Titokzatos tértechnológia Bach zenéiben. 


Bach életeRendszerekzenei kulcsokzenei kulcsok 8
rejtett titkok Bach zenéjébenZenei kulcsok 3zenei kulcsok 6zenei kulcsok 9
általános zenei kulcsokzenei kulcsok 4zenei kulcsok 7zenei kulcsok 10


zenei kulcsok 11Zenei kulcsok 14Zenei kulcsok 17Zenei kulcsok 20
zenei kulcsok 12Zenei ulcsok 15Zenei kulcsok 18Zenei kulcsok 21
zenei kulcsok 13Zenei kulcsok 16Kulcsok 19Zenei kulcsok 22

 

 

A Chacconne 31. variációjával folytatom a kutatásomat, ami a Víz Tűzzé válásának legelső információs halmazát írja le, zenéli el.
Lássuk a kottaképet!

68. ábra

Ezt az állapotot a 31. variáció négy üteme és a 32. variáció első ütemének az első öt tizenhatod hangja mutatja be, ami igazából már átvezetés a következő variációra, a következő teremtési pillanatra, a két Teremtő, az Atya és az Anya találkozási pillanatára. Ha megnézitek a 32. variáció 2. és 3. ütemét, pontosan ugyanúgy néz ki, mint az első variáció 2. és 3. üteme. Ezeket a 11. és 12. fejezetben már hosszasan elemeztem.Ez a rész is az Alaphanggal, a D Hanggal kezdődik és fejeződik be, ami már a következő rész első hangja.

Ebben a részben három darab nyolcad érték, tizenhét darab tizenhatod érték és hatvan darab harmincketted érték szerepel. Ez összesen 13 darab negyed (4) értéknek felel meg, plusz 1 darab tizenhatod (16) érték. Itt újra megtaláljuk az "elbújtatott" három fontos teremtési számot, a 4,16-a 3,14- és a 3,16-os számot. Az első ütemben 19 Hang szerepel, a második és harmadik ütemben szintén 19, majd a negyedik ütemben 18 és ehhez hozzátartozik a 32. variáció első ütemének az első 5 Hangja. Összesen 80 Hang.
3x19=57+18=75+5=80

80=10x8= a Tíz Fény, a Tíz Originális Teremtő jelenléte.


Az első három ütem, ahol 3x19 Hang szerepel pontosan azt a pillanatot meséli el, amikor három Víz múltszférái elérik a másik kettő Jelenpontját és mindhárom Tűzzé alakul át. A pontos elemzés egy pár mondattal később kezdődik! A negyedik ütemben levő 18 Hang már a megszületett Tüzekről mond el új információkat.

Nézzük meg ezt a két számot: 57 és ha hozzáadjuk a 18-at, akkor 75-öt kapunk. Egymás fordítottjai, illetve tükörképei. A tükör, a tükörkép, a tükrözés elengedhetetlen fogalmak a Teremtés megalkotásában és megértésében. Optimális esetben az első Tűz sebessége gyök kettő lesz, vagyis RV= 1,41.  Megszoroztam ezzel a  számmal az 57-es számot.

57x1,41=80,37 Pontosan ennyi Hang szerepel ebben a részben.

Nézzük meg ezt a három fontos számot a Renum 11-ben!

57= kör, lenni, fehér, öreg, belépő, kódjának, időgép.
75= ősok, időjáró, dodekaéder, időkör.
80= főpap, időcső, Hun, a pók hálója.

Szinte minden fejezetemben használom a Renum 11-es számkódrendszert.
"....a Teremtés Isten műve, ezért a Teremtést csak az értheti meg, aki Istent megérti.... " Így kezdődik Ács Miklós egyik munkája, aki megalkotta ezeket a számkód rendszereket. Ugyanis több van belőlük és aki megfelelően használja őket, megértheti a Teremtés titkait. Minden betű kap egy számértéket, egy "kódot", pontosan kidolgozott szisztéma alapján, így a szavak, illetve mondatok a 
betűértékek összeadásával kiadnak egy értéket és az azonos értékek kapcsolatban állnak egymással. 

A Renum 11 az Igazság számmisztikája, mert e kód segítségével minden megérthető. A többi számkód is működik, de ezek lényege csak a Renum 11-vel való kapcsolatukból derül ki. Leírom egy rövid példával, hogyan kell az összefüggéseket keresni, megtalálni. A Renum 11 pontosan 35 betűből áll. Az ámen szó igazság értéke 35. Ha összeadjuk a 35 betű számértékét 
pontosan 888-at kapunk.

Jézus görög nevének számértéke pontosan 888. Jézus betűi: Iota=10, éta=8, szigma=200, omikron=70, üpszilon=400  és szigma=200.
A Renum 11 számértékeit itt találhatjátok:

 https://docs.google.com/document/d/10FnI0v2pRbvE38WKCMnYhjWNflL7M3EM5V8hfsAyRp4/edit

A lépéstávolságok összegének összefüggéseit vizsgáltam meg következő lépésként. Mint már korábban írtam, minden félhang távolság felel meg egy távolságnak, így az első D Hang távolsága a második Hanghoz, az F Hanghoz, 15 távolságnak felel meg. A következő távolság F-től az E-ig 2-nek felel meg. Minden távolságot összeadtam (ha a fölfelé levő hangtávolságokat plusz, illetve a 
lefelé levő távolságokat mínuszban számolom természetesen a végeredmény nulla lett volna). Így a 31. variáció négy üteme 286 távolságnak felel meg.

286= a matematika kulcsfogalma, folyamatosság, a megismerés elve, a Grál üzenete, aranyparancs, a tű hegyén lenni, a boldogság állandó forrása,  a nagy boldogság kulcsa, a dolgok eredeti értelme, világegyetemek, görbült téridő, titkos hegy, az ősóceán tömege, az Ámen egysége, szent erő, az élet háza, az Élő Isten igéje, aranytudat. Ehhez a számhoz hozzájön még 7 távolság, ami a 32. variáció első 5 Hang távolsága. 286+7=293

293= a keresés titka, az idő közepén, az ősmantra, gyémántgondolat, a titkos elv, a kozmikus tánc, az idő ismerete, a tiszta ima, üvegtengerben. Amikor először összeszámoltam a távolságokat elszámoltam magamat és a 286 helyett 316, illetve a 293 helyett pedig 323 jött ki. Nagyon megörültem, hiszen ezek megint nagyon jó számok. Mint mindent, legalább háromszor kell átszámolni, így kevesebb a hiba lehetőség. Pontosan 30-cal számoltam el magamat. Beletelt egy kis időbe, mikorra rájöttem, hogy így vezettek rá egy újabb fontos eredményre. Továbbszámoltam a távolságokat 30, illetve 37-tel és pontosan a 32. variáció második ütemének az első akkordjához értem, ami ugye megegyezik az első variáció második ütemének első akkordjával! Ez az a Hely, ahol az RV=4,16 és az RV=3,16 egymásba ágyazódva találkoznak. Pontos elemzés a 11. fejezetben található!

286+30=316

A 30-as szám az RV=4,16. A geometriai alakzatának a csúcsszöge kb. 30 fok. Az RV=3,16-nak pedig kb. 37 fokos csúcsszöge van. Ebből a két számból jött létre a 323, ami megint tükörben van, 32-32, ennyi Tér, összeadva (64) pedig ennyi dimenzió létezik. Elérkeztünk ennek a fejezetnek a legfontosabb részéhez. Mi történik a három Víz Jelenpontjában, amikor eléri őket a másik kettő Víz múltszférája? Mit érzékelnek, mit "látnak" ebben a pillanatban? 

Mitől, miért válnak Tüzekké?

A 31. variáció első három üteme pontosan ezt mutatja meg számunkra és egy olyan csodálatos belső világot tár fel magáról, amiről itt a Földön még nem hallottam. Az első három ütem egy időben történik, nem egymás után, mint ahogyan a kottában van. A történések elemzéséhez egymás alá kell csoportosítani a három ütem Hangjait. Azt már az első pillanatban látjuk, hogy mindhárom ütemben ugyanaz történik, hiszen a ritmus teljesen megegyezik, a dallamvonal szintén teljesen megegyezik, csak egymáshoz képest egy- egy Hanggal helyezkednek el máshol a Hangok. Tehát az első ütem a D Hanggal kezdődik, a második ütem egy Hanggal lejjebb a C Hangon indul, a harmadik ütem pedig a Bé Hangon kezdődik, ami szintén egy Hanggal alacsonyabb, mint a C Hang.

Ez a három Főhang, a három Víz, a három nyolcad érték, akik még Önmagukban léteznek, nincsen más Létezőről, Létezőkről, más Hangról, Hangokról információjuk. Minden Hang, minden Víz ugyanabból az Első Hangból, Első Létezőből jött létre. Ezt azért fontos újra és újra elmondani, mert az elemzés során ki fog derülni, hogy minden Hang kapcsolatban van egymással, egyiket a  másikból-másikra lehet, talán le is kell vezetni. A három kezdő Főhang után sok-sok 32-ed mozgású Hang következik, ami kétszer olyan gyors, mint az első Hang. Nézzük meg az első 12 darab 32-ed értékű Hangot. Egy négyszer hármas csoportba lehet őket felosztani, az első három Hang lefelé megy, majd a következő a negyedik fölfelé, majd a negyedik, ötödik, hatodik szintén lefelé és így tovább. Tehát minden egymást követő csoport között kettő közös Hang van, az első és a harmadik csoport között egy közös Hang van, az első és az utolsó között pedig nincsen közös Hang. Ez a rendszer mindhárom ütemre, mindhárom Főhangsorra igaz és ami még szebbé teszi a sorozatokat az, hogy kibontakoztatva egy csodálatos harmóniavilágot fedezünk fel bennük. Ez a négyszer hármas Hangcsoport feltárja előttünk, hogy a Jelenpontban levő ál négydimenziós Bindu hogyan érzékeli a másik kettő Őt elérő múltszféráit, amik a másik két Bindu információs halmazát tartalmazzák. Ez természetesen oda-vissza működik és igazzá válik. Ez az a pillanat, ez az az információs többlet a Víz Jelenpontjában, ami egy nagy minőségi átalakuláshoz vezet, Tűzzé változik.

Az ezután következő öt Hang (négy 32. és egy 16. értékű Hang) fölfelé lépdelve megmutatja azokat a Hangokat, amin az előző csoportok végighaladtak, de itt már csak egyszer, visszafelé egymás után mutat meg minden Hangot. Itt már elindul a Tachion áthaladva az ő saját régebbi, Víz állapotában levő múltszféráin és mivel a legutolsó múltszféráját érinti először, amiben a legidősebb, egyre fiatalabbakban hagyja majd el ezt a területet, új minőségű életet kezdve, de minden saját és közös információt megtartva. Az ütemek, a Főhangsorok utolsó Hangja ugyanaz mint az első Hang, aki a Víz állapot, ugyanazon a Helyen, de már egy gyorsabb ritmussal ellátva, egy tizenhatod értékű Hangként jelenik meg egy későbbi időben, már Tűz állapotában. Akkor most kezdjük el a Hangok elemzését, ami konkrétan leírja a tapasztalások idejét, sorrendjét, létezési minőségeit. Az elemzésekhez több  Hanglétezési állapotot kell megvizsgálni, mert ez segít hozzá a precízebb megoldásokhoz. A tökéletes megoldást csak a Teremtő ismeri, de minél több Hangot átlátunk, megvizsgálunk, kifejtünk, annál közelebb kerülünk Teremtőnk csodálatos alkotásához. A következő táblázatban a kottában levő Hangok sorozatát adom meg, az első három ütemet egymás alá írva.

 

70. Ábra

D

F

E

D

E

D

C

D

C

B

C

B

A

B

C

D

E

F

D

C

E

D

C

D

C

B

C

B

A

B

A

G

A

B

C

D

Esz

C

B

D

C

B

C

B

A

B

A

G

A

G

F

G

A

B

C

D

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

 

Az oktáv magasságokat nem jelölöm, tehát például minden magasságban szereplő D Hang a D Hangnak felel meg. Ez egy kicsit megkönnyíti a megoldások értelmezését, de még így sem lesz egyszerű átlátni. Az általam vélt fontosabb részeknél utalni fogok a magasságra is. Ez azért vált szükségessé, mivel a Hangsorok tükrözésére is szükségünk van, ahol már több oktávlépés nehezíti  dolgunkat, illetve a Hangok felhangsorát sem szabad figyelmen kívül hagyni, ott pedig már akár sok oktáv különbség is előfordulhat. Ahhoz, hogy jobban belelássunk a Főhangok, a Tüzekké vált Vizek összefüggései közé, a D, a C és a Bé Hangok között, megcsináltam ezeknek a Hangoknak a felhangjait 10 felhangig. A felhangsor egy zenei hang részhangjainak sorozata. Attól, hogy mi nem igazán halljuk őket, még léteznek és csodálatos módon hatással vannak ránk és  környezetünkre. Viszont, ha van felhangsor, akkor lennie kell alhangsornak is. Ahogy fent, úgy lent! Tehát elkészítettem a Főhangoknak a fel és alhangsorát 10 fel és alhangig. Az alhangsort nem fogom sokat használni, mivel a mi világunkban ez nem létező dolognak számít és mivel nincsenek róla konkrét, mért adatok, nem engedhetem meg magamnak, hogy komoly összefüggéseket levonjak belőlük. De ettől ők még léteznek!

 

71. Ábra

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

D

D

A

D

Fisz

A

C

D

E

Fisz

Gisz

D

D

G

D

B

G

E

D

C

B

Asz

C

C

G

C

E

G

B

C

D

E

Fisz

C

C

F

C

Asz

F

D

C

B

Asz

Gesz

B

B

F

B

D

F

Asz

B

C

D

E

B

B

Esz

B

Fisz

Esz

C

B

Asz

Fisz

E

 

Még egy fontos dolog a felhangsorhoz. A temperált hangzásvilágban a félhangok közötti távolság 100 centnek felel meg. Ahhoz hogy jól működjön ez a rendszer bizonyos hangtávolságokat egy kissé megváltoztattak. A táblázatban a legnagyobb eltérés a 10. felhangnál van, ami 49 centnek felel meg. Ez kb. egy negyed Hang, de mivel ebben a rendszerben nincsen negyed hang, nem veszik 
figyelembe. Még valami, ugye az sem mindegy milyen hangszeren játsszák el a műveket, mivel minden hangszeren más és más felhangok erősödnek, avagy halkulnak el. A Chaconne egy szál hegedűre íródott. A következő táblázatban pedig a három ütem, a három Főhangsor Hangjai és tükörhangjai mutatkoznak be.

 

72. Ábra

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

D

F

E

D

E

D

C

D

C

B

C

B

A

B

C

D

E

F

D

D

F

E

D

C

B

A

B

C

B

C

D

C

D

E

D

E

F

D

D

H

C

D

C

D

E

D

E

Fisz

E

Fisz

G

Fisz

E

D

C

H

D

D

H

C

D

E

Fisz

G

Fisz

E

Fisz

E

D

E

D

C

D

E

H

D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

C

E

D

C

D

C

B

C

B

A

B

A

G

A

B

C

D

Esz

C

C

Esz

D

C

B

A

G

A

B

A

B

C

B

C

D

C

D

E

C

C

Asz

B

C

B

C

D

C

D

Esz

D

Esz

F

Esz

D

C

B

H

C

C

H

B

C

D

Esz

F

Esz

D

Esz

D

C

D

C

B

C

B

Asz

C

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

B

D

C

B

C

B

A

B

A

G

A

G

F

G

A

B

C

D

B

B

D

C

B

A

G

F

G

A

G

A

B

A

B

C

B

C

D

B

B

Fisz

Asz

B

Asz

B

H

B

H

Cisz

H

Cisz

Esz

Cisz

H

B

Asz

Fisz

B

B

Fisz

Asz

B

H

Cisz

Esz

Cisz

H

Cisz

H

B

H

B

Asz

B

Asz

Fisz

B


19 lépésből állnak ezek az ütemek. Az első sor a D-vel kezdődő első ütem. A második a D sor rák fordítása, a harmadik sor a tükörfordítás és a negyedik sor pedig a D sor ráktükörfordítása. A C és a Bé sorok ugyanígy vannak egymás alatt. A tükrözések lehetősége "n" számú, én maradok még a legegyszerűbbeknél.

Akkor most vizsgáljuk meg hogyan szólnak, hogyan jelennek meg egymásban a Főhangok! A D Hang negyedik alhangja a Bé Hang, a hatodik fel- és nyolcadik alhangja pedig a C Hang. A C Hang hatodik fel- és nyolcadik alhangja a Bé Hang, illetve a hatodik al- és nyolcadik felhangja a D Hang. A Bé Hang negyedik felhangja a D Hang, a hatodik al- és a nyolcadik felhangja pedig a  C Hang. Természetesen ezek a Hangok nem azonos oktávban léteznek, de információsan minden C, minden D, minden Bé magában hordozza az összes C, D és Bé minőséget. Az al- és felhangok váltakozásában már felfigyelhetünk egy mozgásban, forgásban levő állapotra, ami a későbbi értékeknél csak fokozódik. Csak a legelső adatokat írom le, már ez is mutatja az összefüggéseket. 

Keressük meg azokat a Hangokat a három Fősorban, amik eltérnek az Alaphangoktól, a D, a C és a Bé Hangoktól! Összesen öt eltérő Hangot találunk, az F, az E, az Esz, az A és a G Hangot. A C Hang második felhangja a G Hang, a második alhangja az F Hang, a negyedik felhangja pedig az E Hang. A D Hang második felhangja az A Hang, a második alhangja a G Hang, a hatodik al- és a nyolcadik felhangja az E Hang. A Bé Hang második felhangja az F Hang, a második alhangja az Esz Hang és az E Hang pedig a tizedik fel- és alhang. Ami elsőre feltűnik, hogy mindegyiknél már a második al- és felhangnál megtalálhatóak ezek a Hangok, akik igazából egy kvint távolságra vannak az alaphangoktól és ez lesz majd a megoldás, de várjunk még néhány más összefüggésre, más adatra, mielőtt levonjuk a következtetéseinket. Kivétel ezekből az E Hang, de hamarosan megtaláljuk az Ő Helyét is. Az A Hang második felhangja az E Hang és a második alhangja pedig a D Hang. Itt is fennáll a kvint távolság. Igaz az A Hang nem tartozik a Főhangokhoz, de ez már arra utal, hogy a Források, a Főhangok másolódási lépéseivel újabb Források, újabb Hangok jönnek létre, amik ráadásul kvint (ötös) távolságra vannak egymástól.

Ha megnézzük a tükrözési táblázatot, tovább bonyolódnak a Hangok megnyilvánulási lehetőségei. A D sorban a C Hang kapcsolatban áll az E, az A és a G Hangokkal, a C sorban az A és az Esz Hangokkal, a Bé sorban pedig az A, az Asz és a H Hangokkal. A D sorban a D Hang kapcsolatban áll a Bé és a Fisz, a C sorban a Bé, az F és a G Hangokkal, a Bé sorban pedig a Cisz, a Bé, a G és a Fisz Hangokkal. A D sorban a Bé Hang kapcsolatban van a Bé, D és Fisz, a C sorban a D, a G és az  F, a Bé sorban pedig a G, a Cisz és a G Hangokkal. A táblázat alapján mindenki levezetheti a többi kapcsolatokat is. Egy nagyon bonyolult forgásrendszerrel állunk szemben, aki nem véletlenszerűen, hanem a legtökéletesebb precizitással működik.

Akkor most vizsgáljuk meg közelebbről azt a négyszer hármas hangcsoportot, ahol a Vizek, a Főhangok tudomást szereznek egymás létezéséről és az új tudás birtokában minőségi változáson mennek keresztül, Tüzekké válnak. Ez az első, második és a harmadik ütem 2-3-4, 5-6-7, 8-9-10 és a 11-12-13-as Hangjai. Minden Hang 32.-ed értékű, nagyon gyors mozgású. Amikor hallgatjuk a hegedű játékát, olyan érzésünk van, mintha egymásba fonódva gyorsan cserélgetnék egymást.

 

73. Ábra

F

E

D

 

E

D

C

 

D

C

B

 

C

B

A

E

D

C

 

D

C

B

 

C

B

A

 

B

A

G

D

C

B

 

C

B

A

 

B

A

G

 

A

G

F

Első csoport

 

Második csoport

 

Harmadik csoport

 

Negyedik csoport


Ez a négyszer kilenc Hang a három Bindu négy létezésállapotban megtapasztalt Hangok hangzása, képe Önmagáról, a másik kettőről és az ezáltal létrejött kölcsönös, közös kapcsolatukról. Nézzünk meg egy jól sikerült videót a Bindu szerkezetéről, hogy jobban el tudjuk képzelni a történések sorozatát.

 https://drive.google.com/file/d/1nMWFPSqaOsWMyCm2pFsoBitwnu3A64pe/view?usp=sharing

Mi történik akkor, ha valaki magas tudáshoz jut, magáévá teszi és megvilágosodik? A nagy Tanítók feje körül fényáradatokat szoktak ábrázolni, ami egyértelműen egy magasabb rezgésre utal. Minden igaz Tudás megszerzése magasabb rezgésekhez vezet.
A három Jelenpont az egymástól kapott Tudástól egy magasabb rezgésbe kerül, ami megmagyarázza az Alaphangok hangmagassága és a Binduk által érzékelt hangmagassági különbségeket. Az Alaphangok egy oktávval feljebb jelennek meg, ami ugye mindenkinek az első felhangja. A többi Hang pedig ezekhez kapcsolódik. A 73. ábrán levő négy csoportnak minden felső három Hangja a D Jelenponthoz, a középső három hang a C Jelenponthoz és az alsó három Hang pedig a Bé Jelenponthoz tartozik. Mind a négy kilenchangos csoport egy kvint távolságon belül zajlik le. Az első csoport legmagasabb Hangja az F Hang, a legalacsonyabb pedig a Bé Hang (ez a bal felső és a jobb alsó sarok). Ez az F Hang egyébként az alap Bé, még Víz állapotában levő Bé Hang második felhangja (pontosan ezen a Helyen szólal meg). A második csoport legmagasabb Hangja az E Hang (bal felső 
sarok), a legmélyebb Hangja pedig az A Hang (jobb alsó sarok). A két Hang között kvinttávolság van, így az itt elhangzó Hangok is kvinttávolságon belül történnek. A harmadik és a negyedik csoport ugyanígy működik, a G-D és F-C Hangok között. Minden ezután  következő csoportban ugyanilyen kvint kapcsolat áll fenn, ami egyértelműen bizonyítja, hogy az új Forráshelyek, az újonnan keletkező Hangok létrejöttének egyik legfontosabb feltétele a kvint távolságban levő rezgéstartomány. E törvény alapján levezethető a zenei hangok rendszere és eredete.


Az első csoport felső vízszintes sora: F-E-D.
Az első csoport első függőleges sora: F-E-D.
Az első csoport alsó vízszintes sora:      D-C-B
Az első csoport utolsó függőleges sora: D-C-B
Az első csoport középső vízszintes sora:  E-D-C
Az első csoport középső függőleges sora: E-D-C
A jobb felső sarokból keresztben lefelé:  D-D-D
A bal alsó sarokból keresztben fölfelé:    D-D-D

 Mind a négy csoportban ugyanezek az összképek láthatóak, hallhatóak, csak más Hangokkal. A három D Hang az első ütem Főhangját mutatja, a D Hangot, majd a második csoportban a C Hang kerül középre, vagyis a második ütemben a C Forrásé a szó. A harmadik csoportban és ütemben a Bé Hang veszi át az irányítást. A negyedik csoportban az A Hang kerül középre és ha megnézzük a negyedik ütem első Tachionját, Ő is az A Hanggal kezdődik és végződik. A negyedik csoportban levő Hangok alapján látszik, hogy a következő csoportban, ami itt már nem mutatkozik meg, a G Hang kerülne középre. A negyedik ütem második Tachionja G Hangon kezdődik és végződik.

Mi határozza meg a Hangok Helyét?

A kvinttávolság és a lóugrás! A sakkjátékban levő lóugrásra gondolok és a későbbiekben is ezt a kifejezést fogom használni. A kvinttávolság az a jobb alsó sarokban levő Hang (ez a mélyebb, alacsonyabb rezgésű) és a bal felső sarokban levő (ez a magasabb rezgésű) Hangok között áll fenn.Az a Hang, az a Forráshely, aki a jobb alsó sarokban levő Hanggal lóugrási kapcsolatban van (első 
csoport B-E és B-E), a következő létezési Helyen (csoportban) a bal felső sarokba kerül, ez lesz az E Hang (kettő E Hangból csak egy marad meg), a Bé Hang továbbra is lóugrás lépésre lesz az E Hangtól, így kettő Bé Hang keletkezik a második sor harmadik és a harmadik sor második Forráshelyén (látható a második csoportnál).

Akik a jobb felső sarokban levő Hanggal vannak lóugrási távolságban, F-C és F-C, az F Hang kimegy a rendszerből, a C Hangok pedig egy távolsággal feljebb kerülnek, kettőből három lesz, a jobb felső saroktól keresztben lefelé a bal alsó sarokig (második csoport). Ők kerülnek "középre". Az első csoportban levő három D Hang is feljebb kerül, háromból kettő marad a felső sor második  és a második sor első helyére kerül. A jobb alsó sarokban pedig egy új Forráshely, egy új Hang keletkezik, lép be a rendszerbe, akinek kvinttávolságra kell lenni a bal felső sarokban levő Forrással, Hanggal. Ez lesz a második csoportban levő A Hang. Ugyanezek a szabályok vonatkoznak a második, harmadik és a negyedik csoportban levő Hangokra, Forráshelyekre is. Fontos ilyen részletességgel elemezni ezt a pár Hangot, mivel közelebb visz minket a Bindu belső szerkezetének és működésének megértéséhez, mint ahogyan az időfizikában is. Minden lépésnél (fordulatnál) a Források odébb kerülnek egy lépéssel, az első "eltűnik" és alul megjelenik egy új Forrás (Hang), mint a Téridő kialakulásánál. Minden csoportban öt fajta Hang létezik, mint az öt Atya, vagy az öt Anya Térszerkezetében és minden csoportban kilenc Hang szerepel, mint a Fény, a Térben született Tér Forráshelyeinél. Szerkesszük meg a Tér és a Fény szerkezetének geometriai ábráját és helyezzük el bennük az első csoport Hangjait.

 
75/a/b/c ábra

A síkbeli hangtáblázat tökéletesen beleilleszkedik a térbeli ábrázolásokba, sőt ha jobban átnézzük a Hangok közötti kapcsolatokat,összefüggéseket, több lehetőséget ad a térbeli ábrázolás. Biztosan ez a jó megoldás! A Tűzzé válás okán potenciális Teremtővé válik az adott Forrás. Ekkor előképként megjelenik neki az öt Jelenpont, az öt Forrás, az öt Atya (öt Anya), ami a Teremtésben először alakul ki. Sőt az ebből  kialakuló Fény előképe is feltárul Neki. Ez az Ő legfontosabb feladata. Ezt az előképet a három "újszülött" Tachion együttes információs egysége, kicserélt, átadott Tudása, információs közege hozza létre, ami mindháromban megmarad információként nem csak a Jelenpontban, hanem a Jelenpont mögötti múltszférák által kialakult paláston is. Ezek lesznek az Ő Teremtési Tervei, ha teremtési helyzetbe kerül. Még mielőtt továbbmegyünk számoljuk meg hányfajta lóugrás létezik egy-egy csoportban. Pontosan 16 lehetőség van. A lóugrás az időfizikában a térugrást jelenti. Hány párhuzamos  Univerzum van? Pontosan 16. Lehetséges, hogy itt már megtalálhatóak a térugrás lehetőségeinek előképei? Talán helyileg, talán a rezgésszámok alapján? Az első csoport lóugrásai: F-C, F-C, E-D, E-B, D-E, D-C, E-B, E-D, C-F, C-D, C-D, C-F, B-E, B-E, D-C, D-E. Ne tévesszen meg senkit, hogy több ismétlést találunk, ami sohasem ismétlés, mivel több D, több C stb. van egy csoportban és mindegyik egy másik Hangnak, Forrásnak számít. Akkor most vizsgáljuk meg, mi történik amikor a három Tachion elindul. Mindegyik gyorsabb lesz saját korábbi Víz állapotánál és áthaladva korábbi létezésében kiárasztott múltszféráin, hamarosan elhagyja ezt a területet. Ez az első, a második és a harmadik ütem fölfelé haladó 32.-ed értékű Hangjai, az utolsó érték már 16.-od érték, az ütemek 14-15-16-17-18. Hangjai.

 

76 . Ábra

B

C

D

E

F

A

B

C

D

Esz

G

A

B

C

D

 

Ami elsőre feltűnik, megtaláljuk átlósan a három Főhangot, a három D-t, a három C-t és a három Bé-t, csak pontosan ellentétes irányban, mint az előző csoportoknál. Az elindult Tachionok összegzik magukban a megélt információs halmazt és egyesével megismétlik magukban az elhangzott Hangokat, rezgéseket, de mivel már egy komplettebb Tudással rendelkeznek, minden egyes Hanghoz hozzátartozik még két másik Hang, ami a Tachionnak már egyértelmű képként jelenik meg. Hogyan tudnánk mi ezt a képet láthatóvá tenni? Úgy, hogy a Hangokat ismételve, hármas csoportonként megyünk fölfelé, igazából visszafelé. 
Tehát 14-15-16, 15-16-17 és 17-18-19.

77. Ábra

B

C

D

 

C

D

E

 

D

E

F

A

B

C

 

B

C

D

 

C

D

Esz

G

A

B

 

A

B

C

 

B

C

D

Első csoport

 

Második csoport

 

Harmadik csoport

 

Hasonlítsuk össze a 73. ábra csoportjaival. A 77. ábra első csoportja a 73. ábra harmadik csoportjának a tükörképe. A második a másodiknak, a harmadik pedig az elsőnek (itt egy Hang eltérés van). Ezekre a csoportokra minden ugyanúgy igaz, mint az előző bizonyításoknál, elemzéseknél. Vizsgáljuk meg az egyetlen eltérő Hangot. Egy E Hang (Forrás) helyett egy Esz Hang keletkezik. Mi lehet ennek az oka?Ez az Esz Hang az E Hang helyére került és az E Hangból keletkezett.  A kottaképen is tökéletesen látszik, hiszen az E Hang előtt egy bé jelzést látunk. Vagyis ebben a csoportban nem ötféle Hang van jelen, hanem öt és "fél", ami mondható hatnak is. "Ötről a hatra" mondja az időfizika a Tér keletkezésénél. Pontosan ez az ok, ez az a pillanat, ami után már a Teremtés következő stádiuma következik. Az első, a második és a harmadik ütem utolsó Hangjai pontosan ugyanazon a Helyen szólalnak meg, mint az ütemek első Hangjai, akik a Vizek Főhangjai, csak egy későbbi időben és egy gyorsabb ritmusban. Ők  már a Tachionok, akik éppen elhagyják az Őket átváltoztató területet. Akkor most nézzük meg mit tudunk elmondani a negyedik ütem három Tachionjáról. Háromszor hat Hangról van szó. Az első kettő kezdő és utolsó Hangjai (A-A és G-G) magyarázata már elhangzott feljebb, a Források lépéseinél, fordulatainál ez a két Hang a következő "Alaphang".Ezenkívül még három másféle Hangot találunk mindkét Tachionnál, a H, a Cisz és a D Hangokat. Korábban a D, a C és a Bé Hangok voltak az alaphangok. A D, mint Hang megmaradt, a C Hangot felváltotta a Cisz Hang (egy félhanggal magasabb rezgésű, mint a C Hang), a H Hang is ugyanilyen kapcsolatban van a Bé Hanggal. Ez már egy más létállapot megjelenése. Nézzük meg a tükrözési táblázatot, a 72. ábrát! A Bé sor  tükrözése már többszörösen előkészítette a H és a Cisz Hang eljövetelét. A harmadik Tachionnál ugyanezek a Hangok szólalnak meg (A-D-Cisz-H-Cisz-G), tehát a hangösszetétel megegyezik az előző kettővel, a ritmus is ugyanaz, vagyis a sebesség is ugyanaz, csak a Hangok sorrendje változott.Ha megnézzük a kottaképet, már ott látható, hogy két ellentétes forgásról van szó. Az egyik balos, a másik jobbos. Igen, itt mutatja be a Tachionok másik legfontosabb tulajdonságát, a forgásuk irányát, ami meghatározza, hogy Atyai, vagy Anyai Tachionná válnak.Mitől lesz jobbos, vagy balos forgású? A Hangok összetétele azonos, az információs halmaz azonos, de a Hangok egymásutánja, az információk sorrendje más. Tehát nem mindegy, hogy Bé után C jön, vagy C után Bé jön. Látszólag ugyanaz, mégis mindkettő hatása különböző.Még egy nagyon fontos dolgot kell megvizsgálni, a Tűz sebességét. Azt már tudjuk, hogy gyorsabb mozgású a Víznél. A Chacconne 31. variációjában összesen hat Tachiont találunk. A negyedik ütemben hármat, a három egynegyed értéket alkotó Hangok összessége, akik négy darab 32.-ed és kettő darab 16.-od értékű Hangokból állnak. Az első, a második és a harmadik ütem utolsó hat Hangja ugyanezt a ritmusú három Tachiont tartalmazza. Gondoljuk még egyszer végig: egy (egész) értékben négy 32.-ed és kettő 16.-od érték. Egy, négy és kettő. 1,42 ez az érték a gyök kettő felkerekített értéke.  1,41421 35623..... (gyök 2?)

Egy másik megoldást a következőképpen számoltam ki. Összeadtam a Tachionok lépéstávolságait, hiszen ez az út, amit megtesznek egy bizonyos távolságon belül. A távolság természetesen a két legtávolabbra eső két Hang a "Tachionon belül".

Első ütem Tachionja: B-C-D-E-F-D=2+2+2+1+15=2222 a megtett út 15 távolságnyi időn belül. 22:15=1,46666666666.....
Második ütem: A-B-C-D-Esz-C=1+2+2+1+15=21
21 a megtett út 15 távolságnyi időn belül. 21:15=1,4
A harmadik Tachion: G-A-B-C-D-B=2+1+2+2+16=23
23 lépés a megtett út 16 távolságnyi időn belül. 23:16=1,4375
Tehát az első Tüzek sebessége közel van a gyök kettő értékéhez, vagyis RV=1,42
A negyedik ütem három Tachionja már egy későbbi időben létező állapotot mutat be.
A-A-H-Cisz-D-A=12+2+2+1+17=34
G-A-H-Cisz-D-G=14+2+2+1+19=38
A-D-Cisz-H-Cisz-G=17+1+2+2+6=28
34:17=2
38:19=2
28:17=1,6470......

 

Ez azt jelenti, hogy a Tachionok gyorsulnak, több információs találkozás alkalmával (persze lassulhatnak is, akár a Víz állapotot is elérhetik, de erre most nincs utalás a kottában) addig a pillanatig, amíg el nem érik a Teremtési sebességet az RV=4,16-ot.Ez a pillanat pedig a 32. variáció második ütemének az első akkordjával kezdődik.Összeszámoltam a 32. variáció első ütemében a Tachion megtett útját, kezdve a 31. variáció utolsó Hangjától a 32. variáció másik ütemének az első akkordjáig. Ez az átvezető rész az egyik variációból a másik variációba, egyik teremtési állapotból a Teremtés következő pillanatába. (G)-F-E-D-Cisz-D-F-G-A-B-A-B-G=2+1+2+1+1+3+2+2+1+1+1+3=20G-E=9, G-B=3, G-G=0, G-D=5
20+9+3+5= 37 A távolság (idő) az első ütemen belül pontosan 9.37:9=4,11111....


Ez az érték nagyon közel van az RV=4,16-os sebességhez.Ennek a variációnak a kódfejtése itt befejeződött. Igen nehéz időket élünk meg a Föld történelmében, remélem lesz még elég időm új fejezet, új variációk megfejtésére, kódolására, megírására. Ha bárkinek valami kérdése lenne, a következő e-mail-re írhat nekem.

 

   Következő/next next/következő