak meg, ezért a Cisz Hangot tükröztem az E-G-t összekötő tengelyen keresztül, így megmaradtak a szögek valós tartalmai és már kezdetét vette egy gömbszerű ábrázolás, ami biztosan elkerülhetetlen a közeljövőben. Igaz, több ábrámnál csak egy háromszöget alkottam hasonló esetekben, mindenhol utalni fogok rá, a könnyebben való áttekinthetőség miatt választottam ezt a megoldást.
  A 4. Egység Hangjai: G-G-Bé-E-Bé-G. Az első G Hangnál van a 16,88°, a második G Hangnál a 61,88° és a 33,75°, a Bé Hangnál a fekete vonallal áthúzott átló adja ki a 67,5°-ot és a 61,88°-ot és az E Hangnál szintén 16,88° van. A mellette levő ábrán összekötöttem az E Hangot a legelső G Hanggal is, ami kiadott hozzá még egy 67,5°-ot.
A kutatási szempontom most a két kulcsszög megtalálása az RV=3,16 és az RV=4,16.
Tehát egy 30° és egy 37,5°-os szögről van szó. Adjuk össze a két szöget: 30+37,5=67,5. Hát ezekből kapásból találtunk a 4. és a 35. Egységben egyet-egyet és a 4. Egység másféle összekötésénél még egyet. Ez azért nagyon jó, mert itt már azt is magába foglalja a két szög összege, hogy megfelelő sebességgel, megfelelő kettős idősűrűségű Anyai és Atyai tachion találkozásánál mennyire csökken a sebességük és a megfelelő paraméterekkel megtörténhet a Felhasadás.
  A következő ábrán megmutatom, hogy mit látunk, ha egy ilyen kúpszöget 90°-os fordulattal nézünk meg.

 

60. ábra

  Amikor a két kúpot oldalról nézzük, akkor külön látjuk őket, ellenben 90°-os fordulat után szemlélve egyben látjuk (két körnek) őket, amit viszont síkbeli kiterítésnél egymás mellett (30+37,5) értelmezhető. Így magában foglalja a találkozási (RV=4,16) és a találkozás utáni sebességet (RV=3,16).
  Mindenképpen térjünk még vissza az 59. ábrához, hiszen több szög aranymetszése is kiadja a csodaszögeket.
95,63x0,618=59,09=60=2x30 95,63x0,382=36,53=37
101,25x0,382=38,6
61,88x0,618=38,24
78,75x0,382=30,08
  Az 59. ábrán fekete színnel jelölt átló, ami az egyik 67,5° oldala, aranymetszésben metszi a kék színű négyszögnek azt az oldalát, amelyik szintén a 67,5° egyik oldala.
  Ennyi véletlen a világon sincsen!
  Akkor még nézzünk meg egy elemzésfajtát a 4. és a 35. Egységgel!

 

61. ábra

  Egymás fölé helyeztem a két Egység Hangjait és megszámoltam a Hangok közötti távolságot.
9, 6, 9, 3, 3, 3. Az első kettő szám a minta, a 96. A második és a harmadik szám visszafelé (tükörben) megint a minta, a 96. utána jön 3 db 3-as szám, A Teremtő Fiú.
  Adjuk össze a számokat: 9+6=15 teremtett világ, +9=24, a Vének száma, +3=27, a Bindunak ennyi Helyre van szüksége a létrejöttéhez. +3=30, Az Atyai és az Anyai teremtett világok (15+15). +3=33, Jézus Urunk (a Teremtő Fiú) születése, a Forrás megtapasztalási Helyei a Triászban.
  Akkor most térjünk a 6., a 9., a 22. és a 46. Egységekre, akiknél szintén nincsen az egyszerűbb tükröződéseknél új Hang.
  Az 58. ábrán egymás alatt helyezkedik el a 9., 22. és a 46. Egység. Ezeknek a Hangjait szintén egymás fölé helyeztem.

 

62. ábra

  Hangtávolságok: 0 és 12, a második Hangoknál: 12, 5 és 7, a harmadiknál: 0 és 12, a negyediknél: 12, 10 és 2, az ötödiknél: 12, 10 és 2, végül a hatodik: 0 és 12.
  Hatszor jelenik meg a 12=72, a Kerubok száma. 2 darab kettes szám van, ami mellett kétszer ott van a 10, mindkét pólusban, az Anyai és az Atyai világok létrejöttében szerepel a 10 Originális Teremtő. Ezeket ha összeadjuk 24-et kapunk (a Vének száma, ami ugye a Kerubokkal azonos, mivel triál Lelkekről van szó, vagyis 3x24=72). Adjuk össze a 72-t a 24-gyel=96, az Univerzum mintája. Maradt még egy 5-ös szám, az öt Atya, akik felépítik a Terek világát és a 7, a Fény, a térben született tér.
  Ezeket összeadva szintén 12-t kapunk, így a végösszeg=108.
  A Hunok 108 népcsoportból álltak, az eddig ismert leghosszabb ütem a zene világában (Indiából származik) 108 ütés.   
  A 108 igazságszáma a renum 11-ben a Fény! Nem utolsó sorban 4x27= 108. A Bindunak 27 Helyre van szüksége a létrejöttéhez, legalábbis a Chaconne kottája ezt bizonyította és 4 Őselem van: Víz, Tűz, Levegő és a Föld.
A Kottaképről feltűnik, hogy mindhárom Egység ugyanazokból a Hangokból áll, csak a Hangok Helyei különbözőek. A közös Hangokat nem számolva 5 darab pirossal jelölt A Hang van és 5 darab kékkel jelölt D Hang van. Az 5 Anya és az 5 Atya. Még azt is megmutatja, hogy a kékkel jelölt Atya világát „körbeöleli” a pirossal jelölt Anya világa, vagyis a mi Világunk benne van az Anya Világában.
Most nézzük meg a 6., 22. és 46. Egységet!

 

63. ábra

Minden Hangnál azonosak a távolságok: 1, 11 és 12, tehát hatszor egymás után 1, 11 és 12. Hat Forráshelyre van szükség a Tér létrehozásához: 6x1=6.
Egy Téridőn belül a Forrás megtapasztalási Helyei 11, Nemtér- nemidővel 12. Hatszor 11=66, Jézus titkos száma, hatszor 12=72, a Kerubok száma. 66+6=szintén 72. Kétszer 72=144, az Atyai Világok Őrzői az Atyai 72 Kerub, Az Anyai Világok Őrzői a 72 Anyai Kerubok.
A 9. és a 6. Egység összehasonlítása még kutatást igényel, nem találom megfelelőnek eredményeimet, így ezt későbbi időre halasztom.
Erről a négy Egységről is készítettem egy geometriai ábrát.

 

64. ábra

 A piros háromszög a 46., a fekete négyszög a 9., a kék színű háromszög a 6. és a barna színű háromszög pedig a 22.  Egység. Az ábrázolás módja ugyanaz, mint az 59. ábránál, a különbség az, hogy a hármas Egységek, amiknél szükséges lenne az időkülönbözet miatt a tükrözés, itt nem megoldható, mivel a kör, azaz valójában a gömb felületén kívülre esnének ezek a pontok, így eredményeink, nem lennének hitelesek. A háromszögek jók, mert az összekötéseikkel, az „átlóik” segítségével mutatják meg a mi általunk keresett szögeket (kúpszögeket).
  Három helyen fedezhetünk fel ebben az ábrázolásban 67,5° szögeket. A 9. Egységben, a fekete négyszögbe ágyazódva kétszer a barna, a 22. Egységben és egyszer a piros, a 46. Egységben. Találtam egy pár nagyon értékes aranymetszési adatot is!
  95,63x0,618=59,09=60=2x30, ő az RV=4,16. 95,63x0,382=36,53=37 , ő az RV=3,16. Ugyanakkor a 95,63 nagyon közel van a 96-os számhoz, az univerzum mintájához. 39,38 aranymetszései: 24,33 és 15,04, a 24 Vén és 15 a teremtett univerzumok száma. Ez 4 alkalommal található meg az ábrán. 84,38x0,382=32,23, szintén négy alkalommal, 32 világ van az Atyai és Anyai Univerzumban, 15+15 és a két Nemtér-nemidő.
  Elérkeztem ennek a fejezetnek az utolsó témaköréhez. Ebbe a következő Egységek tartoznak bele: 16., 19., 21., 29., 32., 33., a 8. és a 38.
  Az 55. és az 56. ábrák táblázataiban utána lehet nézni, hogy mi köti össze ezeket az Egységeket. Mindenhol és csak ezekben az Egységekben található meg a külső és belső tritónusz, vagyis itt valami komoly változás történik, történhet. Nem szabad elfelejtenünk, hogy még az Ősvizek Birodalmában járunk, de az előzőekben felfedezett eredmények alapján láthatjuk, hogy már itt kialakul egy ideavilág, ami alapján elindulhat a Teremtés több változata. A 16., 19., 21., 29., 32., 33., Egységek hármas alakzatúak, mindenhol alap tükrözéskor egy új Hang keletkezik, tehát elindul a Forrás másolódás, azaz az Atyák Bindujában a fraktális másolódás során újabb oktaéderek tükrözési rendszerei alakulnak ki, ami létrehozza csodálatos világunkat. Ezekben az Egységekben a Hangok közötti távolság mindenhol kilenc és Hat Hangból áll minden Egység. A Forrás másolódásnál az ehhez legoptimálisabb geometria formát az egyenlő oldalélű, hat csúcspontú oktaéder alkotja, ami a kottában a hat Hang közötti egyforma távolságra utal. Ez a Tér megalkotása. Hány ilyen típusú Egységünk van? Pontosan Hat! Ennyi Forráshelyre van szükségünk, hogy létrejöhessen az első, de nem csak az első, hanem minden Tér, minden Téridő. Az össztávolság 36, de az igazi időbeli távolság ennek a fele, vagyis 18, ami pontosan a Forrás lépéseinek száma, ami alatt körbejárja a három Téridőt. Minden Egység egyszer ismétli önmagát, ez az Atya és az Anya jelenléte és minden Egységben kettő triola van, ebből az egyik az Atyai Bindu, a másik az Anyai Bindu egyik oldala és a másolt Egységben található másolati két triola a Binduk másik oldalai. Minden triola 3 Hangból áll, tehát 3+3=6 és úgyszintén a másik is 3+3=6, ez a fent említett oktaéderes másolódási rendszerre utal.
  Ami még érdekesebbé teszi az itteni felfedezéseket, hogy az összes Egységben, tehát ebben a hatban, de a másik kettőben sem szerepel az A Hang. Az A Hang az Anya világa. Pontosítanom kell a leírtakat, direkt Hangban nem szerepel az A Hang. Az Atyai Téridő létrehozásánál az Anyai Téridőbe a Nemtér-nemidőn keresztül lehet eljutni, illetve „Királylányként” jelenik meg egy-egy pillanatra a Forráspontok születésénél, az oktaéder formájú Téridő közepén. A zenei kottában ez a következőképpen nyilvánul meg: a hat Forráshelyből egy Forráshely mindig üres és ő is vándorol, mint az öt Atya. A Hat Egységből egy Egység van, ami csak úgy rendeződhet be az oktaéder alakzatba, ha a nem létező A Hanggal kötöm össze (mutatom a következő ábránál). Nincsen egyik Egységgel sem közös Hangja, mintha különálló Egység lenne, de ez azért nem igaz, mert minden más tulajdonságukban megegyeznek. A többi Egységeknél egy, vagy két Hang megegyezik, ami arra utal, hogy egyik kelti a másikat. A felvillanó A Hang Királylányként pedig úgy szerepel, hogy több olyan Hangkapcsolat van, ahol az A Hangon keresztül kell lépni, „ugrani”. De vannak olyan Hangok közötti lépések, ahol erre nem kerül sor.
Az Egységek Hangjai:
8. Egység: Bé-G-D-E-D-G
16. Egység: D-H-Gisz-Gisz-H-D
19. Egység: Fisz-Esz-C-C-Esz-Fisz
21. Egység: Gisz-F-D-D-F-Gisz
29. Egység: G-E-Cisz-Cisz-E-G
32. Egység: F-D-H-H-D-F
33. Egység: E-Cisz-Bé-Bé-Cisz-E
38. Egység: H-G-D-F-D-G
  A 19. Egység Hangjai térnek el a többi Egység Hangjaitól, ő képviseli az üres Forráshelyet, az összes többinél legalább egy közös Hang van.
  A 8. és a 38. Egység már a Fénnyel kapcsolatosak, őket most csak érintem, amennyire itt szükségeltetik, mint láthatjuk, ők négyes alakzatúak és a négy eredeti Hangból alaptükrözéssel 6, tehát újabb két Hang (fraktál) jön létre. Itt a Hangok közötti távolság változó.
  A 8. Egységnél a G-D Hangkapcsolatnál van „középen” az A Hang, az arány 2 az 5-höz, vagyis G-től az A-ig 2 félhang, A-tól a D-ig 5 félhangtávolság. A többi Hangkapcsolatnál nem szerepel az A Hang.
16. Egység: D-H, arány=7-2
19. Egység: Fisz-Esz és Esz-C, arány=3-6 és 6-3
21. Egység: Gisz-F és F-D, arány=1-8 és 4-5
29. Egység: G-E és E-Cisz, arány=2-7 és 5-4
32. Egység: F-D és D-H, arány=4-5 és 7-2
33. Egység: E-Cisz és Cisz-Bé, arány=5-4 és 8-1
38. Egység: G-D, arány=2-5
  Akkor most jöjjön két ábra, ahol még sok érdekes következtetést vonhatunk le:

 

65/a ábra     65/b ábra

  Azonnal látszik a képen, hogy egy dinamikus forgásról van szó. Egyeztessük be az Egységeket az ábrába. Az ábra elkészítése ugyanazon a módszeren alapul, mint a fentebb alkotottaknál és a háromszögekre ugyanaz vonatkozik, mint korábban.
  A G Hang fölötti piros négyszög a 8. Egység, eggyel fölötte a sötét lila, a 38. Egység. 
Utána a világos lila háromszög a 16., majd a zöld a 33., a következő kék színű a 32., folytatja a barna a 19., követi a világos zöld a 29. és az utolsó a fekete a 21. Egység.
  Az A Hangok elhelyezkedése három alkalommal fordul elő ezen az ábrán: A G-vel jelölt Hangtól fölfelé kettővel, a piros alatt eggyel, tőle 12 Hanggal följebb a fekete háromszög első Hangja után, majd 12 Hanggal tovább, a lila és a zöld háromszög között. A Hangok alapján a barna színű háromszög az üres Forráshely. A mellette levő ábrán (56/b), ahol a kvinttérképre vetítettem ki a Hat Egységet, látható, hogy egyedül vele szemben nincsen másik Egység és ő köthető össze az A Hanggal, az Anyai világgal, két piros vonallal jelöltem ezt a kapcsolatot.
  A két négyszög egyértelműen találkozik a világoszöld 29. Egységgel és egy-egy ponton a kék 32. és a fekete 21.   Egységekkel. Ez mindenképpen arra utal, hogy optimális esetben a Tér létrejötte után a Fény Őbenne születik, Őáltala születik, Őbelőle jön létre. Még valami nagyon fontos dolog van ezzel kapcsolatban. A 8. és a 38. Egységek Hangtávolságai már változóak. A két Egység második, harmadik, illetve az ötödik és hatodik Hangjainak a helye teljesen megegyeznek, viszont az első és a negyedik Hangok egy félhangtávolságra (egy egységre) odébb vannak egymástól. Ennek a magyarázata, hogy már a kezdetek kezdetétől minden görbülten létezik, ebből adódóan minden további másolódás is görbülten keletkezik, beleértve a Teremtés folyamatában keletkező Tereket is! Nézzük meg, ez hogyan nézhet ki:

66/a ábra   66/b ábra   66/c ábra

  A négyes alakzatú Egységeknek ez az egyik funkciójuk, de mint már írtam, mindegyiket egyenként kell elemeznem, mert más és más tulajdonságaik vannak. Erre biztosan egy külön fejezetben kerül sor!
  Visszatérve az 56/b ábrára. Egy oktaéder síkban kiterített három négyzetét látjuk. Az egyiket a D-H-Gisz-F Hangok alkotják. Ebbe tartozik a 16., 31. és a 32. Egység. Őbelőlük lesz az első három Atya. A második négyzetben található Hangok: G-E-Cisz-Bé. Ide tartozik a 29. és a 33. Egység, őbelőlük lesz a negyedik és ötödik Atya. A Bé Hang pirossal van összekötve a G hanggal, mivel itt kezdődik a 8. és a 38. Egységek Hangjai, amit már nem jelöltem be ebbe az ábrába. A harmadik négyzetben (Fisz-Esz-C) található az üres Forráshely, ami összekapcsolódik a Nemtér-nemidővel.
Még nem beszéltünk az 56/a ábrán található szögekről. Mind a hat Forráshelyet megalkotó Egységnek van egy 78,75°-os szöge, illetve kettő, ha tükröznénk vele szembe ezt a pontot, hiszen így lenne teljesen hiteles az ábra. Aranymetszései: 30,08 és 48,66. Az Atyában és az Anyában 30 (15+15) univerzum keletkezik, ezeknek az elsődleges védelmezői a 24 Atyai és a 24 Anyai Vének Tanácsa (24+24=48). A másik két szög igazából 101,26° lenne, ha megalkotnánk az előbb említett szemben álló pontot. Ennek a kisebbik aranymetszése: 38,68°. Az Atyák optimális teremtési sebessége 37,5° és 38° között van. Az 50,63°-ra is jó aranymetszési eredmények jönnek ki: 31,28 és 19,34. A 30 teremtett univerzumon kívül van még a Nemtér-nemidő, amit vehetünk egy helynek, hiszen egy helyen vannak (általában két helynek számoljuk). Így a 19 pedig, amikor 18 lépésben körbejárja a Forrás a Téridőt és a két Hiperteret, a 19. lépéssel kezdi újra a kört, de már egy másik időben.
  Van egy 84,38° szög, aminek a kisebbik része szintén 32,23=32. A 95,63°-nak az aranymetszései pedig: 59,09=60=2x30 és 36,53=37, az optimális sebesség szöge.
  Ha minden jól működik, akkor elindulhat a Téridő létrejötte!

https://www.youtube.com/watch?v=gon1yDViPV8&t=12s  
Ide kattintva a folyamat-függvénye kialakulása, virtuális másolatainak keletkezése is megnézhető.

Kedves Olvasó! A 47 Egységből még 33-at nem elemeztem…….

Folytatás jön…

NEXT-következő