Bach életeRendszerekzenei kulcsok 5zenei kulcsok 8
rejtett titkok Bach zenéjébenZenei kulcsok 3zenei kulcsok 6zenei kulcsok 9
Általános zenei kulcsokzenei kulcsok 4zenei kulcsok 7zenei kulcsok 10


zenei kulcsok 11Zenei kulcsok 14Zenei kulcsok 17Zenei kulcsok 20
zenei kulcsok 12Zenei ulcsok 15Zenei kulcsok 18Zenei kulcsok 21
zenei kulcsok 13Zenei kulcsok 16Kulcsok 19Zenei kulcsok 22

Johann Sebastian Bach titkai

A C-dúr Prelúdiumban élő aminosavak  

Ez a fejezet a zenei kulcsok 7. Das Wohltemperierte Klavier, a ‘Temperált zongora” folytatása. A 7. fejezet közepétől kezdem a C-dúr Prelúdium elemzését, ami Johann Sebastian Bach temperált zongorára írott kötetének az első, a bevezető darabja. Az ott leírtakkal a mai napig egyetértek, így kérem az olvasót, hogy térjen vissza a 7. fejezetben leírt elemzésemhez, majd itt, a 19. fejezetben folytatódik a mű további titkainak feltárása. A kottaképet a 7. fejezet nyolcadik ábrája mutatja be.

Nézzük meg, milyen értelmezést ad a Renum 11 a fejezet címére! (A Renum 11 számértékei a 18. fejezetben nézhetők meg.) http://paramoral.eu/news.php?extend.4096

A C-dúr Prelúdiumban élő aminosavak= 464= a valós számok halmaza, a szent isteni uralom, Jézussal eggyé válni, az ember befejezettsége, megszentelődöttség, én vagyok a megvilágosodás, a távoli jövő ismerete, a teremtő Isten titkai, a megváltás aranykulcsa, a szent titok kulcsa, a teljes lét megvalósulása,  a tökéletes kulcsigazság, tökéletes tudatosság, az isteni győzelem, a titkos tükörterem, fölépíteni Isten templomát, az idő korrekt megértése, az Isten életrajza.

A 464 mint szám is nagyon érdekes. Tükörben mutatja meg kétszeresen a 64 dimenziót, ugyanakkor pontosan 46 Hanghelyre van szükség ennek a darabnak a lekottázására, létrejöttére. Ebből a 46 helyből 14 üresen marad, tehát 32 betöltött Hely marad. A 32-es szám többszörösen előfordul ebben a darabban, hiszen ha sikerült átolvasni a hetedik fejezetet, kiderül belőle, hogy az Univerzumunk legfontosabb számadatai és törvényei mutatkoznak meg ebben a mindenki által jól ismert darabban, csak jól átgondolva, ügyesen kell olvasni a kottai Hangok között.

A következő ábrában bemutatom a Prelúdium első ütemét, amire többször fogok utalni, így nem kell mindig visszamenni a hetedik fejezetben levő kottaképhez.

 

78. ábra

Az egész mű 35 ütemből áll, ebből az első 32 ütem pontosan úgy néz ki, mint az első ütem, vagyis a 78. ábra, csak a Hangok közötti távolságok változnak ütemenként. A két Triászban 32 Univerzumot különböztetünk meg, 16 Atyai és 16 Anyai. Könnyen felfedezhető a 78. ábrán, hogy ismétlődik az első motívum, tehát kétszer ugyanaz történik egy ütemen belül, ami az összes 32 ütemre érvényes, tehát 32 ütemen keresztül folyamatosan ismétlődik. Tér-antitér, tér-antitér. A Téridők létezése ugyanígy működik, hihetetlen gyorsasággal váltakoztatva tartják fenn egymás felépített rendszerét. Joggal állíthatja az olvasó, hogy a kottakép mást mutat. Ez a sebesség olyan mértékű, hogy a mi világunkban nem létezik olyan zenész, aki még csak megközelítőleg is le tudná ezt játszani, de ritmusértékben sem találunk hasonló sebességű kottaértéket. A Hangok nem cikáznak ide-oda, hanem nagyon fegyelmezett módon, tizenhatod értékben egymás után következnek felépítve az Atyai és Anyai Téridőket.  Ebben a 32 ütemben sohasem szólal meg egyszerre két Hang, hanem szépen egymás után, egyfajta (tizenhatod) sebességgel következnek a Hangok. Tizenhat párhuzamos világ van, amik egymás után léteznek, léteztetik egymást pontosan abban a precíz, harmónikus tempóban, rezgésben, ahogyan a Hangjegyek követik egymást. Ami még érdekesebbé teszi az egészet, megnéztem metronommal mi az a tempó, amiben a legoptimálisabban lehet értelmezni a Hangok, a zenei folyamatok sorozatát. Egy negyed értékre 64-es gyorsaságot üt a metronom. Mit jelent ez? Egy negyed értékben négy tizenhatod érték szerepel. 64:4= 16

Pontosan megkapjuk hány dimenzió és hány párhuzamos világ van!

A 32 ütemben 32+32 átkötött Hang szerepel. Az átkötött Hang az alsó szólamban található, két azonos Hang egy körívvel átkötve, amit csak egyszer kell megszólaltatni, de addig kell szólnia a Hangnak, amíg az értékideje tart. Mennyi ezeknek a Hangoknak az értékidejük? A legrövidebb időegység a tizenhatod érték, így az átkötött Hangok 7 darab 16-od értékig tartanak. Az első megszólaló Hang értéke kettő negyed, ami 8 darab 16-od értékig tart. Ezenkívül van még a felső szólamban 6 darab egy 16-od értékű Hang. Az időfizikában az ötről a hatra a Téridő létrejöttét, a hétről a nyolcra pedig a Fény létrejöttét értjük. Lehet, hogy a kottában is ez rejtőzik?

Minden ütemben 8+8 Hang szerepel 32 ütemen keresztül. Az egyik az Atyai, a másik az Anyai világ. Mindkettő ugyanúgy néz ki, csak ellenütemben létezik, van. A két nyolcas Hangcsoport teljesen megegyezik egymással, csak az egyik az ütem baloldalán él, szólal meg, a másik pedig az ütem jobboldalán, vagyis egymás tükörképei. A hatodik, hetedik és nyolcadik Hang minden esetben megegyezik a harmadik, negyedik és ötödik Hanggal, ami egyértelműen azt jelzi, hogy a Fény, a Térben született Tér, hiszen az Öt Atya és Öt Anya által létrehozott Téridőn belül a következő Forráshelyek, fraktális elágazások az időben előtte létrejövő Forrásokból táplálkoznak, jönnek létre, ami a Hangok azonosságát bizonyítja, nem elfelejtve azt, hogy ezek már egy későbbi időben jönnek létre, ahogyan a Hangok is később szólalnak meg. A legidősebb Atya az első Atya, hiszen ő az első Forrás, így az összes Forrás az Ő másolata. Ezt bizonyítja az első Hang hangzásának időtartama, hiszen Ő az, aki végig részt vesz a nyolc Hang megszólalásánál. Azok a Hangok, azok a Források, akik utána keletkeznek fiatalabbak, ezt mutatja a második Hang időtartama, aki hét 16-od ideig tart (az első nyolc 16-od időtartamú). Viszont minden későbbi, az első Forrásból létrejövő Források információsan tartalmazzák az előttük létrejövő Források tudását, információját. Ez magyarázza azt, hogy az első Hangból le tudjuk vezetni a többi utánalevő Hangot, legjobb esetben felhang vagy alhang sorozatok Hangjaiból, de kvinttávolságokból biztosan (ennek a levezetése több korábbi írásomban található, pl. “A zene eredete”). A harmadik Hangtól kezdve már minden Hang egy 16-od ideig tart, vagyis a Források “jelen” ideje csak egy pillanatig tart, a Világegyetem sohasem áll le, állandó mozgásban van. Az első Hang fölött látunk két jelet, az egyiken kettő kis zászlójel, a másikon egy zászlójel található. A kettő zászlójelű egy 16-od szünetjel, a másik pedig egy nyolcad szünetjel. Az egyik egy 16-od idejű, a másik pedig kettő 16-od ideig tart. A Téridő első Forráshelyének a születésénél már adottak az utána következő (belőle másolódó) többi (2. és 3. Atya) Forrás helyének kialakulás feltételei, mivel a  korábbi múltszférái tágulva ütemes sorrendben elérik Őt is és a többi másolati Forrást is. A szünetek időtartama elárulja a Forráshelyek létrejöttének ütemét, a következő a 16-od szünet  után keletkezik, majd újabb 16-od szünet, ami már a 8-ad szünetnek felel meg. Innen is látszik, hogy a Létezés pontos lüktetésben nyilvánul meg. A 32 ütemben 32+32 tizenhatod szünet, illetve 32+32 nyolcad szünet van. 64+64=128 Számoljuk ki az időértékeiket!

64x16=1024

64x8=512 

A 33. és a 34. ütemben is van egy-egy szünetjel, vagyis összesen 66+66 szünetet találunk ebben a darabban. 66+66=132

66x16=1056

66x8=528

Az egész darabban összesen 619 Hang szerepel, az első 32 ütemben pedig 576. Ebből 64 átkötött Hang van, tehát 576-64=512

Mivel minden megismétlődik el kell osztani kettővel. 512:2=256

Az átkötött Hangokkal együtt: 256+32=288

A 33. és a 34. ütemben 39 Hang szerepel, az utolsó ütemben pedig 4 Hang. 39+4=43

Akkor most nézzük meg a kettes hatvány elágazási rendszeréből az első 11 számot, az “idő felhasadásának” sorozatából.

1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024…….

Minden szám megtalálható a C-dúr Prelúdiumban, egyes számadatok többszörösen is szerepelnek. Véletlen? Véletlen nem létezik, csak tudatlanság! Amit nem tudunk megmagyarázni, aminek nem látjuk át a rendszerét, azt nevezzük véletlennek. Az időfizika nem ismeri ezt a kifejezést, mivel itt mindennek megvan a Helye, Ideje, minden összefüggésben van egymással, minden kiegészíti a másikat és egy tökéletes rendszert alkot, amit a Teremtő alkotott.

576:32=18

512:32=16

A Forrás egy cikluson belül pontosan 18 lépésben járja végig a Triászt. 15 Teremtett Világ van és egy Nemtér-nemidő, tehát  15+1=16

Az első 32 ütem minden ütemében 16 megszólaltatott Hang szerepel, hozzáadva a kettő átkötött Hangot, ami ugyan nem szólal meg, de részt vesz az alkotásban, tehát 18 Hangot számolhatunk meg. A Forrás három alkalommal megy keresztül a Nemtér-Nemidőn egy cikluson belül. A harmadik alkalom már a következő ciklus első lépéséhez vezet. A Forrás első átmenetele a Nemtér-Nemidőn az ötödik lépés után, a hatodik lépésnél történik. Hol található az első átkötött Hang? Pontosan az ötödik Hang alatt. Mivel összesen 16 megszólaltatott Hang van, az ötödik és a hatodik Hang között helyezkedik el a Nemtér-Nemidő, viszont Bach idejében még nem létezett olyan ritmusképletű átkötött Hang, ami az ötödik és a hatodik megszólaltatott Hang közé kerülhetett volna. De ha mégis, biztosan kijavították volna, hiszen mindenki értelmetlennek tartaná Bach idejében, de a mi időnkben is. Azért szívesen megtekinteném a Bach által lejegyzett első kottát a C-dúr Prelúdiumból . . .

   1

       4

        3

        5

        4

        9

        5

        4

   2

       2

        7

        5

        3

        8

        5

        3

   3

       3

        5

        7

        3

      10

        7

        3

   4

       4

        3

        5

        4

        9

        5

        4

   5

       4

        5

        7

        5

      12

        7

        5

   6

       2

        4

        3

        5

        8

        3

        5

   7

       3

        5

        7

        5

      12

        7

        5

   8

       1

        4

        3

        5

        8   

        3

        5

   9

       3

        4

        3

        5

        8

        3

        5

 10

       7

        5

        4

        6

      10

        4

        6

 11

       4

        3

        5

        4

        9

        5

        4

 12

       3

        6

        3

        6

        9

        3

        6

 13

       4

        5

        7

        5

      12

        7

        5

 14

       3

        6

        3

        6

        9

        3

        6

 15

       3

        5

        7

        5

      12

        7

        5

 16

       1

        4

        3

        5

        8

        3

        5

 17

       3

        4

        3

        5

        8

        3

        5

 18

       7

        5

        4

        6

      10

        4

        6

 19

       4

        3

        5

        4

        9

        5

        4

 20

       7

        3

        2

        4

        6

        2

        4

 21

     12

        4

        3

        4

        7

        3

        4

 22

       6

        9

        3

        3

        6

        3

        3

 23

       9

        6

        1

        2

        3

        1

        2

 24

     10

        2

        4

        3

        7

        4

        3

 25

       9

        3

        5

        4

        9

        5

        4

 26

       7

        5

        5

        5

      10

        5

        5

 27

       7

        5

        4

        6

      10

        4

        6

 28

       8

        6

        3

        6

        9

        3

        6

 29

       9

        3

        5

        7

      12

        5

        7

 30

       7

        5

        5

        5

      10

        5

        5

 31

       7

        5

        4

        6

      10

        4

        6

 32

     12

        7

        3

        6

        9

        3

        6

               79. ábra

Ez a táblázat a Prelúdium első 32 ütemében levő Hangok közötti távolságot jelöli. Továbbra is egy félhang jelent egy távolságot, egy egész Hang pedig kettő távolságra van egymástól. Mivel a temperált zene világa 12 egyenlő részre lett felosztva, egy oktáv távolság 12 egységnek felel meg. Az első számsor, amit pirossal írtam, az ütemszámot jelöli. A második szám az első és a második Hang közötti távolság, a harmadik szám a második és a harmadik Hang közötti távolságot mutatja, aztán ugyanígy tovább az utána következő számoknál. Egy sorban hét számot, hét távolságot találunk, mivel összesen nyolc Hang szerepel ütemenként (csak az ütemek felét vesszük, mivel minden, mindenhol megismétlődik, tehát kétszer ugyanaz történik). Az első öt Hang, tehát négy távolság a Térrel hozható kapcsolatba, a nyolc Hang hét távolsággal pedig a Fénnyel. A Tér geometriai ábrázolása az időfizikában egy oktaédernek felel meg 6 Forráshellyel, nyolc egyenlő oldalú háromszöggel. Egy ilyen szabályos ábrán könnyebben lehet megmagyarázni, megérteni a Források lépéseit, tulajdonságait, ámbár sok ember számára még ez is nehezen megy. Igazából így, talán egy ezred pillanatra látható a Tér ábrázolása és csak egy fajta perspektívából. Állandó mozgásban és forgásban léteznek, léteztetik egymást a Források egy olyan sebességben, ami emberi szinten nem érzékelhető, szinte felfoghatatlan, illetve egy olyan többdimenziós rendszerről beszélünk, amit itt a Földön még nem tudunk életszerűen ábrázolni, megfelelő eszközök híján.

Minden ütem első öt Hangja ábrázolja a Téridőt, ami az öt Atya. Ebből az öt Hangból természetesen nem tudunk oktaédert szerkeszteni, de az első öt Forrás helyét igen, ami a legkülönbözőbb gúlákat, piramisokat hozta létre. Egy olyan programban szerkesztettem meg a gúlákat, ahol három egymással merőleges tengely áll, pozitív és negatív tartományban. Az első Forráshelyet (Hang helyét) én határoztam meg melyik tengelyen legyen, ami az összes többi ütem első Hangjára, az összes piramis első Forráshelyére érvényben maradt. Majd a Hangok között fennálló távolságok és a Forráslépések megfelelő iránya alapján szerkesztettem meg az öt Forráshelyet, az öt Hangot a rendelkezésre álló tengelyeken. Ennek a programnak van egy nagy előnye, miszerint az elkészült ábrákat mindenféle irányba lehetett mozgatni, forgatni. Ez nem csak a térlátást fejleszti, segíti elő, hanem rádöbbent arra. hányféle perspektíva, lehetőség van egy megjelenési forma megvizsgálására, nem elfelejtve azt a tényezőt, hogy ez még csak egy “ál” háromdimenziós program. A következő ábrán megmutatom a második, az ötödik és a huszonharmadik ütem első öt Hangjából készült piramisaimat.

 

 

80. ábra

A következő ábrán pedig a nyolcadik ütemről készült gúlát, illetve forgatással készült képeit.

 

81. ábra

Az “a” az eredeti, a “b” az eltolt felülnézet, a “c” a fél alulnézet, a “d” a fél hátulnézet, az “e” a jobbra forgatás, és az “f” a teljes hátulnézet.

Végül nézzük meg a következő mozgó ábrát, 32 ütemen keresztül az egymást követő “piramisokat”.

 

82. ábra

A Tér keletkezése, működése egy biztosan nagyon dinamikus, állandó mozgásban levő, kiforgó, beforgó, átforgó, jobbra-balra (Atyai-Anyai) forgó, keresztül forgó létezés a legnagyobb rendben, ritmusban, harmóniában, amint a Hangok, harmóniák sorozata is mutatja.

Az első Fény, a Térben született Tér, benne van a meghatározásában, a Téridőn belül keletkezik és a nyolc Forráshely egy kocka alakú formát alkot. A 79. ábra alapján készítettem el a nyolc Forráshelyet. Az első négy Hangot úgy, ahogyan a gúlákat alkottam, majd a következő négy Forráshelyet pedig a megfelő magasságban a nekik megfelelő tengelyre próbáltam megszerkeszteni. Nem sikerült teljesen pontosra a szerkesztésem, amit viszont betartottam, a Forráshelyek keletkezési sorrendjét és a Hangok közötti távolságot. A következő ábrán bemutatom az ötös, a tizes, a huszonhármas és a huszonötös ütemek alakzatait.

 

83. ábra

A következő mozgó sorozatban pedig a 32 darabból álló egymást követő nyolc Forráshelyű alakzatokat.

 

84. ábra

Kedves Olvasó! Elérkeztünk ennek a fejezetnek a főtémájához, az aminosavak és a C-dúr Prelúdium közötti összefüggésekhez, ami itteni életem eddigi legnagyobb felfedezésének mondható, de csak azért, mert ezek az eredmények már megtalálhatóak a mostani tudományban. Pontosabban fogalmazva egy része található meg, de az általam megfejtett kódolással kitárulhat egy új tudomány, illetve sok mostanáig meg nem értett dolgokra, problémákra kaphatunk igaz, jó válaszokat, mert biztosan állítom, hogy csak a Teremtő hozhatott létre ilyen tökéletes kódolást, ilyen tökéletes rendszert.

Térjünk vissza a 79. ábrához, ahol a Hangok közötti távolságok rendszerének a táblázata van. Mivel 32 ütemről van szó, így 32 csoportot találunk itt. Ha megvizsgáljuk a sorokat, észrevesszük, hogy léteznek teljesen azonos távolságú csoportok, ütemek.

Az egyes, a négyes, a tizenegyes és a tizenkilences csoport teljesen megegyezik egymással. Továbbá a tizes, a tizennyolcas, a huszonhetes és a harmincegyes ütemek hangtávolságai is teljesen megegyeznek. A hetes is teljesen azonos a tizenötössel, aztán a kilences a tizenhetessel egyezik, a tizenkettes a tizennégyessel, az ötös a tizenhármassal, a nyolcas a tizenhatossal, a huszonhatos pedig a harmincas csoporttal egyezik meg. A fennmaradó 12 csoport egyszer jelenik meg. Ha így összeszámoljuk a csoportok Hangjai között levő távolságok lehetőségeit, pontosan 20 fajta csoportot különböztetünk meg. Már többszörösen beszéltünk arról, hogy ebben a műben az univerzum teremtésének legfontosabb adatai vannak belekódolva, a 20-as szám pedig nem lehet más, mint a húsz aminosav, az élethez alapvető fontosságú szerves vegyületek csoportja. Mielőtt továbbhaladunk ezen az úton, nézzük meg hány féle Hangcsoportot különböztetünk meg a 32 ütemen belül. Huszonhét lehetőség van, tehát öt “ismétlés” létezik. A 27-es szám sem ismeretlen számunkra, hiszen egy korábbi fejezetemben hosszasan foglalkoztam a Mandu létrejöttéhez és működéséhez tartozó 27 Hellyel.

Vizsgáljuk meg az ismétlődő és nem ismétlődő csoportok rendszerét. A hangtávolságokban ismétlődő ütemek száma: 4, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 27, 30, 31.

A többi ütemszám: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 32.

Az első 3 ütem után jön egy ismétlés, majd 6 ütem után megint egy ismétlés, utána 1 ütem, majd több ismétlés, utána 7 ütem, majd megint egy ismétlés, aztán 2 ütem, utána kettő ismétlés és aztán jön az utolsó 1 ütem. A 3-6-1 “ütemek” között egy ismétlés van, illetve a 7-2 “ütemek” között is egy ismétlés van. Ha a 3-6-1-es sorozatot összekötjük egy jobbra induló spirállal (a mi Téridőnk jobbos forgású), megkapjuk a 3,16-os teremtési számot. A 72 pedig az első teremtmények, a Kerubok száma, de ha megfordítva olvassuk, megkapjuk a Mandu keletkezési Helyeinek számát, a 27-et. A sor végén van még egy 1-es szám, aminek az értelmezése akkor lesz nyilvánvaló, ha az utolsó ütemet összekötjük az első ütemmel, hiszen a teremtés sem áll le, hanem örökös körforgásban változtatja Önmagát és környezetét, ami majd az aminosavak kódjánál is kiderül. Így az utolsó és az első ütem között nincsen ismétlés, vagyis a sor a következőképpen alakul: 4-6-1. Ez a szám pedig kiadja a Teremtés másik fontos számát a 4,16-ot.

Vizsgáljunk meg még egy pár adatot mielőtt a végső kódot megbeszéljük, mert minden kutatási munka hoz új információkat és hozzásegít az igazi megoldáshoz!

Az aminosavak összetétele négy, illetve öt különböző atomot tartalmaz. 18 alkalommal négy (oxigén, hidrogén, szén, nitrogén) és 2 alkalommal öt féle (hozzájön a kén) atomokból állnak.

A húsz zenei csoportból 2 alkalommal öt féle Hang alkotja a csoportot, az ütemet. Mint már többszörösen  leírtam, minden oktávban levő azonos elnevezésű Hangokat egynek vettem, tehát minden oktávban levő C Hang C-nek felel meg, vagyis 12 féle Hangot különböztetünk meg egymástól.

13 alkalommal négy féle Hang és 5 alkalommal pedig 3 féle Hang alkotja a csoportokat.

Az aminosavaknál és a zenei Hangoknál 2-2 alkalommal van öt féle atom, öt féle Hang, 18 alkalommal négy féle, a zenében csak 15 alkalommal és három féle Hang csak a zenei csoportoknál van, így ez az út csak félig jó, tehát nem ez a megoldás.

Mivel a Hangok távolságánál jött ki a húsz féle csoport, megpróbáltam ezen az úton továbbmenni. Hozzájutottam egy olyan programhoz, ahol az aminosavak belső szerkezetében számolgathattam, méregethettem le az atomok közötti távolságokat, illetve az aminosavak hossza és szélessége már lemért adatokkal álltak a rendelkezésemre. Ezen az úton még arányában sem találtam olyan megoldást, ami említésre alkalmas lenne.

Aztán elkészítettem az aminosavak táblázatát, ami számszerűen tartalmazta melyik atomból hány darab  van egy aminosavban, illetve összesen hány atom tartalmazza és hány kötéssel jön létre.

Az aminosavakat tartalmazó atomok összeszámolásával kijött adatok és a Hangok közötti távolságok összeadásával kijött csoportok között már a húszból tizenegy egyezett meg. Ez sem mondható jó megoldásnak.

Egy nekem tetsző érdekes megoldást mutatok. A húsz aminosavnál összesen 407 kötés számolható össze.

A Bach kottában ütemenként 22 szereplő van (beleértve a szüneteket és az átkötött Hangokat is). 32X22=704

Ez pontosan a fordítottja a 407-es számnak. A Renum 11 szerinti megoldások:

407=az iránymutató, a világkapu megnyitása, a legnagyobb titok titka, a belső Krisztus, a tudat rendszere, az Isteni lét kulcsa, az ősi összhang, a kozmikus kód megértése, a mindentudás könyve, a titkok végére jutni, rejtett mondanivaló, az egyetemes kulcs, ebből készül a világ.

704=tündérország kapujának megnyitása, az önmagába visszatérő tudat, a téridő szerkezetét megérteni,  a téridő szerkezetének megértése, az igazság elrejtésének titkos módja, elmélyülten tanulmányozni a biokémiát, a megdönthetetlen Istenbizonyíték, a kezdet és a vég összekapcsolása, az isteni valóságoknak megteremtése, beavatási út a rejtett valóságba, az egyetemes harmónia megvalósítása, elmélyülten tanulmányozni a biológiát, a titkos tudomány teljes megértése, isteni aura, ami az ősatom körül ragyog, az Istenhez vezető út.

Ezután készítettem el azt a táblázatot, ami tartalmazta a különböző aminosavak neutron és proton összetételét. Ez az út vezetett el a megoldáshoz.  

Aminosav

P  vagy N

  P + N

    Hang

Tiszta hangolás 458 Hz   A

Temperált h. 440 Hz  A

Alanin

        48

         96

       G

        49

         99

   48,99

    97,99

Tirozin

        96

       192

       G

        99

       198

   97,99

  195,99

Aszparaginsav

        69

       138

      Cisz

        69

       138

   69,29

  138,59

Aszparagin

        70

       140

      Cisz

        69

       138

   69,29

  138,59

Cisztein

        64

       128

       H

        62

       124

   61,73

  123,47

Treonin

        64

       128

       H

        62

       124

   61,73

  123,47

Valin

        64

       128

       H

        62

       124

   61,73

  123,47

Prolin

        62

       124

      

        59

       119

   58,27

  116,54

Glicin

        40

         80

      Esz

        40

         79

   38,89

    77,78

Metionin

        80

       160

      Esz

        79

       158

   77,78

  155,56

Glutaminsav

        77

      154

      Esz

       79

       158

    77,78

   155,56

Glutamin

        78

      156

      Esz

       79

       158

    77,78

   155,56

Lizin

        81

      162

       E

       83

       165

    82,40

   164,81

Hisztidin

        82

      164

       E

       83

       165

    82,40

   164,81

Izoleucin

        66

      132

       C

       66

       132

    65,40

   130,81

Leucin

        72

      144

       D

       74

       149

    73,41

   146,83

Fenil-alanin

        88

      176

       F

       88

       176

    87,30

   174,61

Arginin

        95

      190

      Fisz

       92

       183

    92,49

   184,99

Szerin

        56

      112

       A

       57

       115

    55

   110

Triptofán

      108

      216

      Asz

     106

       211

  103

   207,65

 

86. ábra

 

Egészen megdöbbentő a számok azonossága, illetve a minimális eltérés. Mivel a C-dúr Prelúdiumban 12 féle Hang van és 20 aminosavat különböztetünk meg, így egyértelmű, hogy egy-egy Hanghoz több aminosav is társulhat. Ezek segítik elő a tökéletes kódot.

Minden aminosavnak van egy nemzetközileg elfogadott egybetűs kódja. A következő táblázatban megtaláljátok az aminosav nevét, az egybetűs nemzetközi kódját és a hozzátartozó zenei Hangot.

 

        Aminosav

         Aminosav betűjele

             Zenei Hang

Alanin

                        A

                         G

Cisztein

                        C

                         H

Aszparaginsav

                        D

                         Cisz

Glutaminsav

                        E

                         Esz

Fenil-alanin

                        F

                          F

Glicin

                        G

                          Esz

Hisztidin

                        H

                          E

Izoleucin

                         I

                          C

Lizin

                         K

                          E

Leucin

                         L

                          D

Metionin

                        M

                          Esz

Aszparagin

                        N

                          Cisz

Prolin

                        P

                         

Glutamin

                        Q

                          Esz

Arginin

                        R

                          Fisz

Szerin

                        S

                          A

Treonin

                        T

                          H

Valin

                        V

                          H

Triptofán

                       W

                          Asz

Tirozin

                        Y

                          G

87. ábra

A következő feladat, hogy elkészítsük a “kódszöveget”, a “kódkottát”! Vagyis a Hangok helyére a megfelelő aminosav betűjelét kell beírni.

1=

4=

19

 

Ü

T

E

M

 

C

E

G

C

E

 

G

C

E

 I

H

A

I

H

 

 

 

 

+

 

A

I

K

 I

H

Y

I

H

A

I

H

 I

H

A

I

K

Y

I

K

 I

H

Y

I

K

Y

I

H

 I

K

A

I

H

 

 

 

 I

K

Y

I

H

 

 

 

 I

K

A

I

K

 

 

 

 I

K

Y

I

K

 

 

 

2.

 

Ü

T

E

M

 

 

 

C

D

A

D

F

 

+

A

D

F

 I

L

S

L

F

S

L

F

3.

 

Ü

T

E

M

 

 

 

H

D

G

D

F

 

 

 

 

+

G

D

F

C

L

A

L

F

A

L

F

C

L

Y

L

F

Y

L

F

T

L

A

L

F

 

 

 

T

L

Y

L

F

 

 

 

V

L

A

L

F

 

 

 

V

L

Y

L

F

 

 

 

5.

 

Ü

T

E

M

 

 

 

C

E

A

E

A

 

 

+

A

E

A

I

K

S

K

S

S

K

S

I

K

S

H

S

S

H

S

I

H

S

H

S

 

 

 

I

H

S

K

S

 

 

 

6.

 

Ü

T

E

M

 

 

 

C

D

Fis

A

D

 

+

Fis

A

D

 I

L

R

S

L

R

S

L

7.

 

Ü

T

E

M

 

 

 

H

D

G

D

G

 

 

 

 

 

 

 

 

+

G

D

G

C

L

A

L

A

A

L

A

C

L

A

L

Y

A

L

Y

C

L

Y

L

A

Y

L

A

C

L

Y

L

Y

Y

L

Y

T

L

A

L

A

 

 

 

T

L

A

L

Y

 

 

 

T

L

Y

L

A

 

 

 

T

L

Y

L

Y

 

 

 

V

L

A

L

A

 

 

 

V

L

A

L

Y

 

 

 

V

L

Y

L

A

 

 

 

V

L

Y

L

Y

 

 

 

8.

 

Ü

T

E

M

 

 

 

H

C

E

G

C

 

 

 

 

+

E

G

C

C

I

K

A

I

K

A

I

C

I

K

Y

I

K

Y

I

C

I

H

A

I

H

A

I

C

I

H

Y

I

H

Y

I

T

I

K

A

I

 

 

 

T

I

K

Y

I

 

 

 

T

I

H

A

I

 

 

 

 

T

I

H

Y

I

 

 

 

V

I

K

A

I

 

 

 

V

I

K

Y

I

 

 

 

V

I

H

A

I

 

 

 

V

I

H

Y

I

 

 

 

9.

 

Ü

T

E

M

 

 

 

A

C

E

G

C

 

 

 

+

E

G

C

S

I

K

A

I

K

A

I

S

I

K

Y

I

K

Y

I

S

I

H

A

I

H

A

I

S

I

H

Y

I

H

Y

I

1

0.

 

Ü

T

E

M

 

 

D

A

D

Fis

C

 

+

D

Fis

C

L

S

L

R

 I

L

R

 I

1

1.

 

Ü

T

E

M

 

 

G

H

D

G

H

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

D

G

H

A

C

L

A

C

L

A

C

A

C

L

A

T

L

A

T

A

C

L

A

V

L

A

V

A

C

L

Y

C

L

Y

C

A

C

L

Y

T

L

Y

T

A

C

L

Y

V

L

Y

V

A

T

L

A

C

 

 

 

A

T

L

A

T

 

 

 

A

T

L

A

V

 

 

 

A

T

L

Y

C

 

 

 

A

T

L

Y

T

 

 

 

A

T

L

Y

V

 

 

 

A

V

L

A

C

 

 

 

A

V

L

A

T

 

 

 

A

V

L

A

V

 

 

 

A

V

L

Y

C

 

 

 

A

V

L

Y

T

 

 

 

A

V

L

Y

V

 

 

 

Y

C

L

A

C

 

 

 

Y

C

L

A

T

 

 

 

Y

C

L

A

V

 

 

 

Y

C

L

Y

C

 

 

 

Y

C

L

Y

T

 

 

 

Y

C

L

Y

V

 

 

 

Y

T

L

A

C

 

 

 

Y

T

L

A

T

 

 

 

Y

T

L

A

V

 

 

 

Y

T

L

Y

C

 

 

 

Y

T

L

Y

T

 

 

 

Y

T

L

Y

V

 

 

 

Y

V

L

A

C

 

 

 

Y

V

L

A

T

 

 

 

Y

V

L

A

V

 

 

 

Y

V

L

Y

C

 

 

 

Y

V

L

Y

T

 

 

 

Y

V

L

Y

V

 

 

 

1

2.

 

Ü

T

E

M

 

 

G

E

G

Cis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

E

G

Cis

A

P

K

A

D

K

A

D

A

P

K

A

N

K

A

N

A

P

K

Y

D

K

Y

D

A

P

K

Y

N

K

Y

N

A

P

H

A

D

H

A

D

A

P

H

A

N

H

A

N

A

P

H

Y

D

H

Y

D

A

P

H

Y

N

H

Y

N

C

P

K

A

D

 

 

 

C

P

K

A

N

 

 

 

C

P

K

Y

D

 

 

 

C

P

K

Y

N

 

 

 

C

P

H

A

D

 

 

 

C

P

H

A

N

 

 

 

C

P

H

Y

D

 

 

 

C

P

H

Y

N

 

 

 

1

3.

 

Ü

T

E

M

 

 

F

A

D

A

D

 

+

D

A

D

F

S

L

S

L

L

S

L

1

4.

 

Ü

T

E

M

 

 

F

As

D

F

H

 

 

+

D

F

H

F

W

L

F

C

L

F

C

F

W

L

F

T

L

F

T

F

W

L

F

V

L

F

V

1

5.

 

Ü

T

E

M

 

 

E

G

C

G

C

 

 

 

 

 

+

C

G

C

K

A

I

A

I

 I

A

 I

K

A

I

Y

I

 I

Y

 I

K

Y

I

A

I

 

 

 

K

Y

I

Y

I

 

 

 

H

A

I

A

I

 

 

 

H

A

I

Y

I

 

 

 

H

Y

I

A

I

 

 

 

H

Y

I

Y

I

 

 

 

1

6.

 

Ü

T

E

M

 

 

E

F

A

C

F

 

 

+

A

C

F

K

F

S

 I

F

S

 I

F

H

F

S

 I

F

 

 

 

1

7.

 

Ü

T

E

M

 

 

D

F

A

C

F

 

+

A

C

F

L

F

S

 I

F

S

 I

F

18

 =

27

 =

31

Ü

T

E

M

G

D

G

H

F

 

 

 

 

 

 

 

+

G

H

F

A

L

A

C

F

A

C

F

A

L

A

T

F

A

T

F

A

L

A

V

F

A

V

F

A

L

Y

C

F

Y

C

F

A

L

Y

T

F

Y

T

F

A

L

Y

V

F

Y

V

F

Y

L

A

C

F

 

 

 

Y

L

A

T

F

 

 

 

Y

L

A

V

F

 

 

 

Y

L

Y

C

F

 

 

 

Y

L

Y

T

F

 

 

 

 

Y

L

Y

V

F

 

 

 

2

0.

 

Ü

T

E

M

 

 

C

G

C

E

 

 

+

C

E

I

A

P

I

K

P

I

K

I

A

P

I

H

P

I

H

I

Y

P

I

K

 

 

 

I

Y

P

I

H

 

 

 

2

1.

 

Ü

T

E

M

 

 

F

F

A

C

E

 

+

A

C

E

F

F

S

 I

K

S

 I

K

F

F

S

 I

H

S

 I

H

2

2.

 

Ü

T

E

M

 

 

Fis

C